உணர்ச்சிகளின் கூறுகள் என்ன?

உணர்ச்சிகளின் கூறுகள்

உணர்வுகள் என்பது உண்மை அவை அனைவரின் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகும். முடிவெடுப்பதிலும் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போதும் அவை நேரடியாகப் பாதிக்கும். இருப்பினும், மக்கள் புரிந்துகொள்வதற்கும் தெரிந்துகொள்வதற்கும் வருவதை விட உணர்ச்சிகள் மிகவும் சிக்கலானவை. எனவே, இந்த உணர்ச்சிகளின் கூறுகளை தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் புரிந்துகொள்வது முக்கியம்.

அடுத்த கட்டுரையில் நாம் இன்னும் விரிவாகப் பேசுவோம் உணர்ச்சிகளின் கூறுகள் மற்றும் அவற்றில் இருக்கும் உள் உறுப்புகள்.

உணர்ச்சிகள் என்ன

உணர்ச்சிகளின் கூறுகளை பகுப்பாய்வு செய்யத் தொடங்குவதற்கு முன், உணர்ச்சிகள் என்றால் என்ன என்பதை விளக்குவது முக்கியம். இந்த வழியில் உணர்ச்சி என்பது ஒரு நனவான அனுபவம் என்று கூறலாம், இது நேரடி தொடர்பு கொண்ட ஒரு முக்கியமான மன செயல்பாடு மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. நபரின் மனநிலை, குணம் அல்லது ஆளுமையுடன்.

உணர்ச்சிகள் மிகவும் சிக்கலானவை மேலும் அவை மக்களின் நடத்தையில் உடல் மற்றும் உளவியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் வெவ்வேறு உணர்வு நிலைகளைத் தவிர வேறில்லை. இந்த வழியில், புறம்போக்கு நபர்கள் உணர்ச்சிகளை சுதந்திரமாகவும் அழுத்தம் இல்லாமல் வெளிப்படுத்த முனைகிறார்கள் என்று கூறலாம், அதே நேரத்தில் உள்முக சிந்தனையாளர்கள் தங்கள் உணர்ச்சிகளை மறைக்க விரும்புகிறார்கள் மற்றும் காட்ட மாட்டார்கள்.

உணர்ச்சிகளின் கூறுகள்

உணர்ச்சிகள் என்பது சில தூண்டுதல்கள் அல்லது சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும் போது மக்கள் அனுபவிக்கும் அகநிலை நிலைகள். எவ்வாறாயினும், உணர்ச்சிகளுடன் தொடர்புடைய பல கோட்பாடுகள் உள்ளன பல கூறுகள் உள்ளன அவை எல்லா உணர்ச்சிகளிலும் உள்ளார்ந்த நிலையில் உள்ளன. இந்த கூறுகள் அனைத்தும் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ளும், வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளின் வெளிப்பாட்டின் முக்கிய பகுதியாக மாறும்.

இது இருந்தபோதிலும், உணர்ச்சிகளின் புலம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது மிகவும் சிக்கலானது மற்றும் சிக்கலானது எனவே, உணர்ச்சிகளின் உலகத்தைச் சுற்றியுள்ள அனைத்தையும் சிறந்த முறையில் புரிந்து கொள்ள பல கோட்பாடுகள் உள்ளன. உணர்ச்சிகளின் ஒவ்வொரு கூறுகளையும் பற்றி இன்னும் விரிவாக உங்களுடன் பேசப் போகிறோம்.

கூறுகள் உணர்ச்சிகள்

உடலியல் கூறு

உணர்ச்சிகளின் முதல் கூறு உடலியல் ஆகும். உணர்ச்சிகள் உடலின் உடலியல் பதில்களுடன் உள்ளார்ந்த முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்ச்சியை அனுபவிக்கும் போது, ​​நரம்பு மண்டலம் செயல்படுத்தப்பட்டு, தொடர்ச்சியான ஹார்மோன்களை வெளியிடுகிறது, இது கேள்விக்குரிய நபரின் தொடர்ச்சியான உடல் மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.

இந்த மாற்றங்கள் இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பு, சுவாசத்தின் குறிப்பிடத்தக்க முடுக்கம் அல்லது அட்ரினலின் வெளியீடு ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம். இந்த உடலியல் எதிர்விளைவுகளை உடல் அனுபவிக்கிறது விருப்பமின்றி ஏற்படும் மேலும் அவை அந்த நபர் அனுபவிக்கும் உணர்ச்சியின் வகைக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.

அறிவாற்றல் கூறு

உணர்ச்சிகளின் இரண்டாவது கூறு அறிவாற்றல் அம்சத்தைக் குறிக்கிறது. எண்ணங்கள் நேரடியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளை அனுபவிக்கும் போது. இத்தகைய எண்ணங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்ச்சியின் தீவிரத்தையும், அது வெளிப்படுத்தப்படும் விதத்தையும் பாதிக்கிறது. அதே வழியில், வெவ்வேறு நம்பிக்கைகள் மற்றும் கடந்த கால அனுபவங்கள் உணர்ச்சிகளின் புரிதலையும் அவற்றை நிர்வகிக்கும் வழியையும் வடிவமைக்கின்றன.

அகநிலை கூறு

ஒவ்வொரு நபரும் தனிப்பட்ட மற்றும் வித்தியாசமான முறையில் உணர்ச்சிகளை அனுபவிப்பார்கள். அதனால்தான் உணர்ச்சிகள் அவை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அகநிலை கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் விதம் அந்த நபரின் கலாச்சாரம் அல்லது ஆளுமையைப் பொறுத்து மாறுபடும். இது தவிர, உணர்ச்சிகளின் தீவிரம் மற்றும் கால அளவும் அவற்றை வெளிப்படுத்தும் நபரைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

வெளிப்பாடு கூறு

வெளிப்பாடு என்பது உணர்ச்சிகளின் மிக முக்கியமான கூறுகளில் ஒன்றாகும். உடல் மொழி, பேச்சு அல்லது ஒருவரின் சொந்த முகபாவங்கள் அவை மற்றவர்களுக்கு உணர்ச்சிகளைத் தெரிவிக்க உதவுகின்றன. உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் முறை மற்றவர்களுடனான உறவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கூடுதலாக, உணர்ச்சி வெளிப்பாடு உணர்ச்சிகளின் செயலாக்கத்தில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

ஊக்கமூட்டும் கூறு

உந்துதல் கூறு உணர்ச்சிகளுக்குள் ஒரு முக்கியமான மற்றும் இன்றியமையாத பங்கைக் கொண்டுள்ளது. உணர்வுகள் ஒவ்வொன்றும் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மைச் செயல்படத் தூண்டும் உந்துதல் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்த ஊக்கமூட்டும் கூறு முக்கியமானது தொடர்ச்சியான முடிவுகளை எடுக்கும்போது மற்றும் அந்த நபரின் சூழலுக்கு போதுமான அளவு மாற்றியமைக்கும் போது.

உணர்ச்சி மேலாண்மை

சமூக கூறு

உணர்ச்சிகள் மிகவும் முக்கியமான சமூகக் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும். உணர்ச்சிகளின் உலகம் சமூக உறவுகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உணர்ச்சிகள் ஒருவரிடமிருந்து நபருக்கு அனுப்பப்படலாம், ஒரு குறிப்பிட்ட பச்சாதாபத்தையும் அவர்களில் ஒரு வலுவான தொடர்பையும் உருவாக்குகிறது.

மதிப்பீட்டு கூறு

இந்த வகை கூறு என்பது உணர்ச்சிகளுக்கும் இடையே உள்ள உறவைக் குறிக்கிறது ஒரு நபரைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் மதிப்பீடு. ஒரு குறிப்பிட்ட உண்மை அல்லது நிகழ்வைப் பற்றிய நபரின் சொந்த உணர்வால் உணர்ச்சிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன.

கலாச்சார கூறு

உணர்ச்சிகளின் கடைசி கூறு கலாச்சாரம். உணர்ச்சிகள் பல்வேறு கலாச்சார காரணிகளால் பாதிக்கப்படும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஒவ்வொரு கலாச்சாரமும் வேறுபட்டது மற்றும் வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளை நிர்வகிப்பது தொடர்பாக அதன் சொந்த விதிமுறைகள் மற்றும் வெளிப்பாடுகள் உள்ளன. கலாச்சாரக் கூறு விளக்கம் மற்றும் உணர்ச்சிகளின் அர்த்தத்தை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

சுருக்கமாக, உணர்ச்சிகளின் வெவ்வேறு கூறுகளை அறிந்து கொள்வது முக்கியமானது அவற்றை சிறந்த முறையில் நிர்வகிக்கும் போது. இந்த கூறுகளைப் புரிந்துகொள்வது அனைத்து உணர்ச்சிகளின் முழுமையான படத்தைப் பெற உதவுகிறது. இது தவிர, ஒரு முழுமையான ஆரோக்கியமான நிர்வாகத்தை அடைய, தொடர்ச்சியான திறன்களின் வளர்ச்சியை இது அனுமதிக்கும். உணர்ச்சிகளின் உள் கட்டமைப்பை ஆழமாக அறிந்துகொள்வது, ஒரு குறிப்பிட்ட நல்வாழ்வை தினசரி அடிப்படையில் அனுபவிக்கவும், தனிப்பட்ட உறவுகளின் அடிப்படையில் உகந்த முறையில் மேம்படுத்தவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.