advertising
isip kapangyarihan

Ang lakas ng isip

Lahat tayo ay may kapangyarihan ng pag-iisip, kaya lang sa maraming pagkakataon ay hindi natin alam kung paano ito mapapahusay nang sapat upang makamit...