பகுப்பாய்வு முறை என்ன? பண்புகள், விதிகள், வகைப்பாடு மற்றும் பல

பகுப்பாய்வு முறை போன்ற சில பொருள் அல்லது உண்மையை விசாரிக்க பல வழிமுறைகளை நம் வாழ்நாள் முழுவதும் காணலாம்.இது எதைக் கொண்டுள்ளது என்பதை அறிவதற்கு முன், செயற்கை முறை போன்ற ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆராய்ச்சி முறைகள் இருப்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்..

RAE இன் படி, "பகுப்பாய்வு" என்பது "அதன் கலவையை அறிய ஏதாவது ஒரு பகுதியின் வேறுபாடு மற்றும் பிரித்தல்" என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. "தொகுப்பு" என்பது "அதன் பகுதிகளின் சந்திப்பால் ஒரு முழுமையான கலவை" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பகுப்பாய்வு தொடர்புடையது என்பது தெளிவாகத் தெரிந்தவுடன் "சிதைவு", மற்றும் தொகுப்பு "கலவை" க்கு சமம், பகுப்பாய்வு முறை என்பது உண்மையான, அல்லது பகுத்தறிவு மற்றும் இலட்சிய சேர்மங்களை அவற்றின் பகுதிகளாக சிதைப்பதன் மூலம் தொடர்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும், மேலும் செயற்கை முறை என்பது எளியவிலிருந்து கலவை மற்றும் குறிப்பாக செல்கிறது.

இந்த பொதுமைப்படுத்தும் சட்டங்கள் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படுவதால், செயற்கை முறை சோதனை அறிவியலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பகுப்பாய்வு என்பது சட்டங்களிலிருந்து அறிவிலிருந்து பெறப்பட்ட செயல்முறை. முந்தைய கருத்துகளில் இல்லாத புதிய அறிவைச் சேர்ப்பதன் மூலம் தொகுப்பு ஒரு சிறந்த அறிவை உருவாக்குகிறது.

எனவே இந்த இரண்டு முறைகளும் மனித புரிதலுடன், அதாவது தூண்டல் மற்றும் கழித்தல் ஆகியவற்றுக்கு சரியான நேரத்தில் செயல்படும் இரண்டு வகையான பகுத்தறிவுகளுக்கு ஒத்ததாகக் கூறலாம்.

எனவே… பகுப்பாய்வு முறை என்ன?

பகுப்பாய்வு முறை என்னவென்றால், அனுபவ-பகுப்பாய்வு ஆராய்ச்சி செயல்முறை, முழுதும் சிதைவதை மையமாகக் கொண்டு, காரணங்கள், இயல்பு மற்றும் விளைவுகளைத் தீர்மானிக்க பல பகுதிகளாக அல்லது கூறுகளாக அதை அகற்றும். பகுப்பாய்வின் வரையறை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட உண்மை அல்லது பொருளின் ஆய்வு மற்றும் ஆய்வு ஆகும், இது சமூக அறிவியல் மற்றும் இயற்கை அறிவியல் துறையில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதே காரணத்திற்காக, அது முக்கிய விஷயம் ஒரு பகுப்பாய்வு முறையை மேற்கொள்ள நிகழ்வின் தன்மையை அறிந்து கொள்வது அவசியம் மற்றும் அதன் சாராம்சத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் பொருத்தமான விசாரணையை வழங்குவதற்கும் ஆய்வு செய்யப்பட்ட பொருள். ஆய்வின் பொருள் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய இந்த முறை நமக்கு உதவுகிறது: விளக்கவும், ஒப்புமைகளை உருவாக்கவும், அதன் நடத்தையை நன்கு புரிந்து கொள்ளவும் புதிய கோட்பாடுகளை நிறுவவும்.

பகுப்பாய்வு எதில் இருந்து வடிவம் பெறுகிறது கான்கிரீட் முதல் சுருக்கம், சுருக்கத்தின் கருவியுடன் முழு பகுதிகளையும் பிரிக்க முடியும், மேலும் அவற்றின் அடிப்படை உறவுகள் தீவிர ஆய்வுக்கு ஆர்வமாக உள்ளன.

பகுப்பாய்வு முறை அதனுடன் பல குணாதிசயங்கள், பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள் மற்றும் முறையை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கான படிகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

அம்சங்கள்

 1. அதன் முடிவுகளை தவறானது அல்லது இறுதியானது என்று அது கருதவில்லை, அவை எந்தவொரு கருதுகோளையும் மறுக்கும் புதிய ஆராய்ச்சிக்கு நன்றி மாற்றுவதற்கு உட்பட்டிருக்கலாம்.
 2. முறை புதிய அறிவை இணைப்பதற்கு திறந்திருக்கும் மற்றும் உண்மைக்கு ஒரு சிறந்த அணுகுமுறையை உறுதி செய்வதற்கான நடைமுறைகள்.
 3. உங்களுக்கு மாதிரிகள் தேவை: மாதிரி என்பது பகுப்பாய்வு முறையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், மாதிரி தவறாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டால் முடிவுகள் தவறானவை அல்லது பயனற்றவை.
 4. இது உங்களுக்கு பிழைகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பரிசோதனையைக் கொண்டுள்ளது, இறுதியில் உண்மையைப் பெறுங்கள்.

பகுப்பாய்வு முறையின் விதிகள்

 • ஒரு கேள்வியின் பரிசோதனை மற்றும் தீர்மானத்தை மேற்கொள்வதற்கு முன், அதன் தன்மையை உணர வேண்டியது அவசியம். அதே பொருளில் நீங்கள் அதன் சாரம், அல்லது அதன் பண்புகள் மற்றும் பண்புக்கூறுகள் அல்லது பிற உயிரினங்களுடனான அதன் சிறப்பு உறவுகள் போன்ற பல்வேறு கூறுகளை ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யலாம்.
 • இது வசதியானது நிகழ்வு அல்லது பொருளை சிதைக்கவும் அதன் பாகங்கள், கூறுகள் அல்லது கோட்பாடுகளின் நுணுக்கமான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். இந்த சிதைவு உண்மையான மற்றும் உடல் ரீதியானதாக இருக்கலாம் அல்லது கேள்விக்குரிய பொருளைப் பொறுத்து பகுத்தறிவு மற்றும் இலட்சியமாக இருக்கலாம். குழப்பத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக, பிரிவின் விதிகளை வைத்திருப்பதன் மூலம் இந்த சிதைவு சரிபார்க்கப்படுவதை கவனித்துக்கொள்வதும் சாதகமானது.
 • ஆராயும்போது ஒரு பொருளின் கூறுகள் அல்லது பாகங்கள், அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் உறவைப் பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும், எல்லாவற்றிற்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு இருப்பதால் ஒரு தொழிற்சங்கம் இருக்க வேண்டும். ஒரு நபர் ஒரு பொருளின் பகுதிகளை தனிமையில் கருத்தில் கொண்டால், கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அல்லது ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உறவுகளையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், அந்த பொருளைப் பற்றிய தவறான மற்றும் தவறான கருத்துக்கள் உருவாகும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

பகுப்பாய்வு முறையின் நிலைகள்

பகுப்பாய்வில் பகுப்பாய்வு முறையைப் பயன்படுத்த, பல கட்டங்களில் இது கட்டாய வழியில் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்:

கவனிப்பு

இந்த நிலை ஒரு செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது தகவல்களைக் கண்டறிந்து ஒருங்கிணைக்க உயிரினங்களால் நிகழ்த்தப்படுகிறது. கருவிகளின் பயன்பாட்டின் மூலம் சில நிகழ்வுகளை பதிவு செய்வதையும் இந்த சொல் குறிக்கிறது.

Descripción

இந்த கட்டத்தில் இன்றியமையாத விஷயம் என்னவென்றால், ஏற்கனவே கவனிக்கப்பட்டவற்றைப் பற்றிய பொதுவான கருத்தைத் தரும் ஒன்றை வரையறுப்பது. விசாரிக்கப்படுவது பற்றிய பயனுள்ள தகவல்களை முடிந்தவரை விரிவாக வழங்குவதால் விளக்கம் முக்கியமானது.

விமர்சன பரிசோதனை

இது செயல்முறை பகுப்பாய்வு செய்யப்படுவதை புறநிலையாக பார்க்கவும் ஒரு முடிவை அடைய தர்க்கரீதியான திட்டங்களை வழங்குதல் என்பது தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் விளங்குவதற்கு புரிந்துகொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

நிகழ்வின் பிரிவு

பகுப்பாய்வு செய்யப்படாமல் இருக்கும் பகுதிகளை சிதைக்க முயற்சிக்கிறது, இது பல்வேறு கண்ணோட்டங்களிலிருந்தும் கோணங்களிலிருந்தும் காட்சிப்படுத்த முடியும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் சாத்தியமான சிக்கல்களைப் பற்றி நமக்குத் தெரியப்படுத்துகிறது, பகுப்பாய்வு இல்லாமல் அதை உணரமுடியாது. .

கட்சிகளின் கணக்கீடு

இது தகவல்களை உருவாக்கும் பகுதிகளின் காலவரிசை மற்றும் கட்டளையிடப்பட்ட வெளிப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது.

வரிசையாக்கம் மற்றும் வகைப்பாடு

வகுப்புகள் மூலம் தகவல்களை ஒழுங்கமைத்தல். இந்த கட்டத்தில் பெறப்பட்ட தகவல்களின் பகுப்பாய்வும் அடங்கும், இது செயல்திறனை தெளிவான மற்றும் சுருக்கமான வழியில் விரிவுபடுத்துவதற்கான இடத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு முழுமையான கூறு கூறுகளின் உண்மையான பிரிப்பைக் கொண்டுள்ளது.

மற்றவர்கள் இந்த நிலைகளை மூன்று படிகளாக சுருக்குகிறார்கள்:

 • பரிசோதனை: இது ஒரு நிபுணர் அல்லது ஆராய்ச்சியாளருடன் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, அவர் அடிப்படை பண்புகள் மற்றும் அவற்றின் அத்தியாவசிய உறவுகளைக் கண்டறிய நிலைமைகளை அமைக்கிறார்.
 • கவனிப்பு: இந்த நடவடிக்கை விசாரணையின் போது, ​​அதற்கு முன்னும் பின்னும், அதாவது எல்லா நேரங்களிலும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • அளவீட்டு அல்லது விலக்கு முறை: இதில் இது கணக்கெடுப்புகள், கேள்வித்தாள்கள் அல்லது பிற கருவிகள் மூலம் புள்ளிவிவரங்களில் உள்ள எண்களை அதிகம் நம்பியுள்ளது.

ஒரு பகுப்பாய்வு முறையின் எடுத்துக்காட்டு

ஒரு நபர் ஒரு உறுப்பு நோயால் பாதிக்கப்படுகையில், சிக்கலுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் ஒரு பதிலைப் பெறுவதற்கு அதன் செல்கள் மற்றும் திசுக்களைப் படிப்பது அவசியம்.

 • அது இருந்தால், எடுத்துக்காட்டாக, ஒற்றை உண்மைகள் அல்லது நிகழ்வுகள்கவனிப்பு, அனுபவம் மற்றும் தூண்டல் ஆகியவற்றை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும்.
 • அது பற்றி அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ பொதுவான உண்மைகள், பகுத்தறிவு மற்றும் கழித்தல் ஆகியவை அவற்றை அடைய சாதாரண வழி.
 • இது நுண்கலைகள் தொடர்பான பொருள்கள் மற்றும் உண்மைகளைப் பற்றியது என்றால், கற்பனையின் செயல்பாடுகளை நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மாறாக, முற்றிலும் ஆன்மீக மற்றும் புத்திசாலித்தனமான பொருள்கள் என்றால், கற்பனையின் பிரதிநிதித்துவங்களுடன் விவாதிக்க வசதியாக இருக்கும், மேலும் தூய காரணத்தின் கருத்துக்களுக்குச் செல்லுங்கள்.

செயற்கை மற்றும் பகுப்பாய்வு முறையில் ஒற்றுமைகள்

"பகுப்பாய்வு" என்ற சொல் இதற்கு முற்றிலும் எதிரானது என்றாலும் "தொகுப்பு"முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, பகுப்பாய்வு மற்றும் செயற்கை முறைகள் இரண்டுமே நடைமுறையில் பல ஒற்றுமைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவை தெளிவாக இல்லாவிட்டால், சிறிய குழப்பத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

 • விசாரிக்கப்பட வேண்டிய கேள்வி மற்றும் பொருளை துல்லியமாகவும் தெளிவுடனும் முன்வைப்பதும், மறைக்கப்பட்ட சொற்களை அறிவிக்கவோ அல்லது வரையறுக்கவோ வசதியானது. இதனால் அது விரைவுபடுத்தப்பட்டு, பொருளின் அறிவை அடைய வழி தயாராக உள்ளது, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பெயரின் கேள்விகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன.
 • அறியப்பட வேண்டிய பொருளின் மீது கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும், மற்ற பொருட்களிலிருந்து முடிந்தவரை ஒதுக்கி வைக்கவும். பொருள்களின் பன்முகத்தன்மை குறிப்பாக ஒவ்வொன்றையும் பொறுத்தவரை கவனத்தின் தீவிரத்தை பெரிதும் பலவீனப்படுத்துகிறது.
 • ஒரு விஷயத்தை ஆராய்வதும், யதார்த்தத்தின் விசாரணையும் மிக அடிப்படையான அல்லது எளிதான விஷயங்களிலிருந்து தொடங்கி முன்கூட்டியே அறியப்பட வேண்டும். உண்மையை விசாரிப்பதிலும் கண்டுபிடிப்பதிலும் உள்ள புரிதலின் இயல்பான நடைமுறை, இது ஒரு படிப்படியான மற்றும் தொடர்ச்சியான செயல்முறையாகும், இது இயற்கையாகவே நீங்கள் சுலபமானவையிலிருந்து கடினமானவையாக, தெரிந்தவர்களிடமிருந்து அறியப்படாதவருக்கு வரிசைப்படுத்த வேண்டும்.
 • ஒரு உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்கான கருவிகள் அறியப்பட வேண்டிய பொருளின் தன்மை மற்றும் நிலைமைகளுடன் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் இது மிக முக்கியமான விதி: பொருள்களின் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் வகுப்புகளைப் போலவே, உண்மையை அடைவதற்கான வழிமுறைகளும் வழிகளும் வேறுபட்டவை.

கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

ஒரு கருத்து, உங்களுடையதை விட்டு விடுங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   மகிழ்ச்சி அவர் கூறினார்

  ஆராய்ச்சியில் தொடங்குவோருக்கு நல்ல பங்களிப்பு, நன்றி