Y mathau mwyaf o ddadleuon a ddefnyddir

Mae'n bwysig ein bod yn dysgu bod â'r gallu angenrheidiol i allu dadlau ac amddiffyn ein syniadau heb orfod troi at ddiffygion dadleuol, a dyna pam ei bod yn angenrheidiol eich bod chi'n gwybod y mathau o ddadleuon a ddefnyddir fwyaf, er mwyn i chi allu deall yn well y prosesau a'u gweithrediad i geisio'r effeithlonrwydd mwyaf posibl wrth ddadlau.

mathau o ddadleuon

Chwilio am y plot perffaith

Mae'n amlwg ein bod ni i gyd eisiau bod yn iawn bob amser, a'r gwir yw bod hynny'n gwneud i ni orfod troi at tactegau annymunol fel defnyddio celwyddau neu ystrydebau i gefnogi ein damcaniaethau.

Y broblem yw ein bod ar hyn o bryd yn cynnal dadl yn credu mai dyma'r unig eiliad y bydd un o'r ddwy ddadl yn ennill, felly rydym yn gwneud popeth posibl i fod yn enillwyr. Fodd bynnag, y gwir yw y gall dadleuon fod yn ffordd wych o wybod yn well am y materion hynny yr ydym yn eu hamddiffyn yn union heb gael y syniadau cywir, oherwydd yn ystod dadl byddwn yn gwireddu'r pwyntiau gwan y gallwn weithio'n gryfach i gryfhau ein dadl. .

Dyma'r mathau o ddadleuon y dylech chi eu gwybod

Nesaf rydyn ni'n mynd i ddangos i chi'r mathau pwysicaf o ddadleuon y gallwn ni dynnu sylw atynt yn y gymdeithas heddiw, a thrwy hynny gael y rheswm pam rydyn ni'n dadlau'n wahanol yn dibynnu ar y sefyllfa.

Dadleuon sy'n cael eu gyrru gan ddata

Mae'n fath o ddadl sy'n canolbwyntio ar ddata penodol a choncrit yn unig a gafwyd o arbrofi, naill ai gennym ni neu gan drydydd partïon.

Fe'i defnyddir yn gyffredinol gyda'r nod o rhowch nerth i ddadl trwy'r hyn a elwir yn gefnogaeth empeiraiddGan fod yna elfennau sy'n dangos realiti, ni ellir eu trafod oni bai y gellir dangos, hefyd yn empirig, realiti gwahanol arall.

Dadleuon yn seiliedig ar ddiffiniadau

Yn yr achos hwn, nid ydym yn seiliedig ar y ffordd y mae'r byd yn gweithio, ond ar y defnydd a wnawn o bob cysyniad sy'n mynd trwy ein dwylo. Hynny yw, rydyn ni'n gwneud dehongliad penodol yn seiliedig ar yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu o'n hamgylchedd, a all fod yn ddadl ddilys neu annilys, gan nad yw'n cael ei chefnogi mewn gwirionedd.

Dadleuon yn seiliedig ar ddisgrifiadau

O ran y dadleuon yn seiliedig ar ddisgrifiadau, byddem yn siarad am chwilio am sawl dadl a fydd y rhai a fydd yn ein helpu i amddiffyn syniad penodol, ond bob amser o safbwynt y disgrifiad o'r elfennau sy'n rhan o hynny. syniad.

mathau o ddadleuon

Dadleuon yn seiliedig ar arbrofion

Mae'n ddadl sy'n seiliedig ar brofiad a ddigwyddodd yn yr un man lle mae'n cael ei drafod, fel ei fod yn ceisio amddiffyn eich syniadau eich hun ond bob amser yn canolbwyntio ar y profiadau hynny.

Dadleuon yn seiliedig ar awdurdod

Mae'n fath o ddadl lle rhoddir mwy o werth pan ddaw oddi wrth yr awdurdod. Yn y bôn, rydyn ni'n wynebu dadl sydd fel arfer yn troi at ddiffygion er mwyn bod neu'n ymddangos yn wir.

Enghraifft dda yw pan gredwn ym marn arbenigwr am y ffaith syml ei fod yn arbenigwr, hynny yw, pan fydd meddyg yn rhoi asesiad inni, pan fydd daearegwr yn dweud wrthym am nodweddion mwyn, ac ati. mae pobl yn ystyried ei bod yn ddadl awdurdod ac felly'n tybio ei bod yn wir, ond rhaid inni beidio ag anghofio bod arbenigwyr yn aml yn cael eu cario i ffwrdd â'u barn eu hunain neu efallai bod ganddynt wybodaeth ffug yn eu dwylo hyd yn oed, felly mae'n angenrheidiol cyferbynnu'r data hwn i fod yn wirioneddol argyhoeddedig ei bod yn ddadl sy'n seiliedig ar awdurdod yn ogystal ag yn seiliedig ar ddata.

Dadleuon yn seiliedig ar gymhariaeth

Yn yr achos hwn yr hyn a wnawn yw cymharu dau syniad sy'n wynebu ei gilydd, fel ein bod yn edrych am ba un ohonynt sy'n fwy gwir. Gall hyn fod yn effeithiol iawn mewn rhai achosion, ond rhaid cofio y gall y ffaith mai dim ond dau syniad sydd yn aml olygu nad yw'r naill na'r llall ohonynt mor agos at realiti ag y dylai fod, gan arwain at y casgliad y gellir ei gael yw y gallai un ohonynt fod yn fwy gwir, ond nid yw'n golygu ei fod yn gysyniad cwbl wir.

Dadleuon yn seiliedig ar y wallgofrwydd

Dyma un o'r dadleuon yr ydym yn eu defnyddio fwyaf wrth ddadlau, yn enwedig pan nad oes gennym syniadau clir am y mater yr ydym yn ei amddiffyn, ac mae'n seiliedig yn y bôn ar gelwydd sy'n anelu at amddiffyn ein syniad ein hunain ac ymosod ar y syniad arall.

Fodd bynnag, mae dadleuon ffug yn aml yn aros yn yr awyr oherwydd eu bod yn hawdd eu canfod ac yn hawdd ymosod arnynt, oherwydd, os oes gan y gwrthwynebydd leiafswm syniadau am y pwnc, gydag ychydig o ddata gall wrthbrofi â'r hyn bydd gwrandawyr yn colli hyder yn yr un sydd wedi defnyddio'r ddadl wallgof, gan ei fod yn arwydd clir o absenoldeb dadleuon dilys.

Dadleuon yn seiliedig ar ryngosod

Amcan y math hwn o ddadl yw ceisio gwneud i'r unigolyn sydd wedi gwneud yr araith syrthio i fagl o fewn yr un araith honno, gan orfodi'r gwrthddywediadau yn y fath fodd fel ei bod yn bosibl darganfod a yw'n berson sydd â mewn gwirionedd yr holl wybodaeth sy'n angenrheidiol i siarad am y pwnc neu, i'r gwrthwyneb, rydych chi ddim ond yn ailadrodd cyfres o gysyniadau ond ddim yn eu ffitio'n iawn o fewn y syniad cyffredinol.

Dadleuon ar sail gwerth

Dadleuon ar sail gwerth yw'r rhai sy'n canolbwyntio'n bennaf ar werthoedd moesegol yr unigolyn sy'n eu defnyddio, ni waeth a ydyn nhw'n werthoedd cadarnhaol neu negyddol.

Mae hon yn fath o ddadl a ddefnyddir yn helaeth heddiw, ond nid yw bob amser yn gywir oherwydd ei bod yn ddewis arall gwych pan fydd pwnc sy'n gysylltiedig â moesau neu gysyniad athronyddol yn cael ei drafod. Fodd bynnag, mae'n ddadl annilys dros weddill y pynciau gan nad oes ganddo wrthrychedd gan ei bod yn ddadl oddrychol yn unig, hynny yw, gall ein helpu i ddod i gasgliadau am ein blaenoriaethau a'r ffordd yr ydym yn gweld pethau, ond nid yw'n caniatáu byddwn ni iddo yn dod i gasgliad gwrthrychol ar bwnc penodol.

Dyma'r mathau o ddadleuon a ddefnyddir fwyaf heddiw, sydd, fel y gwelwch, yn cynnwys o'r rhai sy'n anadferadwy i eraill sy'n anelu at ddefnyddio camweddau i amddiffyn syniad nad oes digon o ddata ar ei gyfer.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Caralto meseguer Rhufeinig meddai

  Diddorol iawn yn wir.

 2.   dienw meddai

  Pwysig i'w ystyried yn ein cyfathrebu. Defnyddiol a chymwys fel gwybodaeth. ymarferoldeb.
  Diolch yn fawr iawn.

 3.   Irene Garibay meddai

  Dim ond y wybodaeth gywir yr oeddwn ei hangen ar gyfer gwaith cartref fy merch fach, wedi'i egluro'n dda iawn.