மல்லிகை முர்கா

மாட்ரிட்டின் கம்ப்ளூடென்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் உளவியலில் பட்டம். முறையான தலையீடுகளில் நிபுணர் (ஐ.டி.ஏ.டி சிஸ்டமிக், மாட்ரிட்). டிரான்ஸ்கல்ச்சர் சைக்கோ தெரபியில் நிபுணர் (டெராபியாஸ் சின் ஃபிரான்டெராஸ், மாட்ரிட்). மூலோபாய சிகிச்சை, எரிக்சோனியன் ஹிப்னோதெரபி மற்றும் ஹிப்னாஸிஸ், கெஸ்டால்ட் மற்றும் சோமாடிக் சைக்காலஜி (மன ஆராய்ச்சி நிறுவனம், பாலோ ஆல்டோ) ஆகியவற்றில் சான்றிதழ். சான்றிதழ் "வில்ப்பரின் அறிவியல்" (ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகம், பாலோ ஆல்டோ). "சோமாடிக் சைக்காலஜியில் செறிவுடன் கவுன்சிலிங் சைக்காலஜி" இல் முதுகலைப் பட்டம் படித்தல்.

ஜாஸ்மின் முர்கா ஆகஸ்ட் 17 முதல் 2014 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்