వారి మనవరాళ్ల కోసం తాతామామల పదబంధాలు

తాతామామల నుండి మనవరాళ్ల వరకు 50 ఆప్యాయతతో కూడిన పదబంధాలు

ఒక వ్యక్తి తాత లేదా అమ్మమ్మ అనే దశకు చేరుకున్నప్పుడు, అది నిస్సందేహంగా అద్భుతమైన దశ...

తెలుసుకోవడానికి ప్రసిద్ధ సూక్తులు

90 ప్రసిద్ధ సూక్తులు

జనాదరణ పొందిన సూక్తులు మౌఖికంగా తరానికి తరానికి పంపబడే పదబంధాలు, అవి మనకు మార్గనిర్దేశం చేసే చాలా జ్ఞానం కలిగి ఉంటాయి…

నార్సిసిజం గురించి కోట్స్

50 ఫన్నీ నార్సిసిస్టిక్ పదబంధాలు

కొన్నిసార్లు వాటిని చూసి నవ్వడం మంచిది, తద్వారా అవి మనల్ని కించపరచవు మరియు అన్నింటికంటే, గ్రహించడం...

సరసాలాడడానికి చమత్కారమైన పదబంధాలు

60 ఫన్నీ ఫ్లర్టింగ్ పదబంధాలు

మీరు సరసాలు చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఫన్నీ పదబంధాల గురించి ఆలోచించలేరు కాబట్టి మీరు కొంచెం ఆగిపోతే, మీరు ఇందులో ఉన్నారు…

ప్రపంచంలో సూక్తులు

21 సూక్తులు మరియు వాటి అర్థం

మేము పదజాలం మరియు సామెతలతో సమృద్ధిగా ఉన్న సమాజంలో జీవిస్తున్నాము! సూక్తులు ఆ పదబంధాలు లేదా వాక్యాలను దాటుతాయి...

ఆకర్షణీయమైన ఇన్ఫోగ్రాఫిక్‌ని ఎలా తయారు చేయాలి

ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ ఎలా తయారు చేయాలి

బహుశా యూనివర్సిటీలో లేదా పనిలో మీరు ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ చేయమని అడిగారు కానీ మీకు సరిగ్గా ఏమి తెలియదు...