vodcovstvo

Vedomie zlepšenia vodcovstva

Svedomitý vedúci (s plnou pozornosťou na väčšinu svojich pracovných situácií) môže na zmeny reagovať s potrebným zameraním a jasnosťou.