முறை வகைகள்

ஒரு ஆராய்ச்சி முறையை நிறைவேற்றுவது விஞ்ஞான துறையுடன் மட்டுமே தொடர்புடையது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள், இருப்பினும், இந்த பொது நம்பிக்கை முற்றிலும் தவறானது, ஏனெனில் ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து துறைகளிலும், முறையான செயல்களைத் திட்டமிடுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல், அமைக்கப்பட்ட குறிக்கோள்களின் திருப்தியை அனுமதிக்கிறது. ஒரு ஆய்வின் வளர்ச்சி ஒரு முக்கியமான செயல்முறையாகும், இது வளர்த்துள்ளது அறிவு விரிவாக்கம் அறிவியல் பிரச்சினைகள் முதல் சமூகப் பிரச்சினைகள் வரை பல்வேறு பகுதிகளில். விசாரணை என்பது ஒரு நிகழ்வு அல்லது உண்மை தொடர்பான விசாரணையின் ஒழுங்கான மற்றும் முறையான வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது, அடைய வேண்டிய நோக்கத்திற்கு ஏற்ப ஒரு வழிமுறையைப் பின்பற்றுகிறது.

அனைத்து ஆராய்ச்சிகளும் ஒன்று, அல்லது பல வகையான முறைகளை செயல்படுத்துவதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, மேலும் அதன் தேர்வு ஆய்வின் சிறப்பியல்புகளுடன் சரிசெய்யப்படுவது அதன் வெற்றியில் தீர்க்கமானது. வேலை முறையின் தேர்வு, ஆய்வின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் மிகவும் சீரான பண்புகளை வரையறுக்க, அங்கு இருந்து பல வகையான முறைகள் பெறப்பட்டுள்ளன.

மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின் சிறப்பியல்புகள், குறிக்கோள், சேகரிக்கப்பட்ட தரவின் தன்மை, பிற முக்கிய காரணிகள் மற்றும் அவை ஒவ்வொன்றின் வளர்ச்சியையும் கருத்தில் கொண்டு முறைகள் வகைகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன. மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுக்கு, ஒரு ஆய்வின் முடிவுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும் அதன் வளர்ச்சியைச் சுற்றியுள்ள யதார்த்தத்துடன் ஒத்துப்போகும் என்பதற்கும் உத்தரவாதம் அளிப்பதற்காக.

தூண்டல் முறை

தூண்டல் முறை என்ன? முடிவுகளை எட்டும் ஆனால் கருதுகோள்களின் அடிப்படையில் மற்றும் எப்போதும் பகுத்தறிவைப் பயன்படுத்தும் எவரும். ஒரு பொதுவான வகையாக இருக்கும் அந்த முடிவை அடைய குறிப்பிட்ட வளாகங்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு முறை இது என்று என்ன சொல்ல முடியும். எனவே இது அறிவியல் துறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு உதாரணம்?

 • என் தந்தை ஒரு கருப்பு ஈவைப் பார்த்தார்
 • என் அம்மா ஒரு கருப்பு ஈவைப் பார்த்தாள்
 • நான் ஒரு கருப்பு ஈ பார்த்தேன்.
 • இதன் விளைவாக ஈக்கள் கருப்பு நிறமாக இருக்கும். தூண்டல் முறையின் சாராம்சம் அல்லது முக்கிய குணாதிசயம் எங்களிடம் உள்ளது, அது, ஒரு பொதுவான முடிவை அடைய, வளாகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.

இந்த முறையின் பிற குணாதிசயங்கள் ஆராய்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, உறுதியான உண்மைகளிலிருந்து தொடங்கி, நாங்கள் நன்கு கருத்து தெரிவித்திருக்கிறோம். அவை வழக்கமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் நெகிழ்வானவையாக இருந்தாலும், அவற்றின் நோக்கம் சில கோட்பாடுகளையும் கருதுகோள்களையும் உருவாக்குவதே ஆகும், மேலும் இது சோதனைக்கு தன்னைக் கொடுக்கிறது. ஒரு முடிவுக்கு வர, அது முதலில் அனுசரிக்கப்படுகிறது, பின்னர் அனுபவம், பகுப்பாய்வு மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

இது ஒரு நிகழ்வைப் பற்றிய சரியான முடிவுகளை உருவாக்க, செல்லுபடியாகும் என ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து தொடங்கி, முடிவுகளை எட்டுவதற்கு, பகுத்தறிவின் பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது, அதன் பயன்பாடு பொதுவான இயல்புடையது, உண்மைகளைப் பற்றிய தனிப்பட்ட ஆய்வில் தொடங்கி. அதன் மரணதண்டனையின் விளைவாக, உலகளாவிய முடிவுகள் ஒரு கோட்பாட்டின் சட்டங்கள், கொள்கைகள் அல்லது அடித்தளங்களாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. நான்கு அத்தியாவசிய படிகளை வேறுபடுத்தலாம்:

 • நிகழ்வுகள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் அவதானிப்பு, அவற்றின் பதிவு மற்றும் கருத்தில்
 • பகுப்பாய்வை எளிதாக்குவதற்காக, பெறப்பட்ட தகவல்களின் வகைப்பாடு மற்றும் ஆய்வு.
 • La தூண்டல் ஷன்ட், உண்மைகளிலிருந்து தனிப்பட்ட கருத்துக்களை ஒன்றிணைக்கிறது, இதன் விளைவாக ஒரு தலைமுறை புதிய முன்னுதாரணங்கள் உருவாகின்றன.
 • பகுப்பாய்வுகளின் முடிவுகளின் முரண்பாடு அல்லது ஒப்பீடு.

விலக்கு முறை

முறைகள் வகைகள்

ஆரம்பத்தில் இருந்தே அது தர்க்கரீதியான முடிவுகளுக்கு வாருங்கள். இது சட்டங்களைக் குறிக்கும் பொதுவில் இருந்து, உறுதியான உண்மைகளை உள்ளடக்கிய குறிப்பாக இருக்கலாம். எனவே முடிவு வளாகத்திற்குள் இருக்கும். இதை நேரடி அல்லது மறைமுக வழியில் பயன்படுத்தலாம். முதலாவது சோதிக்கப்படாத ஒரு முன்மாதிரியைப் பயன்படுத்தும், இரண்டாவது இரண்டு வளாகங்களைப் பயன்படுத்தும், உலகளாவிய அறிக்கை மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட. ஒரு உதாரணம்?

 • பூனைகள் அனைத்தும் கொடியவை
 • உங்கள் செல்லப்பிள்ளை ஒரு பூனை
 • முடிவு: உங்கள் செல்லப்பிள்ளை கொடியது.

இந்த விலக்கு முறை பண்டைய கிரேக்கர்களிடமிருந்து வந்தது. அரிஸ்டாட்டில் முதல் டெஸ்கார்ட்ஸ் வரை ஸ்பினோசா அல்லது லீப்னிஸை மறக்காமல் அதை உருவாக்கியது.

இது ஒரு செயல்முறையை வரையறுக்கும் வளாகத்தை மதிப்பீடு செய்ய தர்க்கரீதியான பகுத்தறிவின் பயன்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த வகை முறையின் பயன்பாடு உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட போஸ்டுலேட்டுகள் மற்றும் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் தீர்ப்புகளின் அனுமானத்துடன் தொடர்புடையது, அவை எங்கள் ஆய்வோடு தங்கள் உறவை ம ac னமாக வெளிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், பொதுவான குணாதிசயங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் ஒரு இணைக்கும் பாலத்தை நிறுவ முடியும் .

முறையாக, ஒரு விலக்கு என்பது சூத்திரங்களின் வரையறுக்கப்பட்ட வரிசையிலிருந்து ஊகிக்கப்பட்ட முடிவு என்று கூறலாம். உதாரணமாக:

ஒரு உறுப்பு A = 1 மற்றும் ஒரு உறுப்பு C = 1 ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்வோம். ஒரு துப்பறியும் பகுப்பாய்விலிருந்து தொடங்கி, இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் A = C ஐ நிறுவலாம்.

படிகள்:

 • எங்கள் ஆய்வின் பொருளுடன் பொதுவாக தொடர்புடைய சூத்திரங்கள் மற்றும் கோட்பாடுகளின் விசாரணை.
 • ஆய்வு செய்யப்பட்ட நிகழ்வின் அவதானிப்பு, மற்றும் தரவு மற்றும் தேவையான தகவல்களைத் தொகுத்தல்.
 • சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளுடன் கோட்பாட்டின் பகுப்பாய்வு மற்றும் ஒப்பீடு.
 • குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளுடன் பொதுவான கோட்பாடுகளை அடையாளம் காண்பதன் அடிப்படையில் விலக்குகளை உருவாக்குங்கள்.

பகுப்பாய்வு முறை

முறைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்

உள்ளடக்கியது துண்டிக்க அல்லது பகுதிகளாக பிரிக்கவும் நீங்கள் தள்ளுபடி செய்ய விரும்பும் அனைத்தும். இந்த வழியில் நீங்கள் அதன் அனைத்து காரணங்களையும், அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். அது எங்களுக்கு வழங்கும் மற்றும் மறைக்கும் அனைத்தையும் நன்கு புரிந்துகொள்ள என்ன படிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏற்கனவே பகுப்பாய்வு என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது, அதை சிதைவு என்று மொழிபெயர்க்கலாம்.

 • ஒரு நபர் ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் நடந்து கொள்கிறார் என்று யாராவது தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், அவர்கள் அந்த நபரை அந்த வழியில் செயல்பட வழிவகுக்கும் சுவை, ஆளுமை, வாழ்க்கை முறை மற்றும் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.

எனவே முக்கிய பண்பு படிப்பு மற்றும் முடிவை அடைவதைக் கவனிப்பதாகும். ஆனால் அதிக அறிவைப் பெற இது திறந்திருக்கும் என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பிழைகள் தோன்றக்கூடும் என்பது உண்மைதான், ஆனால் முடிவுகளும் கூட. எனவே அவற்றை முழுவதுமாக மூடுவதற்கு நாம் சிறிது காத்திருக்க வேண்டும், குறைந்தபட்சம் அதை எதிர்பார்க்கும்போது மாற்ற முடியும். மாதிரிகள் அல்லது சோதனைகள் மிகவும் முக்கியம்.

இது ஒரு அறிவாற்றல் இயற்கையின் ஒரு செயல்முறையாகும், இது வழக்கமாக ஒரு விரிவான வழியில், ஒரு ஆய்வுப் பொருளாகக் கருதுகிறது, தனித்தனியாக அவற்றைப் படிக்க முழு பகுதியிலும் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாகக் கருதுகிறது. பகுப்பாய்வு முறை துல்லியமாகவும் கவனத்துடன் விரிவாகவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்பற்ற வேண்டிய படிகள்:

 • அவதானிப்பு: இது பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதற்காக, நிகழ்வு, நிகழ்வு அல்லது நிகழ்வின் விரிவான ஆய்வைக் கொண்டுள்ளது, இது சோதனைகள் மற்றும் தரவு சேகரிப்பு சோதனைகளின் வடிவமைப்பிற்கு மதிப்புமிக்கது.
 • கேள்விகள்: கவனிக்கப்பட்டதைப் பற்றிய கேள்விகளை உருவாக்குவது, ஆய்வை நோக்குநிலைப்படுத்தவும் வடிவமைக்கவும் அனுமதிக்கிறது. முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட அவதானிப்பை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, விசாரணையின் நோக்கத்தை வரையறுப்பதை இது கொண்டுள்ளது.
 • கருதுகோள்: மூன்றாவது ஒரு கருதுகோளை உருவாக்கும் கட்டம்: கவனித்தபின் எழுந்த கேள்விகள் அனைத்தையும் எடுத்துக் கொண்டு, ஒரு கருத்தை எழுப்ப முடியும், இது ஒரு பொதுவான வழியில் கவனிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது.
 • பரிசோதனை: கவனிப்பு கட்டத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் கவனமாக சிந்திக்கப்பட்ட சோதனைகளை நிறைவேற்றுவது, இதன் நோக்கம் எழுப்பப்பட்ட கருதுகோளை சோதிப்பதாகும்.
 • முடிவுகள்: சோதனைகளின் முடிவுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன, இந்த கட்டத்தில் ஆய்வாளர் எழுப்பிய கருதுகோள் நிரூபிக்கப்பட்டதா, அல்லது மாறாக நிராகரிக்கப்பட்டால், விசாரணையின் முடிவுகளால் கண்டறியப்படுகிறது.

செயற்கை முறை

ஒரு நிகழ்வை மறுகட்டமைக்கப் பயன்படுகிறது, ஆனால் எப்போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில், எனவே இது மிகவும் துல்லியமான தகவல்களை நம்பியுள்ளது. இது அறிவியலுக்கு அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனென்றால் மிகவும் பொதுவான சட்டங்கள் அதிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. அதன் முக்கிய பண்புகளில் இது அறிவின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டிருப்பதைக் காண்கிறோம். அது பகுப்பாய்வு செய்து அவற்றின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும் என்பதால்.

இது ஒரு ஆய்வுப் பொருளின் சிதறடிக்கப்பட்ட கூறுகளை ஒன்றிணைத்து அவற்றை முழுமையாகப் படிக்கும். அதன் பயன்பாட்டின் விளைவாக, இந்த கூறுகளிலிருந்து தொடங்கி, ஒரு பொதுவான மற்றும் சுருக்கமான கருத்தை நிறுவ முடியும்.

 • ஒரு மர்மத்தைத் தீர்க்க: முதலில் நாம் துப்புகளைச் சேகரித்து, கவனித்து, வழக்கைப் படித்து, இடம், மக்கள், மர்மத்தைத் தீர்க்கும் முடிவைக் கண்டுபிடிக்க பெறப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் ஒன்றாக இணைக்கிறோம்.

உண்மையைத் தேடுவதன் மூலம், முடிந்தவரை சிறந்த முறையில் செயல்படுவதை மேம்படுத்துவதே முடிவு. ஆனால் ஆமாம், இதையெல்லாம் சுருக்கமாகக் கூறும் தொகுப்பு அல்லது திறனைப் பயன்படுத்துவதால், இது பொது அறிவிலும் அதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? முதலில் நாம் கவனிக்கிறோம், பின்னர் நாம் விவரிக்கிறோம், ஒவ்வொரு விவரத்தையும் நாம் கவனித்துக்கொள்வதை ஆராய்வதற்கு வழிவகுக்கிறோம். அதை உடைத்த பிறகு, முடிவைப் பெற அதை மீண்டும் இசையமைக்கிறோம்.

அனுமான-விலக்கு முறை

விலக்கு முறை

இணைக்க கட்டாயப்படுத்தும் முறை பற்றி கூறப்படுகிறது யதார்த்தத்துடன் பகுத்தறிவு பிரதிபலிப்பு. எனவே இது அனுபவம் தேவைப்படும் இரண்டு படிகளையும் பகுத்தறிவுடைய இரண்டு படிகளையும் கொண்டுள்ளது. எனவே, இந்த சமநிலையைக் கொண்டிருப்பதால், இது ஒரு தூண்டல் செயல்முறையைப் பின்பற்றுகிறது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், இது அவதானிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது, ஆனால் கருதுகோள்களின் அறிக்கையால் கழிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக:

 • கவனிப்பு: நெருக்கமானவர்களுக்கு இடையே பரவும் ஒரு நோய்.
 • கருதுகோள்: நோய்த்தொற்றின் பாதை உமிழ்நீர் துளிகள் வழியாக இருக்கலாம்.
 • கழித்தல்: நெருக்கமான மற்றும் உமிழ்நீர் உள்ளவர்களிடையே தொற்றுநோய்களின் அளவு.
 • பரிசோதனை: தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நபர்களின் எதிர் பகுதியுடன் வழக்கு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது.
 • சரிபார்ப்பு: பாதிக்கப்பட்டவர்களிடையே கருதுகோளின் உறுதிப்படுத்தல்.

இது கருதுகோள்கள் என சில கூற்றுக்களிலிருந்து தொடங்கி, அத்தகைய கருதுகோள்களை மறுக்கவோ அல்லது பொய்யுரைக்கவோ முயல்கிறது, அவற்றில் இருந்து உண்மைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிய முடிவுகளை விலக்குகிறது. இந்த முறை விஞ்ஞானியை பகுத்தறிவு பிரதிபலிப்பை (கருதுகோள்கள் மற்றும் விலக்குகளை உருவாக்குவதன் மூலம்), யதார்த்தத்தை அவதானிப்பதன் மூலம் அனுபவ தருணம் என்று அழைக்கிறது.

படிகள்:

 • மற்ற முறைகளைப் போலவே, ஒரு நிகழ்வின் அவதானிப்பிலிருந்து தொடங்குகிறோம்.
 • முதல் படியிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களுடன், நிகழ்வை விளக்க ஒரு கருதுகோளை நிறுவுகிறோம்.
 • பின்விளைவுகள் அல்லது முன்மொழிவுகளின் கழித்தல், கருதுகோளைக் காட்டிலும் அடிப்படை.
 • அனுபவத்துடன் ஒப்பிடுகையில் கழிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளின் உண்மைத்தன்மையை சரிபார்க்கிறது.

வரலாற்று-ஒப்பீட்டு முறை

இந்த நடைமுறை கலாச்சார நிகழ்வுகளை தெளிவுபடுத்துவதையும், அவற்றுக்கிடையேயான ஒற்றுமையை நிறுவுவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது அவர்களின் மரபணு உறவைப் பற்றிய ஒரு முடிவின் அனுமானமாக மொழிபெயர்க்கிறது, அதாவது அவற்றின் பொதுவான தோற்றம். இது பொதுவாக ஒரு சமூக இயல்புடைய நிகழ்வுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாகும், மேலும் இது ஒரு விரிவான ஆவணப்பட மதிப்பாய்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இதில் ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு மற்றும் கழித்தல் திறன் எல்லா நேரங்களிலும் இருக்க வேண்டும்.

அதன் கட்டங்கள் அல்லது நிலைகள்:

 • பட்டறிவு: பொருள் அடையாளம் காணப்பட்டு, தகவலாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த சான்றுகள் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை மூலங்களிலிருந்து வரலாம். முதன்மையானவை வரலாற்று அல்லது சட்ட ஆவணங்களைக் குறிக்கின்றன. பிந்தையவர்கள் விஞ்ஞானிகள் அல்லது தகுதி வாய்ந்தவர்கள் முந்தையதைப் பற்றிய பகுப்பாய்வுகள்.
 • திறனாய்வு: பயன்படுத்த வேண்டிய எழுத்துருக்களை மதிப்பீடு செய்யுங்கள். இங்கே தேவையான அனைத்து கேள்விகளும் எழுகின்றன.
 • தொகுப்பு: முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய அனைத்து தகவல்களையும் கொண்டு ஆராய்ச்சியாளர் மேற்கொண்ட அணுகுமுறை.

அதன் பகுதிகளை அறிந்துகொள்வது, அவற்றைப் புரிந்துகொள்வதற்கு, ஒரு நடைமுறை உதாரணத்தைப் பார்ப்பதன் மூலம் அவற்றைப் பயன்படுத்துவது போன்றது எதுவுமில்லை:

 • சமூக செயல்முறைகளின் ஒப்பீடு, காலப்போக்கில்.
 • தத்துவார்த்த பகுதியின் போக்கு பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது, இது புதிய கோட்பாடுகளைத் தொடங்க உதவுகிறது.
 • ஒரு தொடக்க நிறுவனத்தில், கடந்த காலத்திலிருந்து ஒரு கலாச்சார நிகழ்வில் நீங்கள் ஆய்வை அமைக்கலாம் மற்றும் பல ஆண்டுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை பதிவு செய்யலாம்.

இயங்கியல் முறை

இது ஒரு நிகழ்வைப் பற்றிய உணர்வைக் கருத்தில் கொள்வதை அடிப்படையாகக் கொண்டது, உண்மையான நிகழ்வின் விளக்கத்திற்கு எது பொருத்தமானது என்பதை விமர்சன ரீதியாக மதிப்பிடுவதற்காக, இந்த பகுப்பாய்விலிருந்து பெறப்பட்டது ஒரு கருத்தின் தொகுப்பு. இந்த முறை அதன் உலகளாவிய தன்மையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில், ஒரு பொதுவான வழியில், இது அனைத்து அறிவியல்களுக்கும் அனைத்து ஆராய்ச்சி செயல்முறைகளுக்கும் பொருந்தும்.

இன்னும் திட்டவட்டமான வழியில், தி இயங்கியல் ஒரு கருத்து உண்மையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சொற்பொழிவு வேறுபட்டது, புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது Tesis; மற்றும் சிக்கல்கள் மற்றும் முரண்பாடுகளின் மாதிரி எதிர்வினை. இந்த மோதலில் இருந்து, மூன்றாவது கருத்தில் எழுகிறது தொகுப்பு, ஒரு தீர்மானம் அல்லது சிக்கலைப் பற்றிய புதிய புரிதல்.

இந்த நடைமுறையில், ஒரு முரண்பாடான வாதத்தின் மூலம் ஆய்வறிக்கை சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது, இதன் விளைவாக, ஒரு புதிய முன்னுதாரணம் உருவாக்கப்படுகிறது, அதில் இரு கட்சிகளும் ஈடுபட்டன.

இயங்கியல் முறையின் மூன்று முக்கிய பகுதிகள்:

 • ஆய்வறிக்கை: கருத்துக்கு ஒரு அணுகுமுறை இருக்கும் இடத்திலிருந்து.
 • எதிர்வினை: முன்மொழியப்பட்டதற்கு எதிர் யோசனை
 • தொகுப்பு: முதல் இரண்டின் சேர்க்கை மற்றும் தீர்மானம் என அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த வகை முறையில் நாம் வைக்கக்கூடிய எளிய எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒன்று, நாம் வாழும் வாழ்க்கையின் முகமும் சிலுவையும் ஆகும். நல்லது மற்றும் கெட்டது இரண்டும் நேரடி உறவைக் கொண்டிருப்பதால்.

ஒரு முறையின் பண்புகள்

சொல் முறை கிரேக்க மொழியில் இருந்து வந்தது "மெதடோஸ்", இது உண்மையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது: பாதை அல்லது பாதை, எனவே அதன் பொருள், ஒரு முடிவை அடைய வழிவகுக்கும் வழிமுறைகளைக் குறிக்கிறது. பொதுவாக, ஒரு முறை பின்வரும் காரணிகளால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது என்று நாம் கூறலாம்:

 1. இது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட குறிக்கோள்களைச் சுற்றி உருவாகிறது.
 2. ஒழுங்கான செயல்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, அவை எதுவும் தனிமையில் இயங்குவதில்லை, ஏனெனில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால், இறுதியில் ஒரு பெரிய முடிவை உருவாக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 3. எந்தவொரு நிகழ்வுகள், நிகழ்வுகள் அல்லது சூழ்நிலைகள் தொடர்பாக அறிவைப் பெற முயல்கிறது.
 4. மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு வகைக்கு சரிசெய்யப்பட்ட தகவல்களை (தரவு) சேகரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் இதில் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மனிதநேய இயல்பு பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதில், நிகழ்வுகளின் கணித சூத்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது பொருத்தமற்றது, இந்த காரணத்திற்காக கணக்கெடுப்புகளை நடத்துவதைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போக்கு அல்லது சில தரமான கருவி உள்ளது.
 5. இது ஒரு செயல்பாட்டு நேரத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது செயல்முறையைத் திட்டமிடுவதில் தீர்மானிக்கும் உறுப்பு ஆகும்.
 6. நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிக்கோள்களை பூர்த்தி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் வரையறுக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
 7. முறைகளின் வகைகள் இரண்டு வகையான பகுப்பாய்வுகளின் உணர்தலைப் பற்றி சிந்திக்கின்றன, மேலும் மேற்கொள்ளப்படும் ஆராய்ச்சியின் நிலைமைகளைப் பொறுத்து.
 8. இந்த பகுப்பாய்வு செயல்முறை முடிவுகளை உருவாக்குவதை ஆதரிக்கிறது, இது மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட நிகழ்வுகளின் தன்மையை அனுமதிக்கிறது.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.