प्रसिद्धी
माणसांमधील आपुलकी

आपुलकी म्हणजे काय आणि ते कसे व्यक्त केले जाते?

आपुलकी ही मानसिक असते पण आपल्याला ती श्वासासारखी हवी असते. जेव्हा आपण संभाषणांमध्ये किंवा जेश्चरमध्ये याची अपेक्षा करतो तेव्हा ते दिसून येते,...