ความรักใคร่ระหว่างมนุษย์

ความรักคืออะไรและแสดงออกอย่างไร?

ความเสน่หาเป็นเรื่องทางจิตใจ แต่เราต้องการมันเหมือนกับการหายใจ ปรากฏขึ้นเมื่อเราคาดหวังน้อยที่สุดในการสนทนาหรือท่าทาง ...

ความคิดของโสกราตีสกับคำพูดของเขา

55 วลีที่มีชื่อเสียงของโสกราตีสเพื่อทำความเข้าใจปรัชญาของเขา

คุณรู้ไหมว่าใครคือโสกราตีส? เขาเป็นที่รู้จักในฐานะบิดาแห่งปรัชญาตะวันตก แม้ว่าเขาจะไม่สนใจว่าเขา...

Jorge Bucay จะทำให้คุณคิดด้วยวลีของเขา

30 วลีที่ดีที่สุดของ Jorge Bucay เกี่ยวกับชีวิต

Jorge Bucay ทำให้เราไตร่ตรองด้วยคำพูดของเขาเสมอ และไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเป็นนักบำบัดโรค Gestalt ที่ยอดเยี่ยมและ ...