லாமர்க்கின் உருமாற்றக் கோட்பாடு என்ன?

தி பரிணாமக் கொள்கைகள் மற்றும் கோட்பாடுகள் அவை பகுத்தறிவுள்ள மனிதனை உயர்ந்த அளவிலான அறிவை அடையச் செய்துள்ளன, அவனது இருப்பின் தோற்றத்தையும் உயிரினங்களின் மாற்றங்களையும் அறிந்து சமூகம் மற்றும் கலாச்சாரத்தின் வளர்ச்சியை பாதித்துள்ளன.

தத்துவத்துடன் சேர்ந்து மனிதநேயம் மற்றும் இயற்கைவாதம் போன்ற பல்வேறு இயக்கங்கள் வெவ்வேறு கருதுகோள்களை முன்வைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு என்ற அறிவியல் சிந்தனைக்கு பங்களித்தன. இந்த விஷயத்தில் மேலும் ஆராய, மனித மற்றும் விலங்கு பரிணாமத்தை நிரூபிக்க வெவ்வேறு கோட்பாடுகளைக் கண்டோம்; இந்த சந்தர்ப்பத்தில், லாமர்க்கின் உருமாற்றக் கோட்பாடு மற்றும் வெவ்வேறு நிலப்பரப்பு உயிரினங்களுக்கான அதன் முக்கியத்துவத்துடன் உயிரியல் பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்.

ஜீன் பாப்டிஸ்ட் டி லாமார்க் யார்?

உயிரியல் பரிணாம வளர்ச்சியின் முதல் கோட்பாட்டை முன்மொழிந்த முதல் மனிதர் அவர், அதன் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, அது அடிப்படையாகக் கொண்டது இனங்கள் பரிணாமம் வாழ்க்கை ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை முறையிலிருந்து உருவானது என்ற அடித்தளத்தின் படி, அதை பரிணமிக்க கட்டாயப்படுத்திய காட்சிகளுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைத்தது.

1802 ஆம் ஆண்டில், "உயிரியல்" என்ற வார்த்தையை அவர் விவரித்தார், இது உயிரினங்களை விவரிக்கும் அறிவியலைக் குறிக்கிறது மற்றும் அவற்றின் நடத்தைகள், தோற்றம், வாழ்விடம் மற்றும் பிற வளர்ச்சி காரணிகளைப் படிக்கிறது; கூடுதலாக, அவர் முதுகெலும்புகளின் பாலியான்டாலஜி நிறுவினார்.

உருமாற்றக் கோட்பாடு எதைப் பற்றியது?

இந்த கோட்பாட்டை லாமர்க் தனது "விலங்கியல் தத்துவம்" என்ற புத்தகத்தில் எழுப்பியுள்ளார், அதற்குள் அவர் பல்வேறு திறமை வாய்ந்தவர்களாக மாற பல்வேறு உயிரினங்கள் கடந்து வந்த பரிணாம வளர்ச்சியைக் குறிக்க வெவ்வேறு சொற்களை விளக்கினார்.

எல்லா மாற்றங்களும் லாமர்க் உயிரினங்களைப் பற்றி விவரிக்கிறார், அதன் சொந்த தேவைகளுக்கு ஏற்ப பொருத்தமான வளர்ச்சியை அடையும் வரை, அது பரிணாம வளர்ச்சியில் தொடர வேண்டிய நிலைமைகளாக இருக்கின்றன, அவை வாழ்வின் வாழ்க்கையை நேரடியாக பாதிக்கும் அனைத்து சுற்றுச்சூழல் காரணிகளும் கோட்பாட்டின் கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

வெவ்வேறு உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியை மெதுவாக்கும் ஒரே காரணி, மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப அவற்றின் திறன், இருப்பினும், இது செயல்முறையை நிறுத்தாது.

ஆராய்ச்சி தளங்கள்

ஒரு முன்னோடி, லாமர்க் எல்லாவற்றையும் மறுக்க முடியாது என்று வாதிடுகிறார் ஒரு இனத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் மாற்றம்அதே இருப்பில் அதைப் பொறுத்து மாறுபட்ட பழக்கங்கள் உள்ளன, ஒரு காட்சியில் எழும் மாற்றங்களின் பன்முகத்தன்மை காரணமாக, இனங்கள் உயிர்வாழ்வதற்கு தங்கள் பழக்கங்களை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.

இந்த இரண்டு வளாகங்களையும் அஸ்திவாரங்களாகக் கொண்டு, அவர் பின்வரும் சட்டங்களை முடித்தார்: சுற்றுச்சூழலைப் பயன்படுத்த அதன் அனைத்து உறுப்புகளையும் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் விலங்கு, அவர்களுடன் இருக்க விதிக்கப்பட்டுள்ளது; மறுபுறம், தங்கள் உறுப்புகளில் சிலவற்றைப் பயன்படுத்தாதவர்கள் பலவீனத்திலிருந்து விடுபட பரிணமிக்க வேண்டியிருக்கும்.

உண்மையான போதுமான கட்டமைப்பை அடையும் வரை, உயிரியல் மட்டத்தில் நீண்ட சோதனை செயல்முறைகள் மூலம், உயிரினங்களின் மாற்றத்தை நிலைத்திருக்கும் மரபியல் ஒன்றாகும். 

இது பின்வரும் கருத்துகள் அல்லது பகுத்தறிவையும் அம்பலப்படுத்தியது:

 • இன்று அறியப்பட்ட உயிரினங்கள் பூமியில் நிலைத்திருக்கின்றன, மேலும் அவை உருவாக்கப்பட்டு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.
 • உலகம் உருவாகும்போது, ​​எல்லா உயிரினங்களும் பெறும் திறன்களுக்கு சூழ்நிலைகள் எளிமையான நன்றி.
 • எல்லாமே நிலப்பரப்பு அதன் உறுப்புகளை வசதிக்காக உருவாக்குகிறது, இதனால் அவை பின்வரும் தலைமுறைகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
 • புதிய வளர்ச்சியடைந்த உயிரினங்களின் தோற்றத்திற்கு பன்முகத்தன்மை நன்றி உருவாக்குகிறது.

ஆராய்ச்சி பகுத்தறிவு

ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் பழக்கத்தையும் பொறுத்து, மிகவும் உறுதியான முடிவை எட்ட முடியும், எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் விலங்குகளில் ஒரு தேவையை உருவாக்கும், அதை வழங்குவதற்கான அதன் சக்தியால் எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும், தொடர்ந்து அதன் மோட்டார் சாத்தியங்களுக்கு வெளியே ஒரு செயலைச் செய்வதன் மூலம் , அதன் சொந்த உயிரினம் அதன் மரபியல் மற்றும் உருவ அமைப்பை மாற்றியமைக்க நிர்பந்திக்கப்படும், விலங்கின் வாழ்க்கையை மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் நீடித்ததாகவும் மாற்றும்.

இதனால் பலவீனம் குறைந்து வருகிறது, மேலும் அவை எந்தவொரு சூழலிலும் உயிர்வாழும் திறன் கொண்ட வலுவான உயிரினங்களை உருவாக்குகின்றன.

கோட்பாட்டை விவரிக்கும் எடுத்துக்காட்டுகள்

லாமர்க் எழுப்பும் வெவ்வேறு பரிணாமக் கோட்பாடுகளைப் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்க, பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளை நாங்கள் உங்களுக்குக் காட்டுகிறோம்:

எடுத்துக்காட்டு 1

லாமர்கிசத்தை விளக்க இந்த எடுத்துக்காட்டு மிகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது ஒட்டகச்சிவிங்கி சென்ற பரிணாமத்தைப் பற்றியது.

இனங்கள் ஆரம்பத்தில், ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் மிகவும் குறுகிய கழுத்துகளைக் கொண்டிருந்தன, இது அவர்களின் உணவில் உணவை அணுக அனுமதிக்கவில்லை, இதையொட்டி, அவர்கள் வசித்து வந்த வாழ்விடத்தில் நீண்ட காலம் கழித்த வறட்சியின் காரணமாக மரங்களின் இலைகள் வழியாக தண்ணீரைப் பெற்றனர்.

ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் மரங்களின் இலைகளை அடைய கூடுதல் முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது, இதனால், பின்வரும் தலைமுறைகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டன, நீண்ட கழுத்து ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் நீண்ட காலமாக வாழ்ந்தன.

காலப்போக்கில், ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் போதுமான கழுத்து நீளத்தை அடைய முடிந்தது, இது உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியைத் தொடர அனுமதித்தது.

எடுத்துக்காட்டு 2

La யானை தண்டு, வறட்சியின் நீண்ட மற்றும் கடினமான காலங்களுக்கு நன்றி செலுத்தி மாற்றியமைக்கப்பட்டது, இந்த காரணி யானைக்கு தண்ணீரைக் கண்டறிந்த பற்றாக்குறை இடங்களை அணுக அனுமதிக்கவில்லை, எனவே அதன் தண்டு சிறிது சிறிதாக இன்று நமக்குத் தெரிந்த மாதிரியாக உருவெடுத்தது.

எடுத்துக்காட்டு 3

பல உயிரினங்கள் அவற்றின் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை மிகவும் வலுவாக மாற்றுவதற்கு பரிணாமம் தேவை என்று கண்டறிந்தன, இது முள்ளம்பன்றியின் விஷயமாகும், இது வேட்டையாடுபவர்களிடமிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள அதன் சூப்பர் பலவீனமான உடலில் முதுகெலும்புகளை செயல்படுத்த வேண்டியிருந்தது.  

எடுத்துக்காட்டு 4

பறவைகள் தங்கள் சிறகுகளை வெவ்வேறு காலநிலை மற்றும் வாழ்விடங்களுக்கு மாற்றியமைத்துள்ளன, அவை பெரிய, நீளமான அல்லது சிறிய மற்றும் முகஸ்துதி; பென்குயின் நிலை இதுதான், இந்த பறவைக்கு இறக்கைகள் உள்ளன, அவை பறக்க பயன்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் நீந்தவும் உணவு தேடவும் முடியும்.  

 

இந்த நுழைவு பற்றி நாங்கள் நம்புகிறோம் உருமாற்றத்தின் கோட்பாடு உங்கள் விருப்பப்படி இருந்தது. பதில் சரியாக இருந்தால், உங்கள் நெட்வொர்க்குகளில் உள்ளீட்டைப் பகிர்வதை நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம்; ஒரு கருத்தை எழுத முடியும் என்ற உண்மையையும் நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்தினாலும், விரைவில் உங்களுக்கு பதிலளிக்க முயற்சிப்போம். 

 


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

ஒரு கருத்து, உங்களுடையதை விட்டு விடுங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   அநாமதேய அவர் கூறினார்

  மிகவும் நல்லது மற்றும் தெளிவானது, மிக்க நன்றி