Beth yw cysylltiadau amserol? Mathau ac enghreifftiau

Geiriau yw ein cyfathrebu, boed hynny ar lafar neu'n ysgrifenedig. I fynegi unrhyw beth yn y ddwy ffordd a grybwyllir, rydym yn grwpio nifer o eiriau sy'n arwain at y datganiad, y frawddeg neu'r ymadrodd yr ydym am ei ddweud. Fodd bynnag, rydym yn ei wneud mewn a ffordd dwt mae hynny'n gwneud i'r rhai sy'n derbyn ein neges ddeall yr hyn sy'n cael ei ddweud.

Er bod llawer o bethau'n ymddangos yn rhesymegol ac yn cael eu cyflawni dim ond oherwydd y credir ei fod felly; Mae ganddyn nhw astudiaeth sy'n nodi'r rheswm dros eu natur, eu swyddogaethau a phethau eraill sy'n ymateb i'w bodolaeth.

Dyma achos y cysylltiadau, er ein bod yn eu hymarfer a'u harfer, ond pan ofynnwn i'n hunain beth ydyn nhw, does dim ateb. A diolch i disgyblaethau ieithyddol Maent nid yn unig yn gyfrifol am roi rheolau ond hefyd o astudio a dadansoddi iaith, gallwn wybod rhai enwau lleferydd (ysgrifenedig neu lafar) y gwnaethom eu hanwybyddu neu y credwn eu bod yn null.

Cyn canolbwyntio ar y fanyleb, rhaid cysynoli beth yw morpheme; sy'n air, a elwir hefyd yn forpheme neu'n ddamcaniaethol "gronyn gramadegol." Mae hyn yn cyflawni swyddogaeth gystrawennol sy'n cynnwys undeb geiriau neu frawddegau ag eraill, hynny yw gair sy'n ymuno â dwy frawddeg neu air.

Ar ben hynny, mae'r enw 'nexus' yn nodi yn ôl ei ystyr "cyfuniad" rhwng dwy ran sydd ar wahân. Dylid nodi ei fod yn rhywbeth sy'n nodweddiadol o'r disgyblaeth ieithyddol morffosyntactig ac nid gyda'r hyn a elwir yn 'gysylltydd ieithyddol' a fyddai eisoes yn mynd i mewn i'r semantig-ddisgyblaidd.

Mae'r cysylltiadau'n mynd ymhellach, i'r trosiadol, gan geisio trwy gysyniadau a thermau i ddod â syniadau ynghyd, a thrwy hynny sicrhau crynhoad cydgysylltiedig a chydlynol o sawl gair mewn brawddeg. Geiriau byr yw'r rhain fel rheol, fodd bynnag, gall fod yn wir eu bod yn cynnwys mwy nag un.

Fel llawer o bethau, mae gan y rhain ddosbarthiad neu deipolegau sy'n ymateb yn ôl eu ffordd o ddefnyddio. Mae yna grŵp o gysylltiadau cydgysylltu lle mae'r cysylltiadau copulative, disjunctive, adversative, dosbarthu ac esboniadol fel y'u gelwir.

Gelwir y grŵp arall yn gysylltiadau is ac yn hyn mae mwy; ceir y rhai amserol, moddol, lle, achosol, olynol, amodol, terfynol, cymharol a chonsesiynol. Ond yn y swydd hon byddwn yn cyfyngu ein hunain i egluro beth yw pwrpas y stormydd a beth ydyn nhw.

Beth yw cysylltiadau dros dro a sut maen nhw'n gweithio?

Yma byddai'n ddau geiriau neu frawddegau y byddwn yn eu huno dros amser a nid yn union o ystyr hinsoddegol ond y mae'r cwestiwn "pryd?" Ac mae'n cael ei ateb yn y presennol, y gorffennol neu'r dyfodol.

Adferfau cydnaws (pan, yn union, tra) ac ymadroddion cysylltiol (cyn gynted ag, ar y pryd, cyn (o) hynny, yn gyntaf, ar ôl (o) hynny, tra, pryd bynnag, cyn gynted ag, ar yr un pryd, yn y cyfamser) gellir disodli'r 'pan' gan mai hwn yw un o'r dolenni dros dro a ddefnyddir fwyaf i uno. Er y byddai hyn hefyd yn dibynnu ar ba fath ydyw.

Byddwn yn gwneud enghraifft, gan basio dwy frawddeg wahanol a syniad eilaidd i fod yn brif frawddeg unigryw, dros amser:

"Ymddeolodd o'r tŷ" a "daeth yr haul allan." Os ydym am i'r ddwy frawddeg hon fod yn yr un un, rhowch y 'pryd' yng nghanol y ddwy, a fyddai'n arwain at “gadawodd y tŷ pan gododd yr haul”.

Dylid nodi hynny ni fydd y cyswllt amserol bob amser yng nghanol y ddwy frawddeg neu'r gair, Efallai eu bod yn wir eu bod ar y dechrau neu ar y diwedd ac yn yr ystyr hwn mae angen gwneud y cafeat y gall y cyswllt hefyd fod o fwy o eiriau ac nid un yn unig.

Enghraifft: “Wrth i ni chwarae, mam yn gwneud bwyd” / Fe wnaethon ni chwarae a gwneud bwyd ar yr un pryd

Pa fathau sydd yna?

Yn ei dro, mae gan yr un penodol hwn ddosbarthiad mewnol a mân sy'n cynnwys tri dolen, sef cysylltiadau anteriority, cydamserol a posteriority.

 • Ymlaen llaw: yw'r rhai sy'n cyfeirio at rywbeth a ddigwyddodd cyn digwyddiad arall. Er enghraifft: Yn gyntaf, cyn, cyn, cyn, yn gyntaf, ymhlith eraill.
 • Ar yr un pryd: Mae'r rhain ar eu pennau eu hunain yn siarad am ddau ddigwyddiad a ddigwyddodd ar yr un pryd. Enghreifftiau: Yn y cyfamser, yn y cyfamser, ar yr un pryd, ymhlith eraill.
 • Wedi hynny: Nhw yw'r rhai sy'n delio â gweithred a ddigwyddodd ar ôl y llall. Enghreifftiau: Ar ôl, yna, yn ddiweddarach, yna, ymhlith eraill.

Enghreifftiau o ddolenni dros dro

 • Pan fydd fe wnaethon ni fwyta, fe wnaethoch chi gysgu.
 • Roeddwn i'n ymolchi pan roedd hi'n bwyta.
 • Dechreuodd lawio pan Roeddwn i'n dod i'm tŷ.
 • Nid oeddwn ar fy mhen fy hun pan Fe gerddoch chi i mewn heb roi unrhyw rybudd.
 • Pan fydd roedd hi'n cysgu roedd y mosgitos yn ei thagu.
 • Tra Fe wnes i ymarfer, gwrando ar gerddoriaeth.
 • Oedd yn bwyta ar yr un pryd a chwaraeodd.
 • Cyn Dewch allan, dywedais wrthych beth i'w wneud
 • Roeddwn i'n rhedeg cyn gynted fel yn gallu mynd allan o'r tŷ.
 • Cyn roedd bwyta'n cysgu.

Enghreifftiau mewn darnau llenyddol

Wrth ei enghreifftio mewn ffordd syml gyda brawddegau eithaf byr, mae'n ddealladwy, fodd bynnag, nid ydym bob amser yn cyfathrebu mor fanwl gywir ac yn yr un modd rydym yn defnyddio'r defnydd o gysylltiadau amserol.

Nesaf, byddwn yn dyfynnu rhai awduron sydd, yn eu testunau llenyddol, yn caniatáu inni werthfawrogi peth o'r ddisgyblaeth ieithyddol hon.

“Fe wnaeth Carlos Argentino esgus rhyfeddu nad wyf yn gwybod pa harddwch o osod golau (a oedd, heb amheuaeth, yn gwybod eisoes) a dywedodd wrthyf gyda pheth difrifoldeb:

- Yn ddrwg i'ch gradd, bydd yn rhaid i chi gyfaddef bod y lle hwn yn debyg i'r rhai sydd wedi'u rhifo fwyaf yn Flores.
Darllenwch fi, ar ôl, pedair neu bum tudalen o'r gerdd. (…) Gwadodd yn chwerw y beirniaid; yna, yn fwy diniwed, roedd yn eu cyfateb i'r bobl hynny "nad oes ganddynt fetelau gwerthfawr na gweisg stêm, melinau rholio ac asidau sylffwrig ar gyfer bathu trysorau, ond sy'n gallu nodi i eraill le'r trysor.

- Borges, Yr Aleph.

“Gair ar air, wedi’i amsugno gan gyfyng-gyngor sordid yr arwyr, gan adael ei hun i fynd tuag at y delweddau a oedd yn cael eu cydgysylltu ac yn caffael lliw a symudiad, bu’n dyst i’r cyfarfod diwethaf yng nghaban y mynydd. Yn gyntaf aeth y fenyw i mewn, yn amheus; nawr roedd y cariad yn cyrraedd, ei wyneb wedi'i gleisio gan ergyd cangen. "

 

- Cortázar, Parhad Parciau.

Slamodd ei gefn a sbio i ffwrdd, heb edrych yn ôl nes iddo gyrraedd crib y llafn olaf. Yna trodd, gan godi ei het ar ei law dde. A dyna'r peth olaf a welodd y ffrindiau, wrth fynd i lawr y bryn diflannodd y ffigwr. "

- Stelardo, Don Julio.

Ffeithiau hwyl 

Mae'n bwysig codi nad yw elfennau amserol bob amser yn cael eu cynrychioli mewn ffordd mor weladwy â chysylltwyr ac yn y math hwn o achosion, maent y tu allan i'r ddedfryd neu ei dadansoddiad brawddeg; felly maent yn dechrau cyflawni swyddogaeth gystrawennol a elwir yn arbennig fel cyflenwad amgylchiadol o amser.

Nid yw cyflenwad amgylchiadol amser yn ddim mwy na'r swyddogaeth gystrawennol y soniwyd amdani uchod, sy'n cael ei chyflawni neu ei chyflawni gan ymadrodd enwol neu gan ymadrodd arddodiadol, sy'n ymateb i ryw amgylchiad semantig o amser, lle neu fodd i'r ferf y mae'n ategu hynny.

Byddwn yn gadael isod ddarnau llenyddol eraill sy'n esiampl i'ch rhoi mewn cyd-destun â'r hyn sy'n cael ei ddatgelu.

Pan fydd y cronopios yn mynd ar daith, maen nhw'n dod o hyd i'r gwestai yn llawn, mae'r trenau eisoes wedi gadael, mae'n bwrw glaw yn uchel, ac nid yw'r tacsis eisiau mynd â nhw neu maen nhw'n codi prisiau uchel iawn. Nid yw'r Cronopiaid yn digalonni oherwydd eu bod yn credu'n gryf bod y pethau hyn yn digwydd i bawb, ac amser gwely maen nhw'n dweud wrth ei gilydd: "Y ddinas hardd, y ddinas harddaf." Ac maen nhw'n breuddwydio trwy'r nos bod partïon mawr yn y ddinas a'u bod nhw'n cael eu gwahodd. Drannoeth maen nhw'n deffro'n hapus iawn, a dyma sut mae'r cronopiaid yn teithio.

Cortazar, Teithio.

Un diwrnod, tra roedd Ananías a chi melyn a phrodigen denau yn aros am laeth y bore ynghyd â'r fam-gu a ddaliodd ei thalcen wrth y giât ac yn godro, rhedodd y gaseg allan o laeth am byth.

Delgado Aparan, Ac felly mae Pambelé yn cael ei eni ac nid yw'n diflannu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.