17 ffordd effeithiol i hybu eich creadigrwydd a'ch dyfeisgarwch

Ydych chi'n sownd â phrosiect ac a hoffech chi roi cyffyrddiad gwahanol iddo? Rydych chi yn y lle iawn oherwydd rydw i'n mynd i ddangos 17 ffordd i chi annog eich creadigrwydd (sut i fod yn fwy creadigol ac arloesol). Ond cyn mynd i mewn i'r mater, Rwy'n eich gwahodd i wylio'r fideo hon gan Elsa Punset lle mae'n egluro sut y gallwn ddatblygu ein creadigrwydd os dilynwn y 4 awgrym y mae'n eu rhoi inni.

Mae Elsa punset yn esbonio i ni mewn ffordd ddidactig a chlir, 4 awgrym y gallwn eu defnyddio os ydym am ddeffro athrylith creadigrwydd:

[Efallai y bydd gennych ddiddordeb «10 rhinwedd pobl enwog i fod yn fwy creadigol»]

Yn ôl y seicolegydd gwybyddol Robert J. Sternberg, gellir diffinio creadigrwydd yn fras fel "... y broses o gynhyrchu rhywbeth sy'n wreiddiol ac yn werth chweil." Mae creadigrwydd yn ymwneud â dod o hyd i ffyrdd newydd o ddatrys problemau a pherfformio gweithgaredd. Nid yw hon yn sgil sy'n gyfyngedig i artistiaid, cerddorion neu awduron ond yn hytrach mae'n sgil y gellir ei datblygu mewn pobl o bob cefndir.

17 ffordd i hybu eich creadigrwydd

hwb-greadigrwydd

1) Syniadau am syniadau i'ch ysbrydoli.

Ewch i'r arfer o ysgrifennu'ch syniadau i lawr cyn gynted ag y byddwch yn eu derbyn. Yn y modd hwn gallwch hyfforddi'ch ymennydd i barhau i gynhyrchu syniadau.

Ar ôl eu hysgrifennu, ni fydd yn rhaid i chi boeni am eu cofio mwyach ac mae hyn yn caniatáu mwy o le i syniadau newydd a fydd yn parhau i ffurfio yn eich meddwl.

Mae tasgu syniadau yn dechneg gyffredin mewn lleoliadau academaidd a phroffesiynol, ond gall hefyd fod yn arf pwerus ar gyfer datblygu eich creadigrwydd. Rhowch hunan-feirniadaeth o'r neilltu ac yna dechreuwch ysgrifennu syniadau cysylltiedig am y broblem a'i datrysiadau posibl. Y nod yw cynhyrchu cymaint o syniadau â phosib. Nesaf, gwnewch ridyll er mwyn dod i'r penderfyniad gorau posibl.

2) Ymlaciwch am syniadau creadigol newydd i ddod.

Nid yw syniadau da a chreadigrwydd fel arfer yn ymddangos dan straen. Mae syniadau creadigol yn aml yn ymddangos pan fyddwch chi wedi ymlacio.

Ewch am dro, ewch am nap, chwarae chwaraeon, neu gwnewch rywbeth sy'n eich ymlacio fel y gall eich ymennydd fod yn fwy creadigol pan ddychwelwch i'r gwaith.

3) Mae darllen yn ysgogi'r meddwl.

darllen-i-fod yn fwy creadigol

Po fwyaf y byddwch chi'n ei ddarllen, po fwyaf y byddwch chi'n agor eich meddwl i ffyrdd newydd o feddwl ac felly byddwch chi'n fwy creadigol. Mae'n bwysig eich bod chi'n dewis llyfrau rydych chi'n eu hoffi fel eich bod chi'n treulio'r rhan fwyaf o'ch amser yn darllen.

Os dewiswch thema yr ydych yn ei hoffi, gallwch ysbeilio llyfrau heb ymdrech fawr. Heb os, bydd hyn yn eich arwain i fod yn llawer mwy creadigol.

4) Myfyrio.

Mae yna rai technegau sy'n caniatáu i'ch meddwl ddod o hyd i heddwch a thawelu'r cannoedd o feddyliau sy'n rhedeg trwy'ch meddwl yn gyson trwy'r dydd.

Trwy gyflawni'r tawelwch mewnol hwn mae gennych chi bob math o fuddion fel bod yn fwy creadigol a chael syniadau gwell.

5) Ymarfer.

Astudiwyd effeithiau ymarfer corff ar y meddwl ers canrifoedd.

Nid oes amheuaeth bod pobl yn teimlo'n llawer gwell ar ôl ymarfer corff gan fod ein hymennydd yn rhyddhau endorffinau, yr hormonau sy'n gyfrifol am wneud inni deimlo'n dda.

6) Gofynnwch am help.

Peidiwch â bod ofn gofyn i rywun am help neu ei farn. Gallai mewnbwn ffrind neu ddieithryn fod yn ddigon i lansio cyfres gyfan o syniadau creadigol. Ehangwch eich gorwelion.

7) Gwnewch rywbeth nad ydych erioed wedi'i wneud o'r blaen yn eich bywyd.

Chwiliwch am ffynonellau ysbrydoliaeth newydd. Ewch i awyrblymio neu neidio bynji, cofrestrwch ar gyfer dosbarthiadau dawns ... Efallai y bydd byw profiad newydd yn ddigon i luosi'ch creadigrwydd â 10.

8) Bwyta llus.

Llus yw'r cyfoethocaf mewn gwrthocsidyddion ac mae hyn yn dda i'ch ymennydd ac i gynyddu eich gallu i feddwl.

9) Peidiwch â bwyta cyffuriau na bwyd sothach.

Rwy'n siarad am siwgrau, bwydydd wedi'u prosesu, alcohol, caffein, a sigaréts. Pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i fwyta'r mathau hyn o bethau, byddwch chi'n teimlo'n llawer mwy egnïol ac yn llawer mwy ysbrydoledig.

10) Gwneud Posau.

Mae posau yn ysgogi'r ymennydd wrth i ni ddysgu wynebu problem o wahanol onglau, rhywbeth buddiol iawn o safbwynt creadigol.

11) Chwarae offeryn.

Creu cyfleoedd i ddatblygu eich creadigrwydd. Gall hyn gynnwys mynd i'r afael â phrosiect newydd neu chwilio am offer newydd i'w defnyddio yn eich prosiectau cyfredol.

Mae chwarae offeryn yn hamddenol ac yn caniatáu ichi arbrofi gyda thonau, alawon a syniadau newydd. Gallwch chi ddechrau gydag organ (piano) neu gitâr.

12) Mae ymarfer yn gwneud yn berffaith.

Ydy, mae'n ystrydeb, ond mae'n wir. Ydych chi eisiau bod yn ysgrifennwr gwych? Ysgrifennwch bob dydd, hyd yn oed y rhai nad ydych chi'n teimlo fel ysgrifennu amdanyn nhw.

Ydych chi eisiau bod yn ddylunydd da? Felly dyluniwch rywbeth newydd bob dydd, hyd yn oed os mai dim ond logo ar gyfer eich hoff fwyd ydyw.

13) Dewch yn arbenigwr.

Un o'r ffyrdd gorau o ddatblygu creadigrwydd yw dod yn arbenigwr mewn maes penodol. Trwy feddu ar ddealltwriaeth gyfoethog o'r pwnc, byddwch chi'n gallu meddwl am atebion newydd neu arloesol i broblemau.

14) Bod â hyder ynoch chi'ch hun.

Os nad ydych yn credu yn eich galluoedd, ni allwch fyth fod yn greadigol. Meddyliwch bob dydd am y cynnydd rydych chi wedi'i wneud, gwerthfawrogwch eich cyflawniadau a gwobrwywch eich hun amdanynt.

15) Goresgyn agweddau negyddol sy'n rhwystro creadigrwydd.

Yn ôl astudiaeth yn 2006 a gyhoeddwyd yn Achosion yr Academi Genedlaethol y Gwyddorau, gall hwyliau cadarnhaol gynyddu eich gallu i feddwl yn greadigol. Canolbwyntiwch ar ddileu meddyliau negyddol neu hunanfeirniadol sy'n amharu ar eich gallu i ddatblygu sgiliau creadigol cryf.

16) Ymladd eich ofn o fethiant.

Gall yr ofn o wneud camgymeriad barlysu'ch cynnydd. Cofiwch, pryd bynnag y byddwch chi'n wynebu cymaint o ofn, mae camgymeriadau yn rhan o'r broses yn syml.

17) Sylweddoli bod gan y mwyafrif o broblemau atebion lluosog.

Y tro nesaf y byddwch chi'n mynd i'r afael â phroblem, ceisiwch ddod o hyd i amrywiaeth o atebion yn lle cadw at y syniad cyntaf sy'n codi. Cymerwch yr amser i feddwl am ffyrdd posib eraill o fynd i'r afael â'r sefyllfa. Mae'r arfer syml hwn yn effeithiol iawn wrth ddatrys problemau a datblygu sgiliau meddwl yn greadigol.

Ystyriwch senarios amgen. Pan fyddwch chi'n wynebu problem, defnyddiwch yr ymadrodd "beth os ..." i greu senario newydd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.