சினோப்டிக் அட்டவணையின் அம்சங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள்

சினோப்டிக் அட்டவணைகள் பல்வேறு கற்றல் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, வேலை, ஆராய்ச்சி, மற்றவற்றுடன், உரையாற்றப்படும் எந்தவொரு தலைப்பிற்கும் ஒரு உறுதியான மற்றும் முழுமையான பதிலைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனென்றால் இது பல யோசனைகள் மற்றும் துணை தலைப்புகளின் சிதைவின் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, இதனால் அவை ஒருவருக்கொருவர் ஒப்பிடப்படுகின்றன , அவற்றின் ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேறுபாடுகளைப் பார்த்து, ஒரு தர்க்கரீதியான வரையறை அல்லது கருதுகோளைக் கண்டறியவும்.

இது ஒரு சிறந்த ஆய்வு நுட்பமாகவும் கருதப்படுகிறது, இதில் மேற்கொள்ளப்படும் தொகுப்பு மற்றும் தகவலை ஒழுங்கமைக்க மற்றும் காட்சிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அதைச் செய்பவருக்கு அது வழங்கும் எளிமை, இது அறிவுறுத்தும் நூல்களாக செயல்படுகிறது , அதன் திட்டமிடல் மற்றும் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய கட்டமைப்பிற்கு நன்றி.

இந்த சினோப்டிக் அட்டவணைகளின் உணர்தல் மிகவும் எளிமையானது, ஏனென்றால் ஒரு தலைப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமும், வகைப்படுத்தல்கள் மற்றும் உட்பிரிவுகளை உருவாக்குவதன் மூலமும், நீங்கள் மிகவும் விரிவான கட்டமைப்பை உருவாக்கலாம், அதில் நீங்கள் முடியும் வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களை அடையாளம் காணவும், புரிந்துகொள்ள மிகவும் எளிதான ஒரு முழுமையான கருப்பொருளை உருவாக்க.

சினோப்டிக் அட்டவணை என்றால் என்ன?

சினோப்டிக் அட்டவணைகள் ஒரு அடிப்படை ஆய்வு நுட்பமாக அறியப்படுகின்றன, ஏனெனில் இது ஒரு அசல் யோசனையை உள்ளடக்கிய கோட்பாடு, கருதுகோள்கள் அல்லது ஆய்வுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து தகவல்களைத் திட்டமிடுவதற்கான ஒரு வழியாகும், அவை உடைக்கப்படலாம், இரண்டாம் கருத்துக்களை சரிபார்க்கலாம் மற்றும் ஒப்பிடலாம், வெவ்வேறு பார்வைகள், மற்றவற்றுடன் .

இது ஒரு அமைப்பு, பொதுவாக இலக்கியம், அதில் ஒருவர் முடியும் பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து வழங்கப்பட்ட தகவல்களை ஒரு படிநிலை வழியில் குறிக்கும், எது மிகவும் பொருத்தமானது, இது யதார்த்தத்திற்கு மிக நெருக்கமானது மற்றும் அவை வழங்கும் தகவல்களின் விகிதாச்சாரத்தை நிரூபிக்க அல்லது பகுப்பாய்வு செய்ய நிர்வகித்தல்.

சினோப்டிக் அட்டவணைகள் பொதுவாக பள்ளிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பங்கள், ஏனெனில் அவை ஒரே தலைப்பில் ஒரு வரைபடத்தில் காணக்கூடிய பல்வேறு தகவல்களை ஒழுங்கமைக்க மாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான முறையை கற்பிக்கின்றன.

அமைப்பு

முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, சினோப்டிக் அட்டவணை மிகவும் முக்கியமானது, அதே நேரத்தில், பயனுள்ள உள்ளடக்க அமைப்பு நுட்பம், இது பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதைச் செய்வதற்கு இது சிக்கலானதாகத் தோன்றினாலும், மாறாக, செய்ய மிகவும் எளிமையான கட்டமைப்பாகும், அதேபோல் புரிந்து கொள்ளவும், அதை கட்டமைக்கத் தேவையான ஒரே விஷயம், முக்கிய யோசனையைப் பற்றி தெளிவாக இருக்க வேண்டும், மேலும் பல்வேறு மூலம் பெற வேண்டும் ஆதாரங்கள், வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்கள் மற்றும் நீங்கள் விவாதிக்க விரும்பும் பொருள் குறித்த தரவு.

வழக்கமாக இந்த சினோப்டிக் அட்டவணைகள் பல விசைகளைத் திறப்பதன் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன, அவை தகவல்களின் படிநிலையைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன, முக்கிய யோசனையுடன் தெளிவாகத் தொடங்குகின்றன, மேலும் அவை உடைந்து பிரிக்கப்படுகின்றன.

இந்த அமைப்பு உண்மையில் மிகவும் அடிப்படையானது என்றாலும், பல்வேறு வகையான கண்ணோட்டம் மற்றும் எண்ணங்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஓவியங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் தனிப்பட்ட தொடர்பைக் கொடுக்க நீங்கள் படைப்பாற்றலுடன் தொடரலாம்.

இந்த சினோப்டிக் அட்டவணைகளில் ஒன்றை உருவாக்கத் தொடங்க, ஒரு பொதுவான யோசனை முன்மொழியப்பட வேண்டும், இது போதுமான உள்ளடக்கத்தை உள்ளடக்கியது, பின்னர் அவை வெவ்வேறு மூலங்களிலிருந்து முக்கிய யோசனைகளைத் தேடுகின்றன, அவை ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் இரண்டாம் நிலை யோசனைகளுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும், மூன்றாம் மட்டத்தில் கருதுகோள்கள் அல்லது கோட்பாடுகள் போன்ற வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களுக்கிடையில் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க பயன்படுத்தப்படும் விவரங்கள்.

சினோப்டிக் அட்டவணையின் அம்சங்கள்

அனைத்து வகையான கல்வி மற்றும் வேலை நடவடிக்கைகளுக்கும் மிகவும் திறமையான ஆராய்ச்சி முறைகளைச் செய்வதற்கு சினோப்டிக் அட்டவணை மிகவும் நேர்மறையான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றில் பின்வருபவை தனித்து நிற்கின்றன.

 • ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 • இது திட்டவட்டமானது.
 • தகவல் பகுப்பாய்வு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • தகவலைப் பன்முகப்படுத்தவும்.
 • வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களுக்கு இடையில் தேடுங்கள்.
 • பெறப்பட்ட அனைத்து தகவல்களுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமையை இது கண்டுபிடிப்பதால் இது ஒப்பீட்டு ஆகும்.
 • ஒவ்வொரு எழுத்தாளரின் சுவைக்கும் ஏற்றவாறு தனிப்பயனாக்கலாம், ஏனெனில் இது ஒரு அடிப்படை அமைப்பைக் கொண்டிருந்தாலும், ஒன்றை உருவாக்க இது அவசியமில்லை.
 • இது சிறந்த ஆய்வு நுட்பங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.
 • விசாரணைக்கு சிறந்த தந்திரோபாயம்.

முதன்மை செயல்பாடு

சினோப்டிக் அட்டவணைகளைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக மிகவும் கவனிக்கக்கூடிய செயல்பாடு என்னவென்றால், ஆய்வு செய்யப்பட்ட தகவல்களை ஒழுங்கமைத்து கோடிட்டுக் காட்டுவது, இந்த அற்புதமான ஆய்வு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துபவர்கள், ஒரு தலைப்பில் இருக்கும் அனைத்து தகவல்களையும் பன்முகப்படுத்தவும் ஒப்பிட்டு நிர்வகிக்கவும், வெளிப்படுத்த நிர்வகித்தல் அதன் சொந்த முடிவு.

கண்ணோட்ட அட்டவணையை எங்கே, எப்படி பயன்படுத்தலாம்?

இது ஒரு ஆய்வு நுட்பமாகக் கருதப்பட்டாலும், அதன் சிறந்த தகவல் குணங்கள் காரணமாக, இது பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த வகை அட்டவணையைப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்ட பொதுவான பகுதிகளில், முக்கியமாக அடிப்படை, இரண்டாம் நிலை மற்றும் உயர் மட்ட மாணவர்கள், அதே போல் இது ஆராய்ச்சி, அலுவலகப் பணிகள் போன்றவற்றிலும் நடைபெறுகிறது ஏனெனில் இவை அனைத்திலும் சில தகவல்களின் சரியான நிர்வாகமும் பகுப்பாய்வும் அவசியம்.

காரணத்திற்காக பயனுள்ளதாக இருக்கும் வகையில் ஒரு சினோப்டிக் அட்டவணையை உருவாக்க, பின்வருபவை போன்ற சில படிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

 1. சிகிச்சையளிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்களைப் புரிந்துகொள்வது, பகுப்பாய்வு செய்வது மற்றும் படிப்பது அவசியம், அதன் மீது முழுமையான கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்க, அட்டவணையை சிறப்பாகக் கையாள வேண்டும். தகவலின் சரியான கையாளுதல் சினோப்டிக் அட்டவணை மிகவும் திறமையாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை அடையும்.
 2. மீண்டும் மீண்டும் படித்து, ஆய்வு செய்யப்படும் உள்ளடக்கத்தை உண்மையில் புரிந்து கொண்ட பிறகு, தகவலின் சரியான வரிசையை நிறுவுவதற்கு, பொது யோசனையின் முக்கிய யோசனைகளை அங்கீகரித்து சேகரிப்பது மிகவும் முக்கியம், இது திட்டத்திற்கு அதன் உள்ளது என்பதை இது அடையும் அந்தந்த படிநிலை வரிசை.
 3. அனைத்து கருத்துகளுக்கும் இடையிலான பொதுவான குணாதிசயங்கள் கண்டறியப்பட வேண்டும், முக்கிய கருப்பொருளின் பொதுவான கருத்தை நிறுவுவதற்காக அவற்றை ஒன்றிணைக்க வேண்டும், இது முழு அர்த்தத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக குறிக்கும் ஒரு வார்த்தையுடன் விவரிக்கப்பட வேண்டும்.
 4. வழக்கமாக பெரும்பாலான நூல்களில் வழங்குவதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு வாக்கியம் உள்ளது, அதன் பொதுவான யோசனை, தேடலின் முடிவைத் தொடர தேடப்பட வேண்டும், சினோப்டிக் அட்டவணையின் தலைப்பு.
 5. சினோப்டிக் அட்டவணையின் தளங்களைக் கொண்ட பிறகு, நீங்கள் நிரப்பும் தகவலின் இருப்பிடத்துடன் தொடர வேண்டும், சூப்பர்-ஆர்டினேட், ஒருங்கிணைந்த மற்றும் துணை போன்ற பத்திகள் வகைகளால் வழிநடத்தப்படும் அனைத்து தகவல்களையும் வகைப்படுத்தலாம். , ஒவ்வொன்றும் தனது வரிசைமுறையைக் கொண்டிருக்கின்றன, மேலதிக ஒழுங்குபடுத்துபவர் உயர்ந்தவர், கீழ்த்தரமானவர்.
 6. இந்த கட்டத்தில், நீங்கள் கார்களைப் பற்றி பேச விரும்பினால், ஒரு பொதுவான யோசனையின் முக்கிய யோசனைகளைத் திட்டவட்டமாகக் குறிக்க நீங்கள் தொடர வேண்டும், முக்கிய யோசனைகள் மற்றவற்றுடன் தயாரித்தல், மாதிரி, வகை போன்றவையாக இருக்கலாம்.
 7. சொற்பொழிவு அட்டவணையை ஒரு சொற்பொழிவு மற்றும் தர்க்கரீதியான வழியில் உருவாக்க முக்கிய யோசனைகள் அந்தந்த இரண்டாம்நிலை யோசனைகளுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.
 8. இறுதியாக, பொதுவான யோசனை என்ன என்பதை வெளிப்படுத்திய பின்னர், அதன் முதன்மை யோசனைகள் குறிக்கப்பட்டு, அதைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் நிலை கருத்துக்களைக் கொண்டு, மேற்கூறியவை காண்பிக்கக்கூடிய விவரங்களை உடைக்கத் தொடங்குங்கள்.

தலைப்பின் ஒரு முடிவை அடைய, சில விஷயங்களின் செயல்பாட்டை நன்கு புரிந்துகொள்ளவும், வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களை பொதுமைப்படுத்தவும், நிர்ணயிக்கவும் உதவும், அதன் படிநிலை பண்புகள் காரணமாக, இந்த நுட்பத்தை எந்தவொரு ஆராய்ச்சிக்கும் பயன்படுத்த மிகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.