19 નિ Selfશુલ્ક સ્વ-સહાય udiડિઓ (વધુ સારા રહેવા માટે)

હું તમને આ 19 સંપૂર્ણપણે મફત સ્વ-સહાય audડિઓઝ સમક્ષ રજૂ કરું છું. તેમાં માનવ અવાજ સાથે વ્યાખ્યાનો અને શ્રેષ્ઠ સ્વ-સહાય -ડિઓબુક શામેલ છે.

તમારા જીવનમાં પરિવર્તનની 101 રીતો

Neડિઓબુક "તમારા જીવનમાં પરિવર્તનની 101 રીતો" વેઇન ડાયર દ્વારા

તમારા જીવનને પરિવર્તન કરવાની 101 રીતો શીર્ષક પર વેઇન ડાયર દ્વારા એક નાનો iડિઓબુક. સાંભળવા માટે ખૂબ જ પ્રકાશ છે ...

પ્રચાર

પાઉલો કોએલ્હો દ્વારા ઑડિયોબુક “ધ ઍલકમિસ્ટ”

હું તમને પાઉલો કોએલ્હો દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક "ધ ઍલ્કેમિસ્ટ" નો ઑડિયો મૂકી રહ્યો છું જે માનવ અવાજ (રોબોટિક નહીં) સાથે સંભળાવે છે. હું વિભાજિત નથી ...

દીપક ચોપરા દ્વારા ઓડિયોબુક "ધ પાથ ઓફ ધ મેજીશિયન".

દીપક ચોપરાની આ ઓડિયોબુક, "ધ પાથ ઓફ ધ મેજીસીયન" સાથે, તમે તમારા આંતરિક જાદુગરને શોધવાનું શીખી શકશો, જે સક્ષમ છે…

Udiડિઓબુક: વિશ્વનો મહાન વિક્રેતા

અમે ઓગ મેન્ડિનો દ્વારા “ધ વર્લ્ડસ ગ્રેટેસ્ટ સેલ્સમેન” સાથે અમારી સ્વ-સહાય ઑડિયોબુક્સની સૂચિમાં ઉમેરવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ, જેમાંથી એક…

નિર્ણયોની શક્તિ

આજે મેં મારું પહેલું પોડકાસ્ટ બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે. હું લગભગ 5 મિનિટનું દૈનિક પોડકાસ્ટ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ જેથી ...