முக்கிய தத்துவ நீரோட்டங்கள் யாவை?

தத்துவ நீரோட்டங்கள் என்பது தத்துவ வரலாற்றில் பல ஆண்டுகளாக உருவான துறைகள். இவை ஒரு நபரின் செயல்களை அல்லது 'எப்படி வாழ்வது' என்பதை நிர்வகிக்கின்றன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவரின் பயன்பாடு தனிநபர் செயல்படும் கலாச்சாரத்தையும் சார்ந்துள்ளது.  

ஒவ்வொன்றிற்கும் அதன் தொடக்க காலம் உள்ளது, அதே போல் கருத்துக்கு கருத்தாக்கத்தையும் பிரதிபலிப்பையும் கொடுத்த ஒரு எழுத்தாளர், இது முக்கியமானது நீரோட்டங்களின் உருவாக்கம். அவை ஒரு விரிவான எண்ணிக்கையாக இருக்கலாம் மற்றும் தற்போது பல்வேறு விளக்கங்களைக் கொண்டிருந்தாலும், அவை முன்னோடி மற்றும் தனித்துவமானவை, அவை எதைக் குறிக்கின்றன என்பதற்கும் அவற்றின் படைப்பு தத்துவஞானிக்கும்.

முன்னிலைப்படுத்த மற்றொரு ஆர்வமுள்ள மற்றும் முக்கியமான உண்மை என்னவென்றால், பொதுவாக "தத்துவப் பள்ளி" என்று அழைக்கப்படும் சிந்தனையாளர்களின் குழுக்களில் தத்துவ நீரோட்டங்கள் நிகழ்ந்தன, இது ஒத்த அம்சங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும், சிந்தனையின் வழியில் ஒத்துப்போவதற்கும் ஒன்றாக குழுவாக இருக்க வேண்டியதன் காரணமாகும். அவற்றைக் குறிக்கும் பெயர் அல்லது லேபிளின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படும்.

உதாரணமாக, இல் தத்துவ இயக்கம் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் நிகழ்ந்த 'உவமை' என்பதிலிருந்து, பகுத்தறிவின் சக்தியை எடுத்துக்காட்டுவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது, ரெனே டெஸ்கார்ட்ஸால் வடிவமைக்கப்பட்ட பகுத்தறிவுவாதத்தின் தத்துவ மின்னோட்டம் தோன்றியது மற்றும் புலன்களைப் பற்றிய எல்லாவற்றையும் மறுப்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்பட்டது, அவற்றை அகநிலை மற்றும் தவறாக வழிநடத்துவதன் மூலம்; சரியான விஞ்ஞானத்தின் அறிவின் ஆதாரமாக அவர்களுக்கு மேலே நிலைநிறுத்துதல்.

முன்னர் வெளிப்படுத்தப்பட்டதற்கு நேர்மாறாக முற்றிலும் வெளிப்படும் நீரோட்டங்கள் உள்ளன. சிறந்த சிந்தனைப் பள்ளிகளில் இன்னொன்று அராஜகம், இது ஆசிரியர்களின் கூற்றுப்படி அறிவொளியின் கருத்துக்களின் கட்டமைப்பிற்குள் மட்டுமல்ல, பிரெஞ்சு புரட்சியிலிருந்தும் தோன்றியது. இந்த தீர்ப்பு சுதந்திரமான சமூக அமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது, ஆனால் ஒரு மனிதனின் அதிகாரத்தையும் ஆதிக்கத்தையும் மற்றொரு மனிதனின் மீது அவர்கள் நம்பாததால் அரசின் தரப்பில் அல்ல; உண்மையுள்ளவராக இருப்பது மனித பகுத்தறிவில் விசுவாசிகள் அது உங்கள் முன்னேற்றத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது.

பிற்காலத்தில், மேலும் தத்துவ நீரோட்டங்களும் அவற்றின் சகாக்களும் வகுக்கத் தொடங்கின, அதாவது மறுக்கும் மற்றொரு சிந்தனை, சிந்தனையாளர்களின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் கேள்விகளை முன்னறிவிக்க அனுமதிக்கிறது. அறிவொளி இயக்கத்திற்குப் பிறகு, 19 முதல் 20 ஆம் நூற்றாண்டு வரை ஒரு வருடம் நீடித்த 'பாசிடிவிசம்' குழு உருவானது, மேலும் மனித ஆவி ஏற்கனவே இறையியல், மனோதத்துவ மற்றும் நேர்மறையான நிலையை உள்ளடக்கிய மூன்று மாநிலங்களை விஞ்சிவிட்டது என்பதை அம்பலப்படுத்தியது. அதாவது, ஆன்மீகத்தின் பெரும்பகுதியை மறுப்பது, அவை கருத்துக்களுக்கு எதிரானவை, அவற்றை உண்மைகளுடன் விவாதிப்பது, மேலே உள்ள தத்துவார்த்தத்தை விட சோதனைகளை வைப்பது.

நீரோட்டங்கள் என்ன, அவை நிகழ்ந்த விதம் குறித்து சூழலில் வைக்க இது ஒரு சிறிய மதிப்பாய்வு மற்றும் யோசனை மட்டுமே, இருப்பினும், அவை அதைவிட மிக அதிகம்.

மிகச் சிறந்த தத்துவ நீரோட்டங்கள்

அனுபவவாதம்

அத்தகைய மின்னோட்டம் நவீன யுகத்தில் எழுந்தது மற்றும் ஒரு அறிவின் கோட்பாடு, இதில் அனைத்து கற்றலும் அனுபவத்திலிருந்து நிகழ்கிறது, கருத்துக்களை உருவாக்குவதில் உணர்ச்சிகரமான கருத்துக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கிறது. அவரது மிக முக்கியமான ஆதரவாளர் டேவிட் ஹியூம் ஆவார்.

அத்தகைய சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது என்பதைச் சேர்ப்பது மதிப்பு ??????????? (சொற்களஞ்சியம், அனுபவம்) மற்றும் லத்தீன் மொழிபெயர்ப்பு அனுபவம், வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது அனுபவம்.

அதன் மற்றொரு வழித்தோன்றல் கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய அனுபவ அனுபவமாகும், இது நடைமுறை அனுபவத்திலிருந்து தங்கள் திறமைகளை அடையக்கூடிய மருத்துவர்களைக் குறிக்கிறது மற்றும் கோட்பாட்டின் அறிவுறுத்தலுடன் மட்டுமல்ல.

பகுத்தறிவு

அதை உறுதிப்படுத்த முற்படுகிறது மனித மனதில் ஏற்கனவே முன் அறிவு அல்லது கொள்கைகள் உள்ளன அனுபவம் இல்லாமல் அவசியம் இல்லாமல். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, கான்டினென்டல் ஐரோப்பாவில் ரெனே டெஸ்கார்ட்ஸால் இது அறிவிக்கப்பட்டது.

இலட்சியவாதம்

அதன் பெயர் அதை முன்கூட்டியே அனுமதிக்கும்போது, ​​இது அகநிலை மற்றும் அதன் பிரதிநிதித்துவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட தத்துவ நீரோட்டங்களில் ஒன்றாகும், வெளி உலகத்துடன் தொடர்புடைய ஒவ்வொன்றின் இருப்பை மறுக்கிறது அல்லது நிராகரிக்கிறது. இதை மேலும் புரிந்துகொள்ளச் செய்ய, அதை அறிந்த ஒரு சிந்தனையாளர் இல்லாவிட்டால் ஏதாவது இருக்க முடியாது என்று இந்த மின்னோட்டம் பாதுகாக்கிறது. அதே வழியில், அதை அறிந்து கொள்ள அல்லது அதைப் பற்றி அறிய, நாம் முக்கியமாக நனவு, கருத்துக்கள் மற்றும் எண்ணங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

அத்தகைய கோட்பாடு புறநிலை மற்றும் அகநிலை இலட்சியவாதம் போன்ற மாறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. முதல் கருத்துக்கள் தங்களைத் தாங்களே இருக்கின்றன என்றும் அவை அனுபவத்தின் மூலம் அறியப்படுகின்றன அல்லது கற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன என்றும் கூறுகிறது. இந்த சிந்தனையின் மிக முக்கியமான பிரதிநிதிகளில் ஒருவர் லீப்னிஸ், ஹெகல், பெர்னார்ட் போல்சானோ, டில்டே.

இதற்கு மாறாக, அகநிலைக்கு, சிந்தனையாளர்கள் அதை நம்புகிறார்கள் கருத்துக்கள் தனிநபரின் மனதில் உள்ளன மற்றும் வெளிப்புறமாக எந்த உலகமும் இல்லை. இந்த கருதுகோளின் பாதுகாவலர்கள் டெஸ்கார்ட்ஸ், பெர்க்லி, கான்ட், ஃபிட்சே, மேக், கேசீரர் மற்றும் கோலிங்வுட். இதில் குறிப்பாக "தீவிரமான பதிப்பையும் ஒருவர் காணலாம், இது" விஷயங்கள் தங்களுக்கு இல்லை, ஆனால் நமக்கு விஷயங்கள் மட்டுமே உள்ளன "மற்றும்" விஷயங்கள் அவை பார்க்கப்படும் கண்ணாடியின் நிறம் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் "ஒரு மிதமான பதிப்பையும் காணலாம்.

நேர்மறைவாதம்

மேலே விவாதிக்கப்பட்டபடி, இது முதன்மையாக பொறுப்பாகும் மனிதனை நிராகரிக்க அல்லது மறுக்க, இது கொள்கைகள் அல்லது முற்றிலும் மெட்டாபிசிகல் உணர்வைக் கொண்டுள்ளது. புறநிலை அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி விதிகளில் நம்பிக்கை கொண்டவர்.

இது 19 ஆம் நூற்றாண்டில் பிரான்சில் செயிண்ட்-சைமன், அகஸ்டே காம்டே மற்றும் டி ஆகியோரால் எழுந்தது ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில்; பின்னர் அது ஐரோப்பாவின் பிற பகுதிகளிலும் பரவியது. இருப்பினும், 16 மற்றும் 17 ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இடையில் அதன் முதல் முன்னோடி பிரான்சிஸ் பேகன் என்று கூறப்படுகிறது.

ஸ்டோயிசம்

உலகளாவிய மற்றும் தார்மீகத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துதல்; இந்த மின்னோட்டம் போதிக்கிறது களத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் உண்மைகளின் கட்டுப்பாடு, தைரியம் மற்றும் தனிப்பட்ட தன்மைக்கான காரணம் இரண்டையும் பயன்படுத்த, பொதுவாக ஒரு பொருளின் இருப்பைத் தொந்தரவு செய்யும் பிற விஷயங்கள்.

இது பழமையான ஒன்றாகும் மற்றும் கிமு XNUMX ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து வந்தது. கி.பி XNUMX ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி வரை. சி. மற்றும் அதன் மிக முக்கியமான கட்டம் ஹெலனிஸ்டிக் காலத்தில் இருந்தது. ஸ்டோய்சிசத்தின் நிறுவனர் சிட்டியோவின் ஜீனோ ஆவார் மற்றும் அவரது குறிப்பிடத்தக்க ஆதரவாளர்களில் ஒருவர் சிசரோ, எபிக்டெட்டஸ், மார்கஸ் ஆரேலியஸ், செனெகா, ஆறாவது அனுபவவாதி.

கட்டமைப்புவாதம்

இது போன்ற தத்துவ நீரோட்டங்களில் ஒன்று என்று அதன் சொல் தெளிவாகக் கூறவில்லை என்றாலும், கருதுகோள்களின் படி அது அவ்வாறு உள்ளுணர்வுடன் இருக்கக்கூடும், மேலும் அது அனுபவபூர்வமாக நடப்பதைத் தாண்டி செல்ல வேண்டும் என்ற உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது ஒரு வகையான முறையாகும் மொழி, கலாச்சாரம் மற்றும் சமூகத்தை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்.

கோட்பாட்டின் துவக்கி மற்றும் மிக முக்கியமான பிரதிநிதி கிளாட் லெவி-ஸ்ட்ராஸ் ஆவார் 40 களில்.

நிகழ்வு

இந்த ஸ்ட்ரீம் உலகில் நடக்கும் அனைத்தையும் படிக்கவும் -விளக்கமாக- நிகழ்ந்த சில நிகழ்வு அல்லது குழுவிலிருந்து. இது அனுபவவாதத்திற்கும் இலட்சியவாதத்திற்கும் இடையிலான ஒரு ஒன்றியத்திலிருந்து வருகிறது என்று கூறப்படுகிறது. அதன் தொடர்புடைய பிரதிநிதிகள் ஹுஸெர்ல், மெர்லியோ-பாண்டி, சார்த்தர், ஹைடெகர்.

பொருள்முதல்வாதம்

தத்துவ மின்னோட்டம்தான், அதன் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, எல்லாம் பொருள் என்று உறுதிப்படுத்துகிறது, ஆத்மா, எதிர்காலம் மற்றும் கடவுளின் இருப்பு போன்ற ஆன்மீக சாராம்சங்களை நிராகரிக்கிறது. உணர்திறன் கருத்துக்கள் செல்லுபடியாகும், ஏனென்றால் அவை பொருள். ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, இது இலட்சியவாதத்திற்கு நேர்மாறாக அங்கீகரிக்கப்படலாம்.

அத்தகைய மின்னோட்டத்தை ஆதரிப்பவர்களில் எபிகுரஸ் மற்றும் மார்க்ஸ் ஆகியோர் உள்ளனர்.

இருத்தலியல்

விஷயங்களின் தத்துவமாக குறிப்பிடப்பட்ட மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபட்டது, இது மனிதனுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது, எந்தவொரு கடவுளும் இல்லாமல் பிரபஞ்சத்தில் மட்டுமே இருக்கும் இலவச சுய உற்பத்தியின் ஒரு நபராக அவரை அம்பலப்படுத்துகிறது. இந்த மின்னோட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது மனித நிலை பகுப்பாய்வு, சுதந்திரம், உணர்ச்சிகள் மற்றும் பொதுவாக வாழ்க்கையின் பொருள்.

இந்த கட்டத்தில் இது ஒரு தத்துவ ரீதியாக திட்டமிட்ட அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கோட்பாடு அல்ல என்பதை வலியுறுத்துவது முக்கியம், உண்மையில், அதன் ஆதரவாளர்கள் வழக்கமான தத்துவத்துடன் முழுமையாக உடன்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

பல ஆண்டுகளாக இது மிகவும் மாறுபட்டது, இன்று கிறிஸ்தவ இருத்தலியல், அஞ்ஞான இருத்தலியல் மற்றும் நாத்திக இருத்தலியல் ஆகியவை அடங்கும் மூன்று பதிப்புகள் உள்ளன. முன்னோடிகள் இருந்தனர் பாஸ்கல், கீர்கேகார்ட், சார்த்தர், காமுஸ், ஹைடெகர்.

சந்தேகம்

முக்கியமாக இது கவனம் செலுத்துகிறது அல்லது விஷயங்களை கேள்விக்குட்படுத்துவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது ஒரு நிரந்தர சந்தேகம், இது விஷயங்களை உறுதிப்படுத்துவதை நிராகரிக்கிறது அல்லது இவை இருப்பதை நிராகரிக்கிறது, இது ஆட்சேபனைக்குரிய ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கப்படாவிட்டால்.

இந்த ஒழுக்கத்தின் மிக முக்கியமான பிரதிநிதிகள் டியோஜெனெஸ் லார்சியோ, ஹியூம் அல்லது பெர்க்லி.

சிடுமூஞ்சித்தனம்

கிமு XNUMX ஆம் நூற்றாண்டில் பண்டைய கிரேக்கத்தில் நிறுவப்பட்டது. சமூக மற்றும் தார்மீக ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மரபுகளை நிராகரிக்கும் நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் சி. இயற்கையின் படி, எளிமையாகவும் முழுமையாகவும் வாழ்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சி அடைந்தது என்ற நம்பிக்கையை மையமாகக் கொண்ட இழிந்த வாழ்க்கை.

அவர்கள் அம்பலப்படுத்தியதைக் குறிக்க அல்லது அவர்கள் உடன்படாத ஒன்றை மறுக்க, அவர்கள் நையாண்டி, முரண் மற்றும் சைகை ஆகியவற்றின் வளங்களைப் பயன்படுத்தினர். இது ஆண்டிஸ்டீனஸால் நிறுவப்பட்டது மற்றும் அவரது மிக முக்கியமான சீடர்களில் ஒருவரான சினோப்பின் டியோஜெனெஸ் ஆவார்.

காதல்

இது கலை இயக்கத்துடன் குழப்பமடையக்கூடாது. வாழ்க்கையின் இந்த ஒழுக்கத்தில், முழுமையான, முழுமையானதை அறியக்கூடிய ஒரு சக்தியில் அது நம்பப்பட்டது. இது இயற்கையின் உணர்ச்சிகளை மிகைப்படுத்துவதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, அவை மனித நனவின் உண்மையான அணுகுமுறை என்று விவரிக்கிறது.

மனிதனுடனும் தெய்வீகத்துடனும் இயற்கையுடன் தொடர்புடைய உணர்வுகள், சுதந்திரம் மற்றும் பிற சொற்களை நிரூபிப்பதே இதன் நோக்கம். முக்கிய ஆதரவாளர்கள் ஹெகல், ஷெல்லிங் மற்றும் ஃபிட்சே.

டாக்மாடிசம்

பொருள் தொடர்பாக பொருளின் கூறப்படும் சக்தியின் அடிப்படையில், சந்தேகம் மற்றும் இலட்சியவாதத்தின் எதிர்ப்பு கருதப்படுகிறது. மனித மனம் உண்மையை அறிய வல்லது என்பதை அது உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த மின்னோட்டத்தின் மிகப்பெரிய பிரதிநிதிகளில் ஒருவர் ஸ்பினோசா ஆவார்.

திறனாய்வு

சிந்தனையின் சாத்தியக்கூறுகளின் நிலைமைகளை முறையாக விசாரிப்பதன் மூலம் முழுமையான அறிவின் வரம்புகளை நிறுவ முடியும் என்ற கூற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த அறிவியலியல் கோட்பாட்டை இம்மானுவேல் கான்ட் விளக்கினார்.

அரசியல் தத்துவத்தின் நீரோட்டங்கள்

 

ஒப்பந்தவாதம்

இது நவீன அரசியல் தத்துவ நீரோட்டங்களில் ஒன்றாக அறியப்படுகிறது, மேலும் அரசும் சமூகமும் இயற்கையான ஒன்று என்ற நம்பிக்கையை தனிநபர்கள் நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. புதிய சமுதாயத்தின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கத் தொடங்கி, எப்படியாவது தொழிற்சங்கத்தையும் சுதந்திரத்தையும் சமத்துவத்தையும் கண்டுபிடிப்பவர்களுக்கு இடையே ஒரு நிறுவப்பட்ட ஒப்பந்தம் இருப்பதை நாடுகிறது. ரூசோ, கான்ட், ஹோப்ஸ், ஸ்பினோசா மற்றும் லோக் ஆகியோர் அதன் மிகப் பெரிய வெளிப்பாட்டாளர்கள்.

பயனற்ற தன்மை

தனிநபருக்கும் சமூகத்திற்கும் நல்லது மற்றும் தார்மீக ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை அம்பலப்படுத்தும் தத்துவ நீரோட்டங்களில் ஒன்று பயனுள்ளதாக இருக்கும். நன்மைக்கான அடித்தளமாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், மகிழ்ச்சியும் அதற்கு காரணம்.

அஸ்திவாரம் புரோட்டகோரஸ் டி அப்தேராவுக்குக் காரணம் என்று கூறப்பட்டாலும், மிகப் பெரிய வெளிப்பாட்டாளர்கள் ஜே. பெந்தம் மற்றும் ஜே.எஸ். மில் ஆகியோர், பயன்பாடு நன்மைகள், இன்பம் மற்றும் பிற மகிழ்ச்சியை உருவாக்குகிறது என்று நம்பினர், இது துன்பம் அல்லது வலி, துன்பம் மற்றும் சேதங்களை குறைக்கும் வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது.

கம்யூனிசம்

அனைவருக்கும் சமத்துவத்தைத் தடுக்கும் பிற கோட்பாடுகளில் தனியார் சொத்துக்கள், வர்க்க வேறுபாடுகள், இல்லாமல் சமூக அமைப்பில் இந்த அரசாங்கத்தின் வடிவம் நம்புகிறது. மனிதனின் விடுதலையை அடைய முயற்சிக்கிறது.

மிக முக்கியமான பிரதிநிதிகளில் பிளேட்டோ, மார்க்ஸ், ஏங்கல்ஸ் மற்றும் ஃபோரியர் ஆகியோர் உள்ளனர்.

சோசலிசம்

அரசியல், சமூக மற்றும் பொருளாதார சமத்துவத்தை வளர்க்கும் சமூகத்தில் ஒரு அமைப்பை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், உற்பத்தி வழிமுறைகளின் பண்புகள் மற்றும் நிர்வாகம் இரண்டும் தொழிலாள வர்க்கத்தின் கைகளில் உள்ளன என்ற உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மார்க்ஸ் மற்றும் ப்ர roud டன் ஆகியோர் மிக முக்கியமான அதிபர்களாக இருந்தனர்.

தாராளமயம்

சந்தையின் நன்மையை அரசு அகற்ற வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் அரசியல் தத்துவ நீரோட்டங்களில் ஒன்று, அதே நேரத்தில் அரசியல் தரப்பு சுதந்திரக் கொள்கையை இயற்ற வேண்டும், இது தனிமனித சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க வைக்கிறது, ஏனெனில் அது அடிப்படையாகக் கொண்டது.

தனிநபர்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்களில் சிறிய அரசு தலையீட்டின் விளைவாக. லோக்கின் ராவ்ல்ஸ் மற்றும் மான்டெஸ்கியூ ஆகியோர் மிக முக்கியமான பிரதிநிதிகளாக இருந்தனர்.

சுதந்திரவாதம்

இந்த மின்னோட்டம் தீவிரவாதம் மற்றும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனக்கு உரிமை உண்டு என்பதை அம்பலப்படுத்துகிறது, எனவே ஒரு மாநிலம் இருக்கக்கூடாது அல்லது அது அகற்றப்பட வேண்டும். முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட முன்னோடிகளில் நோசிக் ஒருவர்.

பிற தொடர்புடைய தத்துவ நீரோட்டங்கள்

அவர்களில் சோஃபிஸ்டுகள் தனித்து நிற்கிறார்கள்; பிளேட்டோவைப் பின்பற்றுபவர்களாக இருந்த பிளாட்டோனிசம்; அரிஸ்டாட்டில் ஆதரவாளர்களாகவும், எபிகியூரியனிசத்தின் கீழ் அறியப்பட்ட எபிகுரஸின் சீடர்களாகவும் இருந்த பெரிபாட்டெடிக் பள்ளி.

கிமு XNUMX ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்ட மிலெட்டோ பள்ளி. சி., அதன் உறுப்பினர்கள் டேல்ஸ், அனாக்ஸிமாண்டர் மற்றும் அனாக்ஸிமினெஸ். கிமு XNUMX மற்றும் XNUMX ஆம் நூற்றாண்டுகளில் சாக்ரடிக் காலத்திற்கு முந்தைய பள்ளியாக இருந்த எலிடிக் பள்ளி. அதன் மிக முக்கியமான உறுப்பினர்கள் எலியாவின் பார்மனைட்ஸ் மற்றும் ஜெனான் டி எலியா.

எல்லாவற்றின் சாரமும் எண்கள் என்று அடிப்படையாகக் கொண்ட பித்தகோரியர்கள். குறைவான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றவர்கள் மெகா பள்ளி, யூக்லைட்ஸ் தனது சொந்த ஊரான மெகராவில் நிறுவினார்; அரிஸ்டிபோ டி சிரீனால் நிறுவப்பட்ட சிரேனிகா பள்ளி மற்றும் நெறிமுறை சிக்கல்களில் கவனம் செலுத்தியது; அம்மோனியோ சக்காஸால் உருவாக்கப்பட்ட நியோபிளாடோனிக் பள்ளி. ஹிப்போவின் செயிண்ட் அகஸ்டின், கிறிஸ்தவ கருத்துக்களுக்கு நியோபிளாடோனிக் கருத்துக்களை பொறித்திருந்தார் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

நியோபிளாடோனிசம், மனிதநேயம், பின்நவீனத்துவம் மற்றும் மறுகட்டமைப்பு ஆகியவை தற்போது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.