Beth yw manspreading a pham ei fod yn achosi cymaint o gyffro

I rai pobl, mae manspreading yn ffordd o amharchu'r rhai o'u blaenau. Mae'n ffordd i ddynion eistedd â'u coesau wedi'u taenu ar wahân ac i rai, mae hynny'n annioddefol. I eraill, dim ond sefyllfa heb fwy ydyw. Yr hyn sy'n amlwg yw bod manspreading yn cynhyrchu dadleuon ac mae'n bwysig deall beth ydyw a pham mae'n digwydd ...

Roedd yn 2014 pan ddaeth y tymor hwn yn boblogaidd, ond mae'r broblem hon wedi bod yn hysbys ers rhai blynyddoedd, lle mae'n ymddangos bod dynion yn meddiannu mwy o le nag sy'n angenrheidiol i eistedd, yn enwedig mewn trafnidiaeth gyhoeddus i ledaenu neu ymestyn eu coesau lawer. Mae'r ymddygiad hwn yn cael ei drafod fwyfwy, ac mae'n ymddangos ei bod yn synnwyr cyffredin, os nad oes llawer o le a bod dau berson yn gorfod eistedd i lawr, mae'n rhaid i chi gasglu ychydig fel y gall pawb ffitio. Yna, Beth sydd i fyny gyda manspreading a pham ei fod yn achosi cymaint o gyffro?

A yw'n broblem mewn gwirionedd?

I rai, mae'n cael ei hystyried yn broblem mewn gwirionedd, yn enwedig mewn trenau neu isffyrdd. Mae'n ymddangos bod ychydig yn fwy na thraean o'r boblogaeth wrywaidd yn manspreadio yn yr isffordd pan fyddant yn eistedd i lawr ... heb sylweddoli hynny. Nid ydynt yn ei wneud fel cythrudd nac ychwaith eisiau cythruddo teithwyr eraill ar drafnidiaeth gyhoeddus. Yn ogystal, mae 5% o fenywod sydd hefyd yn teimlo felly ac nad ydyn nhw'n ei wneud i 'droseddu' y boblogaeth wrywaidd. Yn syml, ffordd o eistedd yw hon.

Yr hyn sy'n wir, os oes teithiwr sy'n eistedd gyda'i goesau wedi'i estyn yn absenoldeb teithwyr eraill a phan nad yw teithwyr eraill yn eistedd wrth ei ymyl yn cywiro eu hosgo er bod y car yn llawn pobl, yna mae'n diffyg parch ac addysg sylfaenol tuag at eraill.

Mae yna astudiaeth sy'n dangos bod y dynion sy'n fwy tebygol o drin pobl rhwng 30 a 49 oed. Mewn oedrannau hŷn mae'r ganran yn well ac mewn grwpiau dros 50 oed mae hyd yn oed yn fwy.

Ar hyn o bryd bu ymgyrchoedd i geisio dileu'r ymddygiad neu'r ystumiau hyn yn llwyr wrth eistedd mewn mannau cyhoeddus, ond mae'n ymddangos nad yw hyn wedi bod o lawer o ddefnydd. Mae yna ddynion (a menywod) o hyd sy'n eistedd yn cwympo i ddarllen manspreading.

Pam yn digwydd

Mae yna rai sy'n egluro bod manspreading yn fraint a gedwir i ddynion oherwydd eu bod eisiau mwy o le mewn gwahanol sefyllfaoedd, meddwl am eu cysur eu hunain a gadael lles eraill o'r neilltu. Sef, Maen nhw'n apelio bod pobl sy'n perfformio'r math hwn o ystum wrth eistedd mewn mannau cyhoeddus yn hunanol ac wedi'u haddysgu'n wael.

Yn ôl rhai, mae'n ffordd o fynegi eu pŵer i eraill, yn ôl y weledigaeth ffeministaidd, mae'n ffordd o gysylltu'r sefyllfa â phatriarchaeth, yn ffordd o feddiannu mwy o le i deimlo'n hŷn ac yn fwy nag eraill, yn ffordd o fod yn well nag eraill ac mae hynny hefyd yn caniatáu ichi deimlo'n fwy o gysur.

Dywed eraill y gall rhai dynion sy'n eistedd gyda'r coesau ar gau fod yn boenus oherwydd y ffisiognomi gwrywaidd. Mae yna ymchwilwyr hefyd sy'n ei gwneud hi'n glir bod dynion yn eistedd yn amlach y ffordd honno oherwydd gyda'u hysgwyddau'n lletach na'r cluniau o'u cymharu â menywod, mae'r ffordd honno o eistedd yn dod allan bron yn naturiol ac nid fel unrhyw beth mewnol y mae'n rhaid i chi ei weld gyda phwer neu gyflwyno eraill tuag atynt. Mae hyn yn golygu hynny mae'r gofod sy'n cael ei adael rhwng y pengliniau yn cyfateb i'r gofod sydd oddeutu rhwng yr ysgwyddau felly mae'r ongl yn lletach.

Hefyd, trwy agor y coesau maen nhw'n cymryd llai o le yn y wagen fel y byddai'r eil yn fwy rhydd i symud na phe bydden nhw'n gadael y coesau'n gyfochrog â'r tu blaen, sy'n meddiannu mwy o le ac a allai aflonyddu ar y teithwyr wrth basio.

Efallai ei fod yn rhywbeth mwy diwylliannol?

Nid oes unrhyw achos clir mewn gwirionedd sy'n egluro ffenomen manspreading, dim ond rhywbeth sy'n digwydd ac mae hynny'n parhau i ddigwydd oherwydd ei fod yn bodoli. Mae'n bresennol ym mywyd beunyddiol unrhyw un sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu sy'n eistedd ger pobl eraill mewn mannau cyhoeddus. Mae'n safbwynt cyffredinol ymysg dynion, er nad yw'n cael ei ddefnyddio gan 100% o ddynion trwy'r amser, mae'n eithaf cyffredin.

Ar hyn o bryd nid yw'n hysbys a oes ganddo darddiad biolegol neu os i'r gwrthwyneb mae'n rhywbeth mwy diwylliannol. Yr hyn sy'n sicr yw nad yw'r ffenomen hon yn mynd heb i neb sylwi ac am y rheswm hwn, mae yna bobl ac ymchwilwyr sy'n astudio'r rheswm i'r ffenomen hon ddod o hyd i atebion. O bosib mae ganddo lawer i'w wneud â geneteg a phatrymau diwylliannol sydd wedi normaleiddio dros amser.

Beth bynnag, yr hyn sy'n amlwg yw y bydd eistedd gyda'r coesau ar agor neu ar gau mewn trafnidiaeth gyhoeddus, yn fwy na thrwy ddiwylliant neu fiolegol, yn dibynnu ar yr un person ac nad yw dyn sy'n eistedd gyda'r osgo hwnnw eisiau ennyn dicter mewn unrhyw achos oddi wrth neb. Yr hyn na ellir ei gyfiawnhau yw'r symudiadau neu'r ymgyrchoedd mwyaf radical yn erbyn y ffenomen hon sy'n ymosodol ac heb fawr o barch tuag at y rhai sy'n teimlo fel hyn, heb wybod eu bod yn achosi unrhyw fath o ddicter mewn grwpiau bach â'u hosgo.

Nid oes modd cyfiawnhau chwistrellu dŵr neu gannydd ar bants dynion fel math o anfodlonrwydd â'r osgo a gellir dweud hyd yn oed ei fod mewn rhyw ffordd yn ymateb ymosodol tuag at ymddygiad anwirfoddol. Mae'n angenrheidiol cynhyrchu ymwybyddiaeth gymdeithasol am hyn a gallu deall bod yn rhaid cywiro sefyllfa os yw'n poeni un arall, ond heb hyn mae'n gofyn am orfod defnyddio trais. Mae'n ymwneud ag addysg a chydfodoli yn unig ar sail parch at ei gilydd, waeth beth fo'u rhyw ... Os ydych chi'n ymestyn eich coesau yn yr isffordd ac maen nhw'n trafferthu teithwyr eraill, cywirwch eich ystum a dyna ni.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)