Achosion mwyaf cyffredin mudo, buddion a chanlyniadau

Mae unigolyn neu grŵp o'r rhain yn penderfynu mudo pan fyddant yn canfod nad yw'r lle y maent yn byw ynddo ar hyn o bryd yn diwallu rhai o'u hanghenion, naill ai'n gymdeithasol neu'n economaidd, yn ogystal ag y gallant deimlo'n ffiaidd â'r prosesau gwleidyddol sy'n cael eu hymarfer yno, neu rhywfaint o drychinebau naturiol sy'n achosi dinistrio eu holl eiddo a nwyddau.

Mae'r gweithgaredd hwn yn un o'r rhai hynaf sy'n cael ei ymarfer gan yr hil ddynol, oherwydd yn reddfol y mae pobl yn penderfynu symud neu newid tiriogaeth pan nad yw bellach yn darparu'r sylfeini angenrheidiol iddynt allu cynnal bywyd. Mae'r bod dynol yn fudol ei natur, ac yn gallu addasu i bron unrhyw amgylchedd.

Mae'n rhan bwysig o hanes, oherwydd, er enghraifft, roedd America yn bodoli ymfudiad mawr o gyfandiroedd Ewrop a aeth allan i goncro a gwladychu tiroedd y cyfandir hwnnw, y gwnaethant symud eu cartrefi iddo, a gymerir fel ymfudo.

Ar hyn o bryd bu'n bosibl arsylwi mudo cyson poblogaethau sy'n byw mewn gwledydd sy'n wirioneddol broblemus o ran gwleidyddiaeth a chymdeithas, gan gynhyrchu mwy a mwy o achosion i'r bobl benderfynu rhoi cynnig ar y cyfleoedd y mae tiroedd eraill yn eu darparu.

Beth yw ymfudo?

Mae ymfudo yn cyfeirio at symudiad neu ddadleoliad y bod dynol, p'un a yw'n newid cyfandir, fel gwlad, gwladwriaeth, neu bobl yn syml, sy'n wahanol diriogaethau y gallant fyw ynddynt ar yr adeg honno.

Mae gan ymfudo ddwy adran a enwir yn dibynnu a yw'r person neu'r grŵp o bobl yn dod i mewn neu'n gadael, sef ymfudo a mewnfudo.

Mae yna hefyd fathau o fudiadau sy'n seiliedig ar yr amser y mae'r unigolyn yn bwriadu ei dreulio y tu allan i'w dir, neu os yw'n dymuno sefydlogi yn y lle arall, sy'n dros dro ac yn barhaol.

Yn ôl y ffactor achosol mae gennym ni'r gorfodol a'r gwirfoddol. Mewn rhai gwledydd, mae rhai pobl yn cael eu gorfodi i adael y tir trwy alltudiaeth, neu gan ffactorau sy'n bygwth eu bywyd.

Dylid nodi eu bod nid yn unig yn rhyngwladol, gallant hefyd fod yn fewnol, oherwydd gall person fudo o fewn gwlad, dim ond trwy newid gwladwriaeth neu ranbarth.

Prif achosion mudo

Ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mae gennym y canlynol.

Teulu

Pan fydd person yn penderfynu symud i breswylfa yn agosach at ei deulu, oherwydd ei fod yn byw mewn lleoedd pell iawn, yn ogystal â phan mae perthynas eisoes wedi ymfudo o'r blaen ac ar ôl sicrhau sefydlogrwydd ynddo, mae'n cynnig y posibilrwydd iddynt wneud hynny i'r. perthnasau a arhosodd yn eu tir.

Polisïau

Mae'n un o'r achosion a welwyd fwyaf heddiw, neu o leiaf mewn gwledydd fel Venezuela sy'n cyflwyno sefyllfa o drefn dotalitaraidd, lle mae pobl sydd hyd yn oed wedi gorfod gadael y wlad i ddatgelu eu bywydau ynddo, diolch i erledigaeth wleidyddol, yr heddlu cam-drin ymhlith eraill.

Nid yw'r rhan fwyaf o'r ymfudwyr sy'n gadael tiriogaeth am y rhesymau hyn fel arfer yn dychwelyd, oherwydd mae'n debyg bod yn rhaid iddynt adael allan o rwymedigaeth, oherwydd alltudiaeth, neu gyrraedd gwledydd eraill fel ffoaduriaid gwleidyddol.

Cymdeithasol-economaidd

Un o brif achosion mudo, oherwydd bod pawb yn chwilio am sefydlogrwydd cymdeithasol ac economaidd, ac mae rhai gwledydd nad oes ganddynt nodweddion penodol sy'n cefnogi llwyddiant yn y ddau synhwyrau, gan rwystro'r bobl sy'n byw ynddo.

Mae ymfudwyr o'r math hwn fel arfer yn astudio'n fanwl yr opsiynau i fudo, oherwydd yr hyn maen nhw'n ei geisio yw gwella eu bywyd yn yr agweddau hyn, sef y mwyafrif o wledydd y trydydd byd, a cheisio cyrraedd gwledydd y byd cyntaf, sy'n cynnig mwy o gyfleoedd wrth gwrs.

Gwrthdaro a rhyfeloedd rhyngwladol

Mae yna lawer o enghreifftiau o wledydd sydd yn y cyd-destunau hyn, sy'n effeithio'n uniongyrchol ar yr holl drigolion ynddynt, gan ddatgelu eu bywydau bob dydd oherwydd y frwydr ddwys a allai fod wedi datblygu neu a allai fod wedi datblygu.

Ar lefel hanes, mae hyn wedi bod yn ffactor perthnasol iawn o ran ymfudiadau, oherwydd diolch i'r natur ddynol i geisio amddiffyniad rhag eu teulu a'u bywydau eu hunain, maent yn ffoi i leoedd sy'n cynnig mwy o ddiogelwch iddynt.

Diwylliannol

Nid yw'r rhain fel rheol o natur niweidiol, weithiau mae pobl yn syml yn penderfynu eu bod eisiau dysgu diwylliannau newydd, ac maen nhw'n symud i adnabod y byd ychydig yn fwy, neu oherwydd eu bod yn syml yn hoffi ffordd o fyw rhanbarthau eraill

Er y gall ffactorau fel crefydd fod yn bendant wrth ddewis y penderfyniad hwn ar rai adegau, oherwydd gall hyd yn oed achosi gwrthdaro mawr ar lefel gymdeithasol a gwleidyddol.

Trychinebau

Megis daeargrynfeydd, llifogydd, afiechydon, tsunamis, ffrwydrad llosgfynyddoedd, ffrwydrad bomiau, a'r holl drychinebau a all effeithio ar diriogaeth yn rheswm digonol dros y penderfyniad i fudo, oherwydd mae'r rhain i gyd yn bygwth bywyd dynoliaeth, ac fel a grybwyllwyd eisoes, ei natur yw amddiffyn ei hun.

Buddion a chanlyniadau 

Mae yna lawer o achosion a all sbarduno'r penderfyniad i fudo, er bod y rhain yn gadarnhaol iawn mewn sawl ffordd, mae ganddyn nhw ganlyniadau hefyd, isod mae rhai buddion a chanlyniadau mudo.

budd-daliadau

 • Mae hyn yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd gwlad oherwydd ei bod yn creu cystadleurwydd mewn diwydiannau a chwmnïau mewnol, oherwydd yr amrywiaeth a all ymddangos gyda thrigolion newydd gwlad.
 • Gellir gwella demograffeg gwlad, oherwydd yr oedrannau cyfartalog ar gyfer hyn yw 20 i 35 oed.
 • Yn darparu mwy o weithwyr i'r wlad sy'n ei dderbyn.
 • Gallai ymfudwyr wella ansawdd eu ffyrdd, oherwydd amodau economaidd-gymdeithasol gwell y wlad i'w derbyn.
 • Rydych chi'n gweld cynnydd ar lefel ddiwylliannol pobl.
 • Mae amodau gwaith yn dod yn fwy optimaidd wrth fudo.

Canlyniadau

 • Gall achosi niwed emosiynol dwys oherwydd teimladau o gefnu, neu bellter eithafol oddi wrth deulu ac anwyliaid
 • Mewn rhai pobl mae'n achosi iselder, straen ac ing oherwydd y teimlad o unigrwydd y gall ei achosi, a achosir fel arfer yng nghyfnodau cynnar mudo.
 • Mae poblogaeth gwlad wreiddiol yr ymfudwr yn lleihau.
 • Mae incwm y cyhoedd yn gostwng yn arbennig oherwydd diffyg poblogaeth.
 • Y bobl ifanc fwyaf cynhyrchiol mewn cymdeithas yw'r cyntaf i adael, am y rheswm hwn mae dyfodol hyn yn cael ei niweidio.
 • Y bobl a astudiwyd yw'r cyntaf i ymddeol, gan adael y wlad heb weithwyr proffesiynol
 • Mae cymdogaethau'n cael eu hadeiladu sydd ar y cyfan yn beryglus, lle mae'r trigolion yn fewnfudwyr.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)