Latin Amerika ve dünyadaki sosyal sorunlar

Sosyal sorunlar, toplumu doğrudan etkileyen, etkilenen kişinin işbirliğini içeren bir çözümü hak eden bozukluklar veya rahatsızlıklar ve hatta böyle bir sorun türü olmaması için yasalar koyan hükümet gibi temsilcilerdir.

Bunlar, dünyanın tüm ülkelerinde mevcuttur, çünkü hiçbiri onlardan muaf değildir, ancak sosyal sorunların varlığı en çok yeni kıtanın Latin topluluklarında, Amerika'nın merkezinden en uç güneyine kadar fark edilmiştir.

Başlıca sosyal sorunlar nelerdir?

Yüksek suç oranları, barınma açısından sosyal kalkınma eksikliği, yiyecek eksikliği, yolsuzluğa ve yasaların kötü uygulanmasına yol açan kötü hükümet yönetimi, düşük eğitim seviyeleri, diğer şeylerin yanı sıra bulunabilecek temel sosyal sorunlar tüm Latin Amerika'da.

Bunlar bazı ülkelerde diğerlerinden daha fazla göze çarpsa da hiçbiri listede yoktu. Şu anda, yasaların kötü uygulanması ve hükümetlerin kötü yönetimi nedeniyle insani krizler olarak sınıflandırılabilecek kadar ciddi sorunları olan ülkeler var.

Temelde sosyal sorunlar, bir ülkenin bir sektörü veya genel nüfusu geçim kaynakları için ihtiyaç duydukları şeyi elde edemiyorlarçözüm bulmaktan sorumlu olanların hükümet ve devlet olduğu ciddi rahatsızlıklar yaratıyor.

Günümüzde, daha önce zararsız görünen birçok sosyal sorun arttı, ancak yıllar içinde bugün aşılması imkansız görünen seviyelere yükseldi, ancak bu aynı zamanda birkaç hükümet dışı grubun kendilerine karşı harekete geçmesine neden oldu, deneyen kampanyalarla çalışıyor. halkı sorunların ciddiyetinden haberdar etmek.

En endişe verici sorunlar arasında ve XNUMX. yüzyılda şiddetle fark edilen başlıca sorunlar şunlardır:

Kirlilik

Son 150 yılda, Dünya atmosferinde şiddetli bir değişiklik fark edildi. çevreye insan kirliliğitoplumda neredeyse her anlamda ciddi sorunlara yol açmakta, çünkü toplulukların yaşadığı ve bir arada yaşadığı alanları etkilemekte, onları aşağılamakta ve pratik olarak insanların bu yerlerde yaşamasını engellemektedir.

Sentetik malzemelerin gelişiyle birlikte, insanların gezegende neden olduğu etkinin tam olarak farkında olmamaları nedeniyle son yıllarda artan bir bozulma yaşandı.

Bu sorun, canlıları güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarından korumak için gerekli niteliklere sahip olan, yeryüzünde yaşayan varlıkların sağlığı için son derece zararlı olan ozon tabakasına ve genel olarak aynı etkiye neden olmuştur. .

Latin Amerika ülkelerinde, eyaletler ve hükümetler tarafından iyi bir yönetimin olmaması, aynı nüfusun ürettiği atığın yanlış yerlere yerleştirilmesine izin vermesi nedeniyle, bu sorun daha büyük bir hacimle fark edilmiştir. yeşil alanların kaybolmasına neden olmak ve bir bölgenin ortak alanları.

Dünyanın bir bölümünde bu büyük sorunla Amerika kıtasının merkezinde ve güneyinde mücadele edilmesine rağmen gerekli ciddiyetle alınmadığı için kirlenmeyi önlemek için gerekli tedbirler alınamamıştır.

Yoksulluk

Yoksulluk, bir kişinin veya tüm toplumun ekonomik ve sosyal durumlarına göre yaşayabileceği durum olarak tanımlanır. belirli temel faydaları elde etmek imkansızdırsağlıklı bir yaşam sürdürmek için gerekli kaloriyi sağlayan yiyecekleri sağlayan yiyecek sepeti gibi.

Çeşitli yoksulluk türleri vardır, çünkü bazı durumlarda diğer temel ihtiyaçların yanı sıra eğitimin, içme suyunun, giysinin, bir evin yokluğu da kaydedilebilir.

Yoksulluğun ana nedenleri, belirli insan gruplarına yönelik sosyal dışlanmanın, onları düzgün bir yaşam elde etmeleri için tatmin edecek işler elde etme fırsatından mahrum bırakılmasının sonucudur.

Latin ülkelerinde, bu insanlar için entegrasyon planları veya düzgün işler yaratamayan hükümetlerin kötü yönetilmesinden dolayı son yıllarda yoksullukta katlanarak bir büyüme gözlemlendi ve bazı durumlarda evet yapıyorlar ama sonunda ayrılıyorlar. ortada çalışmak, insanları fayda görmedikleri çok düşük maaşlarla çalışmaya zorlamak.

Yoksulluk çok güçlü bir sosyal sorundur, çünkü diğerleri bununla ilgilenir, çünkü belirli insanlar için bazı temel ürünlerin eksikliği, toplumun dışlanmasından dolayı kötülük duygularına neden olur.

Evler

Bu soruna yukarıda açıklanan sorundan kaynaklanmaktadır, çünkü insanlar gerekli ekonomik faydalara sahip olmadıklarından, çoğu durumda hayatta kalmak için yiyecek satın almaları bile zordur, bu nedenle onların kendilerine bir yuva edinmeleri tamamen imkansızdır. aileler.

Bazı Latin ülkelerinde, ihtiyaç duyan insanlara ücretsiz konut sağlamak için sistemler oluşturuldu, ancak çoğu durumda zayıf yapıları ve inşaatları nedeniyle kötü sonuçlar doğurdular.

Suç

Yoksullukla el ele giden bir diğer yüksek riskli sosyal sorun, pek çok insan akrabalarına yiyecek, giyecek veya düzgün bir ev gibi temel faydaları sağlayamayacak durumda olduğundan, kendilerini kötü etkilerle başkalarına kaptırmalarına izin veriyorlar. yasa dışı eylemlerde bulunmak bunun gerçekten ciddi sonuçları olabilir.

Yasaların tamamen göz ardı edildiği ve karşılığında vatandaşların kendileri tarafından alındığı Latin Amerika ülkeleri var, onları ağır yaptırımlarla yakalamayı başaran suçluları cezalandırıyor, toplum için bir düşüş, çünkü bunlar anarşik eylemler olarak kabul ediliyor.

Bu, tüm dünyada gözlemlenebilen sosyal bir sorundur, çünkü suç işleyenler yalnızca kaynakları düşük insanlar değildir, aynı zamanda büyük çaplı soygunları planladıkları şeyler için servete kolay ve zahmetsiz yollarla erişmek isteyen açgözlüler de vardır. şirketler.

Suç, beraberinde saldırganlık, cinayet, tecavüz, kötü muamele, ihmal ve genel kanunlarla cezalandırılan tüm kötü eylemler gibi sorunları da beraberinde getirir.

İşsizlik

İş fırsatlarının olmayışı toplum için çok ciddi sonuçlar doğurabilir, bu nedenle bu toplumda rahatsızlığa neden olabilir ve suça yol açabilir. işler ana gelir kaynağıdır bir ülkede yaşayan herhangi bir ailenin.

Bu, birçok Latin Amerika ülkesinde çözüm bulunmayan bir sorundur ve daha da önemlisi, yakın ülkelerdeki siyasi sorunlar nedeniyle göçmen sayısının artması, nüfus artışına neden olması ve iş için daha fazla talep yaratmasıdır.

Buna dışlama da dahildir, çünkü toplumun bazı kesimleri kötü görünebileceğini düşündükleri diğer sektörlerin çalışmalarını kabul etmemeyi tercih etmekte, bu da onları gelecekte daha da kötü etkileyecek tamamen olumsuz duygulara neden olmaktadır.

Yolsuzluk

Bu bir suç dalı, çünkü kendi oluşturduğu yasalara uymayan, aralarında siyasetçilerin yanı sıra polis gibi pek çok alandan kuruluşların da dahil olabileceği siyasi veya devlet kurumları ile ilgili.

Yolsuzluk, bir şirketten veya devletten sorumlu kişilerin manipüle ettiği ve onlara tanınan gücü yasadışı yoldan kar elde etmek için kullanmak.

Son yıllarda Latin ülkelerinde, yolsuzluğun nasıl fahiş seviyelere ilerlediği gözlemlendi, ancak aynı şekilde mücadele etmeye çalışıyordu, ancak suç gibi, ortadan kaldırılması zor bir sosyal sorun gibi görünüyor, çünkü sahip oldukları birçok insan. durumdaki konumlar onlar kötü niyetli insanlar.

Kötü Eğitim

Bu ülkelerin çoğunda eğitim yokluğu Burada sunulan sosyal sorunların birçoğu nedeniyle, iyi bir eğitim için ödeme yapmayı imkansız bulan aileler var.

İyi bir eğitim almak isteyen ya da isteyen herkesin herhangi bir ödeme taahhüdü olmaksızın erişebildiği kamu kurumları birçok kez test edilmiş olsa da, yolsuzluk ve suç nedeniyle hiçbir şekilde zenginleşmediği görülmüştür. iyi bir yol.

Her durum kötü değildir, çünkü gerçekten bir değişiklik isteyen ve zamanını kendilerini geliştirmeye, çalışmaya ve topluma katkıda bulunmaya adamış insanlar var, ancak gerçekte bu oran göstergelerde çok düşük.

Kötü eğitim, gelecekte suç, işsizlik, yoksulluk gibi sosyal sorunları da beraberinde getirebilir, çünkü bugün şirketler işe alırken çok talepkardır, bu nedenle çalışanların çalışabilmek için en azından daha az temel bir eğitim derecesine sahip olmalarını şart koşarlar.

Bağımlılık

Sorunlar genellikle daha fazla sorunu beraberinde getirir; bu nedenle eğitim eksikliği, işsizlik, suç vb. Kötü alışkanlıklara yol açabilir. ilaç kullanımıTüketicinin ve çevresindekilerin sağlığına zararlı olabilecek her türlü uyuşturucu veya aşırı alkol.

Suçluların çoğunun, empati duygularını engelledikleri için, bu maddelerden herhangi birini tükettikten sonra en agresif eylemleri yaptıkları bulunmuştur.

Latin Amerika ülkelerinde, bu maddelerin daha fazla miktarda akışı büyük bir endişe ile gözlemlenir, zihni ve bedeni transa sokabilen her türlü bitkinin büyük mahsulleri ve sentetik maddeler oluşturmak için tasarlanmış laboratuvarlar vardır. sağlığa daha zararlıdır.

Bu tür maddelerin aşırı tüketimine karşı kampanyalar oluşturmayı kabul eden, taşıdıkları tehlike konusunda farkındalık yaratmaya çalışan birçok dernek var ve hatta bazı bölgelerde özellikle hastalıkların görüntülerinin gösterildiği sigara kutularına yasalar getirildi. sigara içme alışkanlıklarının bir kişiye neden olabileceğini.

yetersiz beslenme

Aşırı yoksulluk nedeniyle, birçok insanın uzun süre herhangi bir gıda tüketmemiş olması nedeniyle değersiz ölümünü beraberinde getiren bu ciddi sosyal sorun ortaya çıkmaktadır.

Latin ülkeleri, mevcut nüfusun büyük çoğunluğunda yetersiz beslenmenin etkilerinden büyük ölçüde muzdariptir, ancak en yüksek kötü beslenme oranları, tamamen insanlık dışı durumların görüldüğü Afrika kıtasında gözlemlenebilir.

Yetersiz beslenme sadece gerekli miktarlarda yememenin bir etkisi değildir, aynı zamanda tüketilen yiyecek türüyle de ilgilidir, çünkü optimum beslenmeye sahip olmak için, proteinler arasında değişen besin piramidinin tüm bileşenlerini yemek gerekir. yağlar, karbonhidratlar, mineraller, vitaminler ve vücudun uygun işlevini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bileşenler.

Bazı Latin ülkelerinde temel gıda sepeti ürünlerinde kıtlıkBu, belirli ülkelerde yaşayan insanların onlara kolay erişememesine, çoğu durumda vücut için gerekli besinleri sağlayamayan diğer yiyecek türlerini yemeye zorlanmasına neden olmuştur.

şiddet

Bu tür bir sosyal problem uzun zamandır dünyadaki tüm toplumları etkilemiştir, ancak medya geliştikçe nasıl yeni biçimler aldığını gözlemlemek mümkün olmuştur.

Şiddetin, bu tür eylemlerin mağdurunun maruz kalabileceği saldırganlık düzeyinin hesaba katıldığı farklı türleri vardır.

Kadınlara yönelik şiddet, cinsiyetçi düşünceleri tamamen reddeden büyük feminist hareketler nedeniyle bugün dünya çapında en çok uğraşılan konulardan biri olmuştur, çünkü bu, saldırganlara yasal yaptırımlar uygulanmadan ayrımcılığa uğramalarına ve kötü muameleye maruz kalmalarına neden olmuştur.

Şu anda zorbalık olarak sınıflandırılan, insanları taciz eden, onları reddedilmiş hissettiren ve farklı özellikleriyle dalga geçen bir şiddet türü var, bu, saldırganların sosyal ağlar aracılığıyla saldırgan, aşağılayıcı ve alaycı davrandıkları sibernetik seviyelere bile yükseldi. başkalarını nasıl etkiledikleri önemli değil.

Bu, tüm dünyada yaşanan sosyal bir sorundur, ancak Latin Amerika ülkelerinde, aile istismarına ve hatta yabancılara neden olan yüksek düzeyde alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle daha düzenli görülmesine rağmen.

Bu tür eylemler genellikle yasalarca cezalandırılır, çünkü çoğu durumda şiddet uygulayan kişiler kurbanlarının ölümüne bile neden olabilir.

Bu tür sorunları çözmenin en hızlı yolu, toplulukları ve hükümetleri birlikte çalışmaya, sosyal refaha götüren normlara doğru uyum için gerekli yasaları ve yaptırımları uygulamak ve daha az sorun varken bunu anlayan bir toplum sağlamaktır. gelişmeleri daha iyi olacak ve böylece evrilip daha verimli bir toprak haline gelebilecekler.


İlk yorumu siz

Yorumunuzu bırakın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar ile işaretlenmiştir *

  1. Verilerden sorumlu: Miguel Ángel Gatón
  2. Verilerin amacı: Kontrol SPAM, yorum yönetimi.
  3. Meşruiyet: Onayınız
  4. Verilerin iletilmesi: Veriler, yasal zorunluluk dışında üçüncü kişilere iletilmeyecektir.
  5. Veri depolama: Occentus Networks (AB) tarafından barındırılan veritabanı
  6. Haklar: Bilgilerinizi istediğiniz zaman sınırlayabilir, kurtarabilir ve silebilirsiniz.