Llojet kryesore të komunikimit

Komunikimi është procesi përmes të cilit ne shkëmbejmë informacion dhe mendime me njerëz të tjerë ose kafshë në mjedisin tonë, në mënyrë që të krijohet një marrëdhënie që mund të paraqesë karakteristika shumë specifike. Në çdo rast, aktualisht ekziston një klasifikim shumë i gjerë në lidhje me llojet e komunikimit ekzistuese, në mënyrë që, për të mos ju gënjyer dhe humbur kohën tuaj, ne jemi përqendruar në ato që janë më të rëndësishmet.

Llojet kryesore të komunikimit

Komunikimi, një burim thelbësor për qeniet njerëzore

Komunikimi është një element i domosdoshëm në jetën tonë, pasi është mënyra përmes së cilës ne transmetojmë nga ndjenjat tona në ndjesitë tona dhe, në fund të fundit, mendimet tona tek njerëzit e tjerë dhe madje edhe kafshët.

Për shembull, kur qortojmë qenin tonë sepse ai ka kafshuar një vazo, ajo që po bëjmë është të komunikojmë me të, kështu që ne të dërgojmë një mesazh dhe do të duhet të bëjmë një përpjekje që marrësi, domethënë qeni, të mund të deshifroj dhe kuptoje atë në mënyrë që, në masën e vlerave dhe sjelljes së tyre, të mos e përsërisin atë në të ardhmen. Në thelb ne kemi arritur të përcjellim shqetësimin tonë për katastrofën që ai ka bërë me vazon, dhe ky është komunikimi.

Sidoqoftë, kësaj radhe do të përqendrohemi kryesisht në komunikimi që vendoset midis njerëzve, në mënyrë që të gjejmë një numër të madh të llojeve ose burimeve që përdoren në varësi të nevojave dhe madje bazuar në llojin e idesë që synohet të transmetohet, në mënyrë që dërguesi të gjenerojë idenë e përmendur në trurin e tij dhe të përdorë secilin nga këto lloje të komunikimit në mënyrë që informacioni të merret nga marrësi, i cili gjithashtu do ta përpunojë atë sipas vlerave dhe kritereve të tyre.

Në fakt, ne duhet të falënderojmë komunikimin, pasi ajo ka qenë mënyra kryesore që na ka lejuar të arrijmë evolucionin, duke arritur të ngjitemi dhe mbi të gjitha të ruajmë njohuritë dhe ta evoluojmë atë me kalimin e kohës, dhe ne duhet ta kemi të qartë se, nëse çdo herë Nëse një personi i lindur duhej të fillonte nga e para në lidhje me njohuritë, evolucioni nuk do të ndodhte kurrë.

Një shembull i mirë është kur shkojmë në shkollë dhe mësojmë në një kohë shumë të shkurtër nocionet që janë themelore për ne, por që kanë marrë qindra e qindra vjet evolucion, në mënyrë që, në fëmijërinë e hershme, të mund të fillojmë të evoluojmë dhe të përparojmë këto njohuri drejt degëve të ndryshme për të cilat ne jemi të interesuar, që supozon një rritje të rëndësishme dhe përvetësimin e njohurive të reja që, falë komunikimit, më vonë do t'ua transmetojmë pasardhësve tanë, në mënyrë që ata të fillojnë me njohuritë nga të cilat ne fillojmë më shumë njohuri që kemi marrë bazuar në përvojën tonë, por në një moshë të hershme, që do të thotë se prej andej ata do të krijojnë njohuri të reja shtesë që do të transmetojnë, përsëri përmes ndonjë prej llojeve të komunikimit, tek ata që më pas do të jenë pasardhësit e tyre.

Njihni llojet kryesore të komunikimit

Tjetra ne do të analizojmë disa nga llojet kryesore te komunikimit të cilat në fakt janë ato që përdorim më shpesh sot. Duhet të theksohet se, bazuar në to, krijohen variante të tjera shumë interesante dhe shumë të rëndësishme, por që shpjegohen në bazë të këtyre kryesore.

Komunikimi dëgjimor

Ne fillojmë me këtë lloj komunikimi, i cili është komunikimi dëgjimor, i cili karakterizohet nga perceptimi përmes veshit.

Komunikimi kinematografik

Komunikimi kinematografik është komunikimi që vendoset përmes ekranit të madh, përmes krijimit të filmave në mënyrë të tillë që transmetues të ndryshëm, midis të cilëve shquhen regjisori dhe aktorët, të transmetojnë ide dhe ndjesi tek spektatorët.

Komunikimi kolektiv

Isshtë një lloj komunikimi në të cilin më shumë se dy njerëz shkëmbejnë ide përmes ndonjë prej llojeve të komunikimit, në mënyrë që një dërgues dhe më shumë se një marrës të vendosen në secilën nga fazat e komunikimit.

Komunikimi dixhital

Shtë një lloj komunikim që zhvillohet përmes internetit, duke përfshirë të gjitha llojet e sistemeve që mund të shkojnë nga përdorimi i mediave të tilla si forume, blogs, faqe në internet, etj, në ato të tjera më personale të tilla si mjete të tilla si WhatsApp, Skype, etj.

Pikërisht në këtë moment ne jemi duke vendosur një komunikim dixhital në të cilin unë jam dërguesi dhe ju jeni marrësit.

Komunikimi arsimor

Shtë një lloj komunikimi që Qëllimi kryesor i tij është edukimi i njerëzve të tjerë. Një shembull shumë i qartë është kur mësuesi u shpjegon një mësim nxënësve në klasë, në mënyrë që mësuesi të jetë dërguesi, përmbajtja që transmetohet është edukative dhe marrësi është nxënësi që ka shkuar në klasë për të mësuar.

Llojet kryesore të komunikimit

Komunikimi emocional

Shtë komunikimi në të cilin ideja që transmetohet përqendrohet në emocionet tona. Në thelb ajo bazohet në komunikimin e ndjenjave tona, gjë që mund të bëhet përmes sistemeve të ndryshme që mund të shkojnë nga komunikimi verbal te komunikimi jo verbal dhe madje edhe përmes tingujve të tillë si të qarat ose të qeshurat.

Komunikimi gustator

Shtë një lloj komunikimi që përqendrohet te shija. Shembulli më i mirë që mund të përdorim në këto raste është kur shefi i kuzhinës përpiqet të përcjellë ndjesi përmes pjatave të tij, të cilat merren nga darka kur i ha.

Komunikimi horizontal

Komunikimi horizontal është komunikimi që vendoset brenda një niveli të caktuar. Për shembull, në kompaninë tonë do të kemi kuptuar se ka grupe të ndryshme në varësi të pozicionit hierarkik, kështu që ne mund ta quajmë komunikimin frontal në atë në të cilin ne flasim me njerëz që janë në të njëjtin nivel tonë.

Në rast se vendoset komunikimi me njerëz të niveleve të ndryshme, do të flisnim për komunikim vertikal ngjitës ose komunikim vertikal zbritës, për të cilin do të flasim pak më vonë në këtë artikull.

Komunikimi individual

Dihet si komunikim individual ai në të cilin vendoset një komunikim ndërmjet dy personave dhe drejtpërdrejt, domethënë ekziston një dërgues dhe marrës, si dhe një element komunikues që vjen nga të dy.

Komunikimi ndërgrupor

Komunikimi ndërmjet grupeve është ai komunikim që ekziston midis disa grupeve. Një mënyrë e mirë për të kuptuar këtë lloj komunikimi është një shfaqje teatrore. Në të, grupi që ka organizuar punën dhe merr pjesë në shfaqje, transmeton një seri informacioni në një grup të dytë, të cilët janë spektatorët që kanë ardhur për ta parë atë.

Komunikimi ndër-individual

Isshtë një lloj komunikimi që zhvillohet kur dy persona komunikojnë verbalisht dhe jo verbalisht, por me kusht që ndjenjat të ndahen mes tyre.

Komunikimi brenda grupit

Në këtë rast ne po përballemi me një komunikim që vendoset midis dy ose më shumë personave për sa kohë që ata janë pjesë e një grupi specifik ose një grupi të veçantë.

Komunikimi ndërpersonal

Komunikimi ndërpersonal është një lloj komunikimi në të cilin dërguesi dhe marrësi janë i njëjti person, domethënë një person komunikon me veten e tij.

Në thelb bëhet fjalë për ato momente në të cilat mund të thuhet se ne flasim vetëm, në mënyrë që të analizojmë konceptet apo edhe të kërkojmë zgjidhje pa pasur nevojë të jetë një person i dytë me të cilin të shkëmbejmë informacionin.

Sidoqoftë, është e rëndësishme të kihet parasysh se, sipas mendimit të disa ekspertëve, kjo nuk do të konsiderohej si një lloj komunikimi në vetvete, kështu që ekzistojnë disa polemika në këtë drejtim.

Komunikimi masiv

Shtë një lloj komunikimi në të cilin ekziston një dërgues i vetëm dhe një numër i madh i marrësve, domethënë do të binte brenda këtij lloji të komunikimit, për shembull fakti që ne bëjmë një ekspozitë para një grupi njerëzish të cilët duhet gjithashtu plotësojnë karakteristikat për të qenë heterogjene, për të qenë mjaft të mëdha dhe mbi të gjitha për të qenë anonime.

Në këtë mënyrë, prezantimi i një vepre para pjesës tjetër të shokëve të klasës nuk do të hynte në komunikim masiv, por do të ishte, për shembull, një politikan që flet në një tubim për ndjekësit e tij ose ata që janë të interesuar ta dëgjojnë atë.

Komunikim joverbal

Komunikimi joverbal është një lloj komunikimi që kryhet pa pasur nevojë të përdoren fjalë, as të folura dhe as të shkruara, kështu që shumë shpesh është një lloj komunikimi që ne e zhvillojmë në mënyrë të pavetëdijshme.

Në thelb, sjelljet, mënyra se si i shikojmë njerëzit, lëvizjet që bëjmë me trupin, mënyra se si ulemi apo edhe mënyra se si ecim do të binin në komunikimin joverbal.

Komunikimi i nuhatjes

Shtë një lloj komunikimi që merret përmes mënyrës së nuhatjes. Për shembull, një person thotë shumë për veten e tij përmes ngjyrës, llojit të kolonjës që mban apo edhe faktit që nuk kujdeset shumë për higjienën e tij.

Komunikimi organizativ

Isshtë komunikimi që ndodh brenda një kompanie specifike apo edhe nga kompania për jashtë. Ne po flasim për një komunikim të korporatave në të cilin vetë kompania organizohet vetë brenda ose edhe mënyra se si transmeton çdo lloj koncepti që mund të shkojë nga produkti ose shërbimi i saj te situata e saj ose informacioni që ajo e konsideron të rëndësishme dhe që do të arrijë te palët e treta.

Komunikimi gazetaresk

Në rastin e komunikimit gazetaresk, ne po përballemi me një lloj komunikimi që vendoset duke përdorur media komunikimi përmes të cilave dërgohen informacionet, dhe këto mund të jenë media të ndryshme si gazeta, faqe në internet, televizion, radio, etj.

Komunikimi politik

Ky komunikim është ai transmeton disa ide politike që zakonisht do të përmbajnë një ngarkesë të madhe ideologjike. Në thelb po flasim për ato raste në të cilat një politikan ekspozon idetë, mendimet ose projektet e tij para votuesve të mundshëm.

Komunikimi i shenjave

Isshtë një lloj komunikimi që kryhet nga njerëz që vuajnë nga probleme të dëgjimit, në mënyrë që komunikimi efektiv të vendoset brenda rrethit të tyre shoqëror dhe madje edhe me njerëz të tjerë që nuk vuajnë nga këto probleme, por që kanë mësuar mënyrën e komunikimit.

Komunikimi reklamues

Ne po përballemi me një lloj komunikimi në të cilin një kompani u dërgon një mesazh klientëve të mundshëm me qëllim të ofrimit të produktit ose shërbimit tuaj.

Padyshim, në këtë rast gjejmë shumë mënyra të ndryshme përmes të cilave mund të vendoset komunikimi reklamues.

Komunikimi seksual

Shtë një komunikim i natyrës seksuale për të cilin mund të përdoren një mori llojesh gjuhësh, qofshin ato verbale, përmes mediave dixhitale dhe mjeteve të tjera të ndryshme.

Komunikimi i prekshëm

Komunikimi i prekshëm është ai që perceptohet përmes prekjes, qoftë nga kontakti me lëkurën, madje edhe përmes shkrimet e bëra në Braille.

Llojet kryesore të komunikimit

Komunikimi telefonik

Isshtë një lloj komunikimi që kryhet përmes një pajisjeje telefonike, në mënyrë që të mund të shkëmbejmë mendime dhe ide me njerëz që ndodhen në vende të largëta.

Komunikimi televiziv

Padyshim që është komunikimi i vendosur përmes një televizioni.

Komunikim verbal

Komunikimi verbal është komunikimi që zhvillohet përmes përdorimit të fjalëve, kështu që ky është burimi i përdorur ndërmjet dërguesit dhe marrësit.

Duhet të theksohet se gjetëm dy llojet e komunikimit verbal çfarë janë komunikim me goje që bazohet në shenja gojore dhe fjalë të folura, duke përfshirë gjithashtu tinguj të tillë si të qeshura dhe madje edhe të qarat, dhe së dyti ne kemi komunikimi me shkrim e cila është ajo që bëhet nga shenja të shkruara, ndër të cilat ne theksojmë sigurisht alfabetin, por ka edhe të tjerë me përdorim më të vogël, por me rëndësi të barabartë siç janë logot dhe madje edhe hieroglifet.

Komunikimi vertikal

Theshtë komunikimi që ndodh në nivele të ndryshme, në mënyrë që të mund të gjejmë dy modalitete të ndryshme që janë, nga njëra anë, komunikimi lart, dmth kur një punëtor komunikon me ndonjë nga drejtuesit e lartë, dhe nga ana tjetër kemi komunikimi në rënie çfarë është ai që kryhet nga kontrollet superiore tek punëtorët.

Komunikimi virtual

Komunikimi virtual është komunikimi kryhet përmes internetit, në një mënyrë që varion nga një bisedë përmes programeve të komunikimit dhe bisedave në kohë reale deri te informacioni që ne transmetojmë përmes një blogu ose faqes në internet, përmes bisedave në forume, etj.

Për shembull, pikërisht në këtë moment ne jemi duke vëzhguar një proces virtual komunikimi, kështu që unë jam dërguesi dhe ai që po ju transferon këtë informacion përmes kësaj faqe, dhe ju jeni marrësit që kanë ardhur tek ai sepse jeni të interesuar për arsyet tuaja të veçanta, në mënyrë që, pa e ditur ose parë asnjëherë njëri-tjetrin, ne po komunikojmë me njëri-tjetrin.

Komunikimi vizual

Shtë një lloj komunikimi që ka shikimin si marrësin kryesor, në mënyrë që të ndodhë përmes përdorimi i mediave vizive.

Këto janë llojet kryesore të komunikimit që duhet të njihni, të cilat, siç mund të keni vërejtur, përfshijnë çdo lloj situate që mund të hasim në jetën tonë të përditshme.


13 komente, lini tuajën

Lini komentin tuaj

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fusha e kërkuar janë shënuar me *

 1. Përgjegjës për të dhënat: Miguel Ángel Gatón
 2. Qëllimi i të dhënave: Kontrolloni SPAM, menaxhimin e komenteve.
 3. Legjitimimi: Pëlqimi juaj
 4. Komunikimi i të dhënave: Të dhënat nuk do t'u komunikohen palëve të treta përveç me detyrim ligjor.
 5. Ruajtja e të dhënave: Baza e të dhënave e organizuar nga Occentus Networks (BE)
 6. Të drejtat: Në çdo kohë mund të kufizoni, rikuperoni dhe fshini informacionin tuaj.

 1.   THERESA WILLIAMS dijo

  Përshëndetje, unë jam Theresa Williams. Pasi isha në lidhje me Anderson për vite me radhë, ai u nda me mua, unë bëra më të mirën time për ta rikthyer atë, por gjithçka ishte e kotë, unë doja që ai të kthehej aq shumë për shkak të dashurisë që unë kam për të, unë iu luta me gjithçka, bëra premtime por ai nuk pranoi. Ia shpjegova problemin tim shoqes time dhe ajo më sugjeroi që unë më mirë të kontaktoja një magji që mund të më ndihmonte të bëja një magji për ta sjellë përsëri, por unë jam tip që kurrë nuk besova në magji, nuk kisha zgjidhje tjetër veçse të provoja, Mail tek magjistari dhe ai më tha se nuk kishte asnjë problem që gjithçka do të ishte mirë brenda tre ditësh, që ish-i im do të kthehej tek unë brenda tre ditësh, ai hodhi magjinë dhe çuditërisht në ditën e dytë, ishte rreth orës 4:XNUMX. Ish-i im më thirri, unë isha aq i befasuar, iu përgjigja thirrjes dhe gjithçka që ai tha ishte se i vinte shumë keq për gjithçka që ndodhi sa që ai donte që unë të kthehesha tek ai, sa ai më do aq shumë. Isha aq e lumtur dhe shkova tek ai sa kështu filluam të jetojmë së bashku, përsëri të lumtur. Që nga ajo kohë, unë kam bërë një premtim se kushdo që njoh dhe ka një problem marrëdhënieje, unë do t'i ndihmoja një personi të tillë duke e referuar tek i vetmi anije magjike e vërtetë dhe e fuqishme që më ndihmoi në problemin tim. Email: (drogunduspellcaster@gmail.com) ju mund ta dërgoni me email nëse keni nevojë për ndihmën tuaj në marrëdhënien tuaj ose ndonjë rast tjetër.

  1) Magjitë e Dashurisë
  2) Magjitë e Dashurisë së Humbur
  3) Magjitë e divorcit
  4) Magjitë e Martesës
  5) magji lidhëse.
  6) Magjitë e shpërbërjes
  7) Nxirr një dashnor të kaluar
  8.) Ju dëshironi të promovoheni në zyrën / Lotarinë tuaj
  9) ai dëshiron të kënaqë të dashurin e tij
  Kontaktoni me këtë njeri të shkëlqyeshëm nëse keni ndonjë çështje për një zgjidhje të qëndrueshme
  Nëpërmjet (drogunduspellcaster@gmail.com)

 2.   anonim dijo

  ndihmoji ata
  me detyrat e shtëpisë time

  1.    anonim dijo

   xd

 3.   e kuqe e ndezur dijo

  përmend llojet e komunikimit

 4.   majerlin dijo

  cilat janë llojet e komunikimit që nuk i shoh

 5.   Cervera Moreno Maria Josefina dijo

  shpjegoi shume mire cdo gje shume te qarte dhe te lehte per tu kuptuar, faleminderit

 6.   shtylla anonime dijo

  Unë mendoj se është një informacion i shkëlqyeshëm

 7.   adrilovi dijo

  Më ndihmoi një falënderim lotooooo. LOL?

 8.   jrs dijo

  haha po

 9.   nora zanches dijo

  është faqja më e mirë e informacionit të komunikimit informacion i drejtpërdrejtë dhe i këndshëm

 10.   rashel molina dijo

  Mendova se ishte shumë e lezetshme

 11.   rashel molina dijo

  Mendova se ishte shumë bukur, kuptova shumë

 12.   kunj leidy dijo

  Epo, nuk e kam shkruar, por këto koncepte më duken shumë të mira