Sociálne problémy v Latinskej Amerike a vo svete

Sociálne problémy sú poruchy alebo nepríjemnosti, ktoré priamo ovplyvňujú spoločnosť a ktoré si zasluhujú riešenie, ktoré spočíva v spolupráci postihnutej osoby a dokonca aj agentov, ako je vláda, ktorá ukladá zákony, aby tento druh násilia neexistoval. .

Existujú vo všetkých krajinách sveta, pretože žiadna z nich nie je vyňatá, hoci existenciu sociálnych problémov si najviac všimli latinské komunity na novom kontinente, od stredu po extrémny juh Ameriky.

Aké sú hlavné sociálne problémy?

Vysoká miera kriminality, nedostatok sociálneho rozvoja v oblasti bývania, nedostatok potravín, zlé vládne riadenie vedúce ku korupcii a zlé presadzovanie zákonov, nízka úroveň vzdelania sú okrem iného hlavné sociálne problémy, ktoré možno nájsť v celej Latinskej Amerike.

Aj keď sú v niektorých krajinách viditeľnejšie ako iné, žiadna z nich nebola na zozname. V súčasnosti existujú krajiny s tak vážnymi problémami, že boli dokonca klasifikované ako humanitárne krízy v dôsledku nesprávneho uplatňovania zákonov a zlého riadenia vlád.

Sociálne problémy v zásade vznikajú, keď ide o odvetvie alebo bežnú populáciu krajiny nie sú schopní dosiahnuť to, čo potrebujú pre svoje živobytie, čo vytvára vážne nepríjemnosti, z ktorých zodpovednými za hľadanie riešenia sú vláda a štát.

V súčasnosti pribúda veľa sociálnych problémov, ktoré sa predtým javili ako neškodné, ale v priebehu rokov sa dostali na úrovne, ktoré sa dnes javia ako nemožné prekonať, aj keď to tiež spôsobilo, že proti nim zasiahlo niekoľko mimovládnych skupín, ktoré spolupracovali s kampaňami, ktoré pokúsiť sa upozorniť obyvateľstvo na závažnosť problémov.

Medzi najobávanejšie a najdôležitejšie problémy, ktoré sa v XNUMX. storočí výrazne zaznamenali, patria:

Znečistenie

Za posledných 150 rokov bola v zemskej atmosfére zaznamenaná drastická zmena spôsobená kontaminácia človeka prostredím, čo spôsobuje spoločnosti vážne problémy takmer vo všetkých ohľadoch, pretože ovplyvňuje oblasti, v ktorých spoločenstvá žijú a spolunažívajú, degraduje ich a prakticky bráni ľuďom žiť v týchto miestach.

S príchodom syntetických materiálov došlo v posledných rokoch k čoraz väčšiemu zhoršovaniu v dôsledku skutočnosti, že ľudia neboli dostatočne informovaní o tom, aký vplyv to má na planétu.

Tento problém dokonca spôsobil, že ozónová vrstva je vrstvou s potrebnými vlastnosťami na ochranu živých bytostí pred ultrafialovými lúčmi, ktoré vyžaruje slnko a ktoré sú mimoriadne škodlivé pre zdravie bytostí obývajúcich Zem a rovnako všeobecne. .

V latinskoamerických krajinách je tento problém zaznamenaný s väčším objemom, pretože štáty a vlády nedokážu dobre riadiť, čo umožňuje, aby sa odpad vytváraný rovnakou populáciou nachádzal na nesprávnych miestach, spôsobuje stratu zelených plôch a spoločné oblasti regiónu.

Aj keď sa v časti sveta bojuje proti tomuto veľkému problému, v strede a na juhu amerického kontinentu neboli prijaté potrebné opatrenia na zabránenie kontaminácii, pretože neboli prijaté s potrebnou vážnosťou.

Chudoba

Chudoba je definovaná ako situácia, v ktorej môže človek alebo celé spoločenstvo prejsť, pokiaľ ide o jeho hospodársku a sociálnu situáciu, v ktorej sa nachádza. nie je možné získať určité základné výhody, ako napríklad košík na potraviny, ktorý poskytuje potraviny, ktoré poskytujú potrebné kalórie na udržanie zdravého života.

Existujú rôzne druhy chudoby, pretože v niektorých prípadoch možno okrem iných základných potrieb zaznamenať absenciu vzdelania, pitnú vodu, oblečenie, domov.

Hlavné dôvody chudoby sú výsledkom sociálneho vylúčenia voči určitým skupinám ľudí a upierajú im možnosť získať zamestnanie, ktoré by ich uspokojilo v záujme dosiahnutia dôstojného života.

V latinských krajinách bol v posledných rokoch pozorovaný exponenciálny rast chudoby v dôsledku zlého riadenia vlád, ktoré nie sú schopné vytvoriť integračné plány alebo dôstojné pracovné miesta pre týchto ľudí, a v niektorých prípadoch áno. Robia to, ale nakoniec odchádzajú pracovať uprostred, nútiť ľudí pracovať za veľmi nízke platy, za ktoré nevidia výhody.

Chudoba je veľmi silným sociálnym problémom, pretože sa na ňom podieľajú aj iní, pretože nedostatok niektorých základných produktov u určitých ľudí spôsobuje pocity zla v dôsledku vylúčenia spoločnosti.

Obydlia

Tento problém je spôsobený tým, ktorý je popísaný vyššie, a to kvôli skutočnosti, že keďže ľudia nemajú potrebné ekonomické výhody, je pre nich pri mnohých príležitostiach ťažké kúpiť si jedlo, aby prežili, takže je pre nich úplne nemožné získať domov pre svoje rodiny.

V niektorých latinských krajinách boli vytvorené systémy, ktoré poskytujú ubytovanie zadarmo ľuďom, ktorí to potrebujú, ale v mnohých prípadoch priniesli zlé následky kvôli ich zlej štruktúre a konštrukcii.

Zločin

Ďalším vysoko rizikovým sociálnym problémom, ktorý ide ruka v ruke s chudobou, pretože mnoho ľudí nedokáže poskytnúť svojim príbuzným základné dávky, ako sú jedlo, oblečenie alebo slušný domov, nechajú sa unášať zlými vplyvmi na páchať protiprávne činy čo by mohlo mať skutočne vážne následky.

Existujú krajiny Latinskej Ameriky, kde sú zákony úplne ignorované, a naopak ich prijímajú samotní občania a trestajú zločincov, ktorí ich dokážu chytiť, prísnymi sankciami, čo je pre spoločnosť úpadok, pretože sa berú ako anarchické činy.

Toto je sociálny problém, ktorý je možné pozorovať na celom svete, pretože nielen ľudia s nízkymi zdrojmi páchajú trestné činy, ale aj chamtivci, ktorí chcú ľahkým a ľahkým spôsobom získať prístup k bohatstvu pre plánovanie veľkých lúpeží na veľké spoločnosti.

Kriminalita so sebou prináša problémy ako agresivita, vražda, znásilnenie, zlé zaobchádzanie, zanedbávanie a všetky zlé činy, ktoré sú postihnuteľné podľa bežných zákonov.

Nezamestnanosť

Nedostatok pracovných príležitostí môže mať pre spoločnosť veľmi vážne následky, čo spôsobuje nepohodlie v komunite a môže viesť až k trestnej činnosti pracovné miesta sú hlavným zdrojom príjmu akejkoľvek rodiny, ktorá žije v krajine.

To je problém, na ktorý sa v niekoľkých latinskoamerických krajinách nenašlo riešenie, a to o to viac, že ​​počet prisťahovalcov vzrástol v dôsledku politických problémov v okolitých krajinách, čo spôsobilo rast populácie a vyvolal väčší dopyt po pracovných miestach.

Zahŕňa to aj vylúčenie, pretože niektoré sektory spoločnosti radšej neprijímajú prácu iných sektorov, o ktorých si myslia, že môžu vyzerať zle, čo im spôsobuje úplne negatívne pocity, ktoré by ich v budúcnosti ovplyvnili ešte horším spôsobom.

Korupcia

Toto je odvetvie kriminality, pretože sa týka politických alebo štátnych subjektov, ktoré nedodržiavajú zákonom stanovené zákony, medzi ktorými možno okrem iných vidieť aj subjekty z mnohých oblastí, napríklad politikov, ako aj policajtov.

Korupcia je definovaná ako korupčný akt, pri ktorom ľudia zodpovední za spoločnosť alebo štát manipulujú a využívať moc, ktorá im bola poskytnutá, na nezákonný zisk.

V posledných rokoch sa v latinských krajinách pozoruje, ako korupcia postúpila na premrštené úrovne, aj keď sa snaží bojovať rovnako, ale zdá sa, že podobne ako pri kriminalite je ťažké tento sociálny problém odstrániť, pretože mnoho z nich mať pozície v štáte, sú to ľudia so zlými úmyslami.

Zlá výchova

V mnohých z týchto krajín absencia vzdelania Kvôli mnohým zo sociálnych problémov, ktoré sú tu prezentované, pretože existujú rodiny, ktoré považujú za nemožné platiť za dobré vzdelanie.

Aj keď boli pri viacerých príležitostiach testované verejné inštitúcie, v ktorých mali prístup všetci ľudia, ktorí majú záujem alebo chcú získať dobré vzdelanie, bez záväzku platiť, pozorovalo sa, že v dôsledku korupcie a kriminality prosperovala v určitom období. dobrý spôsob.

Nie všetky prípady sú zlé, pretože existujú ľudia, ktorí skutočne chcú zmenu a svoj čas venujú zlepšovaniu sa, štúdiu a prispievaniu do spoločnosti, ale v skutočnosti je toto percento v ukazovateľoch veľmi nízke.

Zlé vzdelanie môže v budúcnosti priniesť sociálne problémy, ako je kriminalita, nezamestnanosť, chudoba, pretože spoločnosti sú dnes veľmi náročné v oblasti prijímania zamestnancov, preto požadujú, aby mali zamestnanci aspoň minimálny základný stupeň vzdelania pracovať.

Závislosť

Problémy zvyčajne prinášajú viac problémov, takže nedostatok vzdelania, nezamestnanosť, kriminalita a podobne by mohli viesť k zlým návykom, ako napr užívanie drogs všetkého druhu, či už sú to drogy alebo alkohol v nadmernom množstve, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie spotrebiteľa i jeho okolia.

Zistilo sa, že väčšina páchateľov podnikne po konzumácii ktorejkoľvek z týchto látok najagresívnejšie opatrenia, pretože bránia všetkým pocitom empatie.

V latinskoamerických krajinách je väčšie množstvo týchto látok pozorované s veľkými obavami, existujú veľké plodiny všetkých druhov rastlín, ktoré sú schopné dostať myseľ a telo do tranzu, ako aj laboratóriá určené na výrobu syntetických látok, ktoré sú najškodlivejšie pre zdravie.

Existuje veľa združení, ktoré sa dohodli na vytvorení kampaní proti nadmernej konzumácii tohto typu látok v snahe zvýšiť povedomie o nebezpečenstve, ktoré tieto látky nesú. Dokonca aj v niektorých regiónoch boli zavedené zákony najmä na škatuľky cigariet, kde sú zobrazené obrázky chorôb. že fajčenie môže spôsobiť človeku.

podvýživa

Kvôli extrémnej chudobe vzniká tento vážny sociálny problém, ktorý so sebou prináša nedôstojnú smrť mnohých ľudí za to, že dlho nekonzumovali žiadny druh jedla.

Latinské krajiny trpia vo veľkej miere účinkami podvýživy u veľkej väčšiny súčasného obyvateľstva, aj keď najvyššiu mieru podvýživy možno pozorovať na africkom kontinente, kde sú vidieť úplne neľudské situácie.

Podvýživa nie je len dôsledkom nejedenia v potrebných množstvách, ale súvisí aj s typom potravín, ktoré sa konzumujú, pretože pre optimálnu výživu je potrebné jesť všetky zložky potravinovej pyramídy, ktoré sa striedajú medzi bielkovinami, tuky, sacharidy, minerály, vitamíny a všetky zložky, ktoré telo potrebuje, aby mohlo vykonávať svoju správnu funkciu.

V niektorých latinských krajinách nedostatok základných potravinových košov, čo má za následok, že ľudia, ktorí žijú v určitých krajinách, k nim nemajú ľahký prístup a musia vo väčšine prípadov jesť iné druhy potravín, ktoré nie sú schopné dodávať telu potrebné živiny.

násilia

Tento typ sociálneho problému dlho ovplyvňoval všetky spoločnosti na svete, aj keď s vývojom médií bolo možné sledovať, ako nadobudol nové podoby.

Násilie má rôzne typy, pri ktorých sa zohľadňuje miera agresie, ktorú môže obeť týchto činov utrpieť.

Násilie páchané na ženách je dnes jedným z hlavných problémov sveta, a to kvôli veľkým feministickým hnutiam, ktoré úplne odmietajú sexistické myšlienky, pretože to malo za následok ich diskrimináciu a zlé zaobchádzanie bez uplatnenia právnych sankcií voči agresorom.

V súčasnosti existuje druh násilia, ktorý je klasifikovaný ako šikana, čo je obťažovanie ľudí, nútenie ľudí cítiť sa odmietnutí a zosmiešňovanie ich odlišných charakteristík, ktoré dokonca prešlo do kybernetických rovín, v ktorých agresori konajú útočne prostredníctvom sociálnych sietí, urážajú ich a posmievajú sa im. iných ľudí bez ohľadu na to, ako pôsobia na ostatných.

Toto je sociálny problém, ktorý sa vyskytuje na celom svete, hoci v latinskoamerických krajinách bol zaznamenaný pravidelnejšie z dôvodu vysokej úrovne alkoholizmu a drogovej závislosti, ktoré spôsobovali zneužívanie rodín alebo dokonca cudzincov.

Tieto typy činov sú zvyčajne trestané zákonom, pretože násilníci môžu vo väčšine prípadov spôsobiť obetiam dokonca smrť.

Najrýchlejší spôsob, ako vyriešiť tento typ problému, je dosiahnuť, aby komunity a vlády spolupracovali, a to tak, že sa uplatnia zákony a sankcie potrebné na správne dodržiavanie noriem, ktoré vedú k sociálnemu blahu, a spoločnosť, ktorá chápe, že zatiaľ čo súčasné problémy sú menšie , ich rozvoj bude lepší a budú sa tak môcť vyvíjať a stať sa produktívnejšou zemou.


Zanechajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

  1. Zodpovedný za údaje: Miguel Ángel Gatón
  2. Účel údajov: Kontrolný SPAM, správa komentárov.
  3. Legitimácia: Váš súhlas
  4. Oznamovanie údajov: Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, iba ak to vyplýva zo zákona.
  5. Ukladanie dát: Databáza hostená spoločnosťou Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Svoje údaje môžete kedykoľvek obmedziť, obnoviť a vymazať.