அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு வாதம் என்ன

மக்களுக்கு இடையிலான உறவு

அதிகார வாதம் என்றால் என்ன என்று நீங்கள் எப்போதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? ஒருவேளை நீங்கள் வைத்திருக்கலாம், ஆனால் அது என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியாது. அடுத்து, ஒரு அதிகார வாதம் என்ன என்பதை நாங்கள் விளக்கப் போகிறோம், இதன் மூலம் அடுத்த முறை நீங்கள் அவற்றில் ஒன்றுக்கு முன் அதை அடையாளம் காண முடியும்.

வாதம்

என் போகாஸ் பாலாப்ராஸ், உங்கள் கூற்றுக்கு தகுதி இருப்பதாக வாசகரை நம்ப வைப்பதே ஒரு வாதத்தின் புள்ளி. கூற்று உண்மையிலேயே உண்மை என்று வாசகரை நம்ப வைக்கும் முயற்சியில் அனுபவ சான்றுகளால் இதை நிறைவேற்ற முடியும். மாற்றாக, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கொள்கைகள் மற்றும் தர்க்கத்தைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு வாதம் இருக்க முடியும்.

வாசகரை நம்ப வைப்பதற்கான மூன்றாவது வழி உரிமைகோரலை ஆதரிக்க ஒரு அதிகாரத்தை நம்பியுள்ளது. இது உங்கள் உரிமைகோரலுக்கு எடையைச் சேர்க்க ஒரு நிபுணர் கருத்தை நம்பியிருக்கும் வடிவத்தை எடுக்கலாம் அல்லது தகவலுக்கான அங்கீகார மூலத்தை நம்பலாம்.

அதிகாரத்திலிருந்து வாதத்திற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சட்ட வாதத்தில் காணப்படுகிறது. வக்கீல்கள் சட்டங்கள் அல்லது நீதிமன்ற முடிவுகளின் அடிப்படையில் சட்டத்தின் அதிகாரத்தை நம்பலாம் மற்றும் வழக்குகளை தீர்மானிக்கும் போது நீதிபதிகள் அளித்த அறிக்கைகள்.

உதாரணமாக, இங்கிலாந்தில், நீதித்துறை முடிவுகளுக்கு முன்னோடி கோட்பாட்டின் மூலம் அதிகாரம் உண்டு. இதன் பொருள் உச்சநீதிமன்றம் (முன்னர் ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ்) எடுத்த முடிவு இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சட்டத்தின் ஆதாரமாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் சட்டத்தைப் பற்றி உரிமை கோரும்போது பின்னர் நம்பலாம்.

சட்டத்தின் முன்மாதிரியைத் தொடர்ந்து, ஒரு நீதிபதி ஒரு சட்டபூர்வமான முடிவைக் காட்டிலும் குறைவான அதிகாரம் கொண்ட ஒரு நியாயமான கட்டளையை வெளியிட முடியும் மற்றும் பகுத்தறிவை ஆதரிக்கிறார் (விகித முடிவு). அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு வாதத்தில் இது இன்னும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் ஒரு கூற்றை ஒரு தீர்க்கமான காரணியாக ஆதரிப்பது அவ்வளவு தூண்டுதலாக இல்லை.

அதே நீதிபதி நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே ஒரு அறிக்கையையும் செய்யலாம். மீண்டும், இது அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு வாதத்தின் ஒரு பகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் இது ஒரு கட்டுப்பாட்டாளர் அல்லது உறவைக் காட்டிலும் குறைவான தூண்டக்கூடிய எடையைக் கொண்டுள்ளது.

மக்களுக்கு இடையிலான உறவு

இது என்னவென்றால், ஒரு அதிகார வாதத்தின் வலிமை அதிகாரத்தின் எடையைப் பொறுத்தது. ஆதாரம் எவ்வளவு அதிகாரப்பூர்வமானது, வாதத்தை மேலும் தூண்டுகிறது. இது சட்ட வாதத்திற்கு மட்டுமல்ல, ஆனால் கூற்றுக்கு ஆதரவாக தர்க்கரீதியான அல்லது அனுபவ ஆதாரங்களை விட அதிகாரத்தை நம்பியிருக்கும் எந்தவொரு வாதத்திற்கும்.

இந்த புள்ளியை முடிக்க, அதிகாரத்தை நம்பியிருப்பதன் மூலம் ஒரு கோரிக்கையை ஆதரிக்கலாம், இதில் நிபுணர்களை அதிகாரப்பூர்வ கருத்து ஆதாரங்களாக உள்ளடக்கியது. முக்கியமாக, அத்தகைய வாதத்தின் வலிமை அதிகாரத்தின் எடையைப் பொறுத்தது.

கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் அதிகாரப்பூர்வ மூலத்தைப் பயன்படுத்த எப்போதும் முயற்சிக்கவும், முடிந்தால், உங்கள் வாதத்தை அனுபவ மற்றும் தர்க்கரீதியான ஆதாரங்களுடன் காப்புப் பிரதி எடுக்கவும். இந்த வழியில் உங்கள் வாதங்களில் நீங்கள் எப்போதும் உண்மையை வைத்திருப்பீர்கள்.

அதிகாரத்திலிருந்து தவறான மற்றும் வாதங்கள்

ஒரு முறையான பொய்யானது, ஏனெனில் ஒரு உணரப்பட்ட அதிகார எண்ணிக்கை (அல்லது புள்ளிவிவரங்கள்) ஒரு முன்மொழிவு (அவர்களின் அதிகாரத்திற்கு பொருத்தமானது) உண்மை என்று நம்புகிறது, அந்த முன்மொழிவு உண்மையாக இருக்க வேண்டும். இது அதிகாரத்திற்கான வேண்டுகோள் அல்லது அதிகாரத்திலிருந்து வாதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது (முந்தைய பத்திகளில் நாங்கள் விளக்கியது போல).

X நபருக்கு கையில் உள்ள விஷயத்தில் அனுபவம் இருப்பதாக Y நபர் கூறும்போது இந்த வீழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. எனவே, எக்ஸ் நம்பும் எவரும் உண்மைதான். மாற்றாக, நபர் Y அதிகாரம் என்று கூறினால் இதுவும் ஏற்படலாம், எனவே Y நம்பும் எவரும் உண்மைதான்.

அதிகாரம் அல்லது நிபுணர் நபர்களை நம்புவதற்கு பொதுவாக எங்களுக்கு நல்ல காரணம் இருப்பதால், இந்த தவறான தன்மையைத் தவிர்ப்பது கடினம். அடிக்கடி, அதிகாரிகள் துல்லியமான கூற்றுக்களைச் செய்கிறார்கள். இருப்பினும், ஒரு வாதத்தின் செல்லுபடியாகும் உரிமை கோருபவருடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பதை உணர வேண்டியது அவசியம்.

மகிழ்ச்சியான மனிதன்

வாதங்கள் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துவது தவறானது அல்ல. குழந்தைகளை நடந்துகொள்ளும்படி பெற்றோர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். உன்னதமான பதில், "நான் அப்படிச் சொன்னதால்", ஒரு குழந்தை கேட்கும் கேள்விகளுக்கு, ஒருவிதத்தில், அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு வாதம். பெற்றோர் ஏதேனும் தவறு செய்கிறார்கள் என்று இது அர்த்தப்படுத்துகிறதா? மின் நிலையத்தில் விரல்களை வைப்பது ஆபத்தானது என்பதை பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்குக் காட்ட வேண்டுமா? இல்லை, இது போன்ற சூழ்நிலைகளில் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துவது உத்தரவாதம். இருப்பினும், அறிவியலைப் பற்றி பேசும்போது, ​​பின்வருவனவற்றை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

தருக்க வடிவம்

ஒரு நபர் ஒரு தலைப்பில் அதிகாரியாக இருந்தால், அந்த தலைப்பில் அவர்கள் கூறுவது உண்மைதான்.

பி, முன்மொழிவு உண்மை என்று அதிகாரம், ஏ.
பி என்பது ஒரு அதிகாரம் கொண்ட பாடத்திற்குள் உள்ளது.
எனவே, பி உண்மை.

அதிகாரத்திலிருந்து வாதத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள்

 • கீழேயுள்ள எடுத்துக்காட்டுகளில் பின்வரும் சுருக்கங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
 • பி.என் = என் = 1,2,3,…. (எ.கா., பி 1 முதல் முன்மாதிரி, பி 2 இரண்டாவது முன்மாதிரி, முதலியன)
 • சி = முடிவு

வளாகத்துடன் எடுத்துக்காட்டுகள்

 • Q1: ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு நிபுணர் இயற்பியலாளர்.
 • பி 2: அவர் சார்பியல் கோட்பாட்டைக் கொண்டு வந்தார்.
 • சி: எனவே, சார்பியல் கோட்பாடு உண்மை.

விளக்கம்: ஐன்ஸ்டீன் உண்மையில் ஒரு நிபுணர் இயற்பியலாளராக இருந்தபோது, ​​ஒளிமின்னழுத்த விளைவு குறித்த தனது பணிக்காக நோபல் வென்றார், அது உண்மை என்று அவர் சொன்னதால் நாம் எதையாவது நம்பக்கூடாது. ஐன்ஸ்டீன் சொன்னது சரி என்று நம்புவதற்கு காரணங்கள் உள்ளன: அவரது கோட்பாடு புதனின் சுற்றுப்பாதையை விளக்குகிறது, ஜி.பி.எஸ் அமைப்புகளின் செயல்பாடு மற்றும் ஈர்ப்பு அலைகள் காணப்படுகின்றன [1, 2, 3]. இந்த காரணங்கள் அனைத்தும் ஐன்ஸ்டீனின் அதிகாரத்தை நம்பாமல் சார்பியல் ஆதரவை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

தாடி மனிதன்

யாராவது அதிகாரத்தை ஒரு வாதத்தின் முன்மாதிரியாகப் பயன்படுத்தும்போது அடையாளம் காண முடியும். ஒரு அதிகாரத்தின் நம்பகத்தன்மை உரிமைகோரல்களை நம்புவதற்கு நியாயமான காரணங்களை வழங்கக்கூடும், ஆனால் அது முழுமையாக உருவாக்கப்பட்ட சரியான வாதமாக கருதப்படக்கூடாது.

அதிகாரிகளால் செய்யப்பட்ட அறிக்கைகள், எங்கள் சொந்த விசாரணையைச் செய்யும்போது, ​​எங்கள் கவனத்தை செலுத்துவதற்கான வழிமுறையாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அவை தொடர்புடைய தரவுகளைக் குறிக்க உதவும். ஒரு அதிகாரத்தின் கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட முடிவு வாதங்கள் தவறானவை, அவை நிராகரிக்கப்பட வேண்டும், இதில் உங்கள் சொந்த வாதங்களும் அடங்கும். விமர்சன சிந்தனையின் தத்துவத்தில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால்நீங்கள் எதிர்க்கும் வாதத்தைப் போலவே உங்கள் சொந்த வாதங்களையும் முழுமையாக ஆராய்வது கட்டாயமாகும்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.