கிரானியல் நரம்புகள் என்ன?: அவை உடலுக்குள் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்படுகின்றன

மூளையை மனிதனின் மிக முக்கியமான உறுப்பு என்று எளிதில் அடையாளம் காண முடியும், ஏனென்றால் தேவையான அனைத்து முக்கிய செயல்பாடுகளையும் முன்னெடுப்பதற்கு மட்டுமல்லாமல், இருப்பதற்கும் இதுவே பொறுப்பு. நம் மூளையுடன் நாம் நினைப்பது மட்டுமல்லாமல், நாம் எடுக்கும் செயல்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறோம். சுவாசிப்பது, நடப்பது அல்லது கைகளை உயர்த்துவது போன்ற எளிமையான ஒன்று இது நம் மூளையின் முக்கியத்துவத்தின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடும், ஏனெனில் இது இல்லாமல், இவற்றில் எதையும் நாம் எந்த வகையிலும் செய்ய முடியாது.

நாம் மூளையைப் பற்றி பேசும்போது, ​​இந்த உறுப்பு மேற்கொள்ளும் தொடர்ச்சியான ஒத்திசைவுகளைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கலாம்; நியூரான்களில், அவை எளிதானவை அல்லது சிக்கலானவை என நினைத்து பணிகளைச் செய்ய அனுமதிக்கின்றன.

எவ்வாறாயினும், பல சந்தர்ப்பங்களில், அதன் செயல்பாட்டைப் பற்றி மேலும் சில விஷயங்களை அறிய விரும்புகிறோம், மேலும் இந்த முக்கியமான பணிகள் தொடர அனுமதிக்கும் அனைத்து முக்கிய கூறுகளையும் பற்றி அறிய விரும்புகிறோம். தி மூளை நரம்புகள்உதாரணமாக, அவை மூளைக்குள் ஒரு முக்கியமான நரம்பு செயல்பாட்டை நிறைவேற்றுகின்றன, மேலும் அவை மூளையின் கீழ் பகுதியிலிருந்து எழும் கழுத்து மற்றும் அடிவயிற்று வரை தொடரும் நரம்புகளின் தொடர். இந்த இடுகையில் நாம் மூளையை ஆராய்ந்து இந்த நரம்புகள் அதற்குள் செயல்படும் செயல்பாடுகளைக் கண்டுபிடிப்போம்.

இந்த ஜோடிகள் என்ன?

மூளை நரம்புகள் என்றும் அழைக்கப்படும் கிரானியல் நரம்புகள், மூளையை மூளையின் மட்டத்தில் விட்டுவிட்டு அமைந்துள்ள பன்னிரண்டு நரம்புகளின் தொடர். தலை முழுவதும் விநியோகிக்கப்படுகிறது; மண்டை ஓடு, கழுத்து, தண்டு மற்றும் தோராக்ஸின் அடிப்பகுதியில் அவற்றை நாம் காணலாம்.

சர்வதேச உடற்கூறியல் பெயரிடல் மனிதர்களில் அட்ராபிக் இருந்தபோதிலும், மற்றும் அதிவேக அமைப்புடன் நெருங்கிய தொடர்புடையதாக இருந்தாலும், முனைய நரம்புக்கு ஒரு மண்டை நரம்பின் வரையறையை வழங்கியுள்ளது.

மண்டை நரம்புகள் ஒரு வெளிப்படையான தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளன, இது நரம்பு வெளியேறும் அல்லது மூளைக்குள் நுழையும் இடத்தைக் குறிக்கிறது. உடலுக்குள் அவர்கள் நிறைவேற்றும் செயல்பாட்டின் படி அவற்றின் உண்மையான தோற்றம் வேறுபட்டது; மோட்டார் செயல்பாட்டுடன் கூடிய நரம்பு நரம்புகளின் இழைகள் அவற்றின் தோற்ற புள்ளியைக் கொண்டுள்ளன மூளையின் ஆழமான பகுதியில் காணப்படும் உயிரணு குழுக்களில், மற்றும் முதுகெலும்பின் முன்புற கொம்பின் உயிரணுக்களுக்கு ஒத்ததாக இருக்கும்.

உணர்ச்சி அல்லது உணர்ச்சி செயல்பாடுகளைச் செய்யும் கிரானியல் நரம்புகளின் இழைகள் மூளை அமைப்புக்கு வெளியே அவற்றின் தோற்ற செல்களைக் கொண்டுள்ளன. பொதுவாக முதுகெலும்பு நரம்புகளின் முதுகெலும்புக்கு ஒத்ததாக இருக்கும் கேங்க்லியாவில்.

மண்டை நரம்புகளின் சிறப்பியல்புகள்

இந்த நரம்புகள் மனித உடலுக்குள் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய பல பண்புகள் உள்ளன. இருப்பினும், அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் மிகவும் சுவாரஸ்யமான சிறப்பியல்பு, அது அவர்களை தனித்துவமாகவும் சிறப்பாகவும் ஆக்குகிறது, அவை மூளையில் இருந்து நேரடியாக வந்து, முதுகெலும்பைத் தவிர்த்து விடுகின்றன. அதாவது, இந்த நரம்புகள் மூளையின் கீழ் பகுதியிலிருந்து சென்று, மண்டை ஓட்டின் அடிப்பகுதியில் அமைந்துள்ள துளைகளைக் கடந்து அவற்றின் இலக்கை அடைகின்றன. சுவாரஸ்யமாக, இந்த நரம்புகள் தலை போன்ற பகுதிகளுக்கு மட்டுமல்ல, கூட செல்கின்றன அவை கழுத்து அல்லது தோராக்ஸ் மற்றும் அடிவயிற்றின் பகுதி போன்ற பகுதிகளை நோக்கி இயக்கப்படுகின்றன.

இந்த வழியில் நாம் நரம்பு நரம்புகள் என்று சொல்லலாம் நரம்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியை மூளை கிரானியல் மற்றும் கர்ப்பப்பை வாய் கட்டமைப்புகளுடன் தொடர்புபடுத்துகிறது. மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் மீதமுள்ள உறுதியான மற்றும் வெளியேறும் நரம்பு தூண்டுதல்கள் முதுகெலும்பு நரம்புகள் வழியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

மண்டை நரம்புகளின் வகைப்பாடு

மூளை நரம்புகளைப் பற்றி நாம் பேசும்போது, ​​அவை ஜோடிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன என்று சொல்லலாம், ஏனெனில் மூளையின் வலது அரைக்கோளத்தை விட்டு வெளியேறும்போது, ​​மற்றொரு அரை நரம்பு இருக்கும், அது சரியான அரைக்கோளத்தை சமச்சீராக விட்டுவிடும்.

நாங்கள் எப்போது போகிறோம் மண்டை நரம்புகளை வகைப்படுத்தவும் அறியப்பட்ட இரண்டு அளவுகோல்களின்படி அவற்றை நாம் குழுவாக அல்லது வகைப்படுத்த வேண்டும். அவையாவன: அவை தொடங்கும் இடம் மற்றும் அவை நிறைவேற்றும் செயல்பாடு.

உங்கள் நிலைப்படி

கிரானியல் நரம்புகள் எப்போதுமே ஒரு தொடர்புடைய ரோமானிய எண்களைக் கொண்டுள்ளன, ஏனெனில் அவை சர்வதேச உடற்கூறியல் பெயரிடலால் நியமிக்கப்படுகின்றன. இந்த எண்கள் 1 முதல் 12 வரை, ஒவ்வொரு விஷயத்திலும், கேள்விக்குரிய ஜோடிக்கு செல்கின்றன.

பிறக்கும் நரம்பு நரம்புகள்:

 • மூளைக்கு மேலே அவை ஜோடி I மற்றும் ஜோடி II என அழைக்கப்படுகின்றன.
 • நடுப்பகுதியில் இருந்து அவை ஜோடிகள் III மற்றும் IV ஆகும்.
 • மூளை அமைப்பு பாலத்திலிருந்து (அல்லது வரோலியோ பாலம்) அவை கிரானியல் நரம்புகள் V, VI, VII மற்றும் VIII என அழைக்கப்படுகின்றன.
 • மெதுல்லா நீள்வட்டத்திலிருந்து, அவை ஜோடிகள் IX, X, XI மற்றும் XII என அழைக்கப்படுகின்றன.

அதன் செயல்பாட்டின் படி

 • அவை உணர்ச்சி செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்போது, ​​அது மூளை நரம்புகள் I, II மற்றும் VIII ஆகியவற்றால் ஆனது.
 • அவை கண் இயக்கம் மற்றும் கண் இமைகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால்: III, IV மற்றும் VI.
 • கழுத்து மற்றும் நாக்கின் பாகங்களின் தசைகளை செயல்படுத்துவதன் மூலம் அவை உற்சாகமாக இருக்கும்போது: கிரானியல் நரம்புகள் XI மற்றும் XII.
 • கலப்பு செயல்பாட்டுடன் கருதப்படுபவை: ஜோடிகள் V, VII, IX மற்றும் X.
 • அவை பாராசிம்பேடிக் செயல்பாட்டின் இழைகளாக செயல்படும்போது: III, VII, IX மற்றும் X.

மண்டை நரம்புகளின் வகைகள் மற்றும் அவை என்ன செய்கின்றன

மண்டை நரம்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன மேலும் அவை உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் செயல்படுவதையும் செயல்படுவதையும் நாம் காணலாம். அவை தலை மற்றும் கழுத்துக்கு மட்டுமல்ல, இன்னும் குறைவாக வேலை செய்கின்றன. கிரானியல் நரம்புகள், அவை என்ன செய்கின்றன, அவை எங்கு அமைந்துள்ளன என்பதற்கான பட்டியல் இங்கே.

முழுமையான நரம்பு:

இது ஒரு உணர்ச்சி நரம்பு, இது பரவுவதற்கு பொறுப்பாகும் ஆல்ஃபாக்டரி தூண்டுதல்கள் மூக்கில் இருந்து மூளை வரை. அதன் உண்மையான தோற்றம் ஆல்ஃபாக்டரி பல்புகளின் கலங்களால் வழங்கப்படுகிறது. இது கிரானியல் நரம்பு I மற்றும் அனைத்திலும் மிகக் குறுகிய மண்டை நரம்பு என்று கருதப்படுகிறது.

பார்வை நரம்பு:

இது, நீங்கள் நினைத்துப் பார்க்கிறபடி, கண்ணிலிருந்து மூளைக்கு தூண்டுதல்களை இயக்குவதற்கு காரணமான நரம்பு. இது அச்சுக்களால் ஆனது விழித்திரை கேங்க்லியன் செல்கள், மற்றும் மூளையில் உள்ள ஒளிமின்னழுத்திகளுக்கு தகவல்களை எடுத்துச் செல்லுங்கள். இது டைசெபலோனிலிருந்து உருவாகிறது மற்றும் கிரானியல் நரம்பு II உடன் ஒத்துள்ளது.

Oculomotor நரம்பு

இந்த மண்டை ஓடு ஜோடி கண் இயக்கத்தின் பொறுப்பாகும்; இது மாணவரின் அளவிற்கும் பொறுப்பாகும். இது நடுப்பகுதியில் உருவாகிறது மற்றும் மூளை நரம்பு III உடன் ஒத்துள்ளது.

ட்ரோக்லியர் நரம்பு

இது மோட்டார் மற்றும் சோமாடிக் செயல்பாடுகளைக் கொண்ட ஒரு நரம்பு, மேலும் இது கண்ணின் உயர்ந்த சாய்ந்த தசையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் அது சுழலும் அல்லது கண் பார்வைக்கு வெளியே செல்லும். முந்தையதைப் போலவே கருவும் உருவாகிறது நடுப்பகுதியில், y ஜோடி IV உடன் ஒத்துள்ளது.

ட்ரைஜீமினல் நரம்பு

இது நரம்பு நரம்புகளுக்கு இடையிலான மிகப்பெரிய நரம்பு, மேலும் இது மல்டிஃபங்க்ஸ்னல் (உணர்ச்சி, மோட்டார் மற்றும் உணர்ச்சி) ஆகும். உணர்திறன் வாய்ந்த தகவல்களை முகத்திற்கு எடுத்துச் செல்வது, மாஸ்டிகேட்டரி தசைகளிலிருந்து தகவல்களை நடத்துவது மற்றும் பிற செயல்பாடுகளில் காதுகுழலை இறுக்குவது இதன் செயல்பாடு. இது ஜோடி வி.

நரம்பைக் கடத்துகிறது

இந்த மண்டை நரம்பு கண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கண்ணின் வெளிப்புற தசைக்கு தூண்டுதல்களை கடத்துவதற்கு பொறுப்பாகும். இந்த வழியில் கண் எதிர் பக்கத்திற்கு செல்ல முடியும் எங்களிடம் மூக்கு இருக்கிறது. ஜோடி VI உடன் தொடர்புடையது.

முக நரம்பு

இந்த ஜோடி கலவையாகவும் கருதப்படுகிறது. அவர் பொறுப்பேற்கிறார் முகத்திற்கு பல்வேறு தூண்டுதல்களை அனுப்புங்கள் எனவே, இந்த வழியில், நீங்கள் முகபாவனைகளை உருவாக்கி உருவாக்க முடியும். இது லாக்ரிமால் மற்றும் உமிழ்நீர் சுரப்பிகளுக்கும் சமிக்ஞைகளை அனுப்புகிறது. ஜோடி VII உடன் தொடர்புடையது.

வெஸ்டிபுலோகோக்லியர் நரம்பு

இது செவிவழி மற்றும் வெஸ்டிபுலர் நரம்பின் மூளை நரம்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இதனால் வெஸ்டிபுலோகோக்லியர் உருவாகிறது. இது விண்வெளியில் சமநிலை மற்றும் நோக்குநிலைக்கு பொறுப்பாகும், அதே போல் செவிவழி செயல்பாட்டிற்கும். அதன் மண்டை நரம்பு VIII ஆகும்.

குளோசோபார்னீஜியல் நரம்பு

இந்த நரம்பின் செல்வாக்கு இது குரல்வளையிலும் நாக்கிலும் வாழ்கிறது. இது சுவை மொட்டுகளிலிருந்து தகவல்களையும், குரல்வளையிலிருந்து உணர்ச்சிகரமான தகவல்களையும் பெறுகிறது. அதே நேரத்தில் இது உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் மற்றும் கழுத்துக்கான ஆர்டர்களை நடத்துகிறது, விழுங்குவதற்கும் விழுங்குவதற்கும் இது உதவுகிறது. கிரானியல் நரம்பு IX உடன் ஒத்துள்ளது.

வாகஸ் நரம்பு

இந்த நரம்பு நியூமோகாஸ்ட்ரிக் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது மெடுல்லா நீள்வட்டத்திலிருந்து உருவாகிறது மற்றும் குரல்வளை, உணவுக்குழாய், குரல்வளை, மூச்சுக்குழாய், மூச்சுக்குழாய், இதயம், வயிறு மற்றும் கல்லீரல் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்கும்.

முன்புற நரம்பைப் போலவே, இது விழுங்குவதற்கான செயலையும் பாதிக்கிறது, ஆனால் நமது தன்னியக்க அமைப்புக்கு சமிக்ஞைகளை அனுப்புதல் மற்றும் கடத்துவது போன்றவற்றிலும் இது பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. எங்கள் செயல்பாட்டின் ஒழுங்குமுறையைக் குறிக்கிறது மேலும் மன அழுத்த அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், அல்லது எங்கள் அனுதாப அமைப்புக்கு நேரடியாக சமிக்ஞைகளை அனுப்பவும் முடியும், இது எங்கள் உள்ளுறுப்புக்கு. அதன் மண்டை நரம்பு எக்ஸ்.

துணை நரம்பு

இது ஒன்று என்று அழைக்கப்படுகிறது "தூய்மையானது". இது ஒரு முதுகெலும்பு மற்றும் மோட்டார் நரம்பு. இது ஸ்டெர்னோக்ளிடோமாஸ்டாய்டைக் கண்டுபிடிக்கும், இதனால் கழுத்து எதிர் பக்கமாக சுழலும், தலையை பக்கமாக சாய்க்கும். இந்த நரம்பு தலையை பின்னால் எறியவும் அனுமதிக்கிறது, எனவே இது கழுத்து மற்றும் தோள்களின் இயக்கத்தில் தலையிடுகிறது என்று சொல்லலாம். அதன் மண்டை நரம்பு XI ஆகும்.

இரத்தச் சர்க்கரைக் குறைவு நரம்பு

இது ஒரு மோட்டார் நரம்பு, மற்றும் வாகஸ் மற்றும் குளோசோபார்னீஜியல் நரம்பு போன்றது, இது விழுங்குவதிலும், நாவின் தசைகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளது.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.