Beth yw ergonomeg: nodweddion a mathau

cadair ac ergonomeg

Efallai bod eich meddyg wedi siarad â chi am ergonomeg ar un adeg neu'r llall. Mae'n angenrheidiol gwybod am hyn er mwyn cael ystum da yn eich bywyd personol ac yn eich bywyd gwaith. Ond nid yn unig y mae angen eich ystum, unwaith y byddwch chi'n gwybod mwy am y pwnc hwn byddwch chi'n deall ei bwysigrwydd.

Ergonomeg yw'r broses o ddylunio neu drefnu gweithleoedd, cynhyrchion a systemau i weddu i'r bobl sy'n eu defnyddio. Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi clywed am ergonomeg ac yn meddwl bod ganddo rywbeth i'w wneud â'r seddi neu ddyluniad rheolyddion ac offerynnau'r car, ac mae'n ... ond mae'n llawer mwy.

Beth yw ergonomeg

Ergonomeg yn berthnasol i ddyluniad unrhyw beth sy'n cynnwys pobl: lleoedd gwaith, chwaraeon a hamdden, iechyd a diogelwch. Mae'n gangen o wyddoniaeth sy'n ceisio dysgu am alluoedd a chyfyngiadau dynol, ac yna defnyddio'r dysgu hwn i wella rhyngweithio pobl â chynhyrchion, systemau ac amgylcheddau.

Ei nod yw gwella lleoedd gwaith ac amgylcheddau i leihau'r risg o anaf neu ddifrod. Wrth i dechnolegau newid, felly hefyd yr angen i sicrhau bod yr offer rydyn ni'n eu cyrchu i weithio, gorffwys a chwarae wedi'u cynllunio ar gyfer gofynion ein cyrff.

Pam mae ergonomeg yn bwysig?

Mae cost ergonomeg wael yn y gweithle yn gyfystyr ag anafiadau a salwch sy'n gysylltiedig â gwaith. Poen cefn isel yw anabledd galwedigaethol mwyaf cyffredin y byd, sy'n effeithio ar weithwyr mewn swyddfeydd, safleoedd adeiladu, ac yn y categori risg uchaf, amaethyddiaeth.

gêm ergonomeg

Ergonomeg yn anelu at greu lleoedd gwaith diogel, cyfforddus a chynhyrchiol trwy ymgorffori galluoedd a chyfyngiadau dynol yn nyluniad man gwaith, gan gynnwys maint y corff, cryfder, sgil, cyflymder, galluoedd synhwyraidd (gweledigaeth, clyw), a hyd yn oed agweddau unigol.

Ergonomeg yn y boblogaeth oedrannus

Yn y gymdeithas heddiw ledled y byd, mae nifer y bobl hŷn yn cynyddu bob blwyddyn, rhywbeth sy'n normal gan fod gwell ansawdd bywyd ac mae pobl yn cael cyfle i fyw'n hirach a mwynhau heneiddio a henaint yn y ffordd orau bosibl.

Gyda hyn, bydd angen cynllunio offer, gwasanaethau a systemau i ddiwallu anghenion cynyddol y boblogaeth sy'n heneiddio, gwneud cais i drafnidiaeth gyhoeddus, cyfleusterau adeiladu a lleoedd byw.

Sut mae ergonomeg yn gweithio?

Mae ergonomeg yn gangen gymharol newydd o wyddoniaeth a ddathlodd ei hanner canmlwyddiant ym 50, ond mae'n tynnu ar ymchwil a gynhaliwyd mewn llawer o feysydd gwyddonol hŷn a mwy sefydledig, megis peirianneg, ffisioleg a seicoleg. Er mwyn cyflawni dyluniad arfer gorau, mae ergonomegwyr yn defnyddio data a thechnegau o wahanol ddisgyblaethau:

 • Anthropometreg: maint y corff, siapiau; poblogaethau ac amrywiadau
 • Biomecaneg: cyhyrau, ysgogiadau, grymoedd, grym
 • Ffiseg amgylcheddol: sŵn, golau, gwres, oerfel, ymbelydredd, dirgryniad, systemau'r corff: clyw, golwg, teimladau
 • Seicoleg gymhwysol: gallu, dysgu, camgymeriadau, gwahaniaethau
 • Seicoleg gymdeithasol: grwpiau, cyfathrebu, dysgu, ymddygiadau

gêm ergonomeg

Peryglon ergonomeg gwael

Nid yw ergonomeg ddrwg yr un peth â dyluniad gwael. Gyda dyluniad, dim ond un o lawer o ffactorau sydd angen sylw yw ergonomeg. Rhaid cydbwyso ergonomeg yn erbyn ffactorau eraill fel estheteg (sut mae cynnyrch yn edrych), marchnad (yr hyn y mae pobl eisiau ei brynu), a chyllideb, a all bennu ansawdd y deunyddiau a'r cydrannau a ddefnyddir i'w adeiladu.

Mae ergonomeg wael yn disgrifio'r diffyg undod rhwng yr amgylchedd, y dasg a'r offer. Efallai na fydd cadair fwyta unionsyth, er enghraifft, yn cael ei hystyried yn ergonomeg, ond yn yr amgylchedd cywir, fel ystafell fwyta na ddefnyddir yn aml, mae'n gwneud y gwaith yn berffaith. Mewn amgylchedd swyddfa lle mae angen i bobl eistedd am gyfnodau hir, gallai'r un math o gadair achosi problemau oherwydd ei ddiffyg cefnogaeth lumbar a'r ongl stiff, statig.

Anafiadau ergonomig cyffredin

Nesaf, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi pa anafiadau ergonomig mwyaf cyffredin mewn pobl nad ydyn nhw'n ystyried hyn yn eu bywyd o ddydd i ddydd.

 • Syndrom twnnel carpal. Wedi'i achosi gan bwysau ar y nerf Meridian, sy'n rhedeg o'r ysgwydd i'r dwylo ac yn aml yn cael ei achosi gan ddefnydd hir o'r llygoden a'r bysellfwrdd.
 • Codennau Ganglion Lwmp o dan y croen (fel arfer ar yr arddwrn) a achosir yn aml gan or-ddefnyddio’r cymal gan arwain at lid.
 • Clefyd Raynaud. Cyflenwad gwaed cyfyngedig a diffyg teimlad mewn rhai rhannau o'r corff, weithiau'n cael ei sbarduno gan symudiadau ailadroddus.
 • Tendinitis Poen neu chwydd ar y cyd, a achosir yn aml gan ailadrodd ac osgo lletchwith.
 • Problemau cefn is Gellir ei achosi neu ei waethygu trwy eistedd yn hir mewn ystumiau lletchwith, codi, troelli, a phlygu drosodd.
 • Anhwylderau cyhyrysgerbydol eraill (MSD). Dros amser, gall ystum gwael a setup gweithfan arwain at broblemau gyda chyhyrau, nerfau, pibellau gwaed, gewynnau a thendonau.

poen ergonomeg ddrwg

Nodweddion a mathau o ergonomeg dda

Nesaf, rydyn ni'n mynd i siarad â chi am nodweddion a mathau ergonomeg da fel y gallwch chi ei weithredu yn eich bywyd bob dydd fel hyn. Felly gallwch chi gael ystum corff gwell a beth sy'n bwysicach ... Byddwch yn deall beth mae ergonomeg yn ei olygu.

Gan ein bod i gyd yn treulio cymaint o amser yn y gwaith, mae'n bwysig bod cyflogwyr yn hyrwyddo ergonomeg dda. Er bod prynu offer ergonomig priodol yn gam cyntaf hanfodol, nid hwn yw'r unig ateb o bell ffordd. Yn fwy na hynny, Mae hyn nid yn unig yn berthnasol i waith, ond mae hefyd yn berthnasol i'ch bywyd personol a beunyddiol.

 • Tîm. Mae angen offer gwaith addas arnoch chi fel bod gan eich corff osgo da trwy'r amser.
 • Cyfluniad gweithfan. Mae sefydlu'ch gweithfan yr un mor bwysig â chael yr offer cywir. Mae ffurfweddiad yn ymwneud â gosod yr offer ar yr uchder, ongl a phellter cywir ar gyfer anghenion y defnyddiwr.
 • Symud rheolaidd. Yr allwedd i fwy o iechyd a chynhyrchedd yn y gweithle neu mewn bywyd personol yw dod o hyd i'r cydbwysedd perffaith rhwng symud, sefyll ac eistedd. Er enghraifft, y delfrydol yw treulio 20 munud yn eistedd, wyth munud yn sefyll, a dau funud yn symud neu'n ymestyn.

Osgo da

Mae pobl yn aml yn tanamcangyfrif pwysigrwydd ystum da. Rydyn ni i gyd yn gwybod y gall ystum gwael, fel cwympo a llithro, achosi poenau, poenau ac anafiadau, ond mae'n hysbys bod ystum yn effeithio ar sut rydyn ni'n teimlo, yn meddwl ac yn ymddwyn hefyd. Canfu un astudiaeth hynny Gall ystum da ein helpu i deimlo'n fwy cadarnhaol a dwyn i gof atgofion cadarnhaol yn haws.

Mae iaith y corff yn bwysig - pan fyddwn ni'n sefyll neu'n eistedd yn unionsyth, rydyn ni'n teimlo'n fwy hyderus, pwerus a effro. Ar gyfer unrhyw gwestiwn ergonomeg Gallwch siarad â'ch meddyg neu therapydd corfforol i ddod o hyd i gydbwysedd yn eich corff.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)