Ako sa formuje ideológia: z čoho konkrétne pozostáva

Etymologická štruktúra tohto slova má grécky pôvod a tvoria ho dva prvky tohto jazyka: myšlienka, definované ako „forma alebo vzhľad“ a prípona hlúpy ktorá odkazuje na štúdium niečoho konkrétneho.

Osobný záujem ustupuje svojmu pôvodu na základe potrieb, ktoré udržujú určitú myšlienku v pamäti. Je nezávislý na skutočných podmienkach sociálnej skupiny, pretože sa od nich odchyľuje tým, že ich manipuluje pre svoj vlastný záujem.

Ideológiu charakterizuje zámer zachovať alebo zmeniť sociálno-ekonomický, politický alebo kultúrny systém, ktorý v danej spoločnosti prevláda. Analyzuje správanie toho istého celku ako celku a následne pripravuje plán na dosiahnutie toho, čo považuje za ideálne, pretože predstavuje spoločnosť a zároveň poskytuje politický program.

Je to teoretický základ, ktorý určuje požadované životné ideály, a naopak je to praktický základ, ktorý ustanovuje súbor opatrení, opatrení a zmien potrebných na dosiahnutie toho, čo chcete dosiahnuť.

Viera a nápady osobné, skupinové alebo sociálne v určitej oblasti jednotlivca definujú svoju ideológiu, spôsob myslenia.

Ideológia zahŕňa rôzne sféry udalostí v spoločnosti; politické, ekonomické, náboženské, sociálne, vedecké a technologické. Môže odkazovať na predstavy a myšlienky jednotlivca, spoločnosti alebo dokonca historických období.

Ak v spoločnosti existuje súbor konkrétnych myšlienok súvisiacich s jej realitou, ktoré sú zdieľané a sú vedome prijímané ako pravdivé, nachádzame sa v prítomnosti ideológie tejto sociálnej skupiny.

Tieto myšlienky sa stávajú znakom, ktorý ich identifikuje analogicky s ich náboženskými hodnotami, spoločenskou triedou, pohlavím, politickým vkusom, národnosťou atď. Môžu byť zoskupené ako do malých skupín, tak napr náboženské sekty, ako aj napríklad vo väčších skupinách; sympatizanti politických strán, športových tímov a pod.

Ideológia1

Druhy ideológií

Vo vzťahu k počtu ľudí, ktorí súhlasia s určitými ideálmi, ich možno klasifikovať ako:

 • Najmä .: Odkazuje na ideologické myslenie jedinej osoby
 • Dominantné:  Keď sa ideológia rozšíri na celé spoločenstvo.
 • alternatíva: Ak očakávania dominantnej ideológie neuspokojia jej nasledovníkov a podporí sa reštrukturalizácia ideálov. Vo vzťahu k ich citlivosti na zmeny môžu byť ideológie:
 • Konzervatívci: Snažia sa o zachovanie systému.
 • Revolučný: Uplatňujú neočakávané a extrémne premeny.
 • Reformisti: Postupné zmeny platia
 • Regeneračné: Reštrukturalizujú existujúci systém.

Ideológie môžu postupne napredovať komunikáciou, monitorovaním a prispôsobením so vzájomným súhlasom toho, čo považujú za správne alebo škodlivé v sociálnom systéme.

Iné ukladajú veľké skupiny mnohých ľudí myšlienková manipulatívna sila ktorých hlavným záujmom je ovplyvňovať a ovládať komunitu, niekedy s použitím násilia.

Tieto ideologické implementačné procesy nerozlišujú konkrétnu sociálnu skupinu, môžu to byť inštitúcie, spoločenské, politické, náboženské alebo kultúrne hnutia.

Ideológia 2

Politické ideológie.

Fašizmus

Táto ideológia je založená na myšlienke, že moc musí byť sústredená vo vodcovi a národe nad jednotlivcom. Plná kontrola kolektívnej poslušnosti. Sila muža nad ženou.

nacionalizmus

Ochrana územnej identity môže zahŕňať rôzne ideologické typy; ekonomické, etnické, náboženské, kultúrne atď.

Liberalizmus

Je to ten, ktorý uvažuje o deľbe moci štátu, právach jednotlivcov a spravodlivom výkone spravodlivosti bez podceňovania náboženských hodnôt, rovnosti medzi ľuďmi a práva na ich súkromné ​​vlastníctvo.

Ekonomické ideológie

kapitalizmus

Jeho hlavným cieľom je akumulácia kapitálu ako chrbtovej kosti hospodárskej činnosti. V ňom sú výrobné zdroje výhradne v súkromnom vlastníctve, ich prevádzka je založená na zisku a finančné činnosti sa vykonávajú na základe kapitálových investícií. V tejto ideológii sú všetci zúčastnení správajú sa podľa záujmov, ktoré ich posúvajúa; vlastník kapitálu (kapitalista) ide hľadať vyššie zisky; pracovník vykonáva prácu za účelom získania platby (platu) a spotrebitelia sa usilujú získať najlepšie výrobky alebo služby za cenu, ktorá im najlepšie vyhovuje. Často sa nazýva hospodárstvo voľného trhu.

Súkromie je jeho hlavnou osou a podľa nej sú regulované prvky, ktoré ho tvoria; podnikateľská sloboda, činnosť definovaná vlastným záujmom investora, cenový systém, konkurencieschopnosť podniku a malý zásah štátu.

komunizmus

Je založená na sociálnej organizácii, ktorá neuznáva súkromné ​​vlastníctvo, ani na rozdieloch v sociálnych triedach. Má kontrolu nad výrobnými prostriedkami a zaisťuje distribúciu tovaru rovnakým spôsobom medzi členmi spoločnosti podľa potreby. Tento systém sa snaží vykonať extrémne opatrenia na vyvlastnenie individuálneho majetku, aby ho mohol štát využívať.

socializmus

Štát je ten, kto udržiava vlastníctvo výrobných prostriedkov a ich správy, má tiež účel postupná eliminácia sociálnych tried. Obhajuje teóriu, že všetky hlavné odvetvia hospodárstva by mali byť pod kontrolou štátu.

Aj keď to vyzerá trochu ako komunizmus vo svojich ideologických základoch, socializmus navrhuje ekonomický plán, v ktorom je komunita vlastníkom výrobných prostriedkov a ich distribúcie alebo centralistická vláda, ktorá monopolizuje plánovanie a riadenie ekonomiky.

Sociálna demokracia

Je to oblasť, v ktorej sa hľadá mierová transformácia kapitalistického systému na socializmus s postupnými reformami v rámci systému, vyhýbajúc sa cestám násilia. Jej cieľom je dosiahnuť vyššiu úroveň slobody, rovnosť a blahobyt pre celú spoločnosť a stimuluje hodnoty sociálnej spravodlivosti, solidarity, zodpovednosti, progresivizmu a humanizmu.

Nesúhlasia so spôsobom, akým trhová ekonomika rozdeľuje zdroje, avšak akceptujú to, ale usilujú sa o zásah štátu pri hľadaní rovnováhy zaručujúcej ekonomickú slobodu.

Rodové ideológie.

Táto ideológia je založená na presvedčení jej priaznivcov, že spoločenské vnímanie bytosti prevláda nad jej biologickým stavom a že jej sociálne správanie je relevantnejšie ako to, čo sa javí v tele biologicky. Odmietajú biologickú klasifikáciu pohlaví (žena - muž) tvrdí, že nenecháva priestor pre inú možnosť. Prijatím lingvistického výrazu „pohlavie“ im umožňuje odkazovať sa na tri klasifikácie (mužské, ženské a stredné).

Domnievajú sa, že spoločensky by sa malo akceptovať to, čo človek tvrdí, že je sexuálne (jeho psychologické pohlavie), nezávisle od toho, čo ho biologicky identifikuje (biologické pohlavie).

Štúdie týkajúce sa sexuálnej identity osoby stanovujú existenciu troch vzájomne závislých aspektov, ktoré treba brať do úvahy; biologický sex, psychologický sex a sociologický sex.

U mužov aj u žien existuje úzka súdržnosť medzi zložkami tela, psychické a duchovné, ako aj biologické a kultúrne.

Podporovatelia tejto ideológie sú väčšinou homosexuáli, transgénni ľudia, bisexuáli. Táto ideológia sa usiluje o oslobodenie človeka vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Téma ideológií je taká široká a zároveň tak zložitá. Mnohé súvisia navzájom, pretože keďže sa jedná o koncept osobitne obsiahnutý v ľudskom myslení a jeho sociálnom prostredí, ktoré zahŕňa všetky oblasti života, nevyhnutne sa vyskytuje ideologická interakcia vďaka čomu je jeho štúdium také rozsiahle.

Tentokrát sme prešli najaktuálnejšími a najkontroverznejšími ideológiami v spoločnosti a uvedomili sme si, že je potrebné analyzovať ešte veľa ďalších.


Zanechajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

 1. Zodpovedný za údaje: Miguel Ángel Gatón
 2. Účel údajov: Kontrolný SPAM, správa komentárov.
 3. Legitimácia: Váš súhlas
 4. Oznamovanie údajov: Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, iba ak to vyplýva zo zákona.
 5. Ukladanie dát: Databáza hostená spoločnosťou Occentus Networks (EU)
 6. Práva: Svoje údaje môžete kedykoľvek obmedziť, obnoviť a vymazať.