குழந்தை பருவத்தில் சமூக-பாதிப்பு வளர்ச்சிக்கான பெற்றோர் வழிகாட்டுதல்கள்

சமூக-பாதிப்பு வளர்ச்சி

சமூக-உணர்ச்சி வளர்ச்சியில் குழந்தையின் உணர்ச்சிகளின் அனுபவம், வெளிப்பாடு மற்றும் மேலாண்மை மற்றும் மற்றவர்களுடன் நேர்மறையான மற்றும் பலனளிக்கும் உறவுகளை ஏற்படுத்தும் திறன் ஆகியவை அடங்கும். இது ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது.

உணர்ச்சி வளர்ச்சியின் முக்கிய பண்புகள் ஒருவரின் சொந்த உணர்வுகளை அடையாளம் கண்டு புரிந்துகொள்ளும் திறன், மற்றவர்களில் உணர்ச்சி நிலைகளை துல்லியமாக படித்து புரிந்துகொள்வது ஆகியவை அடங்கும். வலுவான உணர்ச்சிகளைக் கையாளுங்கள் மற்றும் அதன் வெளிப்பாடு ஒரு ஆக்கபூர்வமான வழியில், ஒருவரின் சொந்த நடத்தையை ஒழுங்குபடுத்துதல், மற்றவர்களுக்கு பச்சாத்தாபத்தை வளர்ப்பது ... மற்றும் உறவுகளை நிறுவுதல் மற்றும் பராமரித்தல்.

குழந்தைகளிடமிருந்து வரும் உணர்வுகள்

குழந்தைகள் உணர்ச்சிகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வதற்கு முன்பு அவற்றை அனுபவிக்கிறார்கள், வெளிப்படுத்துகிறார்கள், உணர்கிறார்கள். அவர்களின் உணர்ச்சிகளை அடையாளம் காணவும், லேபிளிடவும், நிர்வகிக்கவும் மற்றும் தொடர்பு கொள்ளவும், மற்றவர்களின் உணர்ச்சிகளை உணரவும் புரிந்துகொள்ளவும் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம், குழந்தைகள் குடும்பம், சகாக்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் சமூகத்துடன் இணைக்கும் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள்.

இந்த வளர்ந்து வரும் திறன்கள் இளம் குழந்தைகளுக்கு பெருகிய முறையில் சிக்கலான சமூக தொடர்புகளை பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதில் திறமையானவர்களாக மாற உதவுகின்றன, குழு உறவுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளில் திறம்பட பங்கேற்க, ஆரோக்கியமான மனித வளர்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டிற்கு முக்கியமான சமூக ஆதரவின் பலன்களைப் பெறுவது.

சிறு வயதிலேயே சமூக-பாதிப்பு வளர்ச்சி

குழந்தை பருவத்தில் ஆரோக்கியமான சமூக-பாதிப்பு வளர்ச்சி

கைக்குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான ஆரோக்கியமான சமூக மற்றும் உணர்ச்சி வளர்ச்சி ஒருவருக்கொருவர் சூழலில் நடைபெறுகிறது: பழக்கமான மற்றும் அக்கறையுள்ள பெரியவர்களுடன் நேர்மறையான மற்றும் தொடர்ச்சியான உறவுகளின். சிறு குழந்தைகள் குறிப்பாக சமூக மற்றும் உணர்ச்சித் தூண்டுதலுடன் இணைந்திருக்கிறார்கள். புதிதாகப் பிறந்தவர்கள் கூட முகங்களை ஒத்த தூண்டுதல்களுக்கு அதிக கவனம் செலுத்துவதாகத் தெரிகிறது.

அவர்கள் தங்கள் தாய்மார்களின் குரல்களை மற்ற பெண்களின் குரல்களுக்கு விரும்புகிறார்கள். பெற்றோரின் மூலம், பெரியவர்கள் குழந்தைகளின் உணர்ச்சி ஒழுங்குமுறையின் முதல் அனுபவங்களை ஆதரிக்கிறார்கள். குழந்தைகளின் உணர்ச்சிகளை இப்போது கட்டுப்படுத்தத் தொடங்க பதிலளிப்பு பராமரிப்பு உதவுகிறது அவர்களின் சமூக அமைப்புகளில் முன்கணிப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் பதிலளிக்கக்கூடிய உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கு ஆரம்பகால உறவுகள் மிகவும் முக்கியம். ஆரம்ப ஆண்டுகளில், ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி, வளர்ச்சி மற்றும் கற்றல் ஆகியவற்றிற்கு நிலையான மற்றும் நிலையான கல்வி உறவுகள் முக்கியம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், உயர்தர உறவுகள் இளம் குழந்தைகளுக்கு சாதகமான விளைவுகளின் வாய்ப்பை அதிகரிக்கின்றன. குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுடனான அனுபவங்கள் சிறு குழந்தைகளுக்கு சமூக உறவுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளைப் பற்றி ஆய்வு மற்றும் கணிக்கக்கூடிய தொடர்புகள் மூலம் அறிய வாய்ப்பளிக்கின்றன.

குழந்தை பருவத்தில் சமூக-பாதிப்பு வளர்ச்சி

தொடர்புடைய உணர்ச்சி மற்றும் அறிவாற்றல்

உணர்ச்சி மற்றும் அறிவாற்றல் ஆகியவை ஆழமாக ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய செயல்முறைகள். உணர்ச்சி ஒழுங்குமுறைக்கு அடிப்படையான நரம்பியல் வழிமுறைகள் அடிப்படை அறிவாற்றல் செயல்முறைகளுக்கு சமமாக இருக்கலாம். உணர்ச்சியும் அறிவாற்றலும் இணைந்து செயல்படுகின்றன, சூழ்நிலைகள் மற்றும் நடத்தை பாதிக்கும் குழந்தையின் பதிவை கூட்டாக புகாரளித்தல்.

ஆரம்ப ஆண்டுகளில் பெரும்பாலான கற்றல் உணர்ச்சி ரீதியான ஆதரவின் பின்னணியில் நிகழ்கிறது. உணர்ச்சிகள் மற்றும் அறிவாற்றல்களின் பணக்கார இடைக்கணிப்புகள் ஒவ்வொரு குழந்தையின் வாழ்க்கைக்கான முக்கிய மனநல ஸ்கிரிப்ட்களை நிறுவுகின்றன. ஒன்றாக, உணர்ச்சி மற்றும் அறிவாற்றல் கவனம், முடிவெடுக்கும் மற்றும் கற்றல் செயல்முறைகளுக்கு பங்களிக்கின்றன. வேறு என்ன, முடிவெடுப்பது போன்ற அறிவாற்றல் செயல்முறைகள் உணர்ச்சியால் பாதிக்கப்படுகின்றன.

அறிவாற்றல் நரம்பியல் சுற்றுகளில் ஈடுபடும் மூளை கட்டமைப்புகள் உணர்ச்சியை பாதிக்கின்றன மற்றும் நேர்மாறாகவும். உணர்ச்சிகள் மற்றும் சமூக நடத்தைகள் குறிக்கோள் சார்ந்த செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதற்கான இளம் குழந்தையின் திறனை பாதிக்கின்றன, தேவைப்படும்போது உதவியை நாடுங்கள் மற்றும் பங்கேற்று உறவுகளிலிருந்து பயனடையுங்கள்.

ஆரோக்கியமான சமூக, உணர்ச்சி மற்றும் நடத்தை சரிசெய்தலை வெளிப்படுத்தும் சிறு குழந்தைகள் தொடக்கப்பள்ளியில் கல்வி ரீதியாக சிறப்பாகச் செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளது.

பெரியவர்களுடன் தொடர்பு

பெரியவர்களுடனான தொடர்பு என்பது குழந்தைகளுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையின் அடிக்கடி மற்றும் வழக்கமான பகுதியாகும். மூன்று மாதங்கள் வரையிலான குழந்தைகளுக்கு அறிமுகமில்லாத பெரியவர்களின் முகங்களுக்கு இடையில் பாகுபாடு காட்ட முடியும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரியவர்களுடனான தொடர்புகளையும் பெரியவர்களுடனான உறவுகளையும் விவரிக்கும் தளங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை. மொத்தத்தில், பெரியவர்களால் நிறுவப்பட்ட ஒரு ஆதரவான சமூக சூழலை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆரோக்கியமான சமூக மற்றும் உணர்ச்சி வளர்ச்சியின் படத்தை அவை வழங்குகின்றன.

பள்ளியில் சமூக-பாதிப்பு வளர்ச்சி

பெற்றோர்களுடனோ அல்லது அக்கறையுள்ள பிற பெரியவர்களுடனோ மற்றும் வீட்டிலிருந்து விலகி இருப்பவர்களுடனான நெருங்கிய உறவுகளில் கணிக்கக்கூடிய தொடர்புகளின் மூலம் குழந்தைகள் முதலில் பெரியவர்களுடன் பதிலளிக்கும் மற்றும் ஈடுபடும் திறனை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். குழந்தைகள் தங்கள் வாழ்க்கையில் குறைந்த பழக்கமான பெரியவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு நெருங்கிய உறவுகளின் மூலம் கற்றுக்கொண்ட திறன்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். பெரியவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது, அவர்கள் சமூக மற்றும் உணர்ச்சி திறன்களைப் பற்றி கற்றுக்கொள்கிறார்கள்.

இந்த இடைவினைகள் வகுப்பறையிலோ அல்லது வீட்டிலோ ஆசிரியர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இடையில் நிறுவப்பட்ட உறவுகளின் அடிப்படையை உருவாக்குகின்றன, மேலும் அவை குழந்தைகளின் வளர்ச்சியின் கட்டத்துடன் தொடர்புடையவை. ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளுடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறார்கள் என்பது குழந்தை பருவக் கல்வியின் மையத்தில் உள்ளது.

பெரியவர்களுடனான உறவுகள்

நிலையான கவனிப்பை வழங்கும் பெரியவர்களுடனான நெருக்கமான உறவுகள் குழந்தைகளின் கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான திறனை பலப்படுத்துகின்றன. கூடுதலாக, பெற்றோர்கள், பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள், பராமரிப்பாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுடனான உறவுகள் குழந்தைகளின் சமூக-உணர்ச்சி வளர்ச்சிக்கான முக்கிய சூழலை வழங்குகிறது.

இந்த சிறப்பு உறவுகள் வளர்ந்து வரும் சுய உணர்வையும் மற்றவர்களின் புரிதலையும் பாதிக்கின்றன. குழந்தைகள் பெரியவர்களுடனான உறவுகளை பல வழிகளில் பயன்படுத்துகிறார்கள்: அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும், துன்பத்தைத் தணிக்கவும், உணர்ச்சி ஒழுங்குமுறைக்கு உதவவும், சமூக ஒப்புதல் அல்லது ஊக்கத்திற்காகவும். பெரியவர்களுடன் நெருங்கிய உறவை ஏற்படுத்துவது குழந்தைகளின் உணர்ச்சி பாதுகாப்புடன் தொடர்புடையது, தங்களின் உணர்வு மற்றும் அவர்களைச் சுற்றியுள்ள உலகின் பரிணாம புரிதல்.

இதுவரை விவாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் ஒருவரின் சொந்த அடையாளத்தை அங்கீகரிப்பதும், பல்வேறு திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதும், குழந்தைகளுக்கு சமமானவர்களுக்கிடையிலான உறவும், நல்ல ஒருவருக்கொருவர் உறவைப் பேணுவதற்கான பச்சாத்தாபம் மற்றும் உறுதிப்பாட்டின் வளர்ச்சியுடனும், நல்ல மனநிலையைப் பெறுவதற்கான உணர்ச்சிபூர்வமான ஒழுங்குமுறையுடனும் உள்ளது. சமநிலை, உந்துவிசை கட்டுப்பாடு அல்லது சமூக புரிதல் ... இவை அனைத்தும் சிறுவயதிலிருந்தே குழந்தைகளில் ஒரு நல்ல சமூக-பாதிப்பு வளர்ச்சிக்கு உதவும், மற்றும் எல்லாவற்றிலும் பெற்றோருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் முதன்மை பங்கு உண்டு.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.