quảng cáo

Trên cả hai mặt của quầy

Dưới đây tôi xin chép lại một bức thư đăng trên tạp chí XL Semanal. Cô đã là người chiến thắng trong một cuộc thi mang tên "The...