மாண்டிசோரி-முறை

மாண்டிசோரி முறையைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

மாண்டிசோரி முறை 20 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இத்தாலிய கல்வியாளர் மரியா மாண்டிசோரியால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் கருத்தரிக்கப்பட்டது.

விளம்பர
இல்லை என்று சொல்ல கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

இல்லை என்று சொல்லத் தெரியும்

மற்றவர்களை புண்படுத்தத் தேவையில்லாமல், எதையாவது மறுப்பதைக் காட்டுவதன் மூலம் அவர்களை நோக்கி வரம்புகளை நிர்ணயிப்பதன் மூலம் எப்படி வேண்டாம் என்று சொல்வது என்பதைத் தெரிந்துகொள்வது...

உங்கள் ஆங்கிலக் கேட்பதை மேம்படுத்த உதவிக்குறிப்புகள்

ஆங்கிலம் கற்றல் சில வழிகளில் ஒப்பீட்டளவில் எளிதானது. எடுத்துக்காட்டாக, சொல்லகராதியை மனப்பாடம் செய்வது அல்லது இலக்கணத்தைக் கற்றுக்கொள்வது போன்ற சிக்கல்கள்...

mythomaniac

பொய்யான வகைகள்

நீங்கள் எப்போதாவது தத்துவம் மற்றும் உளவியலைப் பற்றி யோசிப்பதை நிறுத்தியிருந்தால், அவை ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டவை ஆனால்...

வகை சிறப்பம்சங்கள்