ஒரு ஒழுங்குமுறையின் முக்கிய பண்புகள்

விதிமுறைகள் கிட்டத்தட்ட எல்லா பகுதிகளிலும் உள்ளன, அவை வேலை, படிப்பு, சட்டபூர்வமானவை, வீட்டில் கூட சில விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை உருவாக்கும் வெவ்வேறு உறுப்பினர்களிடையே பணிகளின் வரிசையை விநியோகிக்க முடியும்.

ஒழுங்குமுறைகள் ஒழுங்கின் கட்டமைப்பைக் கொண்ட விதிமுறைகளின் தொகுப்பாகும், அதில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் சமத்துவத்தையும் பாகுபாட்டையும் தருகின்றன, இவை அரசாங்கத்தால், எந்தவொரு நிறுவனத்தாலும் கட்டளையிடப்படலாம், இதன் மூலம் அதன் ஊழியர்களால் நிறுவப்பட்ட விதிமுறைகளை அறிந்து கொள்ளலாம், கல்வித்துறை நிறுவனங்கள் அல்லது மக்களுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தங்களால்.

ஒரு ஒழுங்குமுறையை உருவாக்கும் போது சில பண்புகள் மிக முக்கியமானவை, இது ஒரு சிறந்த புரிதல் மற்றும் நடைமுறைக்கு தேவையான கட்டமைப்பை அளிக்கிறது.

ஒரு ஒழுங்குமுறையின் மிக முக்கியமான பண்புகள்

 • இது குறிப்பிட்டதாக இருக்க வேண்டும்: நேராக புள்ளிக்குச் சென்று புஷ்ஷைச் சுற்றிச் செல்லாது, இது ஒரு பொதுவான நன்மையைத் தொடர்கிறது, இது விதிகளை முன்மொழிபவனுக்கும் அவற்றுக்கு இணங்க வேண்டியவர்களுக்கும், இதனால் இரு கட்சிகளும் உடன்படுகின்றன.
 • இது பொதுவானதாக இருக்க வேண்டும்: சிலர் அவற்றை மீறுவதைக் காண்பதைத் தவிர்ப்பதற்காக, அதைச் செய்வோர் உட்பட, காரணத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் இந்த ஒழுங்குமுறை இயக்கப்பட வேண்டும்.
 • இது பக்கச்சார்பற்றதாக இருக்க வேண்டும்: ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்ட எவருக்கும் முன்னுரிமை இருக்கக்கூடாது, ஏனெனில் இது அதே விதிகளுக்கு இணங்க எதிர்கால சிக்கல்களைக் கொண்டுவரும், ஏனெனில் பெரும்பாலான மக்கள் விரும்பும் நீதியின் உள்ளுணர்வு.
 • இது மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்: விதிமுறைகள் முடிந்தவரை நேரடியாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் அதே நேரத்தில் எந்தவொரு சந்தேகத்திற்கும் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டாம், ஏனெனில் சந்தேகங்கள் விதிகளுக்கு இணங்கும்போது எதிர்கால அச ven கரியங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
 • அதற்கு எல்லை இருக்க வேண்டும்: ஒழுங்குமுறை அதன் வரம்புகளைக் குறிப்பிட வேண்டும், சில விஷயங்களை எந்த அளவிற்கு செய்ய முடியும் அல்லது செய்ய முடியாது என்பதைக் குறிக்க, இது அளவிடக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும், இது எவ்வளவு விரிவானது என்பதைக் கண்காணிக்க வேண்டும் என்பதையே இது குறிக்கிறது.

ஒரு ஒழுங்குமுறையின் குணாதிசயங்களைத் தவிர, விதிகளின் முக்கியத்துவத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவதற்கு ஏற்ப நகைச்சுவைக் குற்றத்தைப் பொறுத்து அவை குறிப்பிட்ட பொருளாதாரத் தடைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்; ஒழுங்குமுறையில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து மக்களிடையேயும், அவர்களின் தோற்றத்தைப் பொறுத்து ஒரு நல்லிணக்கத்தை அடைதல்.

ஒழுங்குமுறைகளின் மூன்று வகைப்பாடுகளும் உள்ளன, அவை தெரிந்து கொள்வது முக்கியம், ஏனென்றால் ஒரு ஒழுங்குமுறையை உருவாக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு பரந்த அறிவு இருக்கிறது, ஒரு சிறந்த முடிவைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், எனவே அதை அடிப்படை மற்றும் அடித்தளங்களுடன் செய்யுங்கள்.

ஒழுங்குமுறை வகைப்பாடு

ஒழுங்குமுறைகளை இதன்படி வகைப்படுத்தலாம்: அவற்றை உருவாக்கும் அதிகாரம், சட்ட செயல்முறைகள் மற்றும் அவை ஒழுங்குபடுத்தும் விஷயங்களுடனான அவர்களின் உறவு. அவை ஒவ்வொன்றின் சுருக்கமான விளக்கம் கீழே கொடுக்கப்படும்.

அவற்றை உருவாக்கிய அதிகாரத்தின் படி: இவை தன்னாட்சி கொண்ட தனியார் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்டவையா, அல்லது ஒரு நிறுவனம், அல்லது நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டவை, அத்துடன் மாநில விதிமுறைகளாலும் அவை உருவாக்கும் நிறுவனத்தால் வழிநடத்தப்படுகின்றன.

சட்டங்களுடனான அதன் உறவின் காரணமாக: எந்தவொரு மாநிலத்திலும் அரசியலமைப்பாக இருக்கும் முக்கிய விதிமுறைகளால் இவை முக்கியமாக நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, ஏனென்றால் சில பகுதிகளில் நடைமுறையில் உள்ள பயிற்சிகள் அந்த பிராந்தியத்தின் சட்டங்களை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும், அல்லது அது கடுமையான சட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

அதை ஒழுங்குபடுத்தும் விஷயங்களுக்கு: அது என்ன என்பதைப் பொறுத்து, அது நிர்வாக அல்லது சட்டபூர்வமானதாக இருந்தால், அவை நிறுவும் பகுதி தொடர்பான நபர்களை மட்டுமே பாதிக்கக்கூடும், அல்லது அவை பொதுவாக அனைவரையும் பாதிக்கக்கூடும், இவை சட்டபூர்வமானவற்றைப் பற்றி நாம் பேசும்போதுதான்.

ஒழுங்குமுறைகளின் முக்கியத்துவம்

ஒழுங்குமுறைகள் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு அடிப்படை பகுதியாகும், அவை பள்ளிகளில் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினர், பல்கலைக்கழகங்களில் இளைஞர்கள், வேலைகளில் பெரியவர்கள், மற்றும் அரசாங்கம் அதன் அனைத்து குடிமக்களும் சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கோருகிறது, அவை மாநிலத்தால் வழங்கப்பட்ட விதிமுறைகள், அதாவது , ஒருவர் வாழ்நாள் முழுவதும் விதிமுறைகளின் கீழ் வாழ்கிறார்.

இது முக்கியமானது, ஏனெனில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வாழும், வேலை செய்யும் அல்லது படிக்கும் அனைத்து பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் அதன் விளைவுகளின் பொதுவான நன்மை தேடப்படுகிறது, ஏனென்றால் சிலர் விரும்பியதைச் செய்ய யாரும் விரும்புவதில்லை, இதனால் அவர்களுக்கு நெருக்கமான மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.

விதிமுறைகள் ஒவ்வொரு நபரின் கடமைகளையும் தவிர வேறொன்றுமில்லை, அத்துடன் அவர்களுக்கு என்ன உரிமைகள் உள்ளன மற்றும் அனுபவிக்க முடியும், இதனால் சமூகங்கள் எனப்படும் பெரிய குழுக்களுக்கு இடையேயான சகவாழ்வின் சிறந்த முடிவைப் பெறுகிறது.

இந்த விதிமுறைகள் சிறுவயதிலிருந்தே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், ஏனென்றால் இல்லையெனில் மக்கள் எதிர்காலத்தில் விதிகளை சங்கடமான ஒன்றாக எடுத்துக் கொள்ளலாம், மேலும் அவற்றைப் பின்பற்றாததன் மூலம் அவை சமூகத்தின் மற்றவர்களால் நிராகரிக்கப்படலாம்.

விதிமுறைகள் இல்லாமல் ஒரு சமூகம் எப்படி இருக்கும்?

ஒரு ஒழுங்குமுறை என்றால் என்ன, அதன் காரணங்கள் மற்றும் அதன் குணாதிசயங்கள் மற்றும் அதன் வகைப்பாடுகள் ஆகியவற்றை அறிந்திருப்பதால், ஒரு சமூகம் ஒன்றிணைந்து வாழ்வது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் காணலாம், இது ஒரு சமூகம் அல்லது விதிமுறைகள் இல்லாத ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் குழு பிரம்மாண்டமாக முடிவடையும் என்று கூறலாம் குழப்பம்.

மக்கள் நிம்மதியாக ஒன்றாக வாழ விதிகள், அளவுருக்கள் மற்றும் வரம்புகள் தேவை, ஏனென்றால் அவர்களில் பலர் வெளிப்படையான காரணமின்றி மற்றவர்களின் வாழ்க்கை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டிற்கு எதிராக அட்டூழியங்களை செய்ய விரும்புகிறார்கள், எனவே அவர்கள் அனுபவிக்கும் பைத்தியக்காரத்தனங்களின் அளவை நீங்கள் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் சமூகத்திற்கு விதிமுறைகள் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால் உலகம்.

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தவொரு குணாதிசயங்களுக்கும் இணங்காத விதிமுறைகளைக் கொண்ட கலாச்சாரங்களும் உள்ளன என்றாலும், இந்த ஆட்சிகள் நடைமுறையில் மக்களை முற்றிலும் மனிதாபிமானமற்ற ஒழுங்குமுறைக்கு கட்டுப்படும்படி கட்டாயப்படுத்துகின்றன, அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைப்பாட்டோடு தவறாக பயன்படுத்துகின்றன, இது எல்லா நாடுகளிலும், முழு நாடுகளிலிருந்தும், வேலைகள் மற்றும் பள்ளிகளிலும் காணப்படுகிறது, இந்த காரணத்திற்காக விதிமுறைகளை சரியாகப் பயன்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம், மேலும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து குணாதிசயங்களும் அவற்றில் உள்ளன

 


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

ஒரு கருத்து, உங்களுடையதை விட்டு விடுங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   ஜெனிபர் அவர் கூறினார்

  இது ஒரு நல்ல வேலை, உங்கள் உதவிக்கு நன்றி, எனக்கு ஒரு பத்து got கிடைத்தது