சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு - காரணங்கள், விளைவுகள் மற்றும் தீர்வுகள்

சுற்றுச்சூழல் சீர்குலைவு

சுற்றுச்சூழல் சீர்குலைவு என்பது பனிப்பாறைகள் உருகுவது போன்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பல்வேறு சேதங்களின் (காரணங்களின்) விளைவாகும். இந்த காரணங்கள் மாறுபடலாம், அத்துடன் பின்விளைவுகளும் இருக்கலாம், எனவே அவற்றைத் தவிர்க்க அல்லது தீர்வுகளைக் காண அவை என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு ஏன் ஏற்படுகிறது?

வெவ்வேறு காரணிகள் உள்ளன அல்லது சுற்றுச்சூழலின் சீரழிவை பாதிக்கும் அம்சங்கள், இயற்கை வளங்களின் குறைவு, தொழில் துறை, வனவியல், வாழ்விட சீரழிவு, பிற வாழ்விடங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இனங்கள் மற்றும் அதன் வகைகளில் ஏதேனும் மாசுபடுதல் போன்றவை.

மாசு

இது அழைக்கப்படுகிறது கலப்படம் பொருத்தமான அல்லது அசல் அல்லாத கூறுகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் சுற்றுச்சூழலை மாற்றியமைப்பது, அதாவது, இது அடிப்படையில் எந்தவொரு பொருளையும் அல்லது பொருளையும் வாழ்விடத்திற்கு சொந்தமில்லாதது மற்றும் அதன் மீது எதிர்மறையான விளைவை ஏற்படுத்துகிறது.

வித்தியாசத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் மாசு வகைகள், அவை பொதுவாக பாதிக்கப்பட்ட சூழலுக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் மிகவும் பொதுவானவை மண், வளிமண்டல, ஹைட்ரிக் அல்லது நீர் மற்றும் ஒலி, அவை பொதுவாக பள்ளியில் படிக்கப்படுகின்றன; ஆனால் ஒளி, காட்சி, வெப்ப, மின்காந்த, கதிரியக்க, மரபணு மற்றும் குப்பை (மின்னணு மற்றும் சிறப்பு) கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

மறுபுறம், மாசுபாடு மூலத்தின் அளவிற்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது, அது ஒரு ஊடகத்தில் விநியோகிக்கப்படும் விதம்; இவை புள்ளி, பரவல் மற்றும் நேரியல்.

 • மாசுபாடு ஒரு வடிகால் போன்ற ஒற்றை புள்ளியில் அமைந்திருக்கும் போது புள்ளி.
 • தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்கள் மற்றும் காற்றின் ஈரப்பதம் ஆகியவற்றின் மூலம் மழையில் உருவாகும் அமிலம் போன்ற சுற்றுச்சூழலில் தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களின் இருப்பு விநியோகிக்கப்படும் சூழ்நிலைகளை டிஃப்யூஸ் குறிக்கிறது.
 • அதன் பங்கிற்கான நேரியல், அதன் பெயர் குறிப்பிடுவது போல ஆன்லைன் விநியோகம். இதற்கு தெளிவான எடுத்துக்காட்டு அவென்யூக்களில் காணப்படும் குப்பை.

தொழில்துறை துறை

சுற்றுச்சூழல் சீர்கேட்டில் மிகப்பெரிய சேதத்தை உருவாக்கும் அம்சங்களில் தொழில்துறை துறை ஒன்றாகும்; நுகர்வோர் மற்றும் விழிப்புணர்வு இல்லாமை ஆகியவற்றால் ஏற்படும் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வேளாண் வணிகம், வனவியல் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் போன்ற பகுதிகளுக்கு ஏற்ப அவற்றை வகைப்படுத்தவும் முடியும்.

 • விவசாயத் தொழில்கள் முன்னர் இயற்கை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பராமரிக்கப்பட்டு வந்ததால் அவை இன்று கணிசமாக மாறிவிட்டன. இருப்பினும், இன்றைய விவசாயம் கலப்பின ஆலைகளைப் பயன்படுத்துவதில் மட்டுமே அக்கறை கொண்டுள்ளது, அவற்றின் படி மக்களுக்கு "நன்மை"; கால்நடைகளைப் போல.
 • காடு வளர்ப்பு அதன் பங்கிற்கு, இது மிகவும் செயற்கையான செயல்முறையாக மாறியுள்ளது, ஏனெனில் தாவரங்கள் அதிக மகசூல் பெறும் வகையில் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் மரங்கள் அல்லது பயிர்களின் சிறந்த அறியப்பட்ட சில நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நிகழ்தகவைக் குறைக்கின்றன.
 • தொழிற்சாலைகள் பொருட்கள், பொருட்கள் அல்லது எதையும் ஒரு நுகர்வோர் சமுதாயத்தை திருப்திப்படுத்த நிலையான உற்பத்தியில் உள்ளன, இது மேற்கொள்ளப்படும் செயல்முறைகளில் மாசுபடுவதை உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், பாதி சரிவுக்கு பங்களிக்க தேவையான முகவர்கள் அல்லது கூறுகளையும் மக்களுக்கு வழங்குகிறது.

வாழ்விடம் மோசமடைகிறது

அணைகள் மற்றும் கடலோர சுற்றுலா போன்ற மனிதர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் காரணமாக, வாழ்விடத்தின் இயற்கையான நிலைமைகள் மோசமடைந்துள்ளன, இது அதில் வாழும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உயிரினங்களுக்கு ஆபத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

வெவ்வேறு வாழ்விடங்களில் உயிரினங்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் சீர்குலைவு ஏற்படுகிறது, இவை அந்த இடத்திலிருந்து தோன்றாததால், அவை ஒரு இனத்தின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை உடைக்கக்கூடும்.

ஒவ்வொரு காரணங்களும் ஒரு செயல்முறையைப் பின்பற்றுகின்றன, இது இறுதியில் நாம் வாழும் சூழலைப் பாதிக்கிறது, மேலும் இது நாம் அறிந்த ஒன்று, ஆனால் பெரும்பாலான நேரங்களை புறக்கணிக்கிறது. என்றாலும் சுற்றுச்சூழல் சேதம் பற்றிய பிரச்சாரங்கள் நேர்மறையான முடிவுகளைப் பெற்றுள்ளது, ஒட்டுமொத்த மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இன்னும் நீண்ட தூரம் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது.

மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு 

ஒரு பெரிய காரணங்களில் ஒன்று சுற்றுச்சூழல் சீர்குலைவு மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு காரணமாக இது நிகழ்கிறது. ஏனெனில் அது சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை நிறைவு செய்யும். வீடுகள் மற்றும் உணவு இரண்டும் சுமைகளாகும், அவை குப்பை வடிவத்திலும் தீவிரமடையும். எனவே அத்தகைய மக்களை ஆதரிக்க சூழல் தயாராக இல்லை. இயற்கை வளங்களை நாங்கள் குறைத்து வருகிறோம், குறிப்பாக புதுப்பிக்க முடியாதவை. எனவே வெகு தொலைவில் இல்லாத எதிர்காலத்தில் பெரும் விளைவுகள் ஏற்படும். அங்கு அதிகமான மக்கள் தொகை, அதிக மாசுபாடு.

காடழிப்பு 

சுற்றுச்சூழல் சீரழிவின் விளைவுகள்

மிகவும் அவசியமான மரங்கள் குறைக்கப்படுவதால் இது ஒரு பிரச்சினை. மனித வாழ்க்கைக்கு அதிக ஆக்ஸிஜன் மற்றும் பிற குணங்களை உருவாக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், சுற்றுச்சூழலை சுத்தம் செய்வதற்கும் அவை பொறுப்பு என்பதை நாம் நன்கு அறிவோம். தி மரங்களின் இழப்பு இது மிகவும் கவலையான எண்களை வீசுகிறது. எனவே, மரம் நடும் பிரச்சாரங்களுடன் அதற்கு ஈடுசெய்யப்பட வேண்டும். இவற்றின் மிகப்பெரிய பிரச்சினைகளில் ஒன்று புதிய சாலைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளை நிர்மாணிப்பதாகும், ஏனெனில் அவற்றைச் செயல்படுத்த, மரங்கள் நிறைந்த பெரிய இடங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.

தீங்கு விளைவிக்கும் வாயுக்கள்

நமக்கு நன்கு தெரியும், பல உள்ளன மேலும் அழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாயுக்கள். சில CO2 மற்றும் NH3. ஓசோன் அடுக்கில் உள்ள துளைகளுக்கும் அவை காரணமாகின்றன. மற்றொரு இணை சேதம் அமில மழை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு மேற்பரப்பில் போதுமான அளவு குவிந்தால் அது தாவரங்களை முற்றிலுமாக அகற்றி மண்ணை சேதப்படுத்தும்.

வள குறைவு

கொஞ்சம் புதிய நீர் இருக்கும்போது, ​​குடிநீர் பயன்படுத்தப்படும் ஆனால் கட்டுப்பாடில்லாமல் இருக்கும். மிகவும் தேவைப்படும் வளத்தின் குறைவுக்கு வழிவகுக்கும் ஒன்று. மறுபுறம், நிலம், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை அழிக்கும் காட்டுத் தீக்களைக் காண்கிறோம். இதனால், காடழிப்பு தோன்றும். சில வகையான விலங்குகளை வேட்டையாடுவதையும், அதிக சுரண்டலையும் நாம் மறக்க முடியாது, அதற்காக அவை அழிந்துவிடும்.

வாகனங்கள்

பல காரணங்களுக்காக, நாம் காரில் செல்ல வேண்டும் என்பது உண்மைதான். ஆனால் சில சமயங்களில், அது அவ்வளவு தேவையில்லை என்றாலும், நாமும் அதைச் சுமக்கிறோம் என்பதும் உண்மை. நாம் அதை எவ்வளவு அதிகமாகப் பயன்படுத்துகிறோமோ, அவ்வளவு அதிகமாக மாசுபடுவோம் என்பதை இது குறிக்கிறது. ஏனெனில் இயந்திரங்கள் மாசுபாட்டிற்கு காரணம், இந்த இடுகையில் நாங்கள் பேசுகிறோம்.

சுற்றுச்சூழலுக்கு சேதம் விளைவிப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன?

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள காரணங்கள்தான் அதிக சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன; இவற்றில் அவற்றின் முக்கிய விளைவுகளையும் நாங்கள் விளக்குகிறோம், இருப்பினும் பொதுவான அளவில் அதிக அளவிலான சேதங்களை நாம் முன்னிலைப்படுத்த முடியும், மேலும் புவி வெப்பமடைதல், காடழிப்பு, மண் சுரண்டலின் விளைவுகள், மைக்ரோ கிளைமேட்டுகள், மனித ஆரோக்கியத்தில் எதிர்மறையான விளைவுகள் போன்ற பயனுள்ள தீர்வுகள் தேவை. மற்றவர்கள் நாம் கீழே பார்ப்போம்.

1. புவி வெப்பமடைதல்

புவி வெப்பமடைதல் என்பது உயரும் வெப்பநிலையின் விளைவாகும் அவை கடந்த நூற்றாண்டில் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன, இது சுற்றுச்சூழலில் பேரழிவு தரக்கூடிய விளைவுகளை உருவாக்குகிறது. இவை புவியியல் இருப்பிடம் மற்றும் அதில் உருவாகும் சீரழிவைப் பொறுத்து அதிக அல்லது குறைந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன; அத்துடன் சில காரணங்களின் பக்க விளைவுகள்.

இந்த விளைவுகளுக்குள் சுற்றுச்சூழலை மோசமாக்கும் வெவ்வேறு நிகழ்வுகளும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன, அவை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக விளைவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

 • தி சுற்றுச்சூழல் விளைவுகள் அவை வானிலை நிகழ்வுகள், உயர் மட்ட தாக்கங்கள், தீமைகளின் நிலை உயர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் மாற்றங்களை ஒன்றாக இணைக்கின்றன.
 • தி சமூக விளைவுகள் அவை பிராந்தியங்களின் வெள்ளம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பொருளாதாரம் இரண்டிலும் ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் குறிக்கின்றன.

புவி வெப்பமடைதல் என்பது உண்மையிலேயே பேரழிவு தரக்கூடிய விளைவாகும், இது உலக மக்கள் தொகை, தாவர மற்றும் விலங்கு இனங்கள் மற்றும் பொதுவாக முழு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பையும் பாதிக்கும் ஒரு பெரிய அளவிலான சேதத்தைக் கொண்டிருப்பதால், இது மிக முக்கியமான அவசரத்துடன் தீர்க்கப்பட வேண்டும்.

1.1. சில சுற்றுச்சூழல் விளைவுகள் அல்லது விளைவுகள்

அ) காடழிப்பு

"மரங்களை வெட்டுவது" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது வன அழிவை உருவாக்கும் மனிதனால் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து செயல்களுக்கும் பொதுவான வழியைக் குறிக்கிறது; இது பொதுவாக வெவ்வேறு நோக்கங்களுடன் இடைவெளிகளைக் கட்ட மரங்களை வெட்டுவதன் விளைவாகும்.

உற்பத்தி செய்யப்படும் முக்கிய சேதம் மண்ணரிப்பு, ஏனெனில் இது ஒரு உற்பத்தி இல்லாத பகுதியாக மாறும், மேலும் பல விளைவுகளை இது கொண்டு வருகிறது: ஆபத்தான உயிரினங்கள், வாழ்விட மாற்றம் மற்றும் சில மக்களின் இடப்பெயர்வு. இதையொட்டி, இந்த நிகழ்வு புவி வெப்பமடைதலின் மோசத்திற்கு பங்களிக்கிறது; ஏனெனில் வளிமண்டலத்தை சேதப்படுத்தும் தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் நச்சு வாயுக்களை உறிஞ்சும் திறன் மரங்களுக்கு உண்டு.

b) இயற்கை வளங்களின் குறைவு

இயற்கை வளங்கள் வரம்பற்றவை அல்ல, எனவே எதிர்காலத்தில் சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்காக அவற்றின் பயன்பாடு கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும், இருப்பினும் முக்கிய யோசனை மக்கள்தொகையை இன்னும் நனவான சிந்தனைக்கு ஏற்ப மாற்றுவதாகும்.

பூமியின் மக்கள்தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு முப்பது லிட்டருக்கும் குறைவாகவே வாழ்கிறது; ஒரு ஆய்வின்படி, ஒரு சுற்றுலா பயணி தினமும் ஆயிரம் லிட்டருக்கும் அதிகமான தண்ணீரை செலவழிக்க வல்லவர். எனவே, நீர் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட வளங்களில் ஒன்றாகும் நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல இது உண்மையிலேயே ஆபத்தான புள்ளிவிவரங்களைக் கொண்டுள்ளது.

1.2. பல்வேறு சமூக விளைவுகள் அல்லது விளைவுகள்

a) உள்கட்டமைப்பு

உள்கட்டமைப்புகள் பொதுவாக வெவ்வேறு காரணங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, சுனாமி, சூறாவளி மற்றும் சூறாவளி போன்ற இயற்கை நிகழ்வுகளால் உருவாகும் வெள்ளம்.

b) பொருளாதாரம்

விளம்பர பிரச்சாரங்கள், ஆபத்தான உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு, மறு காடழிப்பு போன்ற இந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண செலவிடப்பட்ட பணத்தால் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது.

2. எதிர்மறை சுகாதார விளைவுகள்

வெவ்வேறு காரணங்களால் மனித ஆரோக்கியமும் பல உயிரினங்களும் இந்த நிகழ்வால் பாதிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் புள்ளிவிவரங்கள் உண்மையிலேயே ஆபத்தானவை. உதாரணமாக, அசுத்தமான தண்ணீரைக் குடிப்பதன் மூலமும், தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களால் பாதிக்கப்பட்ட காற்றை சுவாசிப்பதன் மூலமும் மனித வாழ்க்கைத் தரத்தை கணிசமாகக் குறைக்க முடியும். பொதுவாக மாசுபாட்டால் ஏற்படும் நோய்கள்.

வெளியிடப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களைப் படியுங்கள், ஏனெனில் அவை இறப்புகளின் எண்ணிக்கையையும் (ஆண்டுக்கு 5 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவை) மற்றும் நீர் மாசுபாட்டால் ஏற்படும் நோய்களையும் பிரதிபலிக்கின்றன; இதனால் எந்தவொரு உயிரினத்தின் அல்லது உயிரினங்களின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கிறது.

3. பல்லுயிர் இழக்கப்படும்

பல்லுயிர் என்றால் பொருள் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மற்றும் பூமியை உருவாக்கும் பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள். இவை அனைத்தும் சமீபத்தியவை அல்ல, ஆனால் பல ஆண்டு பரிணாம வளர்ச்சியின் விளைவாகும். எனவே இவை அனைத்தையும் ஒரே இரவில் இழக்க முடியாது. சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் சமநிலையை நிலைநிறுத்துவது அவசியம்.

4. ஓசோன் அடுக்கு மற்றும் அதன் துளைகள்

எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், ஓசோன் அடுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஏனென்றால் அவர் மூடிமறைப்பவர் மற்றும் சூரியனின் கதிர்களிடமிருந்து பூமியைப் பாதுகாக்கிறது, அவை தீங்கு விளைவிக்கும். ஆனால் இது கவலை தரும் தரவையும் தருகிறது, ஏனென்றால் அங்குள்ள அனைத்து மாசுபாடுகளும் ஓசோன் அடுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் பலவீனமடையக்கூடும் என்பதற்கான ஒரு குறிப்பை அளிக்கிறது.

5. பனிப்பாறைகள் உருக வாய்ப்புள்ளது

இது மிக உடனடி விளைவுகளில் ஒன்றாகும். இன்னும் கடுமையான வறட்சிகள் உள்ளன மற்றும் பனி மிக விரைவில் உருகும், எனவே கடல் மட்டம் இது அதிகரிக்கப் போகிறது மற்றும் சில புள்ளிகளில் வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தும். இது பூச்சிகள் மற்றும் அதிக நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

6. சுற்றுலா குறையும்

ஒருவேளை அது ஒரு பக்க விளைவு, ஆனால் அது குறிப்பிடப்பட வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஏனென்றால் கிரகத்தின் பசுமையான இடங்களும் மிக அழகான பகுதிகளும் தொலைந்துவிட்டால், சுற்றுலாப் பயணிகள் இருமுறை யோசிக்கப் போகிறார்கள் என்பது தெளிவாகிறது. அதிக குப்பைகளைக் கொண்ட குறைந்த பச்சை இடங்களை நீங்கள் கற்பனை செய்ய வேண்டும். அவர்கள் உங்களை வீட்டிலிருந்து நகர்த்த விரும்புவதில்லை!

சுற்றுச்சூழல் சீரழிவைத் தவிர்க்க பங்களிப்புகள் அல்லது தீர்வுகள்

சுற்றுச்சூழல் சீரழிவுக்கான காரணங்கள்

நிச்சயமாக தற்போது நிறுவனங்கள், அடித்தளங்கள், சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் போன்றவற்றால் ஏராளமான பங்களிப்புகள் உள்ளன சுற்றுச்சூழலின் சீரழிவுக்கு எதிராக போராடுங்கள். இருப்பினும், நிலைமையின் தீவிரத்தன்மை காரணமாக, பயனுள்ள முடிவுகளை நாம் விரும்பினால் இன்னும் பல தீர்வுகளை வழங்க வேண்டியது அவசியம்.

அடைய வேண்டிய நோக்கம் என்னவென்றால், ஒரு நகரம் அல்லது நகரத்தில் வசிக்கும் சாதாரண மக்களும், வணிகர்கள், உற்பத்தியாளர்கள், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் பிற பதவிகளும் சுற்றுச்சூழலை சரியாக கவனிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள். எனவே, பகுதியைப் பொறுத்து, சீரழிவின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் அல்லது மெதுவாக்கும் பல தீர்வுகள் இருக்கும்.

சமூகத்தில் தீர்வுகள்

சமூக ரீதியாக, அனைத்து மக்களும் ஸ்மார்ட் எரிசக்தி நுகர்வு வைத்திருக்க வேண்டும், குழாய்களை மூடி வைத்திருக்க வேண்டும், தண்ணீரை இயக்க விடக்கூடாது, சேமிப்பு ஒளி விளக்குகள் அல்லது எல்.ஈ.டிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும், வாகனங்களை நல்ல நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது மின்சாரங்களைத் தேர்வுசெய்ய வேண்டும், பிளாஸ்டிக்கை பைகளாகப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும், மறுசுழற்சி செய்யவும், கழிவுகளை வகைப்படுத்தவும், பராமரிக்கவும் பொது மற்றும் இயற்கை இடங்களின் தூய்மை போன்றவை.

அரசியல் பங்களிப்புகள்

இயற்கையை கவனித்துக்கொள்வதற்கு பொறுப்பான அரசியல்வாதிகள் மற்றும் முகவர்கள் தொழில்துறை நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் அல்லது குடிமக்களின் சட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் (மாசுபடுத்துவதற்கான அபராதம்), எடுத்துக்காட்டாக.

நிறுவன மற்றும் தொழிற்சாலை தீர்வுகள்

தொழில்முனைவோர் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள், சுற்றுச்சூழலின் கட்டுப்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு தொடர்பான சட்டங்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களில் கவனம் செலுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், மாசுபாட்டைக் குறைக்க அனுமதிக்கும் தீர்வுகளையும் கண்டுபிடிப்பதில் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.

இவை சில பயனுள்ள மற்றும் சாத்தியமான தீர்வுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் மட்டுமே, அவை இன்று பயன்படுத்தப்பட்டாலும், சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. எனவே, மக்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கும், இந்த அறிவை ஒரு கற்றல் செயல்முறையாக மாற்றுவதற்கும் பல்வேறு தகவல் தொடர்பு ஊடகங்கள் மூலம் தகவல்களைப் பரப்ப உதவுவது அவசியம்.

நீங்கள் இயற்கையை விரும்பினால், இவற்றை தவறவிடாதீர்கள் சூழலை கவனித்துக்கொள்வதற்கான சொற்றொடர்கள். உங்கள் சமூக வலைப்பின்னல்களில் அவற்றை நீங்கள் பகிரலாம், இதனால் நாங்கள் வாழும் கிரகத்தை கவனித்துக்கொள்வது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   ரன்ஃபெர் ஹம்பர்டோ அவர் கூறினார்

  மிகவும் நல்ல தகவல் என் அன்பே, உங்கள் மிகச் சிறந்த பங்களிப்புகளை எதிர்பார்க்கிறேன்.