Bir ideoloji nasıl oluşur: tam olarak nelerden oluşur?

Bu kelimenin etimolojik yapısı Grek kökenlidir, o dilin iki unsurundan oluşur: Fikir, "biçim veya görünüm" ve son ek olarak tanımlanır sundurma belirli bir şeyin incelenmesini ifade eder.

Kişisel ilgi, belirli bir düşünceyi ayakta tutan ihtiyaçlara dayalı olarak kökenine yer açar. Sosyal grubun gerçek koşullarından bağımsızdır çünkü onları kendi çıkarları için manipüle ederek onlardan ayrılır.

İdeoloji, belirli bir toplumda hüküm süren sosyo-ekonomik, politik veya kültürel sistemi sürdürme veya değiştirme niyetiyle karakterize edilir. Aynı davranışları bir bütün olarak analiz eder ve sonuç olarak ideal olarak gördüğü şeye ulaşmak için bir plan yapar, çünkü kısaca bir toplumu temsil eder ve aynı zamanda bir siyasi program sağlar.

İstenilen yaşam ideallerini belirleyen teorik bir temeldir ve diğer yandan, ulaşmak istediğiniz şeyi elde etmek için gerekli eylemleri, önlemleri ve değişiklikleri oluşturan pratik bir temeldir.

İnançlar ve fikirler hem kişisel, hem grup hem de sosyal çerçeveli bireyin belirli bir alanında ideolojilerini, düşünce tarzlarını tanımlarlar.

Bir ideoloji, bir toplumdaki olayların farklı alanlarını kapsar; siyasi, ekonomik, dini, sosyal, bilimsel ve teknolojik. Bir bireyin, bir toplumun ve hatta tarihsel dönemlerin hem fikirlerine hem de düşüncelerine atıfta bulunabilir.

Bir toplumda, onun gerçekliğiyle ilgili bir dizi belirli fikir olduğunda ve bunlar paylaşıldığında ve bilinçli olarak doğru olarak kabul edildiğinde, o sosyal grubun ideolojisinin varlığındayız.

Bu fikirler, onları dini değerlerine, sosyal sınıflarına, cinsiyetlerine, politik zevklerine, milliyetine vb. Benzer bir şekilde tanımlayan bir özellik haline gelir. Hem küçük gruplar halinde hem de örneğin dini mezheplerörneğin daha büyük gruplarda olduğu gibi; siyasi partilerin, spor takımlarının vb. destekçileri

İdeoloji1

İdeoloji türleri

Belirli idealleri kabul eden insan sayısı ile ilgili olarak, bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Belirli.: Tek bir kişinin ideolojik düşüncesini ifade eder
 • Baskın:  Bir ideoloji tam bir topluluğa yayıldığında.
 • Alternatif: Egemen bir ideolojinin beklentileri takipçilerini tatmin etmediğinde ve ideallerin yeniden yapılandırılması teşvik edildiğinde. Değişikliklere duyarlılıkları ile ilgili olarak ideolojiler şunlar olabilir:
 • Muhafazakarlar: Sistemin korunmasını istiyorlar.
 • Devrimci: Beklenmedik ve aşırı dönüşümler uygularlar.
 • Reformcular: Kademeli değişiklikler uygulanır
 • Restoratif: Mevcut bir sistemi yeniden yapılandırırlar.

İdeolojiler, sosyal sistemde neyin doğru veya zararlı olduğunu düşündüklerini karşılıklı rıza ile ileterek, izleyerek ve ayarlayarak yavaş yavaş ilerleyebilir.

Diğerleri, pek çok kişiden oluşan büyük gruplar tarafından düşünce manipülatif güç asıl çıkarları bir topluluğu etkilemek ve kontrol etmek olan, bazen şiddet araçları kullanarak.

Bu ideolojik uygulama süreçleri belirli bir sosyal grubu ayırt etmez, kurumlar, sosyal, politik, dini veya kültürel hareketler olabilir.

İdeoloji 2

Siyasi ideolojiler.

Faşizm

Bu ideoloji, gücün bir liderde ve millet üzerinde birey üzerinde yoğunlaştırılması gerektiği fikrine dayanmaktadır. Kolektif itaatın tam kontrolü. Erkeğin kadın üzerindeki gücü.

Milliyetçilik

Bölgesel kimliğin savunulması, farklı ideolojik türleri kapsayabilir; ekonomik, etnik, dini, kültürel vb.

Liberalizm

Devletin güçler bölümünü, bireylerin haklarını ve adaletin adil yönetimini dini değerleri, insanlar arasındaki eşitliği ve özel mülkiyet haklarını küçümsemeden tasarlayan bir konudur.

Ekonomik ideolojiler

kapitalizm

Temel amacı, ekonomik faaliyetin bel kemiği olan sermaye birikimidir. İçinde, üretim kaynakları münhasıran özel sektöre aittir, operasyonları kara dayanmaktadır ve finansal faaliyetler sermaye yatırımı temelinde yürütülmektedir. Bu ideolojiye herkes dahil oldu onları harekete geçiren ilgi alanlarına göre davranırlarve; sermayenin sahibi (kapitalist) daha yüksek kar arayışına girer; işçi, bir ödeme (maaş) almak için işi yapar ve tüketiciler, kendilerine en uygun fiyata en iyi ürün veya hizmetleri elde etmeye çalışır. Genellikle serbest piyasa ekonomisi olarak adlandırılır.

Özel mülkiyet onun ana eksenidir ve onu oluşturan unsurlar ona göre düzenlenir, yani; girişimcilik özgürlüğü, yatırımcının kendi çıkarına göre tanımlanan faaliyet, fiyat sistemi, ticari rekabet gücü ve az devlet müdahalesi.

komünizm

Özel mülkiyeti veya sosyal sınıflar arasındaki farkı tanımayan bir sosyal organizasyona dayanmaktadır. Üretim araçlarının kontrolüne sahiptir ve malların dağıtımını sağlar aynı şekilde ihtiyaçlara göre toplum üyeleri arasında. Bu sistem, bireysel mülkiyeti Devlet tarafından sömürülmek üzere kamulaştırmak için aşırı önlemler uygulamaya çalışmaktadır.

sosyalizm

Devlet, üretim araçlarının ve bunların idaresinin mülkiyetini elinde tutan kişidir, aynı zamanda amacı da vardır. sosyal sınıfların aşamalı olarak ortadan kaldırılması. Ekonominin tüm ana sektörlerinin devlet kontrolü altında olması gerektiği teorisini savunuyor.

İdeolojik temellerinde biraz komünizme benzese de sosyalizm, topluluğun üretim araçlarının ve bunların dağıtımının sahibi olduğu bir ekonomik plan veya tekelleştiren merkeziyetçi hükümet ekonominin planlanması ve kontrolü.

Sosyal demokrasi

Şiddet yollarından kaçınarak, sistem içinde kademeli reformlarla kapitalist sistemin sosyalizme barışçıl bir dönüşümü aranır. Daha yüksek özgürlük seviyelerine ulaşmayı hedefliyortüm toplum için eşitlik ve refahın yanı sıra sosyal adalet, dayanışma, sorumluluk, ilericilik ve hümanizm değerlerini teşvik eder.

Piyasa ekonomisinin kaynakları dağıtma şekline katılmıyorlar, ancak bunu kabul ediyorlar, ancak ekonomik özgürlüğü garanti eden denge arayışı için devletin müdahalesini arıyorlar.

Cinsiyet ideolojileri.

Bu ideoloji destekçilerinin, varlığın sosyal algısının biyolojik durumuna üstün geldiği ve sosyal davranışının vücudunun biyolojik olarak göründüğünden daha alakalı olduğu inancına dayanır. Biyolojik cinsiyet sınıflandırmasını reddediyorlar (kadın-erkek) başka bir seçeneğe yer bırakmadığını iddia ederek. "Cinsiyet" dil terimini benimseyerek üç sınıflandırmaya (eril, dişil ve nötr) atıfta bulunmalarına izin verir.

Sosyal olarak, bir kişinin cinsel açıdan olduğunu iddia ettiği şeyin (psikolojik cinsiyeti), onu biyolojik olarak fiziksel olarak tanımladığından (biyolojik cinsiyet) bağımsız olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünürler.

Bir kişinin cinsel kimliğiyle ilgili çalışmalar, dikkate alınması gereken üç birbirine bağlı yönün varlığını ortaya koymaktadır; biyolojik cinsiyet, psikolojik cinsiyet ve sosyolojik cinsiyet.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda vücut bileşenleri arasında yakın bir uyum vardır, psişik ve ruhsal olduğu kadar biyolojik ve kültürel.

Bu ideolojinin destekçileri çoğunlukla eşcinsel, transgenik, biseksüel. Bu ideoloji, toplumun her alanında insanın kurtuluşunu arar.

İdeolojilerin konusu çok geniş ve aynı zamanda çok karmaşık. Birçoğu birbiriyle ilişkilidir, çünkü özellikle insan düşüncesine ve yaşamın tüm alanlarını kapsayan sosyal çevresine özgü bir kavram olması, kaçınılmaz olarak bir ideolojik etkileşim bu da çalışmasını çok kapsamlı hale getiriyor.

Bu sefer toplumdaki en güncel ve tartışmalı ideolojilerin üzerinden geçtik ve analiz edilmeye değer başka birçok ideolojinin olduğunun farkındayız.


Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar ile işaretlenmiştir *

 1. Verilerden sorumlu: Miguel Ángel Gatón
 2. Verilerin amacı: Kontrol SPAM, yorum yönetimi.
 3. Meşruiyet: Onayınız
 4. Verilerin iletilmesi: Veriler, yasal zorunluluk dışında üçüncü kişilere iletilmeyecektir.
 5. Veri depolama: Occentus Networks (AB) tarafından barındırılan veritabanı
 6. Haklar: Bilgilerinizi istediğiniz zaman sınırlayabilir, kurtarabilir ve silebilirsiniz.