Odporúčame tieto frázy o úcte

Mnoho z nich je mysliteľov, ktorí v priebehu času formovali nové spôsoby videnia sveta, z ktorých sa zrodili niektoré z najzaujímavejších fráz, ktoré pomocou niekoľkých slov vysvetľujú často široký pojem, ktorý čitateľa povzbudzuje k premýšľaniu a meditovať o situácii, v ktorej žije. Z tohto dôvodu sme pripravili a zoznam najlepších fráz o úcte, vrátane všetkých, ktorí najviac vyčnievajú za podnecovanie svojich čitateľov.

Odporúčame tieto frázy o úcte

Úcta a hodnoty, pojmy, ktoré v dnešnej spoločnosti strácajú na sile

Žiaľ, žijeme v spoločnosti, v ktorej hodnoty ako úcta pomaly klesajú. Existuje čoraz viac zákonov, ktoré sa snažia „prinútiť“ občanov, aby dodržiavali tieto hodnoty, ale pohodlie, v ktorom žijeme, a nedostatok úsilia, ktoré vyžaduje, aby sa prispôsobili ako ľudia, spôsobujú, že je to strata času, pretože človek sa rozhodol že najradšej žije bez hodnôt, pretože takto lepšie živí svoje túžby a svoje potreby.

Táto strata hodnôt však vedie k špirále bez toho, aby sa otočila späť ľudská bytosť rastie prázdna, stráca značnú časť svojich pocitov a zakaždým sa uzatvára viac do seba, čo následne ohrozuje samotnú spoločnosť. Veľkú vinu na tom v skutočnosti nesú politici, ktorí ich využívajú ľahká reč „Rob si čo chceš„To presvedčí toho, kto nemedituje, tomu, kto nerozmýšľa, tomu, kto je prázdny a nestíha v živote viac, ako sa cítiť mierne spokojný ... ale prázdny o päť minút neskôr.

Nie je ľahké dodržať niektoré základné hodnoty, pretože vyžaduje, aby sme mali zásady a obetovali časť seba, aby sme dosiahli osobný rast a sebapoznanie, a dnes sme príliš zvyknutí, že máme všetko po ruke, bez toho, aby sme sa snažili dosiahnuť to nad rámec uloženej práce, a naplnili sme sa toľkými právami, že sme opustili svoje povinnosti, takže sme presvedčení, že sme stredom vesmíru, keď je v skutočnosti V skutočnosti sme prestali vnášať svetlo a myslenie do spoločnosti, v ktorej žijeme.

Ako gesto a pokus niektorých našich najemitatívnejších čitateľov urobiť krok späť a oceniť dôležitosť úcty a hodnôt, a tým sa pričiniť o to, aby sme v budúcnosti mohli znovu získať všetky tie aspekty, ktoré sú také dôležité v život človeka, ktorý dnes akoby vypršal.

Najlepšie frázy o úcte

Ďalej uvedieme niektoré frázy týkajúce sa veci, ktoré považujeme za najzaujímavejšie, všetky napísané mysliteľmi a dokonca aj anonymnými ľuďmi, ktorí kedysi verili, že s odstupom času bude spoločnosť namiesto opustenia spoločnosti získavať hodnoty. opustili ich uprostred sveta, odhodili toľko úsilia a bojovali za vývoj človeka.

 • Hlavne si vážte samého seba.
 • Hľadajte úctu, nie pozornosť. Vydrží dlhšie.
 • Každá živá bytosť si zaslúži našu úctu, či už je skromná alebo povýšenecká, škaredá alebo krásna.
 • Pevne verím, že rešpekt je oveľa dôležitejší a väčší ako popularita.
 • Každý, kto ma to naučil, si zaslúži moju úctu a pozornosť.
 • Keď ste spokojní, že ste len sami sebou a neporovnávate alebo nesúťažíte, všetci si vás budú vážiť.
 • Keď sa muži a ženy dokážu navzájom rešpektovať a akceptovať svoje rozdiely, potom má láska šancu prekvitať.
 • Dajte každému človeku všetko právo, ktoré si sami nárokujete.
 • Chlieb živí telo, rešpekt, dušu.
 • Musíme sa naučiť žiť spolu ako bratia alebo zahynúť spolu ako blázni.
 • Musím rešpektovať názory ostatných, aj keď s nimi nesúhlasím.
 • Nechajte všetko trochu lepšie, ako ste našli.
 • Prejavujte úctu k názorom ostatných, nikdy niekomu nehovorte, že sa mýli.
 • Láska je čestnosť. Láska je vzájomná úcta jeden k druhému.
 • Sebaúcta prestupuje všetky aspekty vášho života.
 • Sebaúcta nepozná žiadne ohľady.
 • Vedomosti vám dajú moc, ale charakter vám dá rešpekt.
 • Pracovník potrebuje rešpekt viac ako chlieb.
 • Prvou povinnosťou lásky je počúvať.
 • Prvý účinok lásky je vzbudiť veľkú úctu; cítite úctu k tomu, koho milujete.
 • Kto miluje druhých, ten ich neustále miluje. Kto si váži druhých, ten si ich neustále váži.
 • Každý, kto nemá odvahu hovoriť za svoje práva, si nemôže zaslúžiť úctu ostatných.
 • Kto chce ružu, musí rešpektovať tŕne.
 • Úcta k životu je základom každého iného práva vrátane slobody.
 • Sebaúcta je najušľachtilejší odev a najvyšší sentiment, ktorý sa zmestí do ľudskej mysle.
 • Sebaúcta je po náboženstve hlavnou brzdou zlozvykov.
 • Úcta je najdôležitejšia vec, ktorú musí každý dosiahnuť, aby dosiahol to, čo chce.
 • Úcta je obojsmerná ulica, ak ju chcete získať, musíte jej ju dať.
 • Úcta je jedným z veľkých prejavov lásky.
 • Bol vynájdený rešpekt, aby zakryl prázdny priestor, kde by mala byť láska.
 • Úcta k sebe samému je ovocím disciplíny; pocit dôstojnosti rastie so schopnosťou povedať si nie.
 • Sebaúcta je základným kameňom všetkej cnosti.
 • Vzájomná úcta znamená diskrétnosť a rezervu aj v neke a starostlivosti o zabezpečenie čo najväčšej časti slobody tých, s ktorými človek žije.
 • Úcta k sebe samým vedie našu morálku; Naše cesty vedie úcta k druhým.
 • Tajomstvom šťastného života je úcta. Úcta k sebe a k druhým.

Odporúčame tieto frázy o úcte

 • Utrpenie si zaslúži úctu, podrobenie je opovrhnutiahodné.
 • S každým hovorím rovnako, nech už je to smetiar alebo prezident univerzity.
 • Priateľstvo najskôr myslí na druhého človeka.
 • Láskavosť je princíp dotyku a úcta k druhým je prvou podmienkou pre vedieť, ako žiť.
 • Civilizácia je spôsob života, postoj rovnakého rešpektu ku všetkým ľuďom.
 • Najpravdivejšou formou lásky je to, ako sa správate k niekomu, a nie to, ako sa k nemu cítite.
 • Poslednou skúškou džentlmena je úcta k tým, ktorí pre neho nemusia mať žiadnu hodnotu.
 • Zodpovednosť zvyšuje sebaúctu.
 • Pozemok nám nepatrí. Patríme k zemi.
 • Vznešené vlastnosti vzbudzujú rešpekt; krásna láska.
 • Reťazce, ktoré vzájomne viažu úctu, sú vo všeobecnosti reťazce nevyhnutnosti.
 • Úprimné rozdiely sú často zdravým znakom pokroku.
 • Rozdiely nemajú slúžiť na rozdelenie, ale na obohatenie.
 • Nemožno kúpiť nič skutočnej hodnoty. Láska, priateľstvo, česť, hodnota, úcta. Všetky tieto veci si treba zaslúžiť.
 • Nič nie je opovrhnuteľnejšie ako rešpekt založený na strachu.
 • Žiadne náboženstvo alebo filozofia, ktorá nie je založená na úcte k životu, nie je skutočným náboženstvom alebo filozofiou.
 • Cesta nie je taká dôležitá ako to, ako sa správame k tým, s ktorými sa cestou stretneme.
 • Nie je nič opovrhnutiahodnejšie ako rešpekt založený na strachu.
 • Neexistuje úcta k druhým bez pokory k sebe samému.
 • Nemôžem si predstaviť väčšiu stratu ako stratu sebaúcty.
 • Nerobte si starosti s tým, čo hovoria iní ľudia; buďte sami sebou, hovorte, čo máte na mysli s rešpektom.
 • Nikdy nikoho nesúďte podľa vzhľadu alebo podľa obalu knihy, pretože na tých otrhaných stránkach je čo objavovať.
 • Za živých dlžíme úctu, ale za mŕtvych vďačíme iba pravde.
 • Rešpektovanie ostatných je najlepším nástrojom na získanie rešpektu.
 • Vážte si seba, ak chcete, aby si vás vážili ostatní.
 • Úcta je to, čo máme; milujte to, čo dávame.
 • Rešpektujem príkazy, ale rešpektujem aj seba a nebudem sa riadiť nijakými pravidlami špeciálne určenými na to, aby ma ponížili.
 • Prestaneš nenávidieť, keď si začneš vážiť.
 • Buďte skromní, buďte úctiví k ostatným, snažte sa pochopiť.
 • Buďte mierumilovní, buďte zdvorilí, dodržiavajte zákony, rešpektujte všetkých; Ale ak na vás niekto položí ruku, pošlite ho na cintorín.
 • Byť brilantný nie je žiadny veľký výkon, ak si nič nevážite.
 • Byť jedným, byť jedinečný je skvelá vec. Ale rešpektovanie práva byť iný je možno väčšie.
 • Ak chceme rešpektovať zákon, musíme najskôr urobiť zákon úctyhodným.
 • Ak sa sväté nerešpektuje, nemáte na čom svoje správanie napraviť.
 • Ak nebudeme slobodní, nikto nás nebude rešpektovať.
 • Ak chcete, aby si vás ostatní vážili, je najlepšie si vážiť samého seba. Iba tak iba sebaúctou prinútiš ostatných, aby si ťa vážili.
 • Ak si chcete skutočne vážiť, že máte radi, musíte im dokázať, že bez nich dokážete prežiť.
 • Vždy je cennejšie mať rešpekt ako obdiv ľudí.
 • Bez pocitu úcty neexistuje spôsob, ako odlíšiť mužov od zvierat.
 • Viac si vážim človeka, ktorý mi dá vedieť, aké je jeho postavenie, aj keď sa mýli. Než toho druhého, ktorý príde ako anjel, ale ukáže sa z neho démon.
 • Každý v spoločnosti by mal byť vzorom nielen kvôli svojej sebaúcte, ale aj kvôli úcte k druhým.
 • Každý človek každého pôvodu si zaslúži úctu. Musíme si vážiť ostatných, aj keď si vážime samých seba.
 • Všetci by mali byť rešpektovaní ako jednotlivci, ale nikto si ich neidealizoval.
 • Všetci sme rovnakí vďaka tomu, že sme každý iný. Všetci sme rovnakí v tom, že už nikdy nebudeme rovnakí.
 • Tolerancia pre tých, ktorí s vami súhlasia, nie je vôbec toleranciou.
 • Správajte sa k ľuďom presne tak, ako by ste chceli, aby si ich vážili.
 • Vedec, ktorý to nemyslí vážne, nebude vzbudzovať úctu, a preto jeho múdrosti nebude chýbať stabilita.
 • Úctyhodný vzhľad stačí na to, aby sa ostatní ľudia zaujímali viac o vašu dušu.
 • Jednou z najprimeranejších foriem rešpektu je počúvanie toho, čo hovoria iní.
 • Osoba je osoba, nech je akokoľvek malá.
 • Žite čestne, rešpektujte práva iných ľudí.

Odporúčame vám prečítať si tieto frázy o úcte, aby ste ich mohli interpretovať, ale s časom a bez náhlenia. Ak je to potrebné, venujte každej fráze deň, pretože je dôležité jej porozumieť, pochopiť ju v celej jej podobe a odtiaľ získať vedomosti, ktoré nám pomôžu znovu získať tie hodnoty, ktoré spoločnosť skončila. odchádzať opustený.

Neváhajte pri hľadaní informácií o každej z nich, ba čo viac, odporúčame vám to urobiť, pretože mnohokrát je fráza ľahšie pochopiteľná a dokonca dosahuje väčší rozmer, ak vieme, kto ju recitoval, v aké podmienky a za akým účelom a predovšetkým dúfame, že sme vám pomohli lepšie sa chápte, keď sa budete vyvíjať ako ľudské bytosti s hodnotami a morálne zásady založené na rešpekte.


Zanechajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

 1. Zodpovedný za údaje: Miguel Ángel Gatón
 2. Účel údajov: Kontrolný SPAM, správa komentárov.
 3. Legitimácia: Váš súhlas
 4. Oznamovanie údajov: Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, iba ak to vyplýva zo zákona.
 5. Ukladanie dát: Databáza hostená spoločnosťou Occentus Networks (EU)
 6. Práva: Svoje údaje môžete kedykoľvek obmedziť, obnoviť a vymazať.

 1.   Victor sandoval dijo

  Chýbala im fráza Benita Juareza «Rešpektovanie práv iných je mier«