சார்பு மற்றும் சுயாதீன மாறிகள் ஒரு சோதனை விசாரணையை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?

சோதனை விசாரணைகள் மாறி தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, அவை பல வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் இந்த நடைமுறைகளில் மிக முக்கியமானது சுயாதீனமானவை மற்றும் சார்ந்தது, ஏனெனில் இவை படிப்பதற்கான முக்கிய காரணிகள்.

சார்பு மாறிகள், அவற்றின் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, சுயாதீன மாறிகள் எவ்வாறு கையாளப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்தது, ஏனெனில் இது ஒரு விசாரணையின் மிக முக்கியமான காரணியாகும், இது ஆராய்ச்சியாளரின் விருப்பப்படி மாற்றியமைக்கப்படுவதற்கு பொறுப்பாகும்.

சுயாதீன மாறி என்பது அனைத்து ஆராய்ச்சிகளுக்கும் அடிப்படையாகும், இது சோதனையை நடத்தும் நபரால் தனிமைப்படுத்தக்கூடியது மற்றும் கையாளக்கூடியது, அதே சமயம் சார்பு மாறி என்பது அளவிடக்கூடிய மற்றும் அளவிடக்கூடிய விளைவாகும், இது கையாளப்பட்ட தரவுகளின் விளைவாகும்.

பெரும்பாலான சோதனை விசாரணைகளில், சுயாதீன மாறியை தனிமைப்படுத்துவது மிகவும் எளிதானது, எனவே சார்பு மாறியை அளவிடலாம், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கப் தேநீர் எவ்வளவு விரைவாக குளிர்கிறது என்பதற்கான பரிசோதனையை நீங்கள் செய்ய விரும்பினால், அளவிடக்கூடிய காரணி வெப்பநிலை மற்றும் சுயாதீனமானது காரணி வானிலை.

பகுப்பாய்வு வடிவியல், இயற்கணிதம் மற்றும் கால்குலஸில், சுயாதீன மாறிகள் வழக்கமாக x ஆகவும், y என சார்ந்து இருப்பதாகவும், முந்தையவை பல்வேறு எண் மதிப்புகளின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் அடையாளம் காணப்படுகின்றன.

சுயாதீனமான மற்றும் சார்பு மாறிகள் என்றால் என்ன?

நீங்கள் ஒரு ஆய்வு ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள விரும்பும்போது, ​​இந்த இரண்டு மாறிகளின் முக்கியத்துவத்தையும் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துவதன் மூலம் அது வழங்கக்கூடிய பல்வேறு முடிவுகளைப் பெறலாம், மேலும் முழுமையான தரவு சேகரிப்பை அடைய சில தரவுகளை கையாளலாம் ...

சார்பற்ற மாறி

இவை ஆராய்ச்சியாளரால் கையாளக்கூடிய தகவல்களாக விளக்கப்படுகின்றன, இது சார்பு மாறிகள் என அறியப்படும் வெவ்வேறு முடிவுகளை அளிக்கிறது. ஒரு ஆராய்ச்சி அணுகுமுறை அல்லது வாதத்தில், இவற்றில் இரண்டிற்கு மேல் இருக்க முடியாது, ஏனெனில் இது இந்த பகுதியில் ஒரு திட்டத்தை முடிக்க அதிவேகமாக தடையாக இருக்கும்.

மாறாக, பல முடிவுகள் இருக்கலாம், ஏனென்றால் சுயாதீனமானது கையாளக்கூடியது என்பதால், அதாவது, ஆராய்ச்சியாளரின் விருப்பப்படி அதை மாற்றலாம், நிச்சயமாக எப்போதும் சோதனைக்கு சிறந்ததை எதிர்பார்க்கலாம். அதிலிருந்து பெறப்பட்ட பல்வேறு தரவுகள் இருப்பதை இது ஏற்படுத்துகிறது, அவை அனைத்தையும் ஒன்றாக இணைப்பது விசாரிக்க விரும்பியதை விட முழுமையான தீர்வை அளிக்கிறது.

சிக்கலை சிறிது தெளிவுபடுத்த, பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கலாம்:

ஒரு நிறுவனத்தின் இலாபத்தை அளவிடுவதற்கும் நிறுவுவதற்கும், அதன் விற்பனை, அல்லது விற்கப்பட்ட பொருட்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் இந்த கடை செயல்படும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணிநேரங்கள் கூட தெரிந்து கொள்வது அவசியம், இதன் விளைவாக நூற்றுக்கணக்கான வெவ்வேறு பதில்கள், அது செய்யப்படுகிறது. சுயாதீன மாறியைக் கையாளுகிறது.

இது வேறு எந்த காரணியையும் சார்ந்து இல்லாததால் இதன் பெயர் ஒதுக்கப்பட்டது, எனவே அது அவர்களிடமிருந்து தனிமைப்படுத்தப்படலாம், இது ஆராய்ச்சியாளருக்கு சுயாதீன மாறியின் நேரடி கையாளுதலை வழங்குகிறது.

பல சந்தர்ப்பங்களில், இந்த விஷயத்தைப் படிப்பவர்களை பெயர் குழப்பக்கூடும், ஏனென்றால் அது எந்தவொரு கையாளுதலிலிருந்தும் சுயாதீனமானது என்று அவர்கள் நினைக்கலாம், மாறாக அது முற்றிலும் கையாளக்கூடியது.

தங்களைத் தாங்களே, சுயாதீன மாறிகள் விசாரணைகள், ஏனென்றால் ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த பாதையில் செல்ல முடியும், இவற்றில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட முடிவைக் கொடுக்கும்.

சார்பு மாறி

அவை அனைத்தும் ஒரு விசாரணையின் அளவிடக்கூடிய தரவு, அதன் பெயர் சொல்வது போல், சுயாதீனமானவர்களைச் சார்ந்தது, ஏனெனில் இவை சோதனையின் பாதையை தீர்மானிக்கும் காரணியாகும்.

எந்தவொரு சோதனை ஆராய்ச்சியிலும் இது முற்றிலும் சுயாதீனத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் இது குழப்பம் மற்றும் பிழையின் விளிம்பைக் குறைக்கிறது.

சரியாக வடிவமைக்கப்பட்ட சோதனை ஒன்று அல்லது இரண்டு சுயாதீன மாறிகளால் ஆனதாக இருக்க வேண்டும், மேலும் அவை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சார்பு மாறிகளைக் கொண்டிருக்கலாம், ஏனெனில் இவை முதலில் குறிப்பிடப்பட்டவற்றைப் பொறுத்தது.

இந்த இரண்டு மாறிகள் இடையேயான உறவின் முக்கிய அடித்தளம் ஒரு புள்ளிவிவர சோதனையின் அடிப்படையை தீர்மானிப்பதாகும், இது ஒரு கருதுகோள் சரியானதா அல்லது முற்றிலும் பூஜ்யமா என்பது குறித்து முடிவெடுப்பதில் ஆராய்ச்சியாளரை ஆதரிக்கிறது.

இந்த வகை மாறிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் அளவிடக்கூடியதாகவும் அளவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஆலை வளர எவ்வளவு காலம் ஆகும் என்பதற்கான விசாரணையை நீங்கள் மேற்கொள்ள விரும்பினால், சார்பு மாறி தாவரத்தின் உயரமாக இருக்கும், இது சென்டிமீட்டரில் அளவிடப்படுகிறது ...

இவை தவிர, தலையிடும் மாறிகள் இருப்பதைச் சேர்க்கலாம், அவை சார்பு மற்றும் சுயாதீன மாறிகளுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையவை, ஏனென்றால் அவை அனைத்தும் அந்த பண்புகள் அல்லது குணங்கள், அவை ஏதோவொரு வகையில் விசாரணையின் முடிவை பாதிக்கும்.

இவை அளவு மாறிகள் எனப் பிரிக்கப்படலாம், அவை அனைத்தும் எண், கணக்கிடக்கூடிய மற்றும் தரமான மாறிகள், அவை லேபிள்கள் அல்லது பெயர்கள் வழங்கப்படுவதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

இரண்டு மாறிகள் எடுத்துக்காட்டுகள்

விசாரணைகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்வதற்கும், அவற்றை தன்னாட்சி முறையில் செயல்படுத்துவதற்கும் இந்த வகை நடவடிக்கைகளுக்கு தெரிந்த கருத்துக்களை நடைமுறையில் கொண்டுவருவது அவசியம் என்பதை எப்போதும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

இந்த மாறிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை நன்கு புரிந்துகொள்ள, அவற்றை எவ்வாறு விரைவாக அடையாளம் காண, அவை எவ்வாறு, எப்போது பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டைக் காணலாம்.

ஏனென்றால் அவை பல்வேறு முறைகள் மற்றும் பல்வேறு அறிவியல்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள், ஆனால் ஆய்வு ஆராய்ச்சிக்கு வரும்போது, ​​இந்த வகையான எடுத்துக்காட்டுகள் தான் உதவக்கூடும்.

நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேலை செய்கிறீர்கள் என்றால், இதற்காக வாரத்திற்கு 200 அமெரிக்க டாலர் சம்பளம் கிடைக்கும்.

 • சார்பற்ற மாறி: வேலை செய்த மணிநேரம், அது வாராந்திரமாக இருந்தால்,
 • சார்பு மாறி: வேலை நேரத்தால் உருவாக்கப்படும் சம்பளம்.

தனிப்பட்ட தீர்மானிப்பவரின் வயதுக்கு ஏற்ப ஒரு நபரின் வளர்ச்சியை நீங்கள் அறிய விரும்பும்போது.

 • சார்பற்ற மாறி: நபரின் வளர்ச்சி.
 • சார்பு மாறி: தனிநபரின் ஆண்டுகள், அதே உயரம்.

ஒரு நாய் வைத்திருக்கக்கூடிய எடையை நீங்கள் விசாரிக்க விரும்புகிறீர்கள்.

 • சார்பற்ற மாறி: இரண்டு இருக்கலாம், கொடுக்கப்பட்ட உணவின் அளவு மற்றும் அது கடைப்பிடிக்கும் உடல் செயல்பாடு.
 • சார்பு மாறி: அதன் நிகர எடை.

இதைப் போலவே, இந்த இரண்டு மாறிகள் தீர்மானிக்க பயிற்சிகள் மற்றும் பயிற்சிகள் செய்ய பல வழிகள் உள்ளன.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.