Beth yw'r dull dadansoddol? Nodweddion, rheolau, dosbarthiad a mwy

Yn ôl pob tebyg trwy gydol ein bywydau gallwn ddod o hyd i lawer o fethodolegau i ymchwilio i ryw wrthrych neu ffaith, fel y dull dadansoddol.Cyn gwybod beth mae hyn yn ei gynnwys, rhaid i ni wybod bod mwy nag un dull ymchwil, fel y dull synthetig..

Yn ôl yr RAE, Diffinnir “dadansoddi” fel “gwahaniaethu a gwahanu rhannau rhywbeth i wybod ei gyfansoddiad”. Tra bod y "synthesis" yn cael ei alw'n "gyfansoddiad cyfanwaith trwy gyfarfod ei rannau."

Unwaith y mae'n amlwg bod cydberthynas â'r dadansoddiad Mae "dadelfennu", a synthesis yn cyfateb i "gyfansoddiad", yna gallwn ddeall mai'r dull dadansoddol yw'r un sy'n mynd yn ei flaen trwy ddadelfennu'r cyfansoddion go iawn, neu resymegol a delfrydol, i'w rhannau a'r dull synthetig yw'r un sy'n mynd ymlaen o'r syml i'r cyfansoddyn ac yn benodol.

Defnyddir y dull synthetig yn y gwyddorau arbrofol, oherwydd trwy hyn, mae deddfau cyffredinoli yn cael eu tynnu. Y dadansoddol yw'r broses sy'n deillio o wybodaeth o'r deddfau. Mae'r synthesis yn cynhyrchu gwybodaeth uwchraddol trwy ychwanegu gwybodaeth newydd nad oedd mewn cysyniadau blaenorol.

Felly o'r ddau ddull hyn gellir dweud eu bod yn cyfateb i'r ddau fath o resymu sy'n gweithio mewn modd amserol i ddealltwriaeth ddynol, hynny yw, sefydlu a didynnu.

Felly ... Beth yw'r dull dadansoddol?

Y dull dadansoddol yw'r broses ymchwil empeiraidd-ddadansoddol honno sy'n canolbwyntio ar ddadelfennu cyfanwaith, gan ei datgymalu i sawl rhan neu elfen i bennu'r achosion, natur ac effeithiau. Diffiniad dadansoddiad yw astudio ac archwilio ffaith neu wrthrych penodol, dyma'r mwyaf a ddefnyddir ym maes y gwyddorau cymdeithasol a'r gwyddorau naturiol.

Am yr un rheswm, mae'n hanfodol ar gyfer i gynnal dull dadansoddol mae angen gwybod natur y ffenomen ac o'r gwrthrych sy'n cael ei astudio i ddeall ei hanfod ac i roi ymchwiliad priodol. Mae'r dull hwn yn ein helpu i wybod mwy am wrthrych astudio a'i nodweddion y mae'n bosibl: egluro, gwneud cyfatebiaethau, deall ei ymddygiad yn well a sefydlu damcaniaethau newydd.

Mae'r dadansoddiad yn cymryd siâp o'r hyn concrit i haniaethol, oherwydd gyda'r offeryn tynnu mae'n bosibl gwahanu'r rhannau o'r cyfan yn ogystal â'u perthnasoedd sylfaenol sydd o ddiddordeb i astudiaeth ddwys.

Yna mae gan y dull dadansoddol sawl nodwedd, rheolau i'w dilyn a chamau i allu cyflawni'r fethodoleg yn llwyddiannus.

nodweddion

 1. Nid yw'n ystyried bod ei gasgliadau yn anffaeledig neu'n derfynol, gallant newid yn sgil diolch i ymchwil newydd sy'n gwrthbrofi unrhyw ragdybiaeth.
 2. Y dull yn agored i ymgorffori gwybodaeth newydd a gweithdrefnau er mwyn sicrhau dull gwell o ymdrin â'r gwir.
 3. Mae angen samplau arnoch: Mae samplu yn rhan bwysig o'r dull dadansoddol, os cymerir y sampl yn anghywir byddai'r canlyniadau'n anghywir neu'n ddiwerth.
 4. Mae'n cynnwys arbrawf y gallwch chi gael gwallau, ac yn y diwedd cael y gwir.

Rheolau'r dull dadansoddol

 • Cyn archwilio a datrys cwestiwn, mae angen gwireddu ei natur. Yn yr un gwrthrych gallwch archwilio a cheisio darganfod gwahanol elfennau megis ei hanfod, neu ei briodweddau a'i briodoleddau, neu hefyd ei berthynas arbennig â bodau eraill.
 • Mae'n gyfleus dadelfennu'r digwyddiad neu'r gwrthrych gan gofio y bydd archwiliad manwl o'i rannau, elfennau neu egwyddorion yn cael ei gynnal. Gall y dadelfennu hwn fod yn real ac yn gorfforol, neu'n rhesymol ac yn ddelfrydol, yn dibynnu ar y gwrthrych dan sylw. Mae hefyd yn ffafriol gofalu bod y dadelfennu hwn yn cael ei wirio trwy gadw rheolau'r rhaniad, er mwyn osgoi dryswch.
 • Wrth arholi elfennau neu rannau gwrthrych, Rhaid ei wneud yn y fath fodd fel nad ydyn nhw'n colli golwg ar eu perthnasoedd â'i gilydd ac mae cysylltiad rhwng popeth fel bod undeb. Pe bai unigolyn yn ystyried rhannau gwrthrych ar ei ben ei hun, heb ystyried nac ystyried y perthnasoedd â'i gilydd a chyda'r cyfan, mae'n sicr y byddai'n debygol iawn y byddai syniadau anghywir a gwallus am y gwrthrych hwnnw'n cael eu ffurfio.

Camau'r dull dadansoddol

Er mwyn defnyddio'r dull dadansoddol mewn ymchwil, bydd yn rhaid ei gynnal yn systematig mewn ffordd orfodol trwy sawl cam sef:

Arsylwi

Mae'r cam hwn yn cynnwys gweithgaredd sydd yn cael ei berfformio gan fodau byw i ganfod a chymathu gwybodaeth. Mae'r term hefyd yn cyfeirio at recordio digwyddiadau penodol trwy ddefnyddio offerynnau.

disgrifiad

Yn y cam hwn y peth hanfodol yw diffinio rhywbeth sy'n rhoi syniad cyffredinol o'r hyn a arsylwyd eisoes. Mae'r disgrifiad yn bwysig gan ei fod yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am yr hyn sy'n cael ei ymchwilio, gyda chymaint o fanylion â phosibl.

Archwiliad beirniadol

Mae'n broses o gweld yn wrthrychol yr hyn sy'n cael ei ddadansoddi darparu cynigion rhesymegol er mwyn sicrhau canlyniad y mae'n rhaid iddo fod yn ddealladwy er mwyn cael ei ddehongli'n glir ac yn gryno.

Segmentu'r ffenomen

Mae'n ceisio dadelfennu'r rhannau o'r hyn sy'n cael ei ddadansoddi er mwyn gallu ei ddelweddu o wahanol safbwyntiau ac onglau sy'n datgelu mewn ffordd benodol y problemau posibl na fyddai wedi bod yn bosibl eu gwireddu heb y dadansoddiad.

Cyfrif y partïon

Mae'n cynnwys esboniad cronolegol a threfnus y rhannau sy'n ffurfio'r wybodaeth.

Didoli a Dosbarthu

Trefnu gwybodaeth yn ôl dosbarthiadau. Mae'r cam hwn hefyd yn cynnwys dadansoddiad o'r wybodaeth a gafwyd, sydd â lle i ehangu perfformiad mewn ffordd gliriach a mwy cryno. Mae'n cynnwys gwahaniad go iawn elfennau cydran cyfan.

Mae pobl eraill yn cyddwyso'r holl gamau hyn yn dri cham:

 • Arbrofi: Fe'i cynhelir gydag arbenigwr neu ymchwilydd sy'n gosod amodau i ddarganfod y nodweddion sylfaenol a'u perthnasoedd hanfodol.
 • Noder: Gwneir y cam hwn cyn, yn ystod ac ar ôl yr ymchwiliad, hynny yw, bob amser.
 • Dull mesur neu ddidynnol: Yn hyn mae'n dibynnu mwy ar y niferoedd mewn ystadegau trwy arolygon, holiaduron neu offerynnau eraill.

Enghraifft o ddull dadansoddol

Pan fydd unigolyn yn dioddef o glefyd organ, mae angen astudio ei gelloedd a'i feinweoedd i ddod i ateb yn seiliedig ar ddamcaniaethau amrywiol sy'n gysylltiedig â'r broblem.

 • Os ydyw, er enghraifft, ffeithiau neu ffenomenau unigolBydd yn rhaid i ni ddefnyddio arsylwi, profiad a sefydlu.
 • Os yw'n ymwneud â hi gwirioneddau mwy neu lai cyffredinol, rhesymu a didynnu yw'r ffordd gyffredin i'w cyrraedd.
 • Os yw'n ymwneud â gwrthrychau a gwirioneddau sy'n gysylltiedig â'r celfyddydau cain, rhaid i ni ystyried swyddogaethau'r dychymyg.

I'r gwrthwyneb, os yw'n fater o wrthrychau cwbl ysbrydol a dealladwy, bydd yn gyfleus hepgor cynrychioliadau'r dychymyg, a rhoi sylw i'r cenhedlu o reswm pur.

Tebygrwydd mewn dull synthetig a dadansoddol

Er mai'r gair "dadansoddiad" yw'r gwrthwyneb llwyr i "synthesis"Fel y soniwyd eisoes, mae'r dulliau dadansoddol a synthetig yn tueddu i fod â llawer o debygrwydd yn ymarferol, a all arwain at ddryswch bach os nad ydyn nhw'n glir.

 • Mae'n gyfleus cyflwyno'r cwestiwn a'r gwrthrych i'w ymchwilio yn fanwl ac eglur, a datgan neu ddiffinio'r geiriau cudd. Felly mae'n cael ei gyflymu ac mae'r ffordd yn barod i gyrraedd gwybodaeth y gwrthrych, ac yn anad dim, mae cwestiynau enw yn cael eu hosgoi.
 • Dylid rhoi sylw i'r gwrthrych sydd i'w adnabod, gan ei roi o'r neilltu cymaint â phosibl o'r gwrthrychau eraill. Mae lluosogrwydd gwrthrychau yn gwanhau dwyster y sylw yn fawr o ran pob un yn benodol.
 • Rhaid i'r archwiliad o fater ac ymchwilio i realiti ddechrau gyda'r pethau mwyaf sylfaenol neu hawsaf ac sy'n hysbys ymlaen llaw. Trefn naturiol y ddealltwriaeth wrth ymchwilio a darganfod y gwir, mae'n broses raddol a pharhaus sy'n naturiol yn gofyn i chi ddilyniant o'r hawdd i'r anodd, o'r rhai hysbys i'r anhysbys.
 • Rhaid i'r offerynnau i ddod i adnabod ffaith fod mewn perthynas â natur ac amodau'r gwrthrych sydd i'w adnabod. Dyma'r rheol bwysicaf yn y mater hwn: mae'r modd a'r ffyrdd o gyrraedd y gwir yn wahanol, felly hefyd y dosbarthiadau o wrthrychau a sefyllfaoedd.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   DELIGHT meddai

  CYFRANIAD DA I DECHRAU YN YMCHWIL, DIOLCH YN FAWR