quảng cáo

Sách nói «Nhà giả kim» của Paulo Coelho

Tôi để lại cho các bạn bản audio cuốn sách "Nhà giả kim" của Paulo Coelho được thuật lại bằng giọng người (không phải giọng người máy). Tôi không được chia thành...

Hoàng tử bé (Sách nói)

Hôm nay tôi mang đến cho các bạn cuốn sách nói đã đánh dấu tuổi thơ của tôi và chắc chắn là của nhiều người. Nói về...