neurosurgery para sa depression

Neurosurgery sa paggamot ng depression

Ang mga Neurosurgeon ay nagsisiyasat ng isang kamangha-manghang bagong paraan upang makagambala sa utak. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga electrode maaari nilang pagalingin ang depression.

john freddy vega

John Freddy Vega, isang taong susundan

Si John Freddy Vega ay isang tao na nagkakahalaga ng subaybayan. Ito ang pamagat ng isa sa kanyang pinakamahusay na lektura: "Nakatira ka sa pinakamahusay na bersyon ng sangkatauhan."

Eduard Punset Conference sa Mexico

Si Eduard Punset ay isa sa mga taong natutuwa na marinig ang tungkol sa kanyang mga pagsasalamin. Si Punset ang may pananagutan sa pagdadala ...