Paradigm dyneiddiol mewn addysg; addysgu ar gyfer trawsnewid

patrwm dyneiddiol

Efallai eich bod erioed wedi clywed am y patrwm dyneiddiol mewn addysg ond nid ydych yn siŵr at beth y mae'n cyfeirio. Rydym yn siarad am weithredu rhinweddau dyneiddiol yn yr amgylchedd addysgol. Mae hyn yn golygu bod mwy o bwys yn cael ei roi i werthoedd emosiynol a phersonol pobl nag unrhyw wybodaeth arall am hyfforddiant. Mae emosiynau'n chwarae rhan sylfaenol o ran perfformiad academaidd.

Nodweddir y patrwm dyneiddiol trwy gydnabod pobl fel eu person unigryw eu hunain sydd â digon o allu i feddwl a chael eu meini prawf eu hunain yn ôl y profiadau yr oedd merch yn byw, mae'r canfyddiad sydd ganddi o fywyd yn dibynnu ar yr hyn y mae hi wedi byw Y. diolch i hynny bydd gennych eich barn eich hun.

O ble mae'n dod

Daw'r patrwm dyneiddiol o'r gymdeithas ddynol ar ôl yr Oesoedd Canol, lle mae modelau dealltwriaeth eraill fel crefyddol neu oruwchnaturiol yn dechrau cael eu hisraddio ... mae meddwl dyn yn dechrau bod yn fwy presennol. Y tu ôl i'r holl batrwm dyneiddiol mewn addysg mae yna lawer o waith gan lawer o awduron a meddylwyr o'r amser y dechreuon nhw ddeall pwysigrwydd meddwl dynol a'u profiadau eu hunain.

addysg paradigm dyneiddiol

Paradigm dyneiddiol mewn addysg

Mae gan bob patrwm addysg bersbectif gwahanol ar bwrpas addysg, sy'n golygu dysgu rolau athrawon a myfyrwyr yn y broses ddysgu. Mae'n bwysig eich bod chi'n gyfarwydd â gwahanol baradeimau addysg oherwydd eu bod yn dylanwadu ar ddyluniad ac arfer addysg: sut mae myfyrwyr yn cael eu haddysgu, sut maen nhw'n cael eu hasesu, a beth sy'n cael ei werthfawrogi a'i gynnwys yn y cwricwlwm.

Gall gwybodaeth am y gwahanol batrymau, a sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd, gefnogi alinio dulliau addysgu ac asesu. Mae paradeimau addysg yn esblygu'n gyson. Ar hyn o bryd, rydym yn tueddu i weld mwy o ymdrechion addysgol yn seiliedig ar dri pharadeim: cchwifio, gwybyddiaeth ac adeiladaeth.

Yn y proffesiynau iechyd, rydym yn gweld mwy o gynhwysiant o batrymau dyneiddiol a thrawsnewidiol addysg. Ar unrhyw adeg mewn hanes, gellir gweld paradeimau addysg lluosog wrth eu gwaith yng nghwricwla ein proffesiynau iechyd, rhai yn fwy trech nag eraill.

Dyneiddiaeth fel tarddiad popeth

Mae dyneiddiaeth yn cael ei ystyried fel yr hyn y mae'r byd yn ei gynrychioli, mae'n ffordd o fyw a chanfod bywyd. Gyda dyneiddiaeth, mae dyn yn dechrau cael ei ystyried yn unigolyn sy'n meddwl, yn unigryw ymhlith pawb arall. Efallai bod yna lawer o bobl ond bydd gan bob un ohonyn nhw ei ffordd ei hun o deimlo a chanfod y byd, yn dibynnu ar eich profiadau byw.

paradeim

Pan gyrhaeddodd y Dadeni, dechreuwyd defnyddio dyneiddiaeth mewn ffordd addysgeg trwy ddysgu syniadau ac athrawiaethau a oedd yn ystyried eu hunain yn ddyneiddwyr. Cafodd y meddyliau hyn eu maethu'n llawn gan geryntau meddwl fel realaeth, rhyddfrydiaeth ac uniondeb. Mae gwahanol geryntau athronyddol yn cael eu hystyried:

 • Rhyddfrydiaeth: yn dod â'r syniad o werth. Dynol fel y prif fath o addysg.
 • Y realaeth: yn cymryd profiad pobl sydd o'r pwys mwyaf i'w hyfforddiant.

Sensitifrwydd dynol yw'r hyn sy'n nodweddu meddwl a diolch i'r ddyneiddiaeth hon mae'n parhau i esblygu ac felly hefyd addysg. Mae hyn i gyd wedi cyrraedd y ganrif hon lle mae yna lawer o ddylanwadau seicolegol o hyd lle mae dulliau'n cael eu datgelu a modelau addysgol lle mae rhinweddau dynol a hefyd eu hymddygiad yn cael eu hystyried.

Mae'r math hwn o batrwm dyneiddiol mewn addysg yn mynd i'r afael ag agweddau ar y seicolegol, corfforol, emosiynol, cymdeithasol a moesegol.

Pan gaiff ei gymhwyso i addysg

Mae'r system addysgol wedi bod yn esblygu erioed ac mae gwybodaeth bob amser wedi'i throsglwyddo'n anhyblyg a bron yn unochrog. Mae hyn bob amser wedi cyfyngu ar allu'r myfyriwr i ryngweithio â dysgu, gan wneud cof ond heb ddeall prif gymeriadau dysgu a fyddai cyn bo hir yn ebargofiant. Gyda hyn mewn golwg, mae'n arferol nad oedd fawr o effaith wirioneddol ar fyfyrwyr ac na ellid manteisio ar wir botensial pobl.

Mae addysg bob amser wedi bod yn canolbwyntio ar athrawon, waeth beth yw meddwl y myfyrwyr, nid oedd angen meddwl am yr hyn roeddent yn ei deimlo na sut yr oeddent. Ond y gwir amdani yw bod emosiynau myfyrwyr yn bwysicach na dim arall, oherwydd heb emosiwn, nid oes unrhyw ddysgu. Rhaid i addysg. Gan ei fod yn canolbwyntio ar y myfyriwr, mewn gwirionedd, mae'r patrwm dyneiddiol yn gwybod hyn ac yn canolbwyntio arnynt fel bod dysgu'n real.

Deellir bod myfyrwyr, yn y patrwm hwn, yn fodau unigol sydd â'u syniadau eu hunain ac sydd â'r potensial a'r gallu digonol i dyfu, dysgu a hyn i gyd, yn gysylltiedig â phrofiadau personol.

Pan fydd athro yn rhannu addysg o dan y patrwm dyneiddiol, mae ganddo safle o hyblygrwydd dynol. Ar gyfer hyn, mae rhai meini prawf pwysig yn cael eu hystyried:

 • Diddordeb yn y myfyriwr fel person unigryw gyda'i hynodrwydd ei hun
 • Byddwch yn ymwybodol bod addysgu'n esblygu'n gyson
 • Meithrin amgylchedd addysgu a dysgu da
 • Meithrin system dysgu cydweithredol
 • Heb fod ag agwedd o fod yn well na'r myfyrwyr
 • Gwrthod unrhyw safbwynt addysgu a dysgu awdurdodol
 • Meddu ar agwedd ddeallusol am alluoedd unigol myfyrwyr

Yn y modd hwn bydd y myfyriwr yn dechrau hyrwyddo ei ddysgu ei hun gyda mwy o gymhelliant a diddordeb. Bydd myfyrwyr yn dysgu orau trwy ddarganfod oherwydd byddant yn cymryd rhan weithredol yn y broses o ennill eu gwybodaeth eu hunain. Dylai myfyriwr deimlo bod ei ddysgu yn ei herio ef a hynny Gallwch chi feddwl yn greadigol i oresgyn unrhyw rwystrau i ddysgu.

addysgu a dysgu

Er mwyn i hyn ddigwydd, mae'n bwysig bod gwybodaeth flaenorol a'i bod yn cael ei harchwilio cyn dechrau cyflwyno'r wybodaeth newydd gan fod yn rhaid i rywfaint o wybodaeth fod ag gysylltiad ag eraill. i'r myfyriwr roi ystyr mewn ffordd bersonol a bod y dysgu yn y modd hwn yn ystyrlon.

Rhaid i'r fethodoleg addysgu fod yn gytbwys ac yn anad dim, meddyliwch am hynodrwydd y myfyrwyr, oherwydd mae'n rhaid i'r athro addasu i'w myfyrwyr ac nid y ffordd arall ... Dim ond yn y modd hwn y gellir creu gwir gytgord rhwng addysgu a dysgu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)