maria jose rodan

Mẹ, giáo viên giáo dục đặc biệt, chuyên gia tâm lý giáo dục và đam mê viết lách, truyền thông. Một người yêu thích sự tự lập vì giúp đỡ người khác đối với tôi là một lời kêu gọi. Tôi luôn không ngừng học hỏi ... biến đam mê và sở thích của tôi thành công việc. Bạn có thể truy cập trang web cá nhân của tôi để cập nhật mọi thứ.