மோனோகிராஃபிக் உரை: பண்புகள், வகைகள், செயல்பாடுகள் மற்றும் கட்டமைப்புகள்

"உரை" என்பது ஒரு வகையான எழுத்தின் அறிகுறிகள் அல்லது எழுத்துக்கள் என வரையறுக்கப்படுகிறது, அவை ஒன்றாக ஒரு அர்த்தமுள்ள வெளிப்பாட்டை உருவாக்குகின்றன, பொதுவாக தகவல்களை அனுப்பும் அல்லது தொடர்பு கொள்ளும் நோக்கத்திற்காக. விஷயத்தில் மோனோகிராஃபிக் உரை, இது சில இலக்கிய வகைகளில் பயன்படுத்தப்படும் நூல்களைக் குறிக்கிறது ஒரு தலைப்பைப் பற்றிய ஒவ்வொரு விவரத்தையும் வெளிப்படுத்துங்கள் அல்லது அதன் ஒரு அம்சத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்

மோனோகிராஃபிக் படைப்புகள் என்றால் என்ன?

இந்த வார்த்தையின் சொற்பிறப்பியல் கிரேக்க மொழியில் இருந்து வந்தது, அங்கு "குரங்கு" என்று பொருள் UNO மற்றும் "வரைபடங்கள்" என்பதாகும் எழுதுதல். மோனோகிராஃப்கள் நூல்கள் அல்லது படைப்புகள், இதில் புத்தகங்கள், பத்திரிகைகள், வலைப்பக்கங்கள் போன்ற பல்வேறு மூலங்களில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது; ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பின் மிகப் பெரிய தகவல்களையும் மிக முக்கியமான அம்சங்களையும் சேகரிக்கும் பொருட்டு.

அம்சங்கள்

 • இது பொதுவாக விரிவாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது எழுதப்பட்ட வேலை, ஆராய்ச்சி, பிரதிபலிப்புகள் மற்றும் கட்டுரைகள்.
 • வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்களிலிருந்து விஷயத்தை அணுகும் திறன் ஆசிரியருக்கு உண்டு.
 • ஒரு தலைப்பைப் பற்றி முடிந்தவரை தகவல்களையும் தரவுகளையும் வாசகருக்கு வழங்குவதே இதன் நோக்கம். கூடுதலாக, இல் கல்வித் துறையும் வெவ்வேறு கருதுகோள்களைக் கண்டுபிடிக்க முயல்கிறது பாடத்தில் உரையாற்றப்படும் வெவ்வேறு தலைப்புகளை விரிவுபடுத்துவதற்காக.
 • ஒரு கட்டமைப்பைப் பின்பற்றுவது அவசியம் (அறிமுகம், வளர்ச்சி மற்றும் முடிவு) மற்றும் ஆராய்ச்சி முறை.
 • இவை பொதுவாக மிகவும் விரிவானவை என்றாலும், அவை கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை.

மோனோகிராஃபிக் உரை வகைகள்

மோனோகிராஃபிக் படைப்புகள் பல்வேறு வகைகளாக இருக்கலாம், அவை அவற்றின் சொந்த பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றில் பத்திரிகை, அறிவியல், பள்ளி மற்றும் பொதுவைக் காண்கிறோம்.

 • பத்திரிகை: ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பத்திரிகை விசாரணைகள் பற்றிய தகவல்களை பரப்பும் நோக்கத்துடன் தயாரிக்கப்பட்டவை. இதையொட்டி, தனிப்பட்ட வாதங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கும் மேலும் அகநிலை கருத்துக்களைக் கொடுப்பதற்கும் தலைப்புகள் ஒரு நெறிமுறை மற்றும் தத்துவ கண்ணோட்டத்தில் தொடப்படுகின்றன.
 • அறிவியல்: தொழில் மற்றும் விஞ்ஞான சமூகத்தை இலக்காகக் கொண்ட ஒரு ஒழுங்கான மற்றும் தெளிவான கட்டமைப்பைக் கொண்ட ஒரு தலைப்பை விரிவாக அம்பலப்படுத்தும் ஆவணம் இது. இதற்காக, ஆய்வக, சமூக, புள்ளிவிவர சோதனைகள், அட்டவணைகள் அல்லது கோட்பாடுகள் போன்ற அனைத்து வகையான சோதனைகளும் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 • பள்ளி குழந்தைகள்: வெளிப்படையாக இவை பள்ளிக்கு ஒரு ஆராய்ச்சிப் பணியைத் தயாரிக்கும் நோக்கத்துடன் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இவை பொதுவாக பொதுவான மோனோகிராஃபிக் படைப்புகளின் பண்புகளை முன்வைக்கின்றன.
 • பொது: இறுதியாக, தளபதிகள் என்பது ஒரு சமூகத்தின் பெரும்பகுதிக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான தலைப்பை அணுகும், அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மதிக்கும். இவை பொதுவாக வணிக, தனியார் அல்லது தனிப்பட்ட அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ன?

கட்டுரை முழுவதும் நாங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பைப் பற்றிய முழுமையான தகவல்களை முன்வைக்க முற்படுகிறார்கள், ஆகவே, அது அவர்களின் முக்கிய செயல்பாடு. இருப்பினும், இந்த வகை உரை மேலும் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காகவும் உள்ளது:

 • அவர்கள் செய்த வேலையின் வாசகர்களின் கல்விக்கு பங்களிக்க முற்படுகிறார்கள்.
 • அவர்கள் உதவுவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர் தலைப்பைப் பற்றி ஏற்கனவே உள்ள தகவல்களை விரிவாக்குங்கள் அல்லது அதே தலைப்பு; புதிய, புதிய அல்லது புதுமையான உள்ளடக்கத்தை ஆசிரியர் பங்களிக்க வேண்டும் என்பதால், பொருள் அடங்கிய பகுதியும் பயனடைகிறது.
 • நிபுணர்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வகை வேலைகளின் வளர்ச்சி அவர்கள் பணிபுரியும் சமூகத்தில் அங்கீகாரத்தைப் பெற அனுமதிக்கிறது.

எனவே, பல செயல்பாடுகளை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், இது நன்மைகள் அல்லது நன்மைகளையும் தருகிறது; இதன் பொருள் கல்வி அல்லது விஞ்ஞான சமூகம் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் இந்த நூல்கள் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.

மோனோகிராப்பின் கூறுகள் அல்லது பகுதிகள்

மோனோகிராஃபிக் உரை உருவாக்கும் வெவ்வேறு பகுதிகள் காரணமாக மாறுபடலாம். இது செய்ய வேண்டிய வேலை வகை மற்றும் பார்வையாளர்களை நோக்கமாகக் கொண்டது.

அதன் குணாதிசயங்களில் (அறிமுகம், வளர்ச்சி மற்றும் முடிவு) நாம் குறிப்பிட்ட ஒரு அடிப்படை அமைப்பு உள்ளது, இது பொதுவாக கட்டுரைகள் மற்றும் பிரதிபலிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக; மற்றொன்று பாரம்பரியமானது மற்றும் அது பொதுவாக கல்வி அல்லது அறிவியல் பணிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, எது: சுருக்கம், அறிமுகம், மேம்பாடு, முடிவுகள், நூலியல் மற்றும் இணைப்புகள்.

இந்த கூறுகள் வேலைக்குள்ளேயே தங்கள் சொந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகின்றன, எனவே அவை எதைப் பற்றியும் அவற்றின் நோக்கம் என்ன என்பதையும் பற்றிய ஒரு கருத்தைப் பெற அவற்றை விளக்க வேண்டியது அவசியம். பாரம்பரிய மாதிரியானது கூறுகளின் அடிப்படையில் பரந்ததாகவும், அடிப்படை கட்டமைப்பை உள்ளடக்கியதாகவும் இருப்பதால், அதுதான் நாம் கீழே விளக்குவோம்.

சுருக்கம்

மோனோகிராப்பில் வாசகர்கள் காணும் உள்ளடக்கத்தைப் பற்றிய ஒரு சிறிய பகுதியை இது குறிக்கிறது; இதில் சில எழுத்தாளர்களால் ஒரு பிட் தகவலை வழங்குவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது கையில் உள்ள விஷயத்தில் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்க அனுமதிக்கிறது.

அறிமுகம்

இது உரை அல்லது வேலையின் ஒரு பகுதியாகும், அதில் தலைப்பைப் பற்றிய சூழலுடன் உருவாக்கப்பட வேண்டிய கருத்துக்களை நாம் ஒன்றிணைக்க வேண்டும், அது என்ன என்பதைப் பற்றி வாசகரைத் தயார்படுத்துவதற்காக.

வளர்ச்சி

இது ஒரு பிரிவு, அதன் பெயர் குறிப்பிடுவதுபோல், ஆர்வமுள்ள தலைப்பு அல்லது தலைப்பு உருவாக்கப்பட்டது, ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வழியில் மற்றும் முடிந்தவரை தகவல்களையும் தரவையும் வழங்க முயற்சிக்கிறது. இந்த பகுதியின் சரியான கட்டமைப்பைப் பொறுத்தவரை, அதை சரியாகப் புரிந்துகொள்ள அதைப் படிக்க வேண்டிய அத்தியாயங்களாகப் பிரிப்பதே சிறந்தது; எடுத்துக்காட்டாக, உரையின் வகைகளைப் பற்றி அவற்றின் வரையறை தெரியாமல் பேசுவது நல்லதல்ல.

முடிவுக்கு

இந்த விஷயத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட கருத்துக்கள், சந்தேகங்கள் அல்லது கருதுகோள்களுக்கான பதில்கள் வெளிப்படுத்தப்படும் பகுதியாகும், அதே போல் ஒரு வழியாகும் மிக முக்கியமானவற்றை முன்னிலைப்படுத்திய உள்ளடக்கத்தை சுருக்கமாகக் கூறுங்கள்; அதில் சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் விவாதிக்கவும் விளக்கவும் முடியும்.

நூலியல் அல்லது குறிப்புகள்

வேலையைத் தயாரிப்பதற்காக செய்யப்பட்ட வினவல்களை அவை குறிப்பிடுகின்றன, அதாவது, பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து பொருட்களும் கிடைத்த ஆதாரங்கள். இது வழக்கமாக பள்ளியில் சரியாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்ற போதிலும், ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தைப் பற்றி மேலும் ஆலோசிக்கக்கூடிய வகையில் ஆதாரங்களை வழங்குவதே பிரிவின் நோக்கம்.

பின்னிணைப்புக்களையும்

ஒப்பீட்டு அட்டவணை, புள்ளிவிவரங்கள் அல்லது சதவீதங்கள், நேர்காணல்கள் போன்றவற்றின் படைப்பின் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட கிராஃபிக் பொருள்களை ஆசிரியர் வாசகர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய மோனோகிராப்பின் இறுதிப் பகுதி அவை.

ஒவ்வொரு பொருளும் வகைப்படுத்தப்பட்டு எண்ணாக இருக்க வேண்டும், அவற்றை வளர்ச்சி முழுவதும் ஒரு வசதியான, வேகமான மற்றும் எளிமையான வழியில் குறிப்பிட முடியும்.

மோனோகிராஃபிக் உரை உலகெங்கிலும் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் கல்விப் படைப்புகளில் ஒன்றாகும், அதே போல் பத்திரிகையாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொதுவாக எந்தவொரு நபரும், அமைப்பு அல்லது நிறுவனமும். எனவே, அதைப் பற்றி சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் அதன் உணர்தலுக்கு தேவையான அறிவைப் பெற உங்களை அனுமதித்தன என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

3 கருத்துகள், உங்களுடையதை விடுங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   கரீம் அவர் கூறினார்

  அந்த தகவல் மிகவும் உதவியாக இருந்தது

 2.   கேரோலினா அவர் கூறினார்

  இது எனது ஸ்பானிஷ் வேலைக்காக எனக்கு வேலை செய்தது, ஆம்

 3.   கேரோலினா அவர் கூறினார்

  SIIIIIIIII எனக்கு உதவியது