நீட்சே

ஃபிரெட்ரிக் நீட்சேவின் 50 சிறந்த சொற்றொடர்கள்

ஃபிரெட்ரிக் நீட்சே மிகவும் முக்கியமான மற்றும் செல்வாக்குமிக்க தத்துவவாதிகள் மற்றும் சிந்தனையாளர்களில் ஒருவர் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

எடுவார்டோ-கலேனோ-சொற்றொடர்கள்-எழுத்தாளர்

எட்வர்டோ கலியானோவின் 50 சொற்றொடர்களை பிரதிபலிக்க வேண்டும்

Eduardo Galeano ஒரு புகழ்பெற்ற உருகுவே எழுத்தாளர் மற்றும் பத்திரிகையாளர் ஆவார், அவர் ஒரு அற்புதமான இலக்கிய மரபை விட்டுச் சென்றார்.

விளம்பர
நேர்மறை சொற்றொடர்கள்

உங்களை ஊக்குவிக்கவும் உங்கள் சுயமரியாதையை உயர்த்தவும் குறுகிய நேர்மறையான சொற்றொடர்கள்

உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் சில உந்துதலைப் பெற சில நேர்மறையான சொற்றொடர்களைப் படிக்க வேண்டிய நேரங்கள் உள்ளன மற்றும்...

அறிய பிரபலமான சொற்கள்

90 பிரபலமான சொற்கள்

பிரபலமான சொற்கள் என்பது தலைமுறையிலிருந்து தலைமுறைக்கு வாய்வழியாக அனுப்பப்படும் சொற்றொடர்கள், அவை நமக்கு வழிகாட்டும் நிறைய ஞானத்தைக் கொண்டுள்ளன ...

வகை சிறப்பம்சங்கள்