பொருளாதார விழுமியங்கள் என்ன, அவை நம் சமூகத்தை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?

நீங்கள் கடைக்குச் செல்லும்போது, ​​உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும் வெவ்வேறு தயாரிப்புகளுக்கு இடையில் விலை ஒப்பீடுகளைச் செய்யலாம், மேலும் ஒரு தயாரிப்புக்கும் மற்றொன்றுக்கும் (குறிப்பாக அவை ஒரே மாதிரியானவை என்றால்) விலைக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கலாம்.

நிச்சயமாக சந்தையில் ஒரு பொருளின் விலையை ஒதுக்குவது ஒரு தன்னிச்சையான நிகழ்வு அல்ல, என்பது உற்பத்தியின் சில சிறப்பியல்புகளின் பகுப்பாய்வு, சந்தை தேவைகளை கருத்தில் கொள்வது போன்றவை.

உற்பத்தியின் நியாயமான மதிப்பீடு மற்றும் இலாபகரமான திட்டங்களின் வளர்ச்சி ஆகியவை அனுமதிக்கிறது சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் இடையே ஆரோக்கியமான பொருளாதார உறவைப் பேணுங்கள்.

பொருளாதார மதிப்பு என்றால் என்ன?

ஐக்கிய நாடுகளின் உணவுப் பிரிவு (FAO) நிறுவியபடி, பொருளாதார மதிப்புகள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளின் விளைபொருளான ஒரு நல்ல அல்லது சேவையின் மதிப்பின் பொருளாதார முன்னோக்கைப் பெற அனுமதிக்கும் அந்த மாறிகள் ஆகும்.

உற்பத்தியின் மதிப்பை உயர்த்த அனுமதிக்கும் நுட்பங்கள் உள்ளன, தேவையை எழுப்பும் பின்னணியை உருவாக்குவதன் மூலம் அல்லது சந்தையின் உணர்வை மாற்றும் நிகழ்வுகளால்.

பொருளாதார மதிப்புகளை பாதிக்கும் காரணிகள்:

எதிர்மறை நாணய மதிப்புகள்

 தயாரிப்புடன் தொடர்புடைய செலவுகள் இங்கே உள்ளன. அவை தயாரிப்பை நிலைநிறுத்தத் தேவையான செலவுகள்,

 • தொழிலாளர்கள்: இங்கே நன்மை அல்லது சேவையின் உற்பத்திக்கு தேவையான மனித பொருள் கவனத்தில் கொள்ளப்படுகிறது.
 • போக்குவரத்து: உற்பத்தியை சந்தையில் இருந்து நிலைநிறுத்துவதற்கு பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளையும் வழிகளையும் இது கருதுகிறது.
 • மூலப்பொருள்: சந்தையில் உற்பத்தியின் நிலைப்பாட்டை முடிக்க தேவையான உள்ளீடுகளை குறிக்கிறது.
 • உருமாற்ற நடவடிக்கைகள்: இங்கே "தயாரிப்பு உபரி மதிப்பு" என்ற சொல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. உருமாற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்புகள் அவற்றின் மதிப்பை அதிகரிக்கின்றன, ஏனெனில் அவற்றின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஒரு தயாரிப்பு நுகர்வோருக்கு கிடைக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, உரிக்கப்படும் பூண்டின் விலை பொதுவாக அதன் இயற்கையான நிலையில் பூண்டு விலையை விட அதிகமாக இருக்கும், ஏனெனில் ஒரு தயாரிப்பு (பூண்டு) வழங்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல், ஒரு சேவையும் (பயன்படுத்த தயாராக உள்ள தயாரிப்பு) வாங்குபவருக்கு கிடைக்கிறது.

நேர்மறை நாணய மதிப்புகள்

 இது ஒரு பொருளாதார அல்லது பண அர்த்தத்தில் தயாரிப்பு அல்லது சேவையால் அறிவிக்கப்பட்ட நன்மைகளைக் குறிக்கிறது. பதிவு செய்யப்பட்ட வருமானத்தைக் குறிக்கிறது.

பொருளாதார மதிப்புகளின் வகைகள்

ஒரு நடைமுறைக் கண்ணோட்டத்தில் இதைக் கருத்தில் கொண்டு, பொருளாதார மாறிகள் பற்றிய ஆய்வின் நோக்கம் தயாரிப்புக்கு அதிகபட்ச மதிப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று நாம் கூறலாம், இது சந்தை ஆய்வின் முடிவின்படி, நுகர்வோர் அதற்கு பணம் கொடுக்க தயாராக உள்ளனர் ...

வழங்கல்-தேவை உறவு: வழங்கல்-தேவை உறவு காட்சிகள் மற்றும் மதிப்பில் அவற்றின் தாக்கம் ஆகியவற்றை நாங்கள் கீழே காண்பிக்கிறோம்:

 • தயாரிப்பு அதிக தேவை மற்றும் குறைந்த சப்ளை இருக்கும் சந்தையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டால், நல்லவற்றின் விலை உயரும், ஏனென்றால் மக்கள் அதைப் பெறுவதற்கு அவர்கள் செலுத்தத் தயாராக இருக்கும் மதிப்பை அதிகரிப்பார்கள்.
 • சந்தையில் குறைந்த தேவை மற்றும் அதிக வழங்கல் இருந்தால், தயாரிப்புக்கு ஏலம் எடுக்க மக்கள் இல்லாததால், அதன் மதிப்பு குறையும்.
 • வழங்கல் மற்றும் தேவைக்கு இடையே ஒரு சமநிலை இருந்தால், உற்பத்தியின் மதிப்பு சந்தை விலையால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

சந்தை மதிப்பீடு: இது ஒரு குறிப்புக் குறிகாட்டியாகும், அங்கு சில குணாதிசயங்களைக் கொண்ட சந்தை ஒரு தயாரிப்பு அல்லது நல்ல சலுகையை வரவேற்கும் குறைந்தபட்ச மதிப்பு நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த காட்டி மதிப்பின் மீதான மக்களின் முன்னோக்குகள் மற்றும் முன்மாதிரிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது, இது பெரும்பாலும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கலாச்சார கூறுகளின் செயலுக்கு உட்பட்டது.

செயல்திறன்: ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க தேவையான முதலீட்டை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காலகட்டத்தில் மீட்டெடுக்க முடியுமா என்பதை மதிப்பீடு செய்கிறது. இன்னும் நேரடியான வழியில், சந்தை நிலைப்படுத்தலின் காரணமாக உற்பத்தி செலவு வருமானத்தின் மதிப்பை விட குறைவாக உள்ளதா என்பதை இந்த காட்டி தீர்மானிக்கிறது என்பதை நிறுவ முடியும். நன்மைகளாக செலுத்தப்பட்டதை விட அதிக உற்பத்தி செலவுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு திட்டம் லாபகரமானதாக கருதப்படவில்லை.

வருவாய் விகிதம்: இது ஒரு முதலீட்டைச் சுற்றியுள்ள எதிர்கால ஊதியத்தின் வடிவியல் சராசரி மூலம் மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு திட்டத்தின் லாபத்தை மதிப்பிடுவதற்கு இது ஒரு மாறியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: இது ஒரு நாட்டின் வெவ்வேறு சந்தைகளில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகையைக் கொண்டுள்ளது, அதே வகையிலான ஒரு நல்ல அல்லது சேவைக்கு. இது ஒரு நாட்டின் நோக்கத்தின் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் உள்ள மாறுபாடுகளை பாதிக்கும் நிலைமைகளை மதிப்பீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது.

பொருளாதார மதிப்பு சேர்க்கப்பட்டது (EVA): இது நல்ல அல்லது சேவையால் உருவாக்கப்பட்ட செல்வத்தை மதிப்பீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது, அது செயல்படும் ஆபத்து காரணிகளை மதிப்பீடு செய்கிறது.

ஒரு பொருளின் EVA ஐ எவ்வாறு அதிகரிப்பது? ஒரு தயாரிப்பாளர் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம், தனது சுமையைக் குறைப்பதற்காக வரித் திட்டத்தை மேற்கொள்வது; இது தவிர, சொத்துக்களை மறுஆய்வு செய்வது முக்கியம், மேலும் குறைந்த செலவில் உற்பத்தியை உருவாக்க அனுமதிக்கும்வற்றை தொடர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கவும்; சொத்துக்களால் உருவாக்கப்படும் செலவுகளுக்கு எதிராக ஒரு சிறந்த விற்பனை விகிதத்தை பராமரிக்கவும்.

பொருளாதார விழுமியங்களின் முக்கியத்துவம்

பொருளாதாரம் என்பது ஒரு உறுதியான அஸ்திவாரங்களைக் கொண்ட மற்றும் இலாபகரமான அமைப்புகளின் வளர்ச்சியைத் தொடரும் ஒரு விஞ்ஞானமாகும், எனவே பொருளாதார அமைப்புகள் மற்றும் சந்தைகளின் நனவான மதிப்பீட்டை மேற்கொள்வதற்காக, இப்பகுதியில் உள்ள வல்லுநர்கள் இந்த குறிகாட்டிகளின் தொகுப்பை உருவாக்கினர், அவை மதிப்புமிக்க ஆதரவை வழங்குகின்றன. உற்பத்தியின் நிலைப்பாட்டிற்கான சாதகமான நிலைமைகளின் பகுப்பாய்வு மற்றும் முதலீட்டின் லாபத்தை நிர்ணயித்தல்.

வலுவான பொருளாதாரம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட துறையின் மீது வரும் நன்மை அல்ல. சிந்தனையின் பல கோட்பாடுகள் சந்தைக் கொள்கைகள் குறிக்கப்பட்டன, மற்றும் காட்டுத்தனமானவை என்று கூறுகின்றன என்ற உண்மை இருந்தபோதிலும், உண்மை என்னவென்றால் அவை உயர்ந்த நன்மையை அடைய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. வளர்ந்த அமைப்பைக் கொண்ட ஒரு நாடு அதன் நன்மைகளை முழு மக்களுக்கும் விரிவுபடுத்துகிறது (பெரும்பாலும் மறைமுகமாக).


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.