அனுபவ தீர்வுகள் என்ன? வகைகள், பண்புகள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள்

வேதியியலில் தீர்வுகள் பொதுவாக பைனரி ஆகும், இதன் பொருள் அவை கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் ஆகிய இரண்டு கூறுகளால் ஆனவை, ஒன்று கரைக்கப்பட வேண்டிய தீர்வு மற்றும் மற்றொன்று கரைப்பான் காரணி.

இதன் அடிப்படையில், இவை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படலாம், அவை மதிப்புமிக்கவை மற்றும் அனுபவபூர்வமானவை, பிந்தையது அவை கொண்டிருக்கும் கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் அளவு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது.

பொதுவாக அனுபவக் கரைசல்களில் கரைப்பான்கள் மற்றும் கரைப்பான்கள் உறவினர், ஏனென்றால் இவை வெறுமனே அளவுகளுடன் மாறக்கூடும், இரு கூறுகளின் ஒரே அளவைக் கொண்ட ஒரு தீர்வு நம்மிடம் இருந்தால், இரண்டு பெயர்களில் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒதுக்கலாம்.

தீர்வு என்ன?

அனுபவ தீர்வுகளின் காலத்தை நன்கு அறிய, இது ஒரு தீர்வு என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம், இது ஒரே மாதிரியான கலவையாக வரையறுக்கப்படுகிறது, அவை பொதுவாக 10 அணுக்களை விட சிறிய துகள்களால் ஆனவை, இவை பொதுவாக இரண்டு பொருட்களால் ஆனவை கரைப்பான்கள் மற்றும் கரைப்பான்கள்.

கரைசல்கள்

அவை ஒரு கலவையில் கரைக்கும் பொருட்கள், ஏனெனில் இவை பெரும்பாலும் குறைந்த அளவுதான்.

கரைப்பான்கள்

அவை கரைப்பைக் கரைக்கும் பொருட்கள், இவை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளதை விட அதிக விகிதத்தில் காணப்படுகின்றன.

தீர்வுகள் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் ஒரு கலவையில் சரியான அளவு கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் தீர்மானிக்கப்படலாம், அவை மதிப்புமிக்கவர்களால் பெயரிடப்படுகின்றன, மேலும் அனுபவபூர்வமானவையும் உள்ளன, அவை அந்த அளவு தீர்மானிக்க முடியாது. இவற்றில்.

அனுபவ தீர்வு என்றால் என்ன?

அவை கலவையாகும், இதில் கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் சரியான அளவை தீர்மானிக்க முடியாது, இதில் உறுப்புகளை திரவத்தில் இருந்து திடமாக, திரவத்தில் திரவமாக, திரவத்தில் வாயுவை மற்றும் வாயுவில் வாயுவை பிரிக்க முடியும், இது மிகப்பெரிய அளவைக் கொண்ட ஒன்றாகும் சிறிய.

கரைப்பு நேர வேறுபாடுகள் வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் கரைசலின் தன்மை ஆகியவற்றுடன் மாறுபடும், அதே போல் வாயுவைப் பொறுத்தவரையில் அது கரைப்பானைக் கரைக்க முனைகிறது, இதனால் கரைப்பான் அதிக தடிமன் பெறுகிறது.

கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் ஆகியவற்றின் குணங்களைப் பொறுத்து ஐந்து வகையான அனுபவ தீர்வுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன, அவற்றில் நீர்த்த, செறிவூட்டப்பட்ட, நிறைவுற்ற, நிறைவுறா மற்றும் சூப்பர்சச்சுரேட்டட் உள்ளன.

ஒரு கலவையில் இரண்டு பொருட்களும் திரவக் கூறுகளாக இருந்தால், அவை பொருட்களின் உணர்வை இழக்கின்றன, மேலும் இது மட்டுமே அறியப்படுகிறது, ஏனெனில் கலவையில் அதிக அளவு உள்ள ஒன்று.

அனுபவ தீர்வுகளின் வகைகள்

இந்த வகைகள் பொருட்களின் எதிர்ப்பின் படி பிரிக்கப்படுகின்றன, அவற்றில் உள்ள கரைப்பான் அளவு, அவற்றில் பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

தீர்வுகளை நீர்த்துப்போகச் செய்யுங்கள்

அவை கரைப்பான் அளவை கரைப்பதை மறைக்கின்றன, அவை பலவீனமான தீர்வுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, இதன் சிறிய அளவு காரணமாக, ஒரு காபியில் ஒரு தேக்கரண்டி சர்க்கரை சேர்க்கப்படும் போது இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதிக அல்லது வெப்பமான வெப்பநிலை, இது கரைப்பான் அளவிற்கு மிக விரைவாக நன்றி கரைக்கும்.

செறிவூட்டப்பட்ட தீர்வுகள்

அவை கலவையில் இருக்கும் கரைப்பான் அளவோடு ஒப்பிடும்போது அதிக அளவு கரைப்பான் கொண்டவை அல்லது கரைப்பான் தொகையில் கரைக்கும் பொருளின் அதிகபட்ச அளவு என்றும் பொருள் கொள்ளலாம், இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அவை இருக்கும்போது கிராம் உப்பு ½ லிட்டர் தண்ணீரில் வைக்கவும்.

நீர்த்த மற்றும் செறிவூட்டப்பட்ட தீர்வுகளுக்கு இடையே சரியான வரம்பு இல்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

நிறைவுறா தீர்வுகள்

சில அழுத்தங்கள் மற்றும் வெப்பநிலை சூழ்நிலைகளில், 30 லிட்டர் தண்ணீரில் 2 கிராம் உப்பு இருக்கக்கூடும் என்பதற்கு இது குறைந்தபட்ச அளவு கரைசலைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

நிறைவுற்ற தீர்வுகள்

அவை நிறைவுறாதவற்றுக்கு முற்றிலும் முரணானவை, ஏனென்றால் அவை அதிகபட்ச அளவு கரைசலைக் கொண்டிருக்கின்றன, சில அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை சூழ்நிலைகளில், ஒரு தீர்வு நிறைவுற்றிருக்கும் போது கரைப்பான் இனி கரைந்து, ஒரு சமநிலையை உருவாக்குகிறது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் இடையே.

சூப்பர்சச்சுரேட்டட் தீர்வுகள்

இவை நிறைவுற்ற தீர்வுகளை விட அதிக கரைசலைக் கொண்டுள்ளன. கரைப்பான் கரைப்பான் செயலில் மீண்டும் நுழைவதற்கான ஒரே வழி கலவையை சூடாக்குவதே ஆகும், ஆனால் அது குளிர்விக்க அனுமதிக்கப்படும்போது, ​​அதன் அதிவேகத்தன்மை காரணமாக அதன் அசல் நிலைக்குத் திரும்பும். அவை நிலையற்ற தீர்வுகள், சிறிதளவு அடி அல்லது திடீர் இயக்கத்தைப் பெறும்போது, ​​நிறைவுற்ற தீர்வுகளாக மாறும்.

தீர்வு பண்புகள்

தீர்வுகள் பல பண்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, ஆனால் மிக முக்கியமானது கரைதிறன், இது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு கரைப்பானில் கரைக்கக்கூடிய கரைப்பான் அளவு, கலப்பு அடுக்கு அதன் சொந்த கரைதிறன் அளவைக் கொண்டுள்ளது.

மின் கடத்துத்திறன், நீராவி அழுத்தம் போன்ற கரைப்பான் மற்றவர்களும் உள்ளன, அதே போல் கொதிக்கும் புள்ளி அல்லது பிளவு புள்ளி போன்ற கரைப்பான், ஒரு திடப்பொருள் திரவமாக மாறும் போது.

ஒரே மாதிரியான தீர்வு உருவாக, கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு இருக்க வேண்டும், இது கரைப்பான் ஈர்க்கும் மூலக்கூறுகளின் சக்தியை மட்டும் வென்று, அவை சிதறடிக்கப்பட்டு, கரைப்பான் உடன் இணைகிறது .

உதாரணமாக, எங்களிடம் தண்ணீர் மற்றும் சர்க்கரை உள்ளது, இது ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் ஒரு தேக்கரண்டி சர்க்கரையை வைக்கும்போது, ​​அவை கரைந்துவிடும், ஏனென்றால் நீர் மூலக்கூறுகள் சர்க்கரையை ஈர்க்கும் அளவுக்கு வலிமையானவை. மேலும் இது தண்ணீருடன் ஒரு கூட்டு திரவமாக இருக்கும்.

அனுபவ தீர்வுகளை தீர்மானிக்க உதவும் எடுத்துக்காட்டுகள்

 1. நீங்கள் ஒரு லட்டு தயாரிக்கும் போது, ​​அது ஒரு திடமான காபிக்கு கரைப்பான் போலவும், பால் ஒரு திரவமாக இருக்கும் கரைப்பானாகவும் தெரிகிறது.
 2. சாக்லேட் மற்றும் நீர், சாக்லேட் கரைப்பான் மற்றும் கரைப்பான் தண்ணீர்.
 3. நீர் மற்றும் காற்றின் தீர்வுக்கு உட்படுத்தப்படும்போது, ​​மூடுபனி பெறப்படுகிறது.
 4. பெயிண்ட் மற்றும் டைனர், எண்ணெய் வண்ணப்பூச்சியை மிக எளிதாகப் பயன்படுத்த, அது டின்னருடன் ஒரு கரைப்பு செயல்முறையின் வழியாக செல்ல வேண்டும், இது கரைப்பான்.
 5. சோப்பு நீர், இதில் நீர் கரைப்பான் மற்றும் சோப்பு ஒரு கரைப்பான், இது ஒரு நிறைவுறா தீர்வுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு.
 6. தண்ணீருடன் காபி, ஒரு சாதாரண வகை காபியைத் தயாரிக்கும்போது, ​​அது நீர்த்தப்பட்டு வருகிறது, ஆனால் இந்த நேரத்தில் அது தண்ணீருடன் உள்ளது, இது ஒரு கரைப்பானாக செயல்படுகிறது.
 7. சர்க்கரையுடன் நீர், சர்க்கரை கரைக்கப்பட வேண்டிய பொருள் மற்றும் கரைப்பான் தண்ணீர்
 8. செயற்கை சாறுகளுடன் கூடிய நீர், இந்த பானங்கள் நீரிழப்பு தயாரிப்புகளாக இருக்கின்றன, அவை சுவையான சர்க்கரையாக செயல்படுகின்றன, இது முந்தையதைப் போலவே செயல்படுகிறது.

கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.