Myslíte si, že sebeckosť je pre človeka typická?

Pravda je taká, že všetci máme radi svoje veci. Nemusíte byť génius ani psychológ, aby ste vedeli o pripútanosti, ktorú sú ľudia schopní cítiť k svojim hmotným statkom.

Je veľmi bežné, že sa to stane, najmä ak sme sa usilovne usilovali o ich získanie, alebo ak cítime k tomu niečomu osobnú pripútanosť, pretože to nám zanechal niekto, na kom nám záleží, alebo pre koho má veľkú sentimentálnu hodnotu nás. Niekedy sme však príliš nadšení alebo pripútaní k materiálnym veciam a náš spôsob bytia nám neumožňuje zdieľať ich so zvyškom. To nemusí platiť iba vtedy, keď hovoríme o hmotných statkoch. Sebectvo sa môže vyskytnúť v mnohých aspektoch nášho každodenného života.

Keď sme deti, správame sa spravidla sebecky. Nie je to tak preto, že by deti boli od prírody sebecké ďaleko, ale skôr by sa im páčil primárny inštinkt na uchovanie vecí, ktoré podľa nich k nim patria.

Ak si vezmeme nejaký čas, môžeme im pomôcť, aby boli viac obdarovanými a altruistickými ľuďmi, ale sú chvíle, keď sa z dieťaťa vyvinie sebecký človek viacerými spôsobmi. V tomto príspevku spoznáme sebectvo a jeho temnejšiu stránku. Plus niekoľko spôsobov, ako sa s tým vyrovnať a v prípade potreby s nimi zaobchádzať.

Najskôr si definujme sebectvo

Definícia tohto pojmu nám to hovorí sebectvo je nadmerná a vnútorná láska, ktorú jedinec môže cítiť iba k sebe, spôsobujúce týmto spôsobom, že subjekt cíti nezdravý záujem o seba a o veci, ktoré sa točia okolo neho, úplne stráca záujem o ostatných, ktorí sú v jeho prostredí.

Môže to byť niečo nepatrné, napríklad spôsob zaujatia že aj keď to môže byť nepríjemné pre bytosti okolo, zároveň to možno tolerovať ako súčasť správania; alebo to môže byť ako druh choroby, ktorá spôsobí, že subjekt je úplne neschopný myslieť na niečo iné ako na seba. Toto je predzvesť skutočných duševných chorôb a sociopatického správania.

Tento koncept pochádza zo slova ego, ktoré v tom, čo odkazuje na psychológiu a antropológiu, pochádza z konceptu, ktorý má človek sám o sebe v čase rozpoznania „ja“. Ego je známe ako to, ktoré sprostredkováva medzi realitou a fyzickým svetom a chápe impulzy subjektu a jeho ideály.

Takto by sme mohli povedať, že egoizmus je úplne opačný koncept altruizmu, ktorý spočíva v prvom rade v obetovaní vlastného blahobytu (alebo aspoň v jeho minimalizácii), aby bolo možné zamerať sa a dosiahnuť blaho ostatných. Menovite, namiesto hľadania vlastného pohodlia hľadáte dobro druhých.

Sebectvo môže mať niekoľko druhov

Aj keď je toto slovo známe rovnako, môžeme ho spojiť s niektorými podtypmi toho, čo predstavuje egoizmus. Najbežnejšie sú tri, ktoré sa používajú v čiastočne odlišných kontextoch, hoci samy o sebe predstavujú to isté: psychologické sebectvo, etické sebectvo a racionálne sebectvo.

Psychologické sebectvo

Toto je skutočne teória, ktorá nám to hovorí ľudská bytosť vykonáva činnosti, ktoré robí, iba s účelom, ktorý je pre ňu prospešný. Táto teória tvrdí, že ľudská prirodzenosť je riadená výlučne samoúčelnými dôvodmi a že aj keď konáte dobré skutky, nakoniec to bude kvôli potrebe prijať niečo na oplátku alebo sa to odrazí vo vlastný prospech. Táto teória tvrdí, že z altruistických dôvodov nikto nič nerobí.

Etické sebectvo

Tiež známy ako morálne sebectvo Je to teória alebo typ sebectva, ktoré nám hovoria, že ľudia sú vždy schopní konať altruistické činy, ale že to urobia láskavejšie alebo s väčším nadšením, ak vedia, že to pre nich ovplyvní neskorší úžitok.

V tomto prípade hovoríme o morálke alebo etike, pretože subjekt vie, že pomoc je morálne správna a že kroky, ktoré podnikajú, sú dobré, má preto možnosť pomôcť. Urobí to však s oveľa väčšou povedzme radosťou, ak vie, že z toho bude mať následný prínos pre neho s tým. Líši sa od psychologického egoizmu, pretože je to niečo, čo je pre človeka bytostné, zatiaľ čo morálka nám dáva možnosti.

Racionálne sebectvo

 Keď hovoríme o racionálnom egoizme, máme na mysli filozofickú teóriu, ktorá nám hovorí, že v skutočnosti egoizmus ľudskej bytosti je viac ako čokoľvek spojené s používaním rozumu. Je to myseľ a rozum, ktoré nám hovoria, že by sme sa mali usilovať o svoj vlastný záujem o veci, a trávime čas zvážením toho, ako môže mať z určitej situácie úžitok. Aj keď hovoríme o prakticky rovnakej téme, líši sa to aj od predchádzajúcich príkladov, pretože aj keď psychologické vychádza z našej podstatya morálka je založená na našej etike ako človeka; racionálne sa zameriava na koncept, že práve rozum a myšlienka nás robia od prírody sebeckými.

Nakoniec si môžeme myslieť, že byť sebecký je stopercentne negatívny postoj., pretože predstavuje neschopnosť človeka dostať sa do styku s emóciami a potrebami druhého, čím sa zabráni altruizmu; alebo to môžeme brať ako spôsob hľadania vlastného záujmu, aby bol rešpektovaný.

Nakoniec sa všetci vo väčšej či menšej miere snažíme napĺňať svoje záujmy a získať dobré zamestnanie, dobré veci a dobré životy, aj keď musíme brať prednosť ostatných, je to jeden z najprimitívnejších inštinkty prežitia. Bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráte, na konci dňa je to správanie, ktoré nie je úplne najlepšie, aby ste žili v súlade so spoločenskými normami.

Sebectvo: Najlepšie platená práca

Keď hovoríme o spoločnosti založenej na tomto probléme, musíme pochopiť, že spoločenské normy sa snažia zmeniť ľudí na altruistické bytosti, ktoré pracujú pre zvýšiť prosperitu a životnej úrovne sociálnej skupiny. Na tento účel existujú pravidlá, úlohy a zákazy, ktoré je potrebné dodržiavať do bodky.

Toto správanie poznáme, pretože ním žijeme všetci. Začína sa to tým, že nás vychovávajú naši rodičia, a do svojho stredu to končí tým, že máme svoje deti; Hovorí nám, že musíme pracovať na výchove svojich detí, žiť ich životy a potom sa starať o starých rodičov.

Koncept sociálneho sebectva v tejto časti vzniká, keď zámerne preskočíte jeden z faktorov, ktoré sú tu zastúpené, aby ste hľadali autentické šťastie sami a odložili svoje povinnosti.

Spoločnosť od nás očakáva, že niečo urobíme, a existuje myšlienka, že nerobenie toho, čo sa od nás očakáva, je spôsob, ako ukázať, že sme sebeckí. Len čo skončí detstvo, prechádzame byť sluhami našich rodičov, tí, ktorí zahaleným a nikdy priamym spôsobom nezainteresovaným spôsobom začínajú tým, že vraciame tie láskavosti, ktoré nám robili, a keď sa raz rozhodneme postarať sami o seba, staneme sa sebeckými ľuďmi.

Akonáhle zasa dospejeme a vychováme svoje vlastné deti, urobíme to isté s nimi v nádeji, že na nás budú dohliadať, keď to nebudeme môcť. To je tiež miesto, kam vstupuje vlastné a inherentné sebectvo ľudskej bytosti, pretože aj keď vyhlasujeme, že nehľadáme osobný záujem, stále budeme rátať s tým, že naše deti nám v prípade potreby pomôžu.

Je potrebné poznamenať, že v týchto prípadoch nie je pojem sebectvo úplne daný, ale je akýmsi núteným altruizmom. Avšak hovorí sa, že sebectvo je najlepšie platenou prácoualebo preto, že ak sa vám to podarí racionálnym spôsobom využiť pri starostlivosti o svoje záujmy, ale zároveň budete pracovať v „mene“ ostatných, budete môcť získať dobré pozície alebo propagácie na základe obrazu, ktorý vytvorili pre seba.

Jasný príklad možno dať bohatým ľuďom z dávnych čias, ale aj z našej doby. Títo ľudia, aby ich bolo možné považovať za altruistické, zakladali charitatívne organizácie a darovali peniaze charitatívnym organizáciám, aby si získali priazeň ľudí. Dnes bohatí ľudia darujú a časť vašich peňazí mnohým charitatívnym organizáciám, pretože sa tak dostanú k zníženiu alebo neplateniu daní. Robia to pre svoje záujmy, ale zároveň to aj naďalej je „altruistická“ aktivita, ktorá im umožňuje držať si peniaze, ktoré by im inak šli na daniach.

Sedem indícií, ktoré nás opúšťajú sebecké bytosti

Ak ste sebecký človek a nielen človek, ktorý koná prostredníctvom ľudských inštinktov, ale ste skutočne záujemcom, až do takej miery, že budete takmer patologický alebo sociopatický, existujú určité vlastnosti, ktoré ovplyvnia váš spôsob bytia, a to bude ľahko si všimnete:

1: Neukazujú svoje slabosti a slabosti

Ľudia, ktorí sú patologicky sebeckí, nie sú schopní prejaviť svoje slabosti. Jednoduchým faktom ich prijatia by pre nich bolo priznanie, že nie sú tak dokonalí, ako si myslia ostatní, a preto si nepriznajú, ak sa mýlia alebo sa niečoho boja.

2: Nepočúvajú tých, ktorí nesúhlasia s ich názormi

Egoisti sú nekompromisní, keď má človek uhol pohľadu, ktorý je čiastočne alebo úplne v rozpore s tým jeho. Nájdu spôsob, ako zmeniť názor, a vyrušia vás, ignorujú alebo na vás kričia, aj keď sa táto osoba snaží zachovať si svoj názor.

3: Domnievajú sa, že si zaslúžia všetko

Títo ľudia sa skutočne domnievajú, že všetko na svete je jedinečne a výlučne pre nich. A budú mať problémy, ak niečo nedostanú alebo ak to namiesto nich dostane niekto iný. Budú mať dokonca zášť voči osobe, ktorá prijala tých, za ktorých by mali byť považovaní.

4: Neakceptujú konštruktívnu kritiku

Sebeckí ľudia si myslia, že všetko, čo robia, je v poriadku, a že ak s nimi nesúhlasíte, je to preto, že sa snažíte bagatelizovať ich myslenie, aby ste získali povýšenie alebo úžitok, pretože táto osoba prestáva robiť to, čo robí. Ktokoľvek ich kritizuje, je v ich očiach iba závistou, ktorá si praje ich zlo.

5: Zväčšite svoje úspechy

Nezáleží na tom, aké malé boli to, čo vykonali, ani to, ako veľká bola aktivita, ktorú skutočne vykonali. Nájdu spôsob, ako prinútiť ostatných, aby videli, že urobili oveľa viac, ako skutočne urobili, aby ostatní videli svoju vnútornú bezpečnosť a videli ich ako dôležitých ľudí.

6: Kritizujú ľudí zozadu

Tí, ktorí majú sebecké osobnosti, budú všeobecne hľadať spôsob, ako prinútiť ostatných, aby videli, že sú pred ostatnými menej ako v skutočnosti. V skupine nájde spôsob, ako prinútiť ostatných, aby videli, že iných je menej, ale s jediným cieľom, byť na konci dňa jedinou cnostnou osobou na danom mieste.

7: Nikdy neriskujú

Panikária a desia sa, že riskujú život, pretože si nemôžu dovoliť zlyhať. V okamihu, keď uvidia zlyhať inú osobu, budú však prví, ktorí zdvihnú prst, aby prísne posúdili a povedali: „Vždy som vedel, že to takto skončí.“


Zanechajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

  1. Zodpovedný za údaje: Miguel Ángel Gatón
  2. Účel údajov: Kontrolný SPAM, správa komentárov.
  3. Legitimácia: Váš súhlas
  4. Oznamovanie údajov: Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, iba ak to vyplýva zo zákona.
  5. Ukladanie dát: Databáza hostená spoločnosťou Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Svoje údaje môžete kedykoľvek obmedziť, obnoviť a vymazať.