Hunanreoli dysgu: a ydych chi'n hunan-ddysgu?

rheoli eich amser yn dda

Ydych chi erioed wedi ystyried eich hun yn berson hunan-ddysgedig? Nid yw'n hawdd bod yn un ac mae hefyd yn cymryd llawer o ddyfalbarhad a dyfalbarhad i sicrhau canlyniadau da. Ni all unrhyw un fod oherwydd bod angen cyfarwyddiadau arnynt gan bobl eraill ac amsugno gwybodaeth rhywun arall sy'n ei drosglwyddo iddynt. Ond mewn gwirionedd, gydag ychydig o sefydliad, gall unrhyw un fod yn hunan-ddysgedig a chael hunanreolaeth dda ar eu dysgu, hynny yw, rheoli eich gweithdrefn ddysgu eich hun er mwyn cynyddu eich gwybodaeth.

Mae hunanreoli dysgu yn cyfeirio at broses o gychwyn y broses ddysgu ar eich pen eich hun. Mae hyn yn cael ei bennu gan sut mae person yn gosod amcanion, nodau ac amcanion clir ar gyfer dysgu.

Sgiliau ar gyfer hunanreoli dysgu yn dda

Mae'n ymddangos nad yw hunanreolaeth yn fos arnoch chi'ch hun wrth ddysgu yn golygu bod yn rhaid i chi wneud popeth o'r dechrau, ond dylai fod gennych chi rai sgiliau hanfodol i allu cymryd eich dysgu ar y trywydd iawn ac nad yw'n gorffen yn “ dŵr borage ”. Mae penderfynu cael eich hunanreolaeth ddysgu eich hun yn golygu bod yn rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd eich hun a gwneud y gorau y gallwch.

bachgen sy'n dysgu ar ei ben ei hun

Mae'n dangos y gallwch chi drefnu'ch hun a chynnig eich syniadau eich hun i unrhyw brosiect yn y dyfodol, mewn gwirionedd, dim ond agweddau cadarnhaol ar eich personoliaeth y bydd gallu rheoli eich dysgu ac yn gyffredinol, eich bywyd, oherwydd fel sydd gennym ni sylwodd uchod, Nid yw hyn yn rhywbeth y gall unrhyw un ei wneud.  Bydd yn rhaid i chi fod yn fos arnoch chi'ch hun mewn unrhyw ardal.

Mae hunanreolaeth yn ymwneud â dewis gwneud mwy nag sydd angen i chi ei wneud, ac mae'n sgil wych i'w hadeiladu ar gyfer bywyd a gwaith. Trwy gael hunanreolaeth dda o ddysgu byddwch yn gallu trefnu eich amser o blaid eich dysgu a hefyd, Byddwch yn gwybod sut i flaenoriaethu'r agweddau pwysicaf er mwyn eu trefnu o fewn yr amser sydd ar gael.

Mae yna dri sgil sy'n allweddol i hunanreoli dysgu ac os ydych chi am ei gyflawni mae'n rhaid i chi ymdrechu i gael pob un o'r tair allwedd hyn: menter, trefniadaeth a chyfrifoldeb.

Menter, trefniadaeth a chyfrifoldeb

Ydych chi'n gwybod beth mae'r sgiliau hyn yn ei olygu? Nesaf, rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar bob un o'r sgiliau hyn yn fwy manwl er mwyn i chi allu gweld beth maen nhw amdano a gallwch chi ei ymgorffori yn eich personoliaeth.

Menter

Menter yw gallu gweithio heb gael gwybod beth i'w wneud bob amser. Gallwch chi ddangos menter trwy feddwl drosoch eich hun a gweithredu pan fo angen. Mae'n golygu defnyddio'ch pen a chael y gyriant i'w wneud. Mae menter yn gofyn am hunanhyder, oherwydd mae angen stamina a chymhelliant arnoch i fynd allan o'ch ffordd i ddatrys problemau neu gwneud pethau heb gael eich atgoffa na'ch gofyn.

Sefydliad

Os ydych chi'n drefnus mewn bywyd ac yn y gwaith, mae'n golygu y gallwch chi gynllunio'ch amser a'r pethau sy'n rhaid i chi eu gwneud. Rydych chi'n gwybod beth sydd bwysicaf, beth i'w wneud gyntaf, a beth fydd yn cymryd yr hiraf. Mae hefyd yn ymwneud â bod yn barod a chael y pethau sydd eu hangen arnoch chi pan fydd eu hangen arnoch chi. Felly os ydych chi'n gwybod bod angen offer neu wybodaeth benodol arnoch i gwblhau tasg, gwnewch yn siŵr bod gennych chi nhw cyn i chi ddechrau.

cyfrifoldeb

Mae'r cyfrifoldeb amdanoch chi'ch hun a'r cyfrifoldeb am rywbeth yn debyg ond nid ydyn nhw'n golygu'r un peth. Efallai y bydd rheolwr yn y gwaith yn rhoi cyfrifoldeb i chi am dasg, ond gallai ddod o hyd i rywun arall ar fai os aiff popeth o'i le, neu fe allech chi benderfynu peidio â gwthio'ch hun oherwydd nad ydych chi wir yn poeni am y canlyniadau.

Os dywedwch wrth eich hun mai chi sy'n gyfrifol, mae'n golygu eich bod chi'n cymryd cyfrifoldeb am y cyfrifoldebau sy'n dod eich ffordd. Rydych chi'n falch o'ch gwaith ac eisiau ei wneud yn dda i gael y canlyniadau gorau posibl. Gallwch ymfalchïo yn llwyddiant y dasg a derbyn cyfrifoldeb os aiff yn anghywir.

Os nad yw tasg yr ydych yn gyfrifol amdani yn mynd yn dda, eich cenhadaeth bersonol fydd dod o hyd i ffyrdd o wella y tro nesaf neu ddod o hyd i ffordd well o gyflawni'r dasg gan ddefnyddio'ch sgiliau datrys problemau. Mae hyn yn dal i fod yn gyfrifoldeb. Nid yw'n ymwneud â'r dasg yn llwyddiannus ai peidio, mae'n ymwneud â'ch agwedd tuag at y dasg.

bachgen hunan-ddysgedig

Sut i ddatblygu a gwella hunanreolaeth dysgu

Mae hunanreolaeth yn ymwneud â pharatoi ar gyfer y dyfodol, bod yn berchen ar eich presennol a gofalu am yr hyn rydych chi'n ei wneud, yn ogystal â dysgu sut y gallech chi wella y tro nesaf. Mae dysgu hunanreolaeth yn ffordd bwysig iawn o dyfu fel person, nid yn y gweithle neu'n academaidd neu'n bersonol yn unig.

Nid yw babanod yn gyfrifol am unrhyw beth maen nhw'n ei wneud ... Wrth i ni dyfu, rydyn ni'n dysgu ei bod hi'n bwysig cymryd cyfrifoldeb amdanoch chi'ch hun oherwydd ni fydd rhywun yno bob amser i ddal eich llaw gyda phob cam rydych chi'n ei gymryd. Dyma rai ffyrdd o adeiladu tair elfen allweddol hunanreolaeth (menter, trefniadaeth a chyfrifoldeb).

Ffyrdd o roi hwb i'ch menter

 • Dechreuwch brosiect: Mae cael syniad a gwneud yr ymdrech i'w ddilyn yn dangos menter wych.
 • Dilynwch gwrs yn eich amser rhydd: dewis datblygu eich sgiliau a gwybod eich cymhelliant i fod yn hunan-ddysgedig.
 • Gwirfoddoli: Mae neilltuo'ch amser i achos da yn gwneud ichi sefyll allan a gall eich helpu i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau.

hunan-reoli

Ffyrdd o ddatblygu'ch sefydliad

 • Gosodwch derfynau amser ar gyfer eich prosiectau: cynllunio sut y byddwch chi'n cyflawni'ch nod. Pryd y dylid cyflawni rhai tasgau ac ym mha drefn?
 • Defnyddiwch gynllunydd: defnyddio teclyn ar-lein neu bapur i'ch helpu chi i reoli eich amserlen, tasgau a gwybodaeth bwysig.
 • Creu trefn: Sefydlu trefn foreol i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer y diwrnod i ddod.

Ffyrdd o ddatblygu cyfrifoldeb

 • Caffael y dasg a roddwyd i chi: Pan fydd rhywun yn aseinio tasg i chi (er enghraifft, athro, pennaeth, neu riant / rhoddwr gofal), peidiwch â meddwl ei bod hi'n dasg a roddodd rhywun i chi. Meddyliwch mai eich tasg chi yw hi a bod yn rhaid i chi ddangos pa mor falch rydych chi'n teimlo pan fyddwch chi'n gwneud pethau'n dda.
 • Ewch yr ail filltir i wneud y gorau y gallwch: rhowch y gorau o'ch ewyllys a'ch gwybodaeth bob amser i allu gwneud pethau'r gorau y gallwch pan fydd angen i chi ei wneud.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Adriano Rodriguez meddai

  Erthygl ragorol i'n grymuso a threfnu ein hamser, ein rhyddid a'n cyfrifoldeb, diolch

bool (gwir)