LIÊN HỆ

  Tôi chấp nhận Chính sách xử lý dữ liệu.

  Khi gửi biểu mẫu, dữ liệu như email và tên của bạn sẽ được yêu cầu, những dữ liệu này được lưu trữ trong cookie để bạn không phải điền lại chúng trong các chuyến hàng sau này. Bằng cách gửi biểu mẫu, bạn phải chấp nhận chính sách bảo mật của chúng tôi.

  1. Chịu trách nhiệm về dữ liệu: AB Internet Networks

  2. Mục đích của dữ liệu: Trả lời các yêu cầu nhận được trong biểu mẫu

  3. Tính hợp pháp: Sự đồng ý rõ ràng của bạn

  4. Lưu trữ dữ liệu: Cơ sở dữ liệu do Occentus Networks (EU) lưu trữ

  5. Quyền: Truy cập, chỉnh sửa, xóa, giới hạn, khả năng di chuyển và quên dữ liệu của bạn