Tâm niệm cho bệnh nhân ung thư

Khám phá cách thực hành Chánh niệm có lợi cho bệnh nhân ung thư và các nghiên cứu ủng hộ tuyên bố này. Bao gồm video Chánh niệm.