Dolores Ceñal Murga

Ang pangalan ko ay Dolores, nag-aral ako ng sikolohiya sa Unibersidad ng Barcelona. Matapos ang pagtatapos ng isang dalubhasa sa Educational Psychology, gumawa ako ng Master sa Forensic Psychology sa ISEP sa Barcelona. Kumuha ng diploma sa Criminalistics at isang kurso sa mga serial killer sa INACIPE. Kasalukuyan akong nakikipagtulungan sa lugar ng Legal Psychology sa Juan N. Navarro Children's Psychiatric Hospital sa Mexico.