Eduard Punset Conference sa Mexico

Si Eduard Punset ay isa sa mga taong natutuwa na marinig ang tungkol sa kanyang mga pagsasalamin. Si Punset ang may pananagutan sa pagdadala ...