மரியா ஜோஸ் ரோல்டன்

தாய், சிறப்புக் கல்வி ஆசிரியர், கல்வி உளவியலாளர் மற்றும் எழுத்து மற்றும் தகவல்தொடர்புகளில் ஆர்வம் கொண்டவர். சுய உதவியின் விசிறி, ஏனென்றால் எனக்கு மற்றவர்களுக்கு உதவுவது ஒரு அழைப்பு. நான் எப்பொழுதும் தொடர்ச்சியான கற்றலில் இருக்கிறேன்... எனது ஆர்வத்தையும் பொழுதுபோக்கையும் எனது வேலையாக ஆக்குகிறேன். எல்லாவற்றையும் புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருக்க நீங்கள் எனது தனிப்பட்ட வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடலாம்.

மரியா ஜோஸ் ரோல்டன் ஏப்ரல் 421 முதல் 2018 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்