Sut i adnabod gwir gariad?

Mae llawer yn chwilio am berson arall i'w gadw'n gwmni trwy gydol eu hoes, er mwyn helpu ei gilydd a chael cefnogaeth ddiamod sy'n caniatáu iddynt fod yn well ym mhob maes, er mai ychydig iawn sy'n gwybod sut i adnabod gwir gariad mewn gwirioneddErs yn y byd rydyn ni'n byw ynddo heddiw mae yna lawer o unigolion sy'n tueddu i ganolbwyntio ar bethau materol a nwyddau economaidd yn lle edrych am y teimlad o undeb rhwng y ddau.

Camgymeriad mawr yw meddwl eich bod chi wir yn caru person heb fod wedi byw gyda nhw ddigon, gan ein bod ni fel arfer yn cwympo mewn cariad â phethau da a rhinweddau ein partner, ond pan maen nhw'n cael diwrnod gwael ac maen nhw'n gwylltio neu'n drist mae'r sefyllfa'n dechrau troi ychydig yn wahanol.

Un o brif seiliau cariad yw ymddiriedaeth, er bod yn rhaid i lawer o bileri eraill ddod gyda hyn er mwyn gallu cynnal strwythur gwych y teimlad rhyfeddol hwn y mae pob bod dynol yn llwyddo i'w deimlo yn ei fywyd.

Gwir gariad

Er mwyn gallu cydnabod ein gwir gariad mae'n angenrheidiol teYstyriwch rai agweddau pwysig iawn, felly dyma rai awgrymiadau i ddod o hyd iddo, ei gydnabod, ac mae'n debyg mai'r pwysicaf oll yw gofalu amdano fel nad yw'r teimlad yn cael ei golli dros amser.

Beth yw gwir gariad?

Er mwyn deall yr hyn y mae gwir gariad yn ei olygu ynddo'i hun, mae angen deall ein hunan mewnol, gan mai dyna lle mae'r teimlad yn dod mewn gwirionedd, fel yr ymadroddion nodweddiadol sy'n dweud "Yn gyntaf rhaid i chi garu'ch hun i allu caru eraill."

Y dyddiau hyn, mae gan lawer o bobl gysyniad o gariad nad oes a wnelo â'r hyn y mae'n ei awgrymu mewn gwirionedd, gan mai'r peth cyntaf y maent yn edrych amdano yw person sydd â nwyddau materol ac economaidd yn eu meddiant ac nid ydynt yn talu sylw i'r teimladau hynny dyma'r pwysicaf.

Awgrymiadau i gydnabod gwir gariad

Pan amlygir y teimlad hwn mewn gwirionedd mae yna rai agweddau ac agweddau sy'n cael eu taflu'n llwyr oherwydd er mwyn cael eu cyflawni mae'n angenrheidiol bod y ddau yn ddiamod a bod arwyddion o derfynau a pharch tuag atynt.

Nid yw cariad go iawn yn cael ei eni, mae'n cael ei wneud

Mae hwn yn bwynt pwysig iawn, fel rhai Maent yn tueddu i gredu y byddant yn dod o hyd i'w gwir gariad ac yn gwybod mai hwn yw'r un iawn mewn un diwrnod yn unig ond mewn gwirionedd mae'n rhaid ei adeiladu a ffugio gyda'r profiadau sy'n cael eu byw fel cwpl.

Nid yw'r math hwn o deimlad yn ymddangos yn sydyn, ond yn hytrach dylid ei wneud gyda'n partner ar ôl cael amser da o gydfodoli, deall a chefnogaeth ddiamod, gan oresgyn y rhwystrau sy'n cael eu cyflwyno fel tîm, oherwydd ar hyn o bryd o ddechrau cyd-fyw, yr unig ffordd i gael cydfodoli da yw trwy ffurfio cymhlethdod tragwyddol.

Rhaid sefydlu rhai terfynau

Mae'n swnio'n rhyfedd dweud y dylai fod cyfyngiadau pan fyddwch chi'n caru, ond dyma'r peth mwyaf arferol i bob person yn y byd sefydlu'r hyn maen nhw ei eisiau a'r ffordd maen nhw ei eisiau, fel bod gan y person sydd â'r rôl honno ar y foment rhaid i'n partner bywyd barchu'r hyn sydd wedi'i sefydlu. Os na chaiff y terfynau hyn eu parchu ar ryw adeg yn y berthynas, gallai olygu nad chi yw'r person iawn i'w charu fel hyn.

Nid oes angen cariadus

Os ydych chi erioed wedi clywed y dywediad "o gariad i gasineb does dim ond un cam" yna byddwch chi'n hawdd deall yr hyn mae hyn yn ei awgrymu, gan eu bod nhw'n ddau beth gwahanol iawn i fod angen rhywun i fod yn well ganddyn nhw na phethau eraill.

Pan fydd dau berson wir yn caru ei gilydd, mae'r teimlad hwnnw'n bwysicach na dim arall, mae'n well ganddo hyd yn oed arian a'r nwyddau y gall eu cynnig.

Pan fyddwch chi'n caru nid ydych chi'n mynnu

Ni ellir gweld galwadau byth wrth fod yn gariadus, ers hynny rhaid i wir gariad bob amser fod yn ddiamod. Os yw'ch partner yn mynnu eich bod chi'n gwneud unrhyw beth, neu'n bod mewn ffordd wahanol i allu'ch caru chi, mae hynny oherwydd nad ydyn nhw wir yn golygu'r hyn maen nhw'n ei ddweud neu nad ydyn nhw'n rhoi digon o bwysigrwydd i chi.

I garu nid oes angen yr amodau arnoch chi

Fel y dywedwyd eisoes ar sawl achlysur, ni all yr amodau fodoli pan ydych chi wir yn caru, ac enghraifft glir o hyn yw ein bod ni fel arfer yn cwympo gyda'r holl bethau da sydd ganddo i'w cynnig i ni pan rydyn ni'n cwympo mewn cariad â pherson. , ond pan fydd yn tynnu allan yr ochr dywyll sydd gan bob bod dynol, dyna pryd mae'r teimlad yn cael ei golli. Er mwyn caru rhywun yn wirioneddol, rhaid i chi wybod sut i werthfawrogi ei gryfderau a'i wendidau.

Nid yw problemau'n cael eu hosgoi, fe'u datrysir

Un o'r anfanteision mwyaf a all fodoli mewn perthynas gariad yw ceisio osgoi problemau, oherwydd fel arfer wrth wneud hyn maent yn cynyddu a gallant hyd yn oed waethygu nag yr ydych chi eisiau.

Y ffordd orau o gael perthynas sefydlog yw trwy ddatrys problemau yn y ffordd fwyaf aeddfed bosibl, sef trwy siarad amdano. Cofiwch, os ydych chi gyda pherson rydych chi'n ei garu ac i'r gwrthwyneb, ni ddylai fod unrhyw ragfarnau nac amodau ar gyfer beth gellir datrys y broblem sy'n bodoli os ydyn nhw'n ei wneud gyda'i gilydd.

Os gellir arsylwi ar yr holl agweddau hyn yn eich perthynas, yna mae gwir gariad, felly mae'n well dechrau siarad mwy â'ch partner, ac wynebu'r problemau a'r rhwystrau sy'n codi wrth weithio fel tîm, a dim ond yn y ffordd honno y mae hynny'n byddwch yn gallu cydnabod ai gwir gariad ydyw.

Sut i osgoi cael eich siomi?

Er ei fod yn rhywbeth nad oes llawer yn ei wybod, mae angen egluro bod yna lawer o bobl yn y byd hwn, ac i fod yn gliriach, mae'r rhan fwyaf o fodau dynol yn tueddu i fod â diddordeb mewn cael buddion a nwyddau economaidd gan bobl eraill, felly pan ddaw i dylai chwilio am gariad fod yn ofalus gyda'r math hwn o bobl.

Wrth ddarllen y cyngor i gydnabod gwir gariad, mae'n hawdd iawn penderfynu beth yw'r ffyrdd i osgoi person yn ein siomi, ac mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i chi wybod sut i'w wynebu, ers hynny yn fwy tebygol o gael siom neu dwyll, na gwir gariad.

Dyma rai awgrymiadau i allu gwahaniaethu rhwng siom a pherthynas sefydlog bosibl, oherwydd er mwyn gwireddu'r math hwn o berthynas mae'n rhaid adnabod yr unigolyn yn dda iawn a byw gyda nhw am amser hir.

Mae arian yn gwneud i bobl edrych fel

Os ydych chi'n berson sydd â digon o asedau economaidd, neu o leiaf mae gennych ansawdd bywyd da ac mae'n hawdd sylwi arno, bydd yn gyffredin iawn gweld pobl yn dod atoch chi ac yn dangos eu bod nhw'n eich caru chi mewn gwirionedd yr hyn maen nhw'n chwilio amdano yw manteisio arnoch chi.

Er mwyn gallu adnabod pan mae teimlad mewn gwirionedd, a phan fyddant yn manteisio arno, mae angen gwybod a oes parch yn anad dim, ac a yw'n well gan yr unigolyn fod gyda chi waeth beth fo'ch arian.

Nid y corfforol yw'r pwysicaf

Diolch i'r datblygiadau technolegol a ddefnyddir yn y cyfryngau y dyddiau hyn mae'n gyffredin iawn gweld i bobl sy'n gwneud cysylltiadau trwy rwydweithiau cymdeithasol, tudalennau dyddio a chymwysiadau symudol sydd wedi'u cynllunio at yr un diben, sef dod o hyd i bartner, y peth drwg am y sefyllfaoedd hyn yw bod y corfforol yn bresennol yn anad dim arall, oherwydd dyma'r peth cyntaf sy'n cael sylw.

Nid oes raid i chi o reidrwydd fod yn fodel rôl i bobl eraill syrthio mewn cariad â chi, oherwydd teimladau yw'r rhai mwyaf perthnasol yn y sefyllfaoedd hyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)